Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

EI AN GYLE S NO S.!

Y Qwir, iii, 2im ond y Gwir,

Y Budd Mawr Cyhosddus

T Ddaeargryn yn yr India.

Advertising

-----Ffeithiau yziNghylch…

.------------_-----Cyflafan…

News
Cite
Share

Cyflafan Clapham. Llundain- DIRGELWCH MARWOLAETH CLERIGWR. Y mae dirgelwch eyfl-ifui Clapham wedi dod i derfyniad galarus, trwy i'r Parch Mr Price hl'W mewn canlyniad, fel y crybwyllasom yn ein rliLfyn diwedd&f. Oddi^Tfch ymholiadau wriic-d, ym- ddengys fod yr heddgeidwaid wedi boddloni eu hun&in na wnaed yT un cais at dori i'r ty, a thybir y rhaid fod y boneddwT parchedig yn Ilafurio dan t rhyw gyffro meddyliol ar y pryd. Yn union wedi i Mr Price waeddi allan ac i fwn yr ergyd, gael ei chlywed daeth gweinidogion i'r lie ar unwaith, eithr ni welsant ddim oddiwrth dy-dorwyr na dim i arwyddo fod un cais wedi ei wneud i ddyfod i'r ty. Fel ag y dywedwyd o'r blaen, byddai Mr Price yn dioddef Hawer oddi- wrth boenau yn ei ben pell oedd ei iechyd o fod yn dda; ac fe adgonr hefvd (fel yn rhoddi rhyw fath o eglurhad ar ddirgelwch yr amgylehiadau) i'r boneddwT pnrchedig, ychydig flyiiyddoedd yn ol, gael rhyw annealltwriaeth gyda'i gynulloidfa yn Eglwys S. James, Park-hill, ac iddo eu gadrvel, gan fyned i weinidogaothu i eglwys arall yn y gymydogaeth. Yr oedd y trancodig yn ymwybodol i fyny i ser ed farwolaeth, 48 o oriau ar ol ei glwyfo; end deailir ei fod of yE. dal at ei ystori wreiddiol, ac na wyrodd funud oddiwrthi. Oherwydd tawed- ogrwydd yr heddgeidwaid a distawrwydd reulu ^±r Price, yr oedd y rhwystrau mivy-af yn cael eu gos- od ar ffordd cyhoeddi gwir sefyllfa pethau. Modd bynag, diamheu y cedr mwy o olouni ar bcthaa Y TRENGHOLIAD. Y C'nvner Langham a gynhaliodd drengholiad ar y corph ddydd. Mawrth. Mr L. L. Priec, athraw yn Oriel College, Rhydycli- sin. a ddywedodd fod y traneedig yn dad iddo ef. Gwr gweddw oedd ei dad, ac yn 69 mlwydd oed. Gwelodd y tyst <f ddiweddaf yn fyw ddydd Mawrth diweddaf, pryd yr ymddaiigosld yn isel ysbryd, fel ag y byddai yn fynych. Ni chlywodd ef erioed yn bygwth cymer- yd ei fywyd ymaith. Pan chwiliodd y meddyg fron y tranceclig, efe a ganfu archoll bwled yno. Yr oedd v tyst o'r farn fod ei dad yn cael fod ei waith yn "dweyd" arno yn ddiweddar. Crwuw A TCyeh wedl sierhau a oes rliywbetli wedi ei golli o'r ty fel canlyniad i ladron dori trwodd? Tyst: Nis galfaf ddweyd. Cadwai fy nhad ei fat- erion arianol iddo ei hun. Yr oedd hefyd wedi parotoi ei bregeth ar gyfer yr un noson, ac yr oedd profion er- aill nad cedd ganddo un bwriad i gyflawni hunan- laddiad. Miss Ethcll Price, merch y trancedig, a ddywedodd nas gallai adna.bod y llawddryll fel eiddo ei thad, serch y gwyddai ei fod yn caavv un. Nid oedd ganddi y synisd lleiaf paham y cymerai efe ei fywyd ymaith, ac trioed ni fygythlodd wneud hyny. ina desgrifiodd Miss Price JT amgyicliiadau dan b,L rai y da.rganfydd- wyd corph ei thad. Nid oedd hi yn ystyried fod sef- yllfa meddwl ei thad yn gwbl iach ers peth amser, er nacl oedd w-di sylwi ar ddint neillduol o ryfedd o'i gwmpas. Yr oedd drws yr ardcl yn agorcd yn gvstal a'r ffenestr yn mhen y grisiau; a gorweddai y llaw- ddryll ychjTdig latheni oddiwrth y trancedig. Dywedodd y Police-inspector Sedgwick nad oedd dim amheuaeth mai saethu ei hun wnaeth y boneddwr trancedig. 'Doedd dim marciau ar y tu allan i'r ff en- estr, ac nis gailai neb ddyfod trwy'r ffenestr heb adael rhywfaint o'i ol arni. Yr oedd efe (y swyddog) yn hollol argyhoeddedig na fu yno ladron o gwbl, ac mai cyflawni hunanladdia.d ddarfu y trancedig. Dychwolwyd rheithfarn i'r trancedig fai-w oddiwrth archoll bwled, ond nad oedd tystiolaeth i ddangos gan bwjT na pha fodd y saethwyd ef.

!Damwain Arswydns yn Kghaerfyrddin.

Nod ion Gwasgaredig.

[No title]

--------_.-__.------_.----__---Arddangosfa…

r.Dam wain Ddifrifol Angladd

Advertising

:!o Marwolaeth a Chladdsdigaeth…

rMagwraeth Anifeiiiaid

Advertising