Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

CYNHADLEDD E8 GOB A ETH BA…

[No title]

[No title]

[No title]

! y Diwyciiant Peinanyddoi…

Damwain Ddifrifol i'r Colonel…

Cynhadledd y Marsiandwyr Lleshi

Advertising

! NODlON O'K DEH EUDIU

News
Cite
Share

NODlON O'K DEH EUDIU Brodor o f:;ÍI'B'nfro oedd y diweddattr'Mft'Milb» Griffith, y cerfi-dydd. Pobl o SussfcjEt a gychwynodd y gv,aif,!i, -lia:irn: cyntaf yn MoTgatvwg. j Yr oedd y diweddar Farnwr David Lewis yn chwareuwr dihafal ar griced. Y mae Syr Lewis Morris, y bardd, a'i briod a ll ddwy ferch, yn Aberystwyth. Dechreuwyd gweithio yn ngwaith aJcan Riac».! dydd Llun. Ffurfir ytto gwmni newydd. Oynhalhvyd arddangosfeydd amacthyddo.l.. llwyddianus yn Llandeilo a Narberth yr. wythnos: ddiweddaf. Cyfarfu gweithiwr o'r enw William Fleming a, 11 damwain an (.,eu ol-, ar y fforddhaiarn yn Neyland, yr wythnos ddiweddaf. CynhaJiwyd cyfaifod arferoll Gynghor. TrefoL Aberhorddu ddydd Mawrth, dan lywyddiaeth y ¡ Diaer (IVIr William, de Winton). I Ail gychwynwyd gweithio yn ngwaith wean Cwmbwrla, ,ger Abertawe, dydd Llun„Parodd y, ffaith lawenydd.nid bychan yn yr ardal. I Mae Mr Leonard Llewelyn, trydycld mab Mr I EJ. Llewelyn, Abersychan, wedi enill tystysgrifyn. y dosbarth cyntaf fel llywodraethMTr glofa. | i Y mae Cymdeithas Gydweithredol Britto: | Ferry wedi. cvtuno a'r Mri Gower. i adeiladu saith [ o dai newydd yn Ynysmaerdy-road, am 1162p. j ( Cynhaliwyd eisteddfod yn Rhaiadr Gwy, yr wytlmos ddiweddaf. Mr D. Jenkins, a Mr W. T. Davies, Talgarth, oedd beirniaid y canu. I Gwrthod yr alwad a gafodd o Youngstown, Ohi o. [ a wnaeth y Parch Vymwy Morgan.. Y niao,. yn.. am1 yn teithio yn Nghalifforrja.. Aeth meKn lifi.o> Mr Stone, Abertawe? ar dan yr wythnos ddiweddaf, ond fe lwyddwyd i ddiff Qdcl, y ffiamau cyn iddynt wneyd llawer o ddifrod. Gwahoddwyd y Parch J. T. Job, Aberdar, bardd cadalr Eisteddfod Casnewydd, i draddodi anerchiad. agmilldol ymdeithas CymmrodoriQn y Rhondda. Yn Aberdar, y dydd o'r blaen, danfomvyd Henry Morgan a Thomas GriffitJis i garchar am. saith niwrnod, gyda llafur caled, am gysgu allan yn Nglofa'r Werfa. Nofelydd arall sydd yn frodor o Ddeheudir Cymru, meddir, ydyw Mr Bernard Wentworth. Ganed. ef. y. n Ngwynfe, Sir Gaerfyrddini ,ac y niact ei dad yn byw yno yn awr. Yn Nhreforris, cynhaliwyd budd-gyngherdcl. i Miss Mary Thomas, y grythores a enillqdd,,y brif wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewvdd. Gwnaed elw o yn agos i 50p. Yn nghyfarfod Bwrdd Ysgol !.lap,eUi" yr wyth- nos ddiweddaf, darllenwyd llythyr oddiwrth Swyddfa Addysg, yn rhoddi cojiiatad i'r bwrdd godi. ysgol newydd yn OkVroad. Enwir Mr W. M. Narth, ustus Merthyr ;,Mr Marchant Williams, Llundain; a Mr B. F. Wil- liams" Caerdydd, fel rhai cymhwys i ddewis,, o'u plith olynydd i'r diwed lar Farnwr Lewis.. Dywedir fod amryw gerfddelwq.il, etc., o waith y diweddar Mr Milo Griffith yn Nghaerdydd a'r cylch, heb law cerfddelw Mr John BatcheLor a cherfddelw y Tywysog Llewelyn yn, yr Amgnedd- fa. Claddwyd y diweddar Mr Henry.Watkin Lewis, Abercansiid, dydd Llun. Dygwj^'l y cgrph o ¡ Harrogate i Ferthyr: yn y boreu, a chludwydef o,(Idi yno i Abereanaid, gydag ^lQr-gerbyd^ Y mae Cor Dirwestol Pontypridd yn dysgu "Salm Bywyd" Mr David Jerkins, gyda-!r ameal o'l pherfformio yn y dref hono y diivrlod ar ol I dydd Nadolig nespf. Mr Thompson, yy arwein- ydd y cor. Ail ddechreuwyd gweithio yn yr Hen Bwll glo yn Risca dydd Llun. Yr oedd y pw:I yn segur er's tro. Clirir y dwfr YIIl1!.i.th).8¡ dechr-fuir gweith io hyn yn ddioed. Y mae bwrdd Coleg Presbyteraidd. Caerfyrddin wedi penodi'r Prifathraw. Walter -T., Evans yn broffeswr clasuron, y Parch.P., E.. Jjo,.u..es yn ath- raw duwinyddol, a'r Pareh P-. Moore yn athraw Hebraeg a Groeg. Yn nghyfarfod pwyllgor. cyllidfil Cynghor sir Forganwg, yr wythnos ddiweddaf, darllenwyd deisebau oddiwrth bobl Ferndali?^ Maerdy, a lle- oedd eraill yn y Rhoixdda,. yn condemnio cynal^ trei,gholi?„dau mewn tafarnau.. Allan o 23ain o ymgeiswyr,. penodwyd Mr W-. D. Brathwaite, Derby, yn feisir mewn gwydder4i4 yn Ysgol Ganolraddol Abert.ejji^ fel olynydd i, Saunders, yr hwn sydd, wedi ei ddewis yn brlfr athraw, yn Llandrinxlod Yr wythnos ddiweddaf, gpsodwyd careg syl/aen ca-pQl: Wesleyaidd newydd7 ja Machen-plac,e, CiWr ton,, ger Caerdydd,. Gosodwyd y gareg gan -Ax- glwydd Tredegar,, yrhwn. a.- draddododd raijej*cJ}iad a; Gydweithrediad.crefyddol." Yn nghyfarfod Cymdeithas Athra-qoii,, l?f>n-y- bejit, yr wythnos- ddiweddaf, dewisw),yd,g,.t, W. Pennant, prifathraw YsgoJy Bwrdd, Pont-j>eym- iaer, yn ymgQisydd am sedd ar Gynghor. Coleg Caerdydd ar ran Cymdeithas yr atbyawpiv. Dywedir d; Cyiaraies ieuanc, o'r Mv Miss Knight, yn gwneyd ffortiwn yr^Llundain drwy baentio llinuau hoffi. ewn a chatbod bQ^gddigesau goludog. Llun cath. i'r Dduct^ d'Alencon oedd y cyntaf n, bftenfcmdd, ac fe erillodd. %■ iiun hlVLW iddi giod,mawr. Hen T pedwar ugain ac un cal^ydd oed yw Edwaxi. F,,ilwa-rds;, Aberystvyyth (Pejacerdd Cerev. dogion)." Ni chafodd ddi wrnod O; gystudd am y trigaifl., mlyiaedd diweddaf ord, y mae yn llld wael ? (lydw.an hyn. Yn nlitoity Casnf.wyid, yii wyihnos ddiweddaf, yK, vvth bl- farw William Clarke, llafurwr, o gajilyijiAd i c5.ilfiP4wain, drwy yrbml y torwyd pedair C';i; sen- Pt, Cafodd iflameg ar yr ysgyfaint o ganlynia.d i'r daiawain, a bu ya rahen ychydig ddydd- iau. Cymerodd cyfa^widibd er gwell le y fasnach gi&wn glo ager yn N«?ixeudir Cymru. Ymddengys fod penderfyniad mwyafrif y glowyv. i- beidio bodd- loni i wythn.'i>s o seiyli, wedi cael eflfaith dda ar y farchnad, Darfu i hyn adfer ymddiriedaeth, ao yr oedd y piyrwyr yn prynu yn fwy rhwydd. Y mae y fasnaeh mewn glo at wasanaeth tai wWi bod yn fwy tawel yn ddiweddar, yr hyn oedd i'w briodoli, mewn rhan, i welliant yn y tywytVi, ond yn benaf, i ddiffyg cyflenw yn y portdoodd ll^ol. Gwerthai glo gorc-u Sir Fynwy am o 9s 3c i 9s 6c; ond nid oed3 y gofyn mo^ fywiog ag y mae wedj bod. PasJ^ y fasnUch jriewn haiant a I dur yn acfydlog. --=- --2:. Yj; wythnos ddtwt -zd £ ? I iteuaaa wth groesi yr afon T-wi mewn ewdL Mae Cynonfardd a gyfeillion cyrfeedd adref i'r America, ar ol.bod yn Eisteddfod. Gas- newydd. Y mae un o ddwjlaW y llong Hannibal ar gok.. Tybir iddo 4ros y bwrdd yn MhBnr fror a boddi. Y mae cofadail ardci^mhog o itMaen, gwaith Mr D. R. Williams, LIamlH, newydd gael ei gosod ar fedd y diweddar Barch Rhys Jones, yn mynwenfc Bethany, o flaen y cape-1, i barhau-golftadwxiaetli ef. Gadawodd Mr Lindsay William,.),, .iinig fab y di- weddar Mr William Williams, prif..arolvgydd'tyr. ysgolinn yn Nghymru, a'r .hwn a ill- farw yn ddi- weddar, ei holl eiddo i. gapel Ymneillduol yn. Aberystwyth. Dywedir fod y gwm yn agos saiih mil o. bucau. Yn Mhont-y-pwl,yr wythnos ddiweddaf, rhodd-r wyd ciniaw i aelodau Cor Pont-Y-PWI ac Aber- sychan, ac i'r seindorf leol, i ddathlu eu buddu- gpliaethau yn Eisteddfod Casnemydd. Cynhad- iwyd cyngherdd hefyd ar ol y ciniaw a gorphen^ wyd y dathliad drwy ddawns. PaD dderbyniodd akanwyr Pont^rdulais eu cyf- logan" dydd Sadwm oawsant fod y cyflog wedi et ostwng; am ba achos,. ni wyddent. Aetliant.ab y Uywodi-aethwr k.r Sampsoni. Dywedodd hwnw na wyddai efe ddim am y gostyngiad a. 1 119 chwanegodd y gwneid pob peth yn iawn .dydd Llun. Ceir yn Llundain 116.000 0 Gymry. Gall 23,000 o. honynt saiiad Cymraeg; ac d- I BODO o honynt i'r capeli a'r eglwysi Cymreig, a 5000 i ddoldai Saesneg. Llafuria n&dwar o genhadon Cymraeg> yno; ac yn ystod y blynyddoedd 1895 a 1896" gwnaethant 3,584,023 o ymweliadau a thai. Hysbysir fod dyn yn dioddei dan y, frech wen. yn agos i Lanelli. Ychydig ddyddiau yn ol, daeth. dyn o gymydogaet.h. Gaerfyrdflin i le yn agos i. Lanelli, i dreulio ychydig ddyddiau gwyl; a tlira y bu yno, aeth yn sal. Dywedai .Dr. Evans, y pwyddog meddygol, ,mai y frech wen; oedd arno.. Trefnwyd rhag blaen i gadw'r dioddefydd ar. ei. ben ei hun. Un o feibion gwlad y Cardis ydyw Mr Lewis. Pugh Pugh, yr hwn sydd w^di hynodi ei hun. y dyddiau diweddaf hyn drwy ei ymdrech yn am- ddiffyn y carcharorion gwrthryfelgar a.. theyxn- fradwrus yn yr India Ddwyreiniol. Efe ydyw Y. perchenog ystad. Abermad, ger Aberystwyth a. bu yn' cymychioli y sir, am dymhor, yn y Senedd; ond ymddiswyddodd yn fuan, er mwyn myned. fel bar-gyfreithiwr i'r Jndia. Nos Sadwrn, aeth cerbyd dros ddibyn ar ochr y Sordd yn Abercyning. Iiladdwyd George Har- ris, un o'r rhai oedd yn y cerbyd, yn ddiatreg, a niweidiwyd Albert HarwQod yn beryglus,. Di- angodd gwraig^a phlentyn Harris, y rhai oeddynfc hefyd yn y cerbyd, yn weddol ddiacaf. Yr oedd amryw boblyn gweled y ddamwain; a. bu un o honynt, YVilham Hopkins, West-st^, Abercyniiig, farw o fraw yn y fan- Y mae pob Cymro yn gwybod am. y bydglodus Mr Griffith Jones (Caradog), sef anveinydd buddugoliaethus y cor mawr Cymreig yn nghys- tadleuaethau y Palas Grisial fiynyddoedd, yn ol, ac yr ydi-m yn sicr y bjdd yn g,anddynb ddeall ei fod wedi ei gaethiwo gan aaeehyd blin ers misoedd. Nos d J 4 liysbysid. ei fojd yn llawer gwaetli, ac anfonwyd am y meddyg enwog, Syr William Broadbent, i weirji amo.. Bydded i,r gwr hyp aws hwn gael adferiad buan,. er mai gob- aitli gwau a goleddir. Cynhaliwyd arddangosiad dij-we,stol yn Aber- sychan yr wytlinoe. ddiweddaf,. Ymunodd y gobeitlduoedd i orymdeithio'r heolydd a dywedir fod, o leiaf, 1200 yn yr orymdaith. Blaenorid yr oiymdaith gan seindorf Blaettifoa. Buwyd. yn mwynliau te yn y gwahanol ysgolion; a chynhal.. iwyd cvfarfod cyh.o<ddus yn yr hwyr, o dan lyw- yddiaeth y Parch J. Peters. Yr. (-,edd yr arddang- osiadyn drefnus a llwyddiaxws..iawn. Pjydnawn lau,, cyfarfu Elsie Parsons, geiieth. facji, Elijah Parsons, Liswerry-^oad, CaSLe-w-ydd, a'i marwolaeth mewn dull, ere hyll. Yr oedd yr enp..th fach yn chwareu gydag eraill ar y ffordd, pryd yr aeth trol lwythog o. galch ar ei tliraws, ei tharaw}; law?; ADth .vx olwyn dros^ei phen, gan ei wasgu'n. yfflon, a lladdwyd lii yn y, fan. Yr oedd y coiiyl wedi cychwyn o hono i hun, tra'r 0dd y gyrwr, Ernest Thomas, yn gwneud tocyn; tj,wysau'r llwyth. Daliodd Thomas y ceiiyl pan. oedd y ddamwain newydd ddigwydd. f Un o'r ainxyw Gyuuy sydd yn dyfod. i sylw yn ly dyddiau hyn fe I-- nof(tlwr ydyw, Mr Alfred 'Thomas, hrodor o.'r. Tondu, Penyboni, or.d yi hwn sjfdd yn awr- yTL byw yn Llundain. Ysgrif- „ enodd Mr Thomas,nofel chwaethus, a darllenadwy dan yr enw "1,1,1. the. Land of the Harp and Fea- thers," yr hoji (,,yboed(I-w-yd gan. Mr Allerison, PaternostW-row, Llundain; a chafodd y gwaith, ganmolia^th ticbaf. y wasg Seisryg a. Chymreig. Yn Nghaerdydcl, dydd Mayrth., cynygiwyd, y Naval S,toom Coal Colliery, Ovrn Rhondda, ar werth. Codin 12,000 o dulrili- bob wythnon o'r lofa. Cynygiiidd Mr D. A. Thomas, A.S., 50,OOQp i. ddJehreu; dilynwyd hyn gyda chynyg- iad o ,60s 00.0$gan Mr Bmce (o gwmni y Afxi W-al- ter Qrl{a Rhys, a Bruce, cyfreithwyr, Ponty- pridd). Xna, gan godi 5.000p bob yn ail, daeth y cynygion. gan y boneddwyr hyn i fyny i 85,000p^ ac yna. safasant. Mr Bruce oedd y cyr.ygiwr uchaf. Yna tynwyd y.r. e.iddo i mewn, a„hysbys-. odd y gwerthwr nad oedd 85,000p yn mheli oddi-. cl wrth. Y pris gwertliii, a dywedodd y byddai yN, barod i drafod gyUK cypygiwr yn gyfidnachol.

! Damwain. iingsuol yu Chwarsl…