Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

[No title]

.Racing Fixtures for September.

North Wales Fairs- -- I

Shipping, j );J¡-.::>.I

Bangor Tide Table for September.

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

YD. Ll'RPWL, dydd Llun (Medi 20fed). — Anwadal iawn oedd y prisiau—weithiau'n codi, weithiau'n gos- twr.g. Terfynodd gyda dimai o godiad ar y dydd. Wele y ffigyrau -Califfornaidd Rhif 1, y canpwys September to October deliveries, nominal. Coch Am- ericanaidd, y canpwys September delivery, o 7s Hic i 8s 0|c October delivery, o 7s 8|c i 7s 8J December ■delivery, o 7s 7c i 7s 7^c. Americanaidd cymysgedig, J 8 y canpwys September delivery, o 3s Oc i 3s Ofc y. < 8 3 October deliveiy, o 3s lie i 3s le; November deliv- 4 ery, o 3s 241 c i 38 21c December delivery, o 38 3ie i 3: 3e. LERPWL, dydd Mawrth (Medi 21ain).-Agorodd y fmpach mewn gwenith yn dawel, a gofynai y gwerth- wi-r am y prisiau diweddar y Califfornaidd^ riiif 1, o 86 5c i 8s 6c. Araf y gwerthai blav, d, ceirch. a blawd cedrclv ond sefydlog. Indrawn yr Americanaidd cymysgedi#, heIL, 36 1; y nerwydd, 3s lc Cinquan- tina, o 4s 7c i 4s 8c Galatz, 4s le i 4s 2c Odessa, o 4« i 4s lc pys, 5s i 5ø lc y ffa Saidaidd, o 27s 9c i 28s y chwarter. LLUNDAIN, dydd Llun (Medi 20fed).—Marchnad dawel heddyw. Yr oedd gwenith Seisnig Is yn is ar yr wyt-linos. Gwerthai y gwyn am o 35s i 39s, a'r coell o 34s i 37s 6c. Yr oedd gwenith tramor ac Am- ericanaidd hefyd o 6c i Is yn is. Y mae blawd wedi gostwng 6c ar yr wythnos. Haidd at falu yn sefydlog haidd at fragu. Is yn ddrutach. Ceireh heb gyfnew. idiad. Indrawn, o 6c i 9c yn rhatach. Ffa a phys yn gadarn. Cyrhaeddodd—^Seisnig Gwenith, 4868 o chwarteri; haidd, 4395; ccircli. 4103; ffa, 719; pys, 520; indrawn, 520 blawd, 23,868 o sacheidiau. [ Tramor Gwenith, 28,386 o chwarteri haidd, 9932 ceirch. 97,898 ifa, 116; pys, 4714; indrawn, 29,576 blawd, 30,920 o sacheidiau. ANIFEILIAID. LERPW L, dydd Llun Medi 20fed).-Yr oedd y cyflenwad o Avartheg rywbeth yn debyg i'r wytlms ddiweddaf. Gofyn lied dda, a'r prisiau yn ffafrto r prju-wvT, yn neillduol felly am fathau canolig. Llai -'vi'ltinvad o ddefaid ê'C wTn; masnacl: sraf a'r pris- iau yn gyftredinol is. oddieithr am ycliydig ddefaid da, v rhai gi-rhaeddasaait y prisiau uchaff Biff, o 4-c, i 6c y pwys defaid Ysgotaidd, o 4c i 4 eto (rwyddelig, o 5^c i 7c wyn, o 6|c i 7|c. Yn y farch- r,ad-2089 o wartheg, 10,004 o ddefaid ac wvn. LLl NDAIN, dydd Llun CMedi 20fed).—Cyflenwad] cvffredin heddyw o stoc, ond yr ansoddau goreu eta yn bur brinion. 'Cyfa.rfu y rhai hyn a gofyn sefydlog yn ol prLsia.u'r LIun diweddaf, ond dwl a tlnymaidd oedd y fasnach mewn mathau eraill gyda thuedd os- tyngol yn y prisiau. Y polled Scotch goren, 4s 8c yr wythpwys; Herefords, o 4s 6c i 4s 8c runts, <> 4s 2c i 4s 6c byrgATn, o 4s i 4s 2c Gwj-ddedig. o 3s 10c i 4s. Arafaidd oedd masnac.li y defaid, a gwerthent yn ol prisiau yr wythnos flaenorol. Downs yn pwyso o 7 i 8 stone a wnaethant 5s 6c; 10 stone etc, 5s 2c 12 stone Lincolns, 4s 8c ten-stone Irish, 4 10c. Maenach y moch yn ,ddwl ond cadarn. Wele y prisiau Biff, o 2s 4c i 4s 8c yr wythpwys dtfaid, o 3s 4c i 5s 6c; moch, o 3s i 4s 6c buchod godro, o 16p i 21p 10s y pen. Yn y farchnad — Gwartheg, 1/00 defaid, 8510 lloi, 5 moch, 115 ;'ibuchod godro, 70. GWRECSAM, dydd LIun (Medi 20fed).—Yr oedd cyfienwad aiawr o stoc yn y farchnad heddyw. a gwetl- iant yn masnach y biff, yr hwn wnaeth lawn e y pwys. Gwnaeth defaid o 7c i Be, a chliriwyd yn lied Iwyr. Moch bacwn a wnaethant 8s 6c yr 20 pwys, a moch pore 9s yr ugain pwys. Lloi magu a ainryw- ient i fyny i hyd 55s yr un. Yr oedd yao gyflenwad mawr o wartheg store vn cael eu cynyg, ond arafach oedd eu gworthiant. 6lun a Shropshire ewes a am- rywient o 26s i 42s yr un. tra yr oedd Shropshire tains yn cyrliaeucl 3n y pen, a ram iambs 55s. BIRMINGHAM, dydd Mawrth (Medi 21ain).—Yr nood y cyUenwad o wartheg a defaid yn lied dda. ond ychydig o wyn g^Tiaed masnach lied dda. Biff, o 5J^c i 6|c, am y Herefords goreu defaid. o 5^c i 8^c, am y myllt goreu wj-n. 7^c i 8,jC y pwys moch at ] faewn, 8s 10c pyre, o 9s 6c i 10s buchod, o 27s 9c i ugain pwrs. SALFÓRD. dydd Mawrth (Medi 21ain).—Cynull- iad cymedrol o brynwyr a gwerthwyr yn y farchnad heddyw nia gellir (Iweyd fod y fasnach yn fywiog, er fori rhai yn mynod mor uchel a 6^c a 6^e. Defaid tua 17 i 8c. Wyn yn eadw at brisiau yr wytlmos, Gwerth- ai lloi, mevrn rhai amgylchi&dau, am 6 y pwys. MOCH TEWION. MA X CEINION. dydd Llun (Medi 20fed).-Y cyf- ienwad a'r gofyn yn weddol. Am y moch goreu ceid 9s 6t yr ugain pwys ail ddosbarth, o 9s i 9s 2c tryd- ydd eosbarth, o 7", i 7s 6c. CIG. LLL NDAIN, dydd Llun (Medi 20fed).-Cyme-drol oedd y cyHenwadau y gwerthiant yn lied araf. Pris- iau Eiff Seisnig,o 3s 6c i 3s 10c yr wythpwys Scotch I sides, o 3s 8c i 4s shorts, o 4s 2c i 4s 6c; American- aidd, o 38 i 3s 6c israddol, o 2s i 2s 8e mutton Pryd- einig, o 4s 4c i 4s 10c; tramor, o 3s i 3s Sc lamb, o 4s i 4s 8c veal, o 3s 4c i 4s 4c pore, o 3s 4c i 4s 4c. CAWS. LERPWL, dydd Llun tMedi 20fed).-Tawel oedd y caws, ac anliawdd cyrhaedd y prisiau uchel diwedd- Hr. Yr Americanaidd goreu, o 44s 6c i 47s ail oreu, c 388 i 45s trydydd neu ganolig, o 30s i 36s. YMENYN. COIK. dydd LIun (Medi 20fed1.-Primest. 87s; Prime, 78s firsts, 86s; seconds, 78s; thirds. 53s; fourths, 46s fifths, — Kegs Firsts. — seconds. — thirds, — fourths. Mild-cured Choicest, 87s choice, 82s superfine, 86s fine mild. 82s mild, —. Choicest boxes, choice ditto, Kegs Superfine, 85s fine mild, In market 170 firkins, 134 mild. and 37 boxes. LLU-ND-UN, dydd LIun (Medi 20f.<i).—Dwl oedd y farehriad'ymenyn. am bob math, gyda'r eithria.d o'r l;'frengnidd. yr hwn oedd yn ddrutach. Y Friesland tecaf a werthai am o 90s i 94s y canpwys a'r ffactris, o 94^i 98s; Danaidd. o 110s i 114s; Normandy ex- tra mild. 104s, a'r basgedi cvffrsdin goreu 96s y can- I pwys. Brittany rolls 6c yn uwch, sef o 9s 6c i 13s 6c I y dwsin pwysau. r TATWS. I LLUNDAIN, dydd Liun (Medi 20fed).-Hoodyw yr oedd cyllenwad. mawr o datws, ond pur araf oedd y g-vc-'thiant. Beauty of Hebron (Seisnig newydd), o 70s i 80s y dun ell; snowdrops, o 60s i 70s; bruce, 70s early Puritans, o 55s i 60s; Sutton's early re- gents, 60s. ( GWAIR A GWELLT. MAXCEIXIOX, dydd Llun (Medi 20fed).—Gwair, I o 5c i 6c y 14 pwys clofer, o 5c i 6gC gwellt gwen- ith, o 4c i 4 1 c gwellt ceirch. o 4c i 4-Lc. 2 4 ilarchnadoedd Cyarei/? PANGOR, DYDD Gwkmkk I Ymeyr: ffres, Is 3c i Os Oc y pwys wyau 12 am Is ffowls, 3s 6, i 4s t3 y cwpl biff, Go i 9c v pwys; muttonJOc (Ie; ILLmf,i, 100 illc; cig lloi 7c i Dc pore. 7c i 0 CAERNARFON, DYDD Sadwun (Mcii 25:. — nie- yn ffics, Is 3c i Is 4; y pwjs tTrcs, 12 ) 18 am Is; biff, 4m 8jv pwys; ••.•■uti0.1,6c i y pwys; Ismb, i 10j y pwys; v.'i-l, 5, i 9c y p'.t\,s ore, 63 bey PWVii ham, Sr: i 10c v pwys; bacvii, 4e i8c v p-v- doted. ro;3, 4s O;, i h; 6c y cwpl ti A 5 6c i 6s y (:, 1; uwyddai:,Oi 0 i v O, yr un; Oc i 0s 0c vr un cwningot?, lOc 1 Is .vr un moch bach, 14* l'is yr UtI; pvtatw, ic y ;A%,Y.. mor-. n, Ie y pwys le y bw?j-el bfV'tij ca, 2c IS: Y" IJ": casilifiowers, 4- 1 5 "1' \in; tor;)Kiocs, 8c 10, y pwys a!aidu, 2, *n V) 24 *^0 DINBYCH, Dydd Mercher (Medi 15,g).—Tdid lis 6c yr hob am wenith da, ond ni wnaed ond ych- ydig o fusnes. Fi'owls, 3s i 4s y cwpl; hwvaid, 4i i 5s. Ymenyn ffres, Is y pwys eto, y llestri bach, Is: llestri mawr, 1Uc; wyau, 14 am Is..Blawd ceirch, 2c. Biff, 6c i 9c y piv-ys; mution, 7c i 9c; lamb, 7c i 9c veal, 6c i 8c y pwys. 1 JLANOK FN I, I) Y 'AU 2:3.- Vnifr \> Pu-s, is 2, » 0- Of y s wvmi, 16 ) 0 Is fTotris, o 3 Gc i 4s 6c v cwpl h 4s 0c i 4s t'.c y cwpl mocn bach, o 18, 23 Oc v ;-i>r inoch tewi-jin, 3A i y pwve cwnin. od, lo 9d y cwpl; ceiich au, 14 i 15s y PWLLHELI, Dydd Mkkchkk (Medi 22).- Bitf, 6c i Ho y pw s; mMtt- n. 8c i 10. pore, 7c ce llo.7c i be; oig oen, Is Oc ymenyn rfn", Is Ie i Is 2c y rv-, Y-s WYlIH, 20 i 0 am Is: 5" Od y c,ipl m->ch 17. t'os I

The Chase. ----------

---Local Eailway Time Table…

Advertising

-----------------Coleg y 3edydawyr…

Urd:.ir.dra

Llifo'n masn ya Daidaiwedd

Advertising