Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BriceONE PENNY ¡ Ihe Original Llandudno Directory And Visitor. Established 1854. I <■ IP&Islishiag: Office UPPER MOSTM StREET. Largest Penny P aper Published in LLANDUDNO. Local News. 1 Local,Not;es. The is by far the Best Local Paper. It has -,mrown with Llan- dudno. All the influen- tial Residents take it and scores are gent away weekly to Visitors all over England during the Winter Months. The Reports IN THE Directory ARE SUPPMBD BY i RELIABLE AND QUALIFIED REPORTERS. The" Directory" is the Original Pioneer Newspaper in Llandcid- no. Efforts have been made to rival it, but tlie Old established Jour-; nal mwe than maintains its position. Get the » DIRECTORY" Every WEDNESAY and SATURDAY WITH THE Week's News. Hyebysiad Pwysig PS Cyhoedd Darllengar. Am Newyddion Cymreig Newyddion RhJinbSirthol) Newyddion Lleol, I Newyddion Amaethydclol Marclmadoedd, Ffeiriau gweler A O-RTH WALES 1 n CHRONICLE. Norffi Wales Gtaiicle, Pris 2g. Sefydlwydp 1867. .i,'[)yr hysnaf a'r un teuluol goreu a gynooddi? yn Ngogledd Cymru. -Cvftoed, tr- bei dydd GWENER Y Llaniiidno Directory, 131 Prists. Seiydlwyl yn 1S54 f popyr Ceinic-ry, mwyaf a gyhoeddir yn. Ngogledd Cymm. Drwy yr haf cynwysa r-eetr .gyflawn" o .ymwelwyr a Llandudno. Y GWAIIA, I Ms 1c. Sefydlwyd yn 1881. Newyddiadur i ddarllenwyr Cymrefg Cvnwysa erfchyglau o ddyddordeb neillduol i'r Cyuary. Cerddorisisth, Llenyddiaeth, yr Eisteddfod, Grwleidyddiaeth, a Chrefydd. Cyhoedmr !Ðf bob ,Btnen Dydd lawrth. Y CLOEIANYDD. Pris it. Sefydlwyft yn 1891 Newyddiadur ym cynwys pyncisl, o ddyddordeb arfeemig i Amaethwyr. iLd- roddiadau mwyaf diweddar o gyfarfodyud Amacthwyr, Marchnadoeeld, Ffeiria^, Prisifeu Stoc, Grawa, &c.r-&c. OyhoeWir bob Ul Ian. CRONICL CYMEU,; Pris lc fjIIims. 2 Fe gynwyea y papyr hwn holl newyddion yr wythnoa yn fyr a ehryao, yn-cghydag erthyglau bj rion &r byneiau o daen y .cyhoedd, braeluniau, a gossip. F.oddir ^arbenlgrwydcLjaeillduol i newyddion Gog Jedd Cymru. y Cnwarelwr Cymreig, Pris'ls, Cynwrm newyddion o trdaloedd y Chw& slau, yn ngiiydag eithyglau ar bynci&u llafur-, Jowl. Cerddariaeth Gymreig, Barddoniseth, Llenyddiaefck, &'r Eisteddfod Cyiflldir Boren lal Frif Swyddfeydd Caxton House, Bango J Swyddfeydd Ca»gh*B«l: j Sijl dfa y lirectiry lostyi street, Llaaiiino j Svydifay Cleriaiyii, lritgo Streit Llagefr I i Ao Iwfyd ym r&metif, TreUheli, Diniych, Hkyl, C l&mMvck (fi&hamrtftbi. I I MEDDYGINIAETH LYSIEUOL. BEBFFEITHIAF YR oEe'l Quinine Bitters Gwiljm Evans. MeMygimaeth Effeitliicl. tystiolaethau PWYSIG. | Peuuwch, Liangeitlio, Hyd. 23&in. Mae Miloedd wedi cael iachad ^nwyl Syr,—M.*e arnryw aelodau o'm teulu yn oddiwrth aairyw Q wxu.-iind eu hiechyd-, yn eawedig nu n'm marched f "2 f-vdd weni tyfu i f vdy, ac w^cii t.vfa i fyny yn dal gle.ydaa wrth ddetnyudio i»wn. Mas ytrdiericW yn fawr oddiwrth ddiffyg Y MEDD-SGLiYN ANGBYDMAROL aradlarolyrvmdreobltiaf wrtti ddilyu ei gorucb- wylioB. Byddat yn oa'1w QuinineBitters G-wilym bwn pan oecSa Ev«rt« hob ansec yn y ty, gun fy mod ya cael ei POB MEDDYGINIAETH ARALL fOl1 yn gwceud mwy o -<■» i'm plant na dim a „ q Rawaatit erioed. Yr eidd<3,?h, "WEDI Jb-EIHU. (Parcb) D. W. Jones. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. — H 3ITTBRS GWILYM iiiVANir. Gwelir Gwelir felly fod y 1 Berkeley Road, Bristol, QuiniDe Bitters hyn Mebefia lgfed. yn feddy^iniiteth anmbria- Anwvl Syr,-Barn yn wael iawn dan IT Inflo- iadwy:; 8C a barsn oddiwrth erzi, vr kyn a ddilvnwyd g^n lid ar yr ysjyfamt. trofiad dcctoriaid, teithwyr, ffervll- ri Tair w"ythnoB yn of yr/-eridwn mewn cyfltrr per- S yijius. ft bron yo snobeittnol. Pan aeta j pery,l wyr, gweinidogion, a cbanoedd lawer o drosodd, yv oedlwn yn wan iawn, an arehodd y glflifion Wt'lJl (^wslla, y mae yn feddygin- | raeddyc i mi gympryd rby w feddygmiapth »dgry{- iaeth aoff-iieIr»dic. Pabana y dioddef- P-i hiol-' orio. Gefyoaif, 41 Wnnf fQuinineJBittera j, i & Gwilvtu Evaa* «te>b v dyben?" Dyn*'r peth i'r web mwyach oddiwrth y dolnrian > a-wuym i^vnu, m»j > <■>* j £ 3 (]jra, medditi; ayraerweb fcf aair Kwatth )t: y uchod, pan y rcae naeddyg- <J Gwnaif i^a rnswr i mi, a theimlhf fy inianth natnriol, gyml, holl gyt'ansoddiad yn cryfbsn. inianth natnriol, gyml, holl gyftlnsoddiaci yu cryfbsn. M 'effeitbio) i'w Yr eidclccb, ifeo., cbael ? B. P. Chic BITTERS GWIJbTM EVANS., BITTfi'.PS GWiLYM EVANS 13^ 'Bii-ybadd Pwysig. Goehelwcfc dwyllwyr. Edryciwch ar fod enw GWILYM EVANS ar y Label, y btamp, a'r Botel. Gwerthir i-aew- potdau. 2s 9c yr un dwbl m-,iit., 45 6*; k'vchaa yn cymwys t!t;r potel 48 6c am '12? 6c. "Fot^bti by chain yn sarbplail, Is lie. IV cael yn rohob eiittn. Goraeh- wylwyr yn Hihob parth ,r hyrl. Os ceir unrbvw anha*Nd»»r ''w t}¡el, anf^nir eC am v prisiau nehod drwy y Pest i unrhyw ^yfeiriad yn y I)eyrnas Gyfiinol, yi; unioiigvrcbol eddiwrth y Perchenogion- QQiKINE BITTERS Ma!Ufaetür¡n:! Co.. lhni-ed, Liineili, Son th Wales. Gellir cael Quinine Bfttersi Gwilym Evans yn Americ.1 oddiwrth y Prif Ornchwyliwr- Mr R. D. WILLIAMS, Medical Hail, Plymouth, PennsyKrani^. 2239 IN HALF-HOOP, fJlARQUISE, GtPSY, U1l1d all other Designs, Set with MgsPjfw BRILLIANTS, EMERALDS, PEARLS, f SDBIES, .SAPPHIRES, OPALS, TDRQUOISE, &c., &c. OF PUREST QUALITY. JSrjjSl s,ooo il'/v c.?T*8 { To Choose from at Maker's sent free. Cash ,Prices Jewllery and Watche/ Taken in Exchange. Q<w S LARGEST STOCK OF MmS RINGS in the world. Saying. |||pF Gfofy Selections of Watches or Jewellery sent ^fee m r€C€ipt °f reference* All GOODS NOT Approted WILL BE EXCHANGED. WATCHES and JEWELLERY post free, at my risk, to st0fwi all parts of the World for Draft, Cash, or P.O.O., payable at G.P.O. j^*r SEND for BENSON'S BOOK of Watches from £ 2 2s. to IM. CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT KINGS, BROOCHES, PLATE, &e.. &c. if Sent I ost Free bv— if Sent I ost Free by- J.W. BENSON (watchmaker & Jeweller) Steam Factory Adjoins 62 & 64, LUDGATE HILL, I And 28, ROYAL EXCHANGE, E.C., and 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. JUBILEE TURRET CLOCKS. -For Churches, Schools, Public Buildings, etc., from £ 15. Estimales Free. .Excels allotherFoo.ds iorlnfants& Invalids. | B-11 DU E'S | COOKED f-QOD S • ir^ Strengthening, Satisfying, Nourishing, Dig est ibis.. LAR&SST SALE IN^THE \'< ,è, lP'J !!t! II .U- \'$ ,;i;JI THE SAFEST, I jUl SOUNDEST WIS! :g 4 mex QREGER'S '¡" "¡J rtà :J ,I!] ,ffi r1 t! r¡ s ? a E & HUNGARIAN' EURG^N°Y" lJ:u(,1l L!'cbi; Froni dozeii. OF ;33 £ .< WINE MSBCKAKXS AND GROCSSr. See that every cork 'bears the brand MiVXiQreger without it tb wine is not gtauuuc. 'U,L CiiAJiEiJ l>2 ,50V. (,;„rs Cvcviti(f) QtUra iznmerUat9 cf A?'T2?t'*A, WKEESINS, aivti CEliCOC UiCHCBl?iG. Appivciaoo i fry y.ijy?icj.sn3 rru EiiiT<-rers aU over tho rf f Easy to use, certain effect, aii. B^rt:-{.-«ES m sctifc, they 3»soaiTnsii'i8a for <c«0 by ycrrg and c Mzy hi had of all. SSKinists cad Stoics is Box3*5 of ?5 s.t ii/C, cr post frcn WXX.20X&3O., JEforiiaier Si; LovCcn.W. ±0 Gardeners? *iact tfiazmhit. TF yov ant » hi.-at-olt»J 5 makly gacaoabj pt i. woic7 contains only ioutd, praatioa i, -mi asefnl infocrostioR on ell \\1bj. oouneoted witT.. tba gardeD &v.d iin mami&emem, And ali oarrec bortioultural. news, THE GARDENING WORLD which is yablish&I every Friday irercung PRICE Id. POST FREE l!ci. SOLD BY ALL. NSW3AGEXP 17. C A Til E RIN I'J • S?T R liB T, o 0 y J £ N I G A Ja 1) B N E. C. I Q)0 • m tefo 2 M.3%^?- @ Stungr by a FJsh. o o ID To be stungf by a Jelly Fish is not a a p'eusani exceriencs ar.« may prove very £ & troublesome uniess you iiave HOftlOCEA w @ handy to apply, when osin and swelling instantly vanishes. KO.Y.CCEA is an inø valuable remedy at the Sfa«fi<Je; should m be used for SUNBURN, BLISTERS, WASP- S T1NQ5, and all kinds of Eusoct Bites. Use so for CUTS BURN5, TOOTHACHE, RHEUMATISM, and all SKIN TROUBLES. • S 8 iLl 4p!^ ° • TOVGHZS fe SPOT, @ and soothss the Aching Part. e 1 H0M8SEA EESBSSSflTICH I is the stronger form of HOMOCEA, 40 it is absolutely the best thing of ? the kind ever made, as it is put 9 up in collapsible tubes it is very 0 q convenient. q PRICE, T%sS. & 1/1% per Tubo. 0 Notice* io j i,; n,) -i ,it a, k2 be ^urvd by Sia:;UjUK.s vj.i.«.ii-n iiye ffi Ointment, but it aua be :>i. &1, i>vh s. ;•.» ^'aij chcmisisanddnigMo; «.•.<■. a> r^c yjt 300 years' repu;asion. i !<->«■ v.: \j "ev.e've the Kvesijjht,' a iifit* '^ol; vrJuo to ev; -rv !«rr>y in u tr: -i a case o- v.^cak ey«», \v:i; t.f sur.z V pyHif ilji, d Y Fowdwr g^, A? W&t$F Goreu if r|f yn y Byd. J. K, JoNFS B tr Posver aúd Town Crier 43 THOMAS-BTBEET, ffOliYMF.AD A') w«Rk Joart oa J»y #f Zts&pi «t 60 poc oeu na4*r, ali

[No title]

Advertising

[No title]

.Racing Fixtures for September.

North Wales Fairs- -- I

Shipping, j );J¡-.::>.I

Bangor Tide Table for September.

[No title]

The Chase. ----------

---Local Eailway Time Table…

Advertising

-----------------Coleg y 3edydawyr…

Urd:.ir.dra

Llifo'n masn ya Daidaiwedd

Advertising