Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

[No title]

.Racing Fixtures for September.

North Wales Fairs- -- I

Shipping, j );J¡-.::>.I

Bangor Tide Table for September.

[No title]

The Chase. ----------

---Local Eailway Time Table…

Advertising

-----------------Coleg y 3edydawyr…

Urd:.ir.dra

Llifo'n masn ya Daidaiwedd

News
Cite
Share

Llifo'n masn ya Daidaiwedd Dywedir fod dyn unwaith a drodd all an i weled y byd am y tro cyijjaf yn ei fywyd. Efe a ddaeth or diwedd at 1¡,.J. afon lydaa; nc, i fyncd yn uilacn ar ei <laitli, rhaid oedd iddo ei chroesi. -N I(! oedd un eweh na phont i'w cael. Xi theimlodd efe eu colli, mi-Id bynag, gan ei fod yn angh\n- efin a ffyrdd cyrph nxawr o ddwfr. Yr hyn r. wnaeth yn sym; oedd eistedd ar y lan. a disgwyl yli amyneddgar am i'r aion orphen rhedeg modd y galiai yntau gerdde-d dropodd ar dir syeh. "Os arhosaf h hyd nes bod heb ddirn i'w wneud cyn rhoddi fy ;.ihet.lia.u am danaf a myiied allan am awyriad," ebai boneiidlges y dydd o'r blaen, "ni fydd i mi i-yth fyne-d o gwbl. Felly byddaf yn achlysurol yn t-ori'n rhydd ac yn g\rneud i waith aros nes denaf yn oL Eithr nid vr: fynyeh. oherwydd yr wyf yn anesmTvyth rhag i rywherh o'i le ddigwydd tra byddaf i ffwrdd." Felly mae yn union. Nid oes bytii ddiwed.1 ar waith gwraig: aior: ydyvr yn rhedeg yn udibaii. Ac m&e y rhan fvnr<if o ferched-—eneidian fiydd- lawn na adawant cf bytli, a dyna. pahaui yr ydyia yn derbyn llythyrau fel y rhai hyn. "Yn rhan ddtchreuol 1880," meduai un. "yr oeddwn yn teimlo yn fiinedig, llesg, a diffygiôl", fel pe lmaBai pob bywyd ac yni wedi llithro allan ohonof. Yr oeddwn yn bur welw, fy nwylaw alni traed yn oer; fy archwaeth yn salw, ac ar ol bwyta byddai ger;yf lawndra yi. fy mron a chryn- iad yn fy nghalon. Wedi hyny aethurn yn wan a churiedig yr oeddwn fel bwgan yn oerdded- Bum fel hyn bedair Myaedd. Dau feddyg a weinyddiasant amaf, ond nid oeddwn i y: ddim elwac-h. Hwy a ddy-vedent fod fy ngwaed yit deneu a tlilawd. O'r diwedd mi a brynois botel o Mother SeigePs Syrup, a darfu i hwnw fy iacii- au. Ms-e hyny n,\7 nJynedd '-n ol, ac yr wyf wedi bod mewn iechyd da byth. er hyny. (Ar- wyddwyd) Mrs Emma. Rickard, Lanieth, St. Stephei "s, Cornwall, Mawrth 6td, 1893." Yn Gorphenaf, 1885," ebai un arall. cy.aier- wyd fi yn sal. Ar y cyniaf ni theimlwn ond yn unig yn flinedig, llesg, a diffygiol. Yr oedd bias drwg ar fy nlia-fc-d.; nid oedd genyf archwaeth ac ar ol bwyta byddai genyf boen yn y frcn a chryriad y hefyd poeu yn y stumog a rhwng yr ysgwy-Jdau. Myaych y cawn. Irn'ddia.ii o ben-ysgafnder, !e3 y tsimi.m bron ryrthio i'r 11awr. Yna deuai po&a arswydus yn y gaion, a tlicirnla-i o dag;'<? fel pe buasai rhywbem vvealf glynu yn fy ng7;ddf. Aeih fy nirwynt yn fyr a cliyflym, ac mor nerfus yr oe-ddvri l fel y byddai arnaf ofn bod wi'liyf fy hun. Cymerais bob math a gyffyriau. ond ni wnaeth dim ohonynt un lies i mi. Am dair blynedd y bum yn dioddef fel hyn yna. un diwrnci. bu i gymydog roddi i mi botel o Mother Seigel's Syr Teimlais yn well yu mhen ychydig ddyddiau, a phan oedd y Syrup wedi myred yr oedd fy anhwylder wc-di myned. ,1,7 hefyd. (Arwyddwyd) Mrs Amelia Leyland, 73, Spencer's Ros: Heeler, Siieilield. Oliwefror lOfed, 18?3." Y dry d edd a <dyweJ "Am y deng mlynedd diweddaf bum yn dioddef' oddiv.~di ddiffyg trcai- iad llyia ac i." farwaidd, aiiweithioL Yr oedd fy arcliwaeth yn salw-, ac ar ol bwyt»fi teimlwn fy mrest yn gignottii a dclaras. Xi fyddwa yn es- Elwnh hyd nes cael r i wyd i fyny. Bydd- vm aiiibcil ddiwrnod yn gwbl ddiTmadferth. Yr oedd geryf boen fawr a choaiad.'v.i yn y pah in, n. chollwn hwer o gysgu'r nos. 0 bryd i bryd byduwn yn gweied y meudyg, ond ni fyddai'a alluog i roddi esmwythyd i mi. Yn Mai. 1392. y darlienais gyntaf am Motlier Seigei's Curativo Syrup. Wedi i m; ei gyraeryd aiyi ychydig ddydd- iau dechreuais fwymhaa fy yraborth a'm eylla ei dreulio, mwya;-h r.i the £ iis ragor i fyny. lach- awyd fi, a byth cr 1'rviy yr ~yf wedi cadw nicwn iechyd cH tr~y :ieiy.'i d-ga achlysurol pan deiialvrn aager- am daao. (Arwyddyryd) Mrs Jlartha Benyon. e, r Amwythig. Chwcf- ror 23ain, 1893,. Xi a aliwn ddyfynu jlyti.ymu o'r fath yma trwy'r dydd. Maent -oil yn adiodd yr un ystori •—afieehyd a ddioddefaint, gydag amseroedd ded- "wyddach yn dilyn clefnydcnad y physigu'riaeth » grylnvyllwvd gan y tair '"neddiges hyn. Y !df: ?f¡}:¥i::S¡: diflfyg treuhad a dyspvpsi.-i, ac tto gweithio syd<i raid iddynt cyhj d ag y gallant udaL A fydd gvryr a lirodyr bt>b amser vn :jwsrth- fawrogi hyn ? Na fyid.int, mae. arnaf ofc. Nid1 ydynt yn golygu bed yn gieulon, ond diifyg meddwl ydyw ynddjrit: driia yr holl r^ckos—aid ydynt yn rnedcwl. Yr. awr bydded i'r dyni on hyn fedawl "m yn y ty gyflenwad gvrc^tadol o'r hwn. Dyry gynorthwy i'r wraig wneuthur P, waiib na fydd byth y.; cael ci Trneud—i groe.l yr afon sydd yn rhedeg yn ddiddiwedd. Hebiaw liyny, ysiyriweh yr erbodiid mewn arian, amser, a dioddef. Ac yna hefyd, ya well na'r ewbhmeddyhvvch am wynebau siriol v merrh- ed a'u lleisiau Tnserus gartref pan fydd ant yn teimlo yn iad: a dedwydd

Advertising