Hide Articles List

19 articles on this Page

Llanarth-

Bethesda.

---------I Criccieth, )

Dyffryn Kantlle a'r Amgylchoedd-

Llanuwchllyn.

Ymdrechfa gyda Thy dorwyr.

Advertising

MJH I hi!:. j

! . i Bangor.

Caernarfon-

Carngiwcli a Pistyll.

Caerdydd.

Dinbych.

Pwllheli.

Pont Henai-

Aborsoch.

I ,Pensarn, ger Llanbedr.

------Porthmadog-

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

j GeBedigaethau Priodesau, a MBTVIOlaetbeIT. GHNK- rGAETHAU. Bellis--N-ledi 12fed, priod Mr Thomas Bellis, Fair- field, Beacon's Hill, Dinbych, ar fab. Evans—Medi 9fed, priod Mr Thomas Evans, Nant Gwyn, Nant Gantglyn, ar ferch. Jones—Medi 12fcl, priod Mr David Jones, gof, Oak- ford, sir Aberteiii, ar ferch. Jones—Medi lofed, priod Mr John Jones, llafurwr, Panton Hall, Dinbych, ar fab. Edwards—Medi 9fed, yn 120, Carisbrooke-road, Wal- ton, priod T. G. Edwards, ar fab. Roberts—Medi 9fed, yn 10, Clifton Grove, Egremont, priod J. Roberts, ar ferch. Williams-Modi 14eg, yn 73, Rodney-street, Birken- head, priod David Williams, ar fab (marw-anedig). PRTMD\S*U. Jonrs—Griiffths—Medi lleg. yn Nghapel y irefn- yddion Calfinaiad, Roewen, ger Conwy, gan y Parch Dr. Llugwy Owen, Co nwy,Mr Thomas Jones, mab Mr Owen Jonas, Swan, a Catherine Mary, ail ferch Mr Jeremiah Griffiths, asiedydd, Pantyrafon -y ddau o bentref Roewen. Ivoberti—Jones—Medi 13eg, yn Nghapel y Wern,gan y Parch R. H. Parry, Nant, Mr Lewis Roberts, a Mrs Annie Jones, Pentre—y ddau o Minera. Thomaf —Lloyd—-Medi lleg, yn Eglwys Trefnant, ger Dinbych, gan y Parch Humphrey Lloyd, curad, Mr W. Thomas, a Mary, ail ferch Mr W. Lloyd-y ddau o Trefnant. Travis—McCulloch—Medi 15eg, yn Eglwys Gadeiriol, Bangor, gan y Parch William Edwards, vicer, John Henry, mab ieuengaf y diweddar James Havis, o Huhne, Maneeinion, a Plas Tirion, ger Conwy, ag .Annie, gwraig y diweddar David McCulloch, o Ddublin.ac ail ferch y diweddar Archibald McMillin, o Fangor. "W illiams—Williams—Medi, 9fed, yn Nghapel y Bedyddwyr, Henllan-place, Dinbych, gan y Parch John Lewis, ac o flaen Mr E. Mills (cofrestrydd), y Parch Benjamin Williams, gweinidog y Bedyddwyr (eynt o Ddinbych), a Miss Margaret Jane Williams, Garden Villa, Dinbych. MAR WOL \ETF! AL\ D;1Vie[-fc( 9fed, Mr Robert Davies, Nant Mawr, Llanrhaiadr. ger Dinbych, yn 69ain mlwydd oed. Cydyjndeimiir yn fawr a'r perthjynasau yn eu jirofcdigaeth chwerw. Evanf—Awst lleg, Mr David Evans, Rhopier, Llan- arth, wedi cystudd maith a. chaied, yr hwn a ddiodd- efodd yn amyneddgar, yn 71ain mlwydd oed. Hughes—-Medi 14eg, ar ol cystudd trwm, ond byr, yn 58ain mlwydd oed, Mrs Jane Hughes, asiadydd, 14, Rosemary-lane, Dinbych. Jones—-Medi lleg, o'r darfodedigaeth, Annie, merch hynaf Mr Richard Jones, bricklayer, Chapel-street, Dmbych. yn ei 20fed flwydd oed. Jones Medi 15fed, Mrs Caroline Jones, priod Mr John Jones, The Stores, Llandrillo, ger Corwen, ar 01 afieehyd maith. Jones—Medi 9fed, yn 4, Snowdon-street,Porthmadog, Mr John Jones, fitter, yn 45 mlwydd oed. Cym- erodd yr angladd, yr hwn oedd gyhoeddus, le yn mynwent Capel y Garth ar y 13eg cyfisol. Owen—Medi 12fed, yn 44, Arkles-lane, Anfield, yn J saith mis oed, Elizabeth Dorothy, pientyn ieuengaf y Parch T. G. a Mrs Owen. Parry-Medi 14pg, yn 56ain mlwydd oe(i ,.Alrs Hannah Parry, Pantycefn, Llansannan, ac a gladdwyd Tn mynwent y plwyf, Medi 18fed. I Powell—Medi 16, yn 20 mlwydd oed. Jane Mary, anwyl ferch Mr a Mrs Roberts, Ty'n'llwyn, Ban- gor, ac wyres i'r diweirddar Thomas Hughes, Derwvn Fawr, Clynnog. Cleddir hi lieddyw (dydd Mawrth) yn mynwent Tai Duon. Roberts Medi lOfed, yn nhy c-,i chwaer, ivirs Mary Evans. Ty Newydd, Prion, ger Dinbych, ar 01 trwm a maith gystudd, Mrs Jane Roberts, gweddw v di- weddar Mr Edward Roberts, Wern Fechan, Rhuth- yn, gynt, yn 79ain mlwydd oed. Roberts—Medi 12fed, yn 28. Norma-roatl, Waterloo, yn 44 oed, Thomas Edward Roberts. Roberts—Medi 14eg, yn ei phreswylfod, 242, Hiijh- street, Bangor, Emma Roberts, gweddw y diweddar William Roberts, yn 67ain mlwydd oed. Williams—Medi 12fed, yn 57ain mlwydd oed, Annie, anwyl briod y Parch J. Williams, Colwyn Bay. Wilson-Medi 13eg, yn Milton Brook Lodge, Stam- ford Bridge, Caer, John Gordon, mab liynaf Cadben a Mary Wilson.