Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Llanarth-

Bethesda.

---------I Criccieth, )

Dyffryn Kantlle a'r Amgylchoedd-

Llanuwchllyn.

Ymdrechfa gyda Thy dorwyr.

Advertising

MJH I hi!:. j

! . i Bangor.

Caernarfon-

Carngiwcli a Pistyll.

Caerdydd.

Dinbych.

Pwllheli.

News
Cite
Share

Pwllheli. Llwyddiant.—Y mae Mr Owen Thomas, Rhos Bach Temperance, wedi pasio fel cliief mate. Y n nglyn ag arholiadau Coleg Cer^dorol Llundain a gynhal- iwyd yn Nghaernarfon llwyrddodd y rhai canlynol i basio yn Nosbarth Pwllheli:—Am chwareu y ber- doneg, senior section, Sarah Jane Richards, 92 marks (honours) inter-section, M. Humphreys Owen, Aber- soch, 80 marks (first class) junior section, Mary James, Bodfean, 89 marks (honours). Theory, Lizzie Eames, Pwllheli, 97 marks (honours). LLYS YR YNADON. Cynhaliwyd Llys yr Ynadon Sirol ddydd Mercher, geibroil Mri R. Carreg (yn y gadair), wen Evans, H. T. Ellis, y Parch J. C. Wilhams-Ellis, a Mr Wil- liam Thomas. TRWYDDE'D Y SOUTH BEACH HOTEL. Gwnaeth Mr Churton, Caer, gais am a.dnewyddiad trwydded y South Beach Hotel. Yr oedd yn deall fod tipyn o anghydwelediad yn y llys blaenorol parth- ea caniatau yr adnewyddiad am fod y ty yn gauedig ers olwyddyn, ond galliu sicrhau y Fainc mai yr I achos o hyny ydoedd yr anhawsder o ddod o hyd i denant cymiiwys.—Wedi peth siarad, caniatawyrd y clus. Y TOWER HOTEL, PWLLHELI. Ar gais Mr Arthen Owen, trosglwyddwyd trwydd- cd y Tower Hotel, Pwllheli, i inirs Jones, gweddw y diweddar Mr Jones. vYMOSODLkD. John Ellis Hughes, y Feathers Inn, Llanystumdwy, a gyhuddai Robert Roberts, o'r un plwyf, o ymosod- iad. Ymddangosai Mr William George dros yr achwyn- ydd, yr hwn a dystiodd ei fod wedi cael achos i gwyno oherwydd fod ieir y diffynydd yn ymyryd a'i eiudo. Aeth at ddrws y ty a dywedodd wrth Mrs Roberts y byddai raid iddi glirio yr ieir yn mhen yr wythnos. 1r hyn dechreuodd hi ei dafodi, gan dafiu dwir sebon a to. Daeth y diffynydd, yr hwn oedd yn ei welr, lawr, a tharawodd y tyst yn dost yn ei lygad gyda'i stump (yr oedd ei law wedi ei thori). Bu raid i'r tyst gael lotion gan y meddyg at ei lygad. Tystiodd yr Heddgeidwad Owen iddo weled yr Rchwynvjdd gyda Ilygad du, a sylwodd hefyd fod dau fare ar ei wddf. Aeth y tyst gyda'r wys i'r diffynydd. ond ni fu iddo ef na'i wraig gwyno fod yr a-chwynydd wedi ymosod arnynt hwy. Yn nesaf gwrandawyd croes-wys gan Mr Mary TIc, berts yn crbYll John Ellis Hughes. Hi a ddywedodd fod Hughes wedi dod ati i gwyno yn nghylch yr eir, $c wrth iddi godi ei llaw ato, disgynodd dropyn o ddwfr sebon ar ei wyneb, ac ar hyny, efe a'i taraw- odd hi yn ei gwyneb gan geisio ei thagu, aphe buasai "Robert" heb fod yn y ty, buasai hi wedi marw (chwerthin). Croes-holwyd Nid oedd Mr Hughos wed' <: .vyno erioed o'r biaen yn' nghylch yr ieir. Ni fu iddi ond codi ei llaw. Mr B. T. Ellis: Yr oedd arni eisiau ei seboni I (chwerthin). Taflwyd y wys hon allan, ac am yr ymosodiad ar John Ellis Hughes dirwywyd Robert Roberts i 103 a'r costau (yr oil yn 50s). PLENTYN ANGHYFREITHLAWN. Ccisiai Margaret Jones, Mynytho, dadogi ei phlen- tyn anghyfreithhiwn ar John Parry, Sara.—Ym- ddangosai Mr William Georg.; dros yr achwynydd, ac amddiffynwyd gan Mr Arthen Owen.—Taflwyd yr acnos anan. HERWHELA. Robert Griffith, ceidwad helwriaeth, a. gyhuddai 1 Evan Jones, Barrach, o herwhela.—Erlynwyd gun Mr Arthen Owen,, ae amddiffynwyd gam Mr William George—Tystiodd Robert Griffith ei fod yn ngwasan- aeth Mrs Lloyd Edwards, Nanhoron, a gwelodd y diffynydd yn saethu ac yn lladd patrisan.—Ci-oes- holwyd Yr oodd gan y diffynydd wn yn ei law. Yr oedd y petrisa.n ar dir Lon DywyU, tenant yr hwn ydoedd Rowland Jones. 0 dir Pen bryn yr oedd y diffynydd yn saethu.—Rhoddodd Mr R. 0. Jones, goruchwyliwr ystad Nanhoron, gerbron gytundeb tenantiaid Penbryn a Lon Dywyll er profi fod yr hel- wriaeth yn cael ei gedw i'r perchenog.Dros y di- ffynydd galwyd David Evans, yr hwn a dystiodd fod y diffynydd yn saethu ar dir Barrach. Fe aeth y petrisan drosodd i ryw dir arall.—Croes-holwyd: oso Nid hwn oedd y tro cyntaf iddo weled y diffynydd gyda gwn. Yr oedd y petrisan yn codi VD. nghoe Barrach pan saethwj^d ati.—Dirwywyd y diffynydd i Ip a'r costau, ac os delai i fyny drachefn, byddai ei gosp yn drymach.—Ni fu i Mr B. T. Ellis eistedd ar yr achos hwn. Y GWR AT WRAIG. C,wna,etli Mr William George gais ar ran Thomas Lloyd, CasteJl Bach, Pistyll, am wys yn erbyn y wraig am dori yr heddweh.—Caniatawyd. cl

Pont Henai-

Aborsoch.

I ,Pensarn, ger Llanbedr.

------Porthmadog-

Family Notices