Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Llanarth-

Bethesda.

---------I Criccieth, )

Dyffryn Kantlle a'r Amgylchoedd-

Llanuwchllyn.

Ymdrechfa gyda Thy dorwyr.

Advertising

MJH I hi!:. j

! . i Bangor.

News
Cite
Share

Bangor. lechyd yr Esgob.—Drwg genym ddweyd fod iechyd Esgob Bangor, yr hwn sycld eto yn aros yn Llanarth, Sir Aberteiti, yn dal yn anfodanaol, ac y mae ei gyng- horwyr meddygol wedi argymhell fud iddo gymeryd mis o leiaf o orphwysdra ptilach. Cyhuddiad Hyll.-O flaen ynadon Bangor, ddydd Gwener, cafodd bachgen o'r enw John Jones, 16 ■mlwydd oed, o Glanadda, ei gyhuddo o wneuthur ymosodia.d ar eneth ba-ch unarddeg oed. Dywedwyd fod y cyhuddedig wedi stwffio ei gap i geg y pientyn i atal ei hysgreclifeydd. Yr oedd tystiolasth y m.dd- yg yn andwyol. Remandiwyd Jones o dan feichniaeth drom hyd ddydd Mawrth (lieddy-w). Tret Blynyddol.-Dydd J.lercher bu i Mr W. 0. Williams, Manchester House, roddi ei tret blynyddol i wasanaethyddion ei fasnaclidy yn nghyda'i ddos- barth yn yr Ysgol Sul—all yn rhifo tua 33. Lhm- dudno ddeiwiswyd eleni i fyned iddo. Darparodd Mr :iili;iiiis bryd danteitliioi i'r parti yn y Sumner's Restaurant. Ymwelwyd a gwahanol ieoedd o ddydd- ordeb, ac yn yr ltwyr cymorwyd hwynt i'r Pier Pavi- hon concert.. Cyn dyciiwelyd adref drachefn rliodd- wyd refreshment ysgafn iddynt i gyd. Yr oedd y ty- wydd yn ddymunol iawn, a bu i'r oil fwynhau eu iiun- ain yn drwyacll. Cyn ymwahanu pasiwyd pleidiais o ddioichgai-wcli i Mr Williams am ei haelioni. Dalier Sylw.—Ceisir genym hysbysu na fedrodd Arglwydd Esgob Bangor fod yn bresenol j-n nghyseg- riad eglv.ys newydd Brithdir, Dolgellau. Yr 1-Isgob a ddirpryvvodd Arglwydd Esgob Aberdeen ac Orkney i gario allan y dyledswyddau esgobol. Y Tra Pharch- eclig Ddeon Bangor a bregetnodd ar yr achlysur. Adeiladwj'd yr eglwys, yr hon sydd wedi ei ehyflwyno i Dt. Marc, gan Mrs Tooth, Gcrygilwydion. Dinbych, er coffadwriaeth am ei gwr. Mae yr un foneddiges wedi ei gwaddoli hefyd. Y mae'r fywoliaeth wedi ei t'hynyg i'r Parch Thomas Llewelyn Williams, Caer- narfon, ac yntau wedi ei dtrbyn. Bydd i'r boneddwr parchedig gael ei sefydiu ddyctd Mercher (yr wytnnos hon). cjan Arglwydd Esgob Bangor, yn y gynliadledd yn Nolgellau. Noddydd y f\"woliaeth yw Mrs Tooth. Priodas.—\ n Nghapel y Bedyddwyr Seisnig,ddydd Mercher, priodwyd Miss Mina Baird, nith Mr Robert Beck. Penrallt Villa, Banoror Ucliai". tjyda Mr WiI- liam E. Lewin. Kettering. Gweinyddwyd y seremoni gan y Parch W. R. Sauriderson, y gweinidog, vn cael ei gynorthwyo gan y Parch J. Raymond, Llandudno. Yr oedd nifer fawr o gyfeiilion j-n bresenol yn yr addoldv. Klioddwyd y Orioourch ymaith gan "ei hewythr.Mr R. Beck, ac yr oedd wedi ymwisgo mewn dove-coloured cloth, trimmed with white satin and pearl beads; cariai hefyd bwnsiad hardd o floda. Y forwyn briodas oedd Miss M. E. Beck, cyfnither y briodferch, tra y gweithrtdai Mr James Beck fel gwas. Wecti i'r brecwast priodas yn Pen ralit fyned drosodd, ymaditwodd y par ieuanc gyda'r tren am Ddeheudir Idoegr. Yr oedd yr anrhegion yn lluosog a gwerth- fawr. Anrhegu Clerigwr.—Yn yr Ysgol Geneaiaetliol, nos Fercher diweddai, yrngj-fariu nifer fawr o gyfeiilion ac edmygwjrr y Parch Benjamin Thomas, B.D., curad poblogaidd Eglwys St. Mair, Bangor, i gyflwyno an- rheg iddo cyn ei ymadawiad o'r dclinas hon am Lun- dainjic mae wedi derbyn caplaniaeth Eglwys Gymreig Paddington,a wagliawv-d yn ddiweddar trwy benocliad y^Parch J. C. Ellis i Eglwys Gymreig St. Bene,, LIundain. Llanwyd y gadair lywj-ddol gan Mr John Pritchard, Bodhyfryd. Cymerodd yr anrheg y flurf o anerehiad goreuredig a phwrs o aur, y rhai a gyflwyn- wyd iddo, ar ran y lluaws tanysgrifwyr, gan Mrs John Pritchard, Bodhyfryd. Mrs Benjamin Thomas hefyd, yr hon fu'n aelod fiyddlon a defnyddiol o gor yr eg- lwys, cafodd hithau ei ha.nrhegu a silver-mounted umbrella hardd gan Miss Kathleen Langford Jones, ar ran y tanysgrifwyr. Cydnabyddodd y boneddwr parchedig yn gynes drosto'i hun a.'i briod, a chyfeir- yn iodd at y teimlad da fu'n bodoli yn ystod ei arhosiad ef yn y ddinas. Yr oedd program difyr hefyd wedi ei barotoi ar gyfer y noson, ac aethpwyd drwyddo fel y canlyn —Can, "Que-n of the Earth," Master D. F. Davies can, "Y gwcw ar y fedwen," Miss Louisa Jones unawd ar y clarionet, "Andante polacca, Mr Hampshire can, "The Vicar's song" (allan o "The Sorcerer"), Mr Phil. Jones can, "Llancesau Eryri," Miss Price; deuawd ar y crwth, "A summer idyll," Misses Nesta. Rowlands a Dora Hartley can, "Tat- ters, Master W. H. 0. Davies: deuawd- "Exrplsinr." Meistri William Jones a Phil Jones; can. "The Lost Chord, "Nl aster R. H. Davies can,"For all eternity," Mis M. Lloyd Parry unawd ar y clarionet, "Concer- tine," Mr H. Hampshire can, "I am a Friar of orders grey," Mr J. G. Cooke; deuawd ar y crwth, "Nor- ma," Misses Nesta Rowlands a D. Hartley. Ysgrifen- yddion y mudiad oeddynt Mr Joseph Davies, Ha;raTini, House, it Mr William Parry, Ironmonger bu iddynt weithio yn egniol iawn, a choronwyd eu hymdrechion a llwyddiant. Marwolaeth Mrs Emma Roberts.—Gyda gofid dwfn yr ydym yn cofnodi marwolaeth Mrs Emma Roberts, grocer, 242, High-str=>et, Bangor, yr hyn a gymerodd le nos Fawrth diweddaf, ar ol cystudd cydmarol fyr. Gweddw ydoedd hi i'r diweddar Mr William Roberts, grocer,a chariodd fusnes yn mlaen yn 242,High-street, am 31 o flynyddoedd yn ddidor, yr hyn, mae'n debyg, sy'n "record" yn hanea masnach yn Mangor. Cymcr wyd Mrs Roberts yn wael yn sydyn ddydd Sadwrn cyn y diweddaf ac, er gwaethaf pob sylw a medr ar I in ei meddyg. Dr. Richard Jones, yn nghyda gweinydd- iad ymroddedig a gofalus ei meibion a chyfeillion eraill arni, suddo yn gyflym a wnaeth,a hunodd yn dangnef- eddus ddydd Ala wrth (fel y crybwyllwyd), yn ei 68ain mlwydd oed. Rhaid dweyd am Mrs Roberts ei bodyn ddynes wir Gristionogol ac yn meddu'r gradd uwclnf o fon dtligeiddrwydd ac er fod ei nerth wedi graddol baHu ers rhai blynyddau, eto glynodd v,-rtli ei dyled- iiwyddau yn ffyddlawn hyd y diwedd, ns o'r braidd y gellir dweyd am dani iddi farw "yn yr harnis. Er nad yn wraig gjdioeiddus mewn unrhyw ystyr, er hyny adwaenid Mrs Roberts gan gylch eang iawn ac yr oedd yn cael ei mawr barchu. Yr oedd yn aelod tfydalawn o eglwys Gynulleirltaol Gj"mreig Penclref, ac yn un o aelodau hynaf y oyfundeb liwnir yn Man- gor. Mae yn gadael ar ei liol ddau iiib i ahum pa colled fawr.sef MrW. A. Roberts (is-olygydrl y"North Wales Chronicle) a Mr B. R. Roberts (cashier g'da:r Meistri Lewis, Penrhyn Mills), y rhai y ma" ganddynt y cysur i feddwl, y:i eu trail (id dwfn, na adawodd eu rnr.rn yr un <*elyn ar ei bol, eithr yn hytruch l'.i mawr o -r gyfeiilion diffuant a chydymdeim'ado).—Cymeroddyr atigladd. yr hwn oedd o nodw.xld braifa-t, le foreu Gwener yn nghladdfa y teulu yn mynwent Glanadda. Gweinydd'wyd ar yr achlysur jjan y Parclir. S. R. Jenkins a.'r ProSeswr J. M. Davies.—Yr oedd trcfn- iadau y chcldedigaeth yn nwvdaw IMoistri R. a J. Williams. Upoer Bangor ac yr oedd ar yr arch, yr hon oedd o dderw caboledig gyda brass mountings trymion. yr arysgrif panlynol: "Emma Roberts. sran- wyd Tachw. dd laf, 1829 bu farw Modi 14, 1897." Gorchuddid yr arch gan nifer o biethdorchau nryd ferth o flodau, y rhai a ar.fonwyd. yn mysg ea-aill, gan Mr a Mrs W. Arfchar Roberts Onab a incrch-yn-nghy- fr. ith) Mr Ben. R. Roberts (mab) Mrs a Miss Edwards, Fflint; Mr a Mrs Ardern, eto Mr a Mrs J. Humnhreys, Gambier-terraee, Ban for: Miss Sarah Thomas, Miss Grace Thomas, Mr Thoniafi Thomas, ieu., Caelleoa Mr a Mrs Morley, eto, etc. Yn Ma-snachdy W. 0. Williams ma yr holl De- partments wedi eu cyflenwi gyda Nwydda.u Newydd yr Hydref. Yn y Showroom chwi fjanfyddwch gyf- lenwad dftiioledig iawn o Millinery, Capes, Costumes. Jackets, Furs, etc., etc. hefyd Novelties mewn Dress Goods, yn nghyda Dressmaker o'r dosbarth cyntaf. At yr ucliod y mae yno New Art Serges a Plushetts at wneud Curtains Diwsan a Ffenestri. etc. Byddwch gystal a galw yn 348 i 350a. High-street. Banger.

Caernarfon-

Carngiwcli a Pistyll.

Caerdydd.

Dinbych.

Pwllheli.

Pont Henai-

Aborsoch.

I ,Pensarn, ger Llanbedr.

------Porthmadog-

Family Notices