Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

--------------------I Hanes…

Crmdeithas Amaethyddol Mon…

--------- -----------------------Y…

Gwrthgiliwr at Wrthgilwyr.

-__--dwrt PMil Latigor.

----._--_--- ------- -----..-…

News
Cite
Share

Llythyrbu bit y GOlygydd I ,V¿d, g-lyin YfI, yylritoi 1).ln *yri,t,dau ein fjoheb wyr y n u ■jOUUh luyu. RHOSCOLYN. Syr,-—-Anaml cs byth y gwelir yr enw uchod ar ddaienau v "Gwalia. Julian o ynys Cybi ydyw ond pa ystyr sydd i'r enw nis gwyddom, yn nodedig rnan o hono, set "Colyn." Feallai y gwnaiff y rarch. Hopkins, cbrwyad- plwyf, anrhsda d-irlienwyr y "Glorianydd" a mynegair priodol, ar ol tyiahor yr ym- weJwyr haf fyned heibio. Pivryf a llawer o gyrchu iddo yn nhymlior hafaidcl y fiwyddyn yctvw. Lawn sylwi yn niiac-naf ar y pen de-orllewinol. Yma cawn yr eglwys—-deilad nad oes mo'i harddach yn Mon o un pen i'r llall, pa un bynag yw yr oreu. Yma cyfarfydd- wn a'r offeiriad siriolaf posibl ei gael trwy lon, yma hefyd y cawn ei housekeeper, Miss Roberts, yr hon sydd yn dilyn yr oes mewn sirioldeb a bywiocrrwydd Ar y terfyn cyferfydd Miss Williams, y post feistrer, m, ac- ni bydd pall ar y difyrw-ch a geir nid yw hi w^edi myned ar ei hen sodlau. Trown ein hwyneb yn ol a deuwn at gapel y cyreliir iddo gan Fethochstiaid y plwyf. Ú10 eto, pwy a welwn ni mor siriol a'r gog ond Air R. Jones, masnachwr. Bu yn gadeirydd Cynghor Plwyf, os nad yclyw. Wei, y mae yn wr yn haeddu parch, ac yn ei gael. Ar ochr yr hen brif- ffordd i Gacrgybi sylwn ar gapel y Trefnyddion Wes- leyaidd ar fane prydferth iawn, a nifer o rai selog yn cyichu iddo, ond nid yn lluosog. Cafodd y cyfunaeb hwn ei golledu yn f-wr trwy farwohietliau yn alii- "edder. Deuwn eto at gapel y Bedyddwyr, Pont Pbyd y Bont. Mae y g}rnuihidfa hon hefyd wcdi profi colledion go fawr trwy farwohiethau a symudiadau er hyny, y maent yn carlo yn mlaen yn lew, a'r Ova-b- both cyntaf o'r mis hwn (Medi) cynhaliwyd cyfarfod ysgolion y dosbarth yma. yn y drefn ganlynol Y n y boreu, pregeth gan v parehedig hynafgwr 0. L. Roberts, o Lanfair P.G. am ddau cvfarfu yr ysgol a r cenhadon adroddwyd rlianau o'r Gair. "can'wyd, yna gweddioud un o'r cenhadon. Ar ol hyny liolwyd y dosbarth ieuanc allan o'r Hyfforddwr, ac ar ol canu holwydyrhnll ysgol oddiar Luc xi., 1-13 (am "weddi"). Yr oedd yr holi yn fauvrl, a'r ateb yn dda, ac ystyried mor fanwl ccdd yr arliolwr gvdag amiyw fan eiriau. megis na Avahariaeth ootid "yn v geiriau. "gofyn," "ceisio," "euro," etc. Ar ol i un o'r cenhadon weddio, bu y cyfarfod yn Ilunio at y dyfodol. Am chwech caed pregeth or ooSau YmêHawiad un o'r brodyr hynaf, sef Edward Owen, o'r tfarm a e,wir Pcntre Gwdil. Er na chafodd Mr Roberts ond rhy- budd byr, eto fe hvyddodd i'w osoa gerbron fel pe wcdi cyclfyw age? am llynyddau. Un dywediad neill- duol a nodwi;,sef mai un tra medius tuagat v ddau fyd oedd y brawd yinadaw-:<lig. Cafodd oes hir. aal- iodd ei feddwl yn glir, ond ei gorph wedi diraddio ers blynyddau. Casglodd "^foetli, a bu yn ofallls o nono tra bu byw. Bu ef a'i gyd-swyddog, sef 0. Uwens, y Shop, yn unol am flynyddau yn cario yr achos yn mlaen. Bellach rhai ieuengach svdd yn cario'r batch, ac yn eu plith ei unig fab sydd vn fyw*. LLWYDRUDD.

Advertising

I EI AN 0 YJL E S NOS.

Advertising

---------------. Y Cnwd owenith.

Advertising