Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

--------------------I Hanes…

Crmdeithas Amaethyddol Mon…

--------- -----------------------Y…

Gwrthgiliwr at Wrthgilwyr.

-__--dwrt PMil Latigor.

News
Cite
Share

dwrt PMil Latigor. Cynhaliwyd hwn ddydd Llun, o flaen ei An- rhydedd Syr Horatio Lloyd. Y BUTLER A'I BICYCLE. Charles Taylor, butler yn Plas Gwyn, Pen- traeth, a erly-nai Meistri C. Connah a'i Gyf., cycle manufacturers, Bangor a Rhyl, am 8p 15s, gwerth olwynur (bicycle) a adawwyd vn siop y diffynydd- ion i'w hadgyweirio, a'r hon na ddychwelwyd yn ol. Y mddangosodd Mr S. R. Dew dros yr achwyn- ydd, a Mr Thornton Jones yn amddiffyn. Yn ei dystiolaeth, yr achwynydd a ddywedodd i'r olwynur gael ei adael yn siop v diffynyddion j yn Mangor ar y 23ain o Ebrill y fhvyddyn ddi- weddaf, a dy-wedivyd wTtho v 1) ddain barod erbyn Mai 4ydd. Bu iddo amryw weithiau ys- grifenu am y machine, ar y 5ed o Orphenaf efe ;l' ysgiifenodd i hawlio gwertli v peiriant neu un newydd yn ei le, gaJl bwyntio allan ei fod yn cael ei hurio allan tan dal. Ar y 7fed o Orphenaf efe a dderbyniodd lythyr yn dweyd fod bicycle wedi ei benthyca iddo ef, ac y gofynid tal am hyny. Yna gosododd v mater yn nwylaw ei gyfreithiwr ac, mew-n atebiad i lythyr oddiwrtho ef (achwyn- ydd), y diffynyddion a ysgrifenasant i wadu y cyhuddiadau ac yn hawlio amryw symiau 1111 was- anaeth machine a fenthyewyd i'r tyst ac hefyd am niwed wnaed, i un o honynt. Ar v 23ain o Or- phenaf efe a ddaeth drosodd i Fangor i'r dyben o weled y diffynyddion yn nghylch ei olwynur, a gofynodd, cyn ei chymeiyd, fod i foneddwr vn y fasnach gael ei alw i "mewn" i'w harchwilio, eithr gwrthododd Mr Hepburn gydsynio a hyny. O. Evans a ddywedodd iddo, ar un achlysur, weled Mr Hepburn (rheolwr cangen Bangor y Meistri Connah a'i Gyf.) yn marchogaeth y peir- iant. 0 1 /ref> troedw™ yn Plas Gwyn, a ddv- w-edodd iddo alw am yr olwynur, ond dywedwyd wrtho nad oedd yn barod. Aeth vno drachefn yn mhen ychydig ddyddiau, a dywedodd Mr Hep- burn fod y bachgen wedi gollwng y peiriant allan ar log yn ei absenoldeb ef. Hepburn a iddefodd-, iddo farchogaeth y peiriant cyn belled a Rhyl ar un aclilysur. Bu iddo roddi benthvg un i'r tygi i farchogaeth ami gartref, ac hefyd rhoddotW fenthyg un fu unwaitli yn cael ei detnyddio mewn rhedegta, ond gwrthododd Hepburn gymeryd tln- rhyw dal aih y niwed. Bob tro y bu yn gofyn aIn machine Mr Taylor, methodd a'i chael. Dros yr amddiffyniad Mr Thornton Jones a alwodd Mungo vVatson Hepburn (rheolwr v Mr. Comiah ar Gyf. yn Mangor), yr hwn a ddv- J-edodd ri fod wedi derbj-n ? biijSe iV ihS ? yr Mynydd. Cafodd drafferth fawr iawn gael y fittings at adgyweirio y peiriant, a gorfu iddo ysgnfenu i haner dwsin o wahanol ffirms cyn gallu en cael. Gwadai iddo warantu cael v peir- iant yn barod erbyn y 4ydd o Fai. Addef^dd iddo farchogaeth i Rhyl ar bicycle yr achwynydd ond gwnaeth hyny er mwyn gweled a allai gael y fittings iddi yno. Cymerwyd y peiriant allan c'r siop ar log heb ei wybodaeth ef. Ei Anrhydedd a ohiriodd roddi barn hyd nes i'r peiriant gael ei archwilio gan foneddwr yn y fasnach, pryd yr ystyriai efe y cwestiwn o gadw v peinant. J HAWLIAD AM GYFLOG. Mrs Emily Williams a erlynodd Mrs H. Thomas, Railway Hotel, Bangor, am fis o gyflog yn lie rhy- budd. J Cynrychiolwyd yr achwynyddes gan Mr Huw Huw Rowland, tra yr ymddangosodd Mr S. R Dew dros y ddiffynyddes. Cynrycliiol wyd yr achwynyddes gan Mr Huw Rowland, tra yr ymddangosodd Mr S. R. Dew dros y ddiffynyddes. Yr achwynyddes, yn ei thystiolaeth, a ddywed- odd iddi fod yn ngwasanaeth y ddiffynyddes fel housekeeper a chogyddes yn ol cyflog o 25p y fiwyddyn. Aeth y cytundeb yn mlaen am tuag wythnos, pan y daeth y ddiffynyddes i lawr i;r gegin un noson, oddeutu naw o'r gloch, gan ofvn am dipyn o soup, yr hwn yr oedd y dyst yn an- al uog i'w roddi. Aeth y ddiffynyddes 711 bur ddig, a djïVedodd with! am ymadael v dim-nod canlynol. Y boreu canlynol yr oedd geneth arall yno o'r enw Nelly. Dywedodd Mrs Thomas wrthi hi (tyst) drachefn am fyned, a chvnygiodd iddi wythnos o gyflog yn lie rhybudd (wedi tynu aUan arian y tren o Gaer). Galwyd Mrs Thomas dros yr amddiffyniad, yr hon a ddywedodd mai y rheol oedd, pan y eyflo"rd morwynion mewn swyddfa gofrestru, os nad ar- hosent y mis allan i ddal tal y tren allan o';i cvf- logau.^ Yr oedd yn ddigon gwir iddi hi fyned i lawr 1 r gegin a gofyn am soup i gwsmer, ond ni' ddywedodd ddim o gwbl yn nghylch ymadael. Y dydd Sadwrn dilynol derbyniodd yr achwvnyddes lythyr cofrestredig, ar ol yr hyn y gofynodd am ei chyflog wythnos. Y tyst a ddywedodd wrthi y caffai ei harian tren a chostau eu tynu illan o'i chyflog oherwydd y dull bawaidd yr oedd wedi ymadwyn tuag ati hi. Dywedodd Mr Huw Rowland, gan nas gallai'r tystiolaethau fod yn foddhaol iawn gan ei Anrhyd- edd, ei fod ef am awgrymu i'r achos gael ei ohino, ac yn y cyfamser y gwnelai yntau ei oreu i sier- hau presenoldeb yr eneth Nelly, yr hon y dywedai yr achwynyddes oedd bresenol pan y trowyd hi ymaith.

----._--_--- ------- -----..-…

Advertising

I EI AN 0 YJL E S NOS.

Advertising

---------------. Y Cnwd owenith.

Advertising