Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Y FPL W, Y-PIR YN POET HI,…

-------'--Arwsrthiant Pwysig…

--_.---_.-..-----Is no yn…

News
Cite
Share

Is no yn Anghydmaras- BETH AM Y SEITHFED REOL? Fd y gwyr lluaws o ddarllenwyr y "Gwalia" vr oedd yn ddoddf sefydlog gan y Methodistiaid Calfin-'V aidd lod pwy byna.g a dora.i seithftd reol y Cytles Ffvdd i gaei ei ddiarddel o'r cyfiuideb ar unwaith. Pa foaa bynag, xr oedd Yllè eithrmd yn bod i'r rheol yna, set os byddai i'r troseddwr ddweyd a cliyfaCl-def yn gvhoeddus o fla,ii,v seiat" ac yn nghlyw ei gydmares er gwell ac er gwaetli, fod yn ecliÎar gandao briodi. Dyna i chwi dynged ofnadwy, onide, mab neu ferch ieuanc cyn pen tri mis yn dweyd yn gyhotddus fodyn edifar ganddynt am y wcithred. O y fath olygfa gwr neu wraig yn gorfod clywed y fath eiriivu ofnadwy y-i d'od o eiiau yT im amvyl ganddo ers yciiydig ddyddiau yn ol, a hyny mewn cyfarfod crdyddol dweyd bod yn edifar ganddynt am yweithred gJrf- lawnasant tra. mewn cyflwr o gariad ut yr un oeddent- wedi tynghedu na chawsai ond angau wahauu rhyng- ddvnt. Ond dy-na fel oedd y rheol, a rhaid ydoedd cadw ati. Rai blynyddoedd yn ol, yn nghymydogaeth Ab- g, Sir Aberteifi, yr oedd merch ieuanc o'r, gjonydogaeth yn caru yn selog iawn a mab ieuanc crefyddol, ond nad ydoedd yn perthyn i'r un enwad a'r ferch-yr oedd hi yn Fethodist iic yntau yn Aimi IYV- yu bynwr. Yr amser hwnw yr oedd y pregttliwr }rn myn d i ay y fercn, ac un tro dywedodd y ferch wrtlio. rywbotli teyg i hyn "Wel, Mr.——, fel yr ydych yo. gwybid, yr wyf yn ddigin lien yn awr ac yn bw'riadu priodi yn lied fuan, ac yr oeddwn am ddweyd wnhycit.: fy mwriad rliag y buasech yn meddwl fy mod anv. eL wneud yn ddistaw." Meddai yntau, "Mae'n dda genyf i chwi ddweyd, wrthyf fel y caf gyfle i'cli cynghori JTI y cam,.pwysig ydych ar fedr ei gymeryd, ac 'rwy'n gobeithio elchi bod yn gwy-bod ein rheol l'jnal iawn icuo yn an- nghydmiirus. Carsm gael gwybid pvvy yw eien daI par-wr." Y ferch a'i hatebodd fel hyn "Nid wyf yn ioua.yjosi anghydmarus, waeth y mae fy narpar-wr yu crtjdu yxt; yr atlirawiaeth uniawngred, ac yn aelod crqfyddel.yiu T -n, ac 'rwy'n credll fy mod yn gwnajid avph yir Apostol; ond pe buaswn yn priodi neu yn cu:a Sosin,, yna buaswn yn haeddu fy llgherydciu, ac hpfyd.mwy na, thehyg y buasai i'r gosb o ieuo yn anghy^macaai ddyfod arnaf yn fuan. DynCl beth arall, nid oes. ond: dau fachgen ieuanc yn yn taro i'm gefyllja it ac am un ohonynt ni fynwn mo]:>ono pe bua.sii .wcua ei oi-euro ag aur Peru am y llall, ni chaf ef pQ ;buaswni yn meddu gemau gwerthfawr i gynyg iddo am fy* iighymeryd a chan nad wyf yn gwel'd neb^r&U yxoa a wna y tro i mi, onerwydd ar oi priodi rhaid, byw;r credaf y gaJlaf tfyw gyda, Shacki, ac y mae hyny Ymt twy gwertiiiawr yn fy iigqlwg na riieol enw/tdaetii noeth." Ar hyn ymadawodd .y .pregethwr heb ,yngp,a. yn ychwaneg, ac yn mhenõT amser apwyn^aig gsrel- wyd Shacki a Bet yn wr :a gwraig. Gofalodd iiet gadw o'r capel i gael gycl'd ffordd y tr^ai v choo, a chynghorwyd y wraig ieuanc 1 roddi tro -r. aapel, ac felly y gwnaet-h. Yn j se.iat ar il y e*,wld' [wnd:r- fynwyd troi Bet o'r aelodaeth, a gWllqwd hyny nmwn modd teimladwy ac hiraetlius iawn. Yi'gjwa- UJU dani yw, yr oedd pawb o'rrasiodau wedi Cl digoru ar y gefynau heiyrn, ac ynnteiaalo i'r byw ani, golli liet. Yr oedd arnynt ofn.y.bjianai yn myrl'j,Ty.n, ac yn waeth na'r cwbl. yr, oedd yr oifeiri y/l yn myn'd i roi tro am BET.yn awr, ac yn ngwyneb* pobpeth yr o-eddynt wedi dod i>: p.end<rfyniad—nid ary Sabboth cyntaf y bu seiat, pa4;yxahen tri neu b^-dwar 8abboth -1. yn rhaid cadw at y rheol, yn ol bam un o'r diaconiaid, yr. hwn oedd wedi cael ei sioani era tua mis nou ddwli cyn hyny drwjr i'w fab^gtiel ei ddiarddel am wneud yr, un, peth, sef priodi yn anghydmarus, a diarddelwyd Bet; yn gyhoedaus wy caipel drwy i'r pregethwr ddweyd fod Bet wedi trasedeku ac v diar- ddelid y sawl a dorai y rheol. Yr oadd pawb yn wylo oherwydd ha.arilugrwydd y, pregethwr, ond y- diwedd fu i^ya'id.ymostyngedig tK^jirad; a Bet,a gofyn, iddi ddyfod yn ol., Hithau a'u hatsebui drwy ddweyd nad ydoedd wedi troseddu, a' Ibi4(i yni cadw at y BeibW. ac nid jTi.LtjdJo gy^ybodyn a llyncs caiasl sectyddiaeth-i. 3 Meddai y pregfcliwr wrthi pan,J, tollu ymweliad a. hi, "Wel,.uu fuoda ar "tram^V1 yn ddiweddar, do?" Pa 'di-aatp') y. ge-lwch hyix.b,-w-diweb? Pe bu,wja wedi syrthio i gjrvvilydd a thori rheol gweddeidd;4t»„ yna butsei; genywh hawl Ïm r^ryddfS, ond gan fy- ia»<j yn rhydd oddiwrth hyny, ar nad c<eddwn yn gWrl/d fy mod yn tROsed<tfu dtadfau il)-v, na dynion o nid OfOS, genych le i achwyu, jar ydych yn rhoddiiey- maint o. bwyT3 ar rhyw realau fd yr ydych coili crefydd wrth ddal ar re()la: artkymwys. P?dtaaswn yn euogy a gwel'd fy mod,iw,6rii pechu wrth ^ysfe ryd y cam. a gymerais, yna «%vaswri yn syrthio ynt isel o flaen gorsedd gras i ofyrtt ant faddeuant, ae i\id> ^'ofyn am &(idenant i aeloda»,, diaconiaid a pln-^etkwyr—. bodair liygr^dig fel fi f-t- iimaan. Ond nii W1&-J byth ymostwng i' ell rheolaiv caethion ag ):4tl; ya uadd cysuroa teuluaidd bob BiwytJdyn." FFEL yna ymadawodo! JP pregethwr wedl^ei }Hhu ga eï; Ratebion parod id -i\>( a't'Sabboth caalyn;^ cyhoed-lV j!d: fod Bet wedi wittiirosa allan, a'i ♦vwj aaa gael dd; ol i'r gorlan. 0-iiii, ammi Bet nid j'RgarKadd air, c^d1 ierHbyiiiwyd hi yn wD.gjrola chalon agpaedi, oiierwyd oedd yn eithriad ffcl! na a, gi%-yb ysgxyth-^rol gandtii, a gallwn. y dydd he^ilyrr nad oes lifiwee o'i gwell yn Nglr?«aru mewn gwyijpiiaeth ysgryta^iroli, ac nid ydyw yv., eredta mewn ailaiiiwiaeth Me'nijpdlsfe yn fwy na rhyr,v gr^sdo trolt, Htd; byw yn '«M\iwi«l ydyw ei harw^djlair bob am^ a'i hymffro-jft y<l[pr mai hi a doredji- gwfynau heiy,m y 7f'-d reel Gynea Ffydd y Met&>iSst, ac y caniaWwyd rhyddid i'r- aelod- au briodi est; eariadon ac priodi a Meliho^list fel cynt.—Yr aiiMocli, etc., GUyjLPUS.

) JJNBEBAU— Y MRISTRIAII)…

Advertising

Advertising