Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Y FPL W, Y-PIR YN POET HI,…

-------'--Arwsrthiant Pwysig…

News
Cite
Share

Arwsrthiant Pwysig ar Eidcb gan y Meistri W. Dew a'i Fab. Ddydd Mercher diweddaf bu'r Meistri W*. Dew a'i Fab yn y Marine Hotel, Llandudno, yn cynyg: ar werth amryw feddianau gwerthfawr yn LJan- dudno a Deganwy. Yr oedd yr arwerthiant wedi ei hysbysebu am haner awr wedi saith yr h^yr, ac erbyn cyrhaeddiad yr amser hwnw yr oedd cyn- Tilliad ysplenydd wedi dod yn nghyd. Yr oedd Mr Dew mewn hwyl ragorol-mewn ffaith, sibryd- id yn mhlith y presenolion na welwyd ef erioed mewn cystal hwyl ac ysbryd. Yr eiddo cyntaf a gynygiwyd ydoedd y Queen's Buildings a'r Mews, bloc o fusnes-adeiladau yn nghanol Mostyn-street ac yn cynwys y canlynol: —A Y ty a'r siop a adwaenir fel Prescot House 3: Dau o dai a siopau yn meddu safle amlwg ar gongl, ac yn cael ei adnabod yn gyffredin fel "Bunny's Corner;" C: "lock-up" siop gampus gyda Ifrynt da i Clonmel-street; D "lock-up" siop ragorol arall gyda dau ffrynt yn gwynebu Clonmel-street; E: Dwy "lock-up" siop gyda ffrynt i Clonmel-street; F Yr Hotel Metropole, G Y Queen's Mews, a orwedd yn Back Mostyn- street, yn nghyda swyddfa, yr oil yn gorchuddio arwynebedd o 1268 o latheni petryal. Prydlesol yw yr eiddo, ac yn un y gellir ei hadnewyddu yn ddiddiwedd. Wrth gynyg yr eiddo, traethai Mr Dew yn Kel-c aeth ar y gwelliantau mawrion wnaed yn Llandud- no yn ddiweddar, a nododd yr orsaf newydd a adeiladodd Cwmni Rheilffordd Llundain i"r Gog- ledd-Orllewin, ar y rhai yr edrychid fel cwmni mwyaf pell-weledol yr oes. Elai adeiladu yr orsaf newydd yn mhell i brofi y byddai i'r rhan o'r dref lie gorweddai yr eiddo hwn yn fuan ddyfod yn ganolfan Llandudno ac yn rhan bwysicaf y dref. Yna engreifftiodd arwerthiadau diweddaa- fu gan- ddo yn Llandudno lie yr oedd yr eiddo a werth- asai efe ychydig flynyddoedd yn ol erbyn hyn wedi cynyddu ddengwaith eu gwerth cyntefig. Y cynyg cyntaf wnaed oedd 10,000p, ac ar ol evdymgeisiaeth fywiog cododd i 16,000p, am yr hwn swm y tarawyd ef i lawr i Mr Barker, Lerpwl. Yr ymddiriedolwyr oeddynt Meistri Thomas How- lands, T. W. Griffith, a J. Roberts,, Clarence House, Llandudno a'r cyfreithwyr, Meistri Cham- berlain a Johnson, Llandudno. Y lot nesaf a gynygiwyd a gynwysai ddau o dai anedd rnydd-ddaliadol gwerthfawr a adwaenir wrth yr enwau Aber Conwy a Llys Meiriadog, yn Deganwy. Pwreaswyd y cyntaf gan Mr Richard Bromley, cyfreithiwr, Rhyl, ar ran Mr F. Jones, Rhvl, am y swm o 600p. Cafodd Llys Meiriadog pi dynu yn ol am na chyrliaedd^vyd y "reserve," ond mao yn dra thebygol o gael ei werthu yn gyf,. rinachol. Bu i'r Baths Hotel, Llandudno, yr hwn a hys- bysebwyd i fod ar werth yr un noswaith, gael ci werthu yn flaenorol, trwy gytundeb cyfrinachol, am 14,000n. Hefyd bu Mr Dew yn y Bull Hotel, Dinbych,. yn gwerthu ar ocsiwn y fferm rydd-ddaliadol BryI- goleu,yn cynwys oddeutul 36 o aceri, yn agos i Orsaf Rheilfforcid Eyarth yn Nyffryn Clwyd, a.'r hon .a werthwyd i Mr Edward Foulkes (Bryngwyn Mawr, Llanelwy) am 1140p.

--_.---_.-..-----Is no yn…

) JJNBEBAU— Y MRISTRIAII)…

Advertising

Advertising