Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Y FPL W, Y-PIR YN POET HI,…

News
Cite
Share

Y FPL W, Y-PIR YN POET HI, Mae y frwydr etholiadol yn Nwyreinbarth, Sir Ddinbych yn myned yn mlaen o ddifrif a pha un a lwydda Mr Kenyon i gipio'r sedd oddiar y Blaid Radicalaidd ai peidio sydd fater o gryn ansicrwydd, ond nid oes dim ansicrwydd yn ei lwyddiant yn dangos i fyny ddull cvfrwysddrwg ei wrthwynebwyr yn cario yr ymdrechfa allan. Dynoethir ochr wrymiog y triciau Radicalaidd yn ddiarbed, a bydd i fwy nag un adraii. o'r "ymIaddwyr" ddyfod allan o'r O!'nest gyda'n henw da wedi ei bardduo. Nicl yw Mr Moss ei hun yn cyfrill. Ni safai yr un vnag-oisydd Radical- aidd y gobaith lLiai yn Nwyrain Dinbych oddieithr idel) fod yn foddlawn i blygu ei gefn a chrymu ei In a ac yn addfwyn gymeryd ei arwain gan Mr Gee a'r pregefchwyr sv'n cl h cymeryd eu hefengyl allan o'r "Faner." Dvina yr hyn ddarganfyddodd Mr Moss ar ddecbreu cyntaf y frwydr. Ba iddo ef, druan ddyn, er yn honi perchen meddvvl o'i eiddo ei hun, anghredu y gwrachiaidd chwedlau a dderbyn- iwyd fel tystiolaethau gan f wyafrif rhag- farnllyd o'r Ddirprwyaeth Dir Gymreig; ac, yn ei "anercbiad," meddodd Mr Moss y syn- wyr da i ddweyd y byddai iddo gefnogi unrhyw Fesur Tir a ddilynai argymhelliad adroddiad y lleiafrif. Mae yr ymadrodd, "adroddiad y HeiafritV yn werth ei ail-adrodd, oblegid bu iddo gyfFroi holl ddigofaint Mr Z5 0 Gee ac arwain i gwymp Mr Moss. Ni wna ddim ond difeddianiad cyffredinol land- lordiaid a pharsoniaid y tro i Mr Gee, yr hwn y mae rhan oreu ei oes wedi ei neillduo at gyhoeddi pob math o gamddarluniadau a dueddenti ddeffro nwydau Cymry uniaith yn erbyn perchenogion y tir. Nid oedd hyd yn nod adroddiad mwyatrif y Ddirprwyaeth Dir yn myned yn ddigon pell, ohervvydd bu i Mr Gee a Air Viosi yn weithrodol bleidio adroddiad y Ileiafrif A, wel Fe wyr Mr Moss yn well yn awr. Gyda buandra dadleu- ydd cyfreithiol cyfrwys, darfu i Mr Moss yn ddiymdroi wrtbod adroddiad y lleiafrif ac, ar un traflwnc, llyncodd a roddiad y mwyafrif mewn trefn i sierhau cefnogaeth Mr Gee a'i bregethwyr. Un ffordd ydyw hon o wneud dychweledigion da at y Cyngrair Tirol Mae yr olwg i-raddol ar weinidogion yr efengyl yn arfer eu dylanwad—y dylanwad maent yn ei enill fel arweimvyr ysbrydol y hobl-yn ffafr plaid neu ymgeisydd politicaidd yn beth mor gynefin genym ni yn N ghymru fel ag yr ydym yn eymeryd yr oil fel rhan o waith y dydd. Cud, posibl oherwydd poblogrwydd diamheuol Mr Kenyon, y mas gweithgarwch anarferol dvlanwad y pwlpud Ymneillduol ar ran Mr Moss yn dwyn scriw'r capel i am- lygrwvdd poenus yn Nwyreinbarth Si,- Ddinbych—ffaitb all fod o fantais i'r ymgeisydd Radicalaidd, ond ffaith sy'u a cr o ddwya pro. ffesiadau crefyddol i warth. Yn gyffelyb y yr undebau orefrtwrof yn damgos eu rhagfarn politicaidd, ond fe fyddai colled am dymhor o hvy nag un sedd: yn enill bendant i'r bobl yn gyfiredinol'pe bai i weithgarwch politic- aidd y cynhyrfwr agor Ilygaid y gweithwyr i wir amcan. ac ystryw eu liarweinwyr hunan- geisiol. Mor belled ag aiff addewidion y ddau ymgeisyddj nid oes fawr o ddewis rhwng Mr Kenyon a ir- Moss fel ymgeiswyr llafur. Y mae gan Mr Kenyon, wrth gwrEs" y fantais arbenig hon, sef na fu iddo erioed ymddangos fel cwnsler er]ynol yn erbyn Mr Peters, y goruchwyliwr mwnawl yn Siroedd Mint a Dinbych. Eto Mr Moss, yr hwn a wnaeth ei eithaf i anfon Mr Peters i garchar, ydyw ffafr- ddyn arweinwyr Cyngrair y Mwnwjr. Y mae gan Mr Kenyon, yn mhellach,, y fantais o gynrychiolii plaid boliticaidd sydd wedi esgor ar a phasio braidd i bob Deddf Seneddol aduedda i leddfu cyflwr llafur mewn WB- gloddiau ac yn amddiffyn bywyd ac aelodau v mwnwr. Ond nid yw gwasanaeth o'ir natur yna, yn cyfrif gyda'r undebau crefftwr-.)I,. ar- weinwyr pa rai sydd wedi eu rhwymo draed a dwylaw wrth, y cerbyd Radicalaidd. Mae y frwydr yn Nwyreinbarth Dinbyeb, mewn ffaith. yn dangos pwysigrwydd moeswers mwy nag un anghydfod fasnachol ddiweddar; Mae Hadicaliaeth. a Sosialaeth yn gweithio law-yn- llaw er budd naill y Hall, tra r mae g ir fuddianau y gweithiwr yn cael'eu taberthu yn ddidosturi, Mae y Wasg Radicalaidd yn cefnogi ac yn clodfori y cynhyrfwyr; tal y cynhyrfwr y pwyth yn ol trwy gefnogi ym- geiswyr Radicalaidd. Mae y cynhyrfwr yn pocedu yr anrhaith a'r gogoniantr ca y pwyllgor-ddynion" eu streic dal yehiv-all- egolond am y gweithiwr tlawd, mae ef yn cael ei ddarostwng yn ei amgylchiadau byd at gardota, mae ei wraig a i blant yn dyoddef, a gyrir masnach allan o'r wiad er eolled par- haol i feistriaid a gweithwyr. Mae yn llawn bryd agor llygaid y gweithiwr yn Nghymru yn gystal ag yn Lloegr i ddrwg-ystumiau eu "siaradwyr" uchelglochog. n n

-------'--Arwsrthiant Pwysig…

--_.---_.-..-----Is no yn…

) JJNBEBAU— Y MRISTRIAII)…

Advertising

Advertising