Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Advertising

Racing Fiztures for September.

---------------------__-Shipping.

Lccal Railway Time Table fer…

Yr Ilen lolo.

Advertising

. ♦ - - --------Eiiynt cweithfaol…

News
Cite
Share

♦ Eiiynt cweithfaol yn America. SAETHU STEEICWYR. 22 WEDI EU LLA.DD, A 76 EU NIWEIDIO Ys Pilt^V'urg, America, yo mae iiifer wawr o fwnwyr ailan. ar Ftreic ers pet!i amser. Dydd G wEDer cymerodd ter:ysg difrifol le yno, gyda'r cauiyniad < 22 o'r dyn.on gael eu lladd a 76 eu mweidio. Mae yn ymddangos i tua dau gact a bauer o'r mwawyr cymdeithio i gyfeiriad Lattimer, i geisio perswadie y dynlcn a weithient yn y He hWllW i roddi eu gwaith i fyny. Pan yn ymyl y lofa, cyfarfyddasant a thua cant o ewyddogios gtxludol o dan y Sir- gi -i ydd Matt.in, yr hw nw acrebyr,-ynoddir dynioa Btfyll, a gwnaetbant hwythaa hJllY. Yna. gorcbyrnynodd Martin iddynt fyned yn eu hola^>, ond nid oedd arweinwyr y dynion yn foddluwn i byny. Yna, p-in weiodd Martm nad oedd ei eiriau yn caei d!:D efiaith ar y I dvr.ion, djiiUenoad y R ot Act." Nid oedd oud ycbydig os dim o'r dynion yn deall beth oedd yn cael ei ddweyd na'i le!aru, oblegid rnai Hungariidd, Italiaid, a Rwsisjid oeddynt bron i ayd a chan eu bod yn awyddus i gael allaa beth cedd yn cael ei ddarlieu, riarEa i'r dynion ei amj»ylchynu. D;wcd y djniun na ddur'ra iddynt. ymoscd ar y swyddog. Fodd bynag, l gorohymycodd Martin i'r rha oedd gydtg ef daaio ar y riynio:>, a phan waaetkpwyi hyny, tarawyr! amryw o'r dyniun i lawr, a d:angorld y gweddiil am eu hywydau. Cyn eu bod wedi myned ond ycbydig latbeni, taniwyd drachefa arnynt, a'r tro hwn eto syrti.iodd a:rryw, San gYLJt,'d a y ddeth awdurdodau y lie i wybod am yr am^ylchiad, ihorldwyd {jwysion allan ar unwaith i ddal y evvyddogior), a dywedir rnai wyth o'r rbai byn sydd ar hyn o bryd heb eu. cymeryd i'r ddaKa. Darfu i'r mil a haner o fwnwyr a weitldent yn Lattiruer—y rkiii yr- occd r DQwnwyr yn mvned i'w L,-iveied-rrddi eu pwilrii i rycy y diwrnod canlytiol. Yn yr ) hwyr ivrihahwyd cyfarfod o'r dinasyddion, pan y pntiwyd pleialaiii o gydymdeimlad a thealucedd y rnai a laddwyd, gan alw ar v Llywydraetii gymeryd y Sirydd &'r bsddgeidf- wa;d i'r ddlilfd. Dydd Llun, byibysict fod Llywodraeth Awstria yn cabgiu tystiolaethau parthed ymddygisd y sirydd a'i heddla gyda'r bwriad o anfon rwyn i Lywodra.-th v Tal- aetkau. Yr oedd Awstriaid yn mysg y rh&i a laddwyd.

--------------Ni wi, n a Cyflyriau…

--------RHYDDFC-LAWD LODES…

Advertising

Prif Farchnadoedd yr W ythncs

Marchaadoedd Cymreig ;

IBangor Tide Table for September.…

North Wales Fairs. t

Anglesey Fairs for 1857.

-._--Masnach YdJUyr fcWyfihncs.