Hide Articles List

16 articles on this Page

--------40---------'--Marwolgeth…

[No title]

LlanllecMd-

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaeth« u Priodasau,. a Marwolaethau. 1_ GENEi.IGAETHAU. Hughes-—Mtexfi 5, priod y Parch Lleweljto'Ri, .Hhg^as- ficer Porthmadog, ar fab. J.(i»nes—Awsfc 26ain, priod Mr John Jonesj? bailiffi yn> Ngwallgofdy Gogledd Oymru, ar fe,ch.. Jonee-Medi laf, yn Machno-terrace, Dinhych, priod Mr Henry Jones, signalman ar y ffordd haiarn-, ar fab. J6nes—Mwii 5, priod William Xremadbg, ar fab. Llovd—Awst 30ain, yn y Warren Lodge, ,BreugJife>n, priod Mr David Ifor Lloyd, garddwr; ai- ferch. Parry—Awst 29ain, yn 13, Gordon-terrace, Bfetjiesda, priod Mr Robert Parry (Trebor-Llechidb.ar Iferch. Thomas—Awst 29ain, priod Mr John Owen HhfflBoas, Glyndwr Villa, Dolwyddolen, ar I PRIODASAU. Box—-Eoberte—Awst 25ain, yn Nghapel Wooleyaidd St. Paul's, Bangor, gan y ParefoiR. Lloyd Jones, Mr H. E. Fox a Miss J. Ellen rtat,. ö, Paol's- terrace, Bangor. i Jonos—Roberts—-Awst 25ain, yn Eglwys, y Drindod, G«er, gan y Parch L. M. Fa Tail. M.A., Charles Jones, 53,HamiJ.ton-sqa.re,Bil"keRhead\, a Eleanor, ail ferch yr Efenadur T. Quellym Ro.ftetis, Y.H., Caer. Pearson—Porter—Medi 2jl, yn Edwvs Uandrillo, gan y Parch W. Venables^ William^ M.A., ficer, Henry Akedrf Pearson, L.j^.C.P. Bfoadiey, Salis- bury, a Lucyy merch ieuengaf Mr Johai Porter,J.P., Pwllycrochan, Colwyn Bayv Phillips—Duties—Awst 2f.n;yn Nghapel Parkfield^i Birkenhetwl; gan y Parch W. JOng^ Edward David^ | mab hYllè, William Phillips,, a Jane Elizabei march bj-Aaf William hughes—y tklau o Birkea- head. Roberts--3wen—A.wst 13eg, ya Carmei, Perth Amlv/ch, gan y ParchT. Evana, Mr Owen Robert a, High-street, Oemaes, Owen, Penygroes, Cempigai Thomas Rowlands—-T/ifedi 11: ya Nghapel Metho- distiaid Calvinaidd Gwalchaaai, Sir Fon, gan y Parmin. R. H. Morgan, M.A., Bangor, Hugh WiiUams. Gwalchmai, Dr J. E. Thomas Bangor, aii; fiib W. Thonrs^Ji J..P^„ Holywell, a Maiy, ail Mr H. Rowlands, Oegir Mawr, G'valchmai. MA. ft Vv OTj A KtM AU. Rvvi'es—Awst 30ain> yn btidwar mis a phjjdwar div«K nod oed, Willi Aneirin, anwyl blentyn Mr artitM William Daviss, 50, Lave-lane, Dinb^sch. • i Foiilkes—Awst ?a.i.n, yn 22a.in mlwydji oed, Eiyon- wy, trydeddt ferch y diweddjvr Mi; W. T. a. Mr* Elizabeth Fbulkee, Bryn Henllan, ger Dinbych. Humphreys—Awst 30ain, yn Canning Pier, TfjerpwL Jane, gweddw Ð, D. Humphreysj, diweddar- 0;C". Jones—Aws-t.. 29:Min, yn 37, Oust^atreet, yn. 56, oe»&, EliaabotV Sarah, gwoddw y diweddar ThoBVMJ Jones. Jones—A.wst 30ain,yn 24, Prioay-road, ErestonvJ<»}in Jones. Kerr—Awst 28ain, yn ei phreawylfod, Upoer Park- streefr, Caorgybi, Elizabeeh Ellen, a«>v-yl briod y Cadben A. Kerr, o'r un He. Price—Aw«t 29ain, yn 63 mlwydd oed, Mrs Elizabeth Price, anwyl briod M1" Ellis Pierce gof, Bhosgoch, Cwm, Penmachno. rll>oHias—Awst 3lajjj, yn 44, Grove-street, Lerpwl, Sarah Anne, priotJ. Mr Henry Thomaa, o'r dref yma. RoberMooi 5 yn nhy ei ferch, yn Lerpwl, y Parch D. Roberta, D.D. (liewi Open), gweini<Vg Annibynol, Gwrecsam, yn 80ain mlwydd oed. I Williams—Aw-st 29ain, ar ol h gystudd, yn ea 38ain mlwydd oed, Mr Gfiffith Williams, Cei)& Ucha' JJol^ejunaeii,

Advertising

---..---------_----Esgob Su…

--------------------jNcmHiN…

---Bangor.

Blaenau Ffestiniog a'r Aag/lshosdcl.

! Bethssda-

Dyffryn Nantlle a'r Amgylchoedd-

j Porthmadog

I PwlIlreJi.

Tremadog.

--.--__-Eoewen, ger Conwy.

Caernarfon-