Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

--------40---------'--Marwolgeth…

[No title]

LlanllecMd-

Family Notices

Advertising

---..---------_----Esgob Su…

--------------------jNcmHiN…

---Bangor.

Blaenau Ffestiniog a'r Aag/lshosdcl.

! Bethssda-

Dyffryn Nantlle a'r Amgylchoedd-

j Porthmadog

I PwlIlreJi.

Tremadog.

--.--__-Eoewen, ger Conwy.

Caernarfon-

News
Cite
Share

Caernarfon- Pregeth Ymadawol.—Nos Sul, yn Eglwys Llan- beblig, prsgethodd yParch T. Llewelyn Williams, B.A.. ei bregeth ddiweddaf cyn ei ymadawiad i gymeryd gofal o fywoliaeth y Brithdir, Dolgellau. Yr oedd yn amlwg fod tori y cysylltiad yn un an- hawdd a gwelsom lawer o wynebau yn orchuddiedig a dagrau. Ustus yr Heddweh.—Dydd LIun, cymerodd ein cyd-drefwr parchus ac adna'byddus,Mr J. P. Gregory, ei sedd ar y Fainc Ynadol am y waith gyntaf. Marwolaethau.—Dydd Llun, yn Green Hank; Augusta-street, Llandudno, bu farw y wraig hynaws Mrs Elizabeth Jones, gweddw y diweddar Mr Ben- jamin Jones, (diweddar o South Penrallt.—Dydd Gwener, yn ei phreswylfed, yn 4, Mountain-street, Bangor, bu farw Mrs Ellen Jones, gweddw y diwedd- ar Mr Owen Jones, pork butcher, Hole-in-the-Wall- street. Yr oedd yn ferch i Mr Morgan Jones, Pant Cae HJaidd, Waenfawr. Mawr gydymdeimlir a'r teuluoedd trallodedig yn ue profedigaeth chwerw. Cau Dau o Dafarndai.—Dydd Llun, o flaen yr ynadon, gwrthwynebodd yr heddgeidwaid i adne- wyddiad trwyddedau y "Black Lion" a'r "Temper- ance Mawr," a Hwyddasant yn eu cais. Y Telephone.—Erbyn hyn y mae y dref wedi ei chysylltu a Bangor gyda'r telephone^ Bydd o hwyl- usdod anmhrisiadwy i fasnachwyr. Pleserdaith.—Dydd Iau talodd aelodau dosbarth Ysgol Sul y Cynghorydd Owen Evans, ymweliad ag ardal ramantus y Clogwyni amgylch y Pass. Treul- iwyd diwrnod difyr a llawen, a gwnaed perffaith gyfiawnder a'r trugareddau. Llwyddiant Angliyffredin.—Y mae Mr Henry Parry, Glan'rafon, Pontrug, wedi bod yn ryfeddol .> Iwyddianus yn y gwahanol arddangosfeydd diweddar. Llwyddod i sicrhau 55 o wobrwyon, o'r rhai y sicr- haodd 30 o brif wobrwyon. Cenhadaeth y Moiwyr.—Dydd Llun, yn y Guild Halt, cynhaiiwyd arwertiiiant ar wahanol nwyddau er budd y morwyr. Y n yr hwyr cynhaliwjrd cyng- herdd poblogaidd, a chaed amryw o ganeuon swynol a gafaelgar. Marw yn Mhell Oddicartref.—Drwg genym gofnodi am farwolaeth Mr Michael John Kenny. Bowling- Green, yr hyn a gymerodd Ie ar fwrdd y "Cambrian Queen," tra ar ei fordaith, ar yr Sfed I cyfisol, yn agos i Western Islands. Cladd- wyd ef y dyddi canlynol yn y mor. Yr oedd yn llanw swydd o steward ar y Hong, ac yn fawr ei barch gan yr oil dwy law. Nid oedd ond 25 mlwydd oed, yn .ail' fab i'r diweddar Mr Kenny, di- weddar o'r Market Vaults, a'r Prince of Wales Motel, Bangor. Mawr gydymdeimlir a'r teulu trallodus yn eu profedigaeth leni-ac annisgwyliadwy. Darganfod Cwch. — Dydd Mawrth crewyd cyffro trwy y dref fod cwch agored, heb neb ynddo, wedi cael ei ddarganfod yn agos i'r Belan. Ychydig cyn y darganfyddiad sylwia fod nwyddau yn perthyn i forwriaeth yn nofio ar wyneb y mor yn agos i'r Dock. Caed allan yn yr ■ hwyr mae bad yn perthyn i Lan- aelhaiarn ydoedd,. ac ei fod wedi tori oddiwrth ei angor. Pan y deallwyd y dirgelwch yr oedd llawen- ydd y canoedd yn fawr. Y Circus.—Pryduawn a nos Wener, bu circus fyd- adnabyddus Ginnett's yn perfformio yn yr Oval. Daeth oddeutu taiirmil o bobl yn nghyd yn yr hwyr, ac yr oedd yn amhvg fod yr oil wedi eu llwyr fodd- hau. Cymdeithas < Genii,adol yr Kglwvs.- -Cynhaiiwyd cyfarfod blynyddoi y gymdeithas hon yn' y -Guild; Hall nos Y siaradwyr oeddynt yr Esgob rOlu- 'wole (Bishop of Western-Equatorial Africa), a'r Parch Morris Roberts, Penmachno. Marwolaeth.—Gyda gofid dwys y mae genym i ■ gcf'nodL am ,faœwolaeith ein diweddar gyd-drefwr parchus Mr John Parry, o'r "Seiont Lima Works," yr hyn a gymerodd le yn ei breswylfod dydd Iau,;yn- Ndw-street, yn; 72 mlwydd oed. Adnabyddid' yr»- ymadawedig fell tin o fasnachwyr mwyaf blaenllaw-y fro fel masnachydd calch. Mawr gydjindeimliir gyrHi Mr John Parry, yr unig fab sydd yn aros ar ei