Hide Articles List

20 articles on this Page

Llangefni

Pensarn (Amlwh).

Advertising

^-,--!HI tlys Ynadol a Thrwyddedol…

Club " Lawn Tennis""' Cricoieth

Advertising

Modian o Gaergybi.

Advertising

j Y Codiad yn Mhris y ' Gwenith.

[No title]

] Arwsrthiant Pwysig ar Eiddo…

Advertising

Cfnadwyaeth Clefyd y Galon.

Marwolaeth a Chladdedigaeth…

Advertising

=~ | Gcrslas.

X<2a!iaii^c.

News
Cite
Share

X<2a!iaii^c. Sibrvdir fod Hwybr v niarcii tan yn cael sylw dv- ladwy y dyddiau diweddaf hyn, a bod y gwyr mwyaf awdurdodol sydd y;i perthyn i Gwmni y London and Xortli-Western wedi tain ymweliad a'r gyisydogaeth. Amser yn. unig all roddi goieu beddhaol ar yr achos hwn. I ni y mae yn jnnddajigos fod angen mawr am dani. Yr wythnos ddiweddaf bu y yn aros yn Moelfre, a chawsant groesaw neillauol gan ugeiniau os nad canoedd o bobl. v Priodi a rhai i briodas vdvw hancs y byd hwn erioed, ac yn wir. creadur digon rhyfedd fuasai dyn pe na byddai gobaith iddo am gydmar byrt-yd. a dyna yû- oedd barn y Creawdwr ei imnan ar y pwnc "Nid da bod dyneu liiiua.n." Y mae si bod amiyw eto am fentro i'r cw lwm hapus, mi obeithiaf. Dylem ddy- muno yn dda i bawb sydd yn ymunc yn barchus mewn glan ystad briodas. Y mae genym i gofnodi am briodas Cadben Thomas Owens, Ty Newydd, Moelfre, gyda Miss Mary Williams, Pone yr Efail, merch hynaf Mr Griffith Williams, yr hwn sydd ers llawer 0 flynyddoedd bellach yn dra, adnabyddus ar hyd y ffordd oddiyma i Fangor; ac yn wir ynBangor hefyd. Efe sydd yn hwyluso cyfieusderau teithio, ac yn cludo llawer o "luggage" i'r ewmwd hwn, a diamhev fodyn anhawau cael ei ffyddlonach, gonest:ich. a mwy pur i'w alwedigaeth. Aeth y deuddyn hyn i Lerpwl i dreuiio eu "mis mel," ac md oes amh-uwth fod ictdynt ewyllysiau goraf yr ardaloedd hyn. Eto, Awst y 26ain yn Eglws Llanallgo gan y Parch G. B. Jones, priodwyd Cadben Lawtons, Newcastlc-under-Lyne, Staffordshire, a Miss Maggie. R. Williams.BryniSiriol, Llanallgo. Yr oedd hon yn brie das iiasiynol iawn Llanallgo. Yr oedd hon yn brie das iiasiynol iawn a gwleddoedd wedi eu darparu ar gyter y dydd, gwa- hoddedigion lawer wedi yongyfarfod, a cldywais fod pobpeth yn y modd gorai yno yr oedd eu gwisg- oedd yn neillduol o hardd, a bu amryw ar 01 dyddyr uniad yn gwneud "trip" i fwynhau cu Luiiain tua. chymydogaetii Bull Bi-y. Teilynga Mrs Williams, Brynseiriol, glod mawr am 7 dull deheuig y dygodd ry yr amgylchiad hwn oddiamgylcli. Aeth y parieuanc i Aberystwyth am eu "mis md," a chadwoddy teulu yn Llanallgo rai dyddiau i ddathhi dydd eu priodas. Hir oes, llawenydd, a Ilwycdiant i'r ddauddyn hyn hefyd. Traethbychan. Mirydwx.

Porthaethwj-

r ; Penmynydd

------ ------_-Talwrn (rr…