Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

GWYLEIDD-DRA : AR DIFFYGO…

News
Cite
Share

GWYLEIDD-DRA AR DIFFYGO HONO Syr,—Moddai rlij-w goeg-ddy-n -T;iiwaifii "Y mae dwy oclir i bob dadl"-fy ochr i a,'r ochr gyfeiliorn- us. A welsock chwi erioed, .Air Gol., fel y mae hyn yn cael ei wirio, nid yn unig mewn dadl, ond pob peth arall ? Y mas yn vmddangos nad ydym ni yn Nghymru yma wedi cyrhaedd safon mor "uchel mewn gwyleidd- dra a'n cymydogion y Saeson, neu ynte yr ydym wedi cyrhaedd safon mor uchel f01 nad ydym yn can- fod unrliyw ,niwed mnro. caniatau i ddyiiion a merch- 00 gyd-ynidi'oclu—oanys y mae hyn i'w weled mewn ymdroch-ieoedd ar lanau mor gwlad y Brython. Y mae awdurdodau Broadst-airs yn gomedd can- iatau hyn, gan haeni ei fod yn beth anfoesol, ac y mae llawer lawn o ysgrifenu wedi lun! yn (v papyrau Seie- nig ar y mater. Nid yv? hyn, fel pob peth arall, ond mater o arferiacl ac y mae llawer iawn o -nyleidd- dra gau ("false modesty") yn gysylltiedig ag ef. Ichydig iawn o bersonau sydd yn ystyried nad yw gwyleidd-dra ond mater o axferiad, a bod yr arferiad hwnw JTI ^cyfnowid yn unol a liinsawdd .neu grefydd ~y bobl. Er engrailft, y mae mere he d Morocco yn gorchuddio eu hwynebau—y mae, ,vn rhan o'u crefydd i wneud hyny. Y maent yn ofni edrychiad dynion, ac am hyny, y mae --nebau y merched. yma. ,yn cael eu gorchuddio a "veil" drwchus bob amser, ac eto nid ydynt ,yn meddwl dim o ddynoethi eu coesau. Gellir gweled yr aelodau hyny pan v byddont yn cyfeirio eu camrau i'r fynwent at ddydd G.wener (eu Sabboth hwy) i alaru wrth feddau eu hjfnafiaid. j Beth fuasai y merched yma yn ddweyd pe buasent Jll myned i mewn i'r "ball loom yn ein gwlaa ni; ac yn gweled gwyneb a'r gwddf, cefn a breichiau, ein boneddigesau ,wedi eu dynoethi yn ddigywilydd? Y maent yn anghofio yn hoilol lilell oeiddo Hero- dotus. Remember that by her clothes woman puts off, her dotus. modesty." 1 Y mae llawer o genhodloedcl Ewrop yn edrych gyda syndod ar yr hyn sydd yn -cynyg ei hun i'n sylw mewn cymdeithas yma, ond yr ydym ni, oher- wydd arferiad, yn eu ystyried. yn .itithaf ..gv.ylaidi a pnarchus. Nid ydym yn meddwl dim a'r "decollete bodice,' nid ydym yn edrych ar ferch ar ei goreu yn yr ,hwyr os na fydd yn "partly undrtesed." Yn Japan y mae dynion a merched yn. cyd-ym- droclii. Yna, pan yn myned i mewn r ty, y mae-'r dynion a'r merched yn tynu ana danyait at v "wJdst." Y; mae arferiad yr hynafiaid wedi symud ymaith [ bob leidd-dra gau o fymwes Japaniaid pan gartref, er eu bod fesl cene'dl yn dilladu eu. hunain pan allan. Yivinae yn rhaid i'r Esquimaux wisgo dillad cynes oherwydd yr oerfel, ond unwaith yn y ty, y. maent yn tynu ,eu holl ddillad ymaith, ac y naae dynion a merched yn eistadd ochr yn ochr mewn cyflwr o "nudity." Nid oes arnynt gywilydd o hyn-dyma eu hetxi^rim. Yn J^eland y mae yr holl deuiu yn cy^gn yn yr un :• ystafel), oherwydd yr oerni" er .mwyn cynvrchu &I" _gwres. Y mae y Finlanders yn bobl hynod ddiwylliedig a phur-feddwl, a mwy na hyny, gallant yipifrostio eu bod yn un o'r cenhedloedd mwyaf moesol JTI Ewrop. Eto mae eu harferiad hwy a ninnaoi yn dia.gwahanol. Y mae T mhob bwthyn yno--tlawd neu gyfoethog— "real batl-i. Bob dydd Sadwrn drwy yflwyddyn y mae pob ■ eulu JTIO yn ymdrochi-pawb trvda'u gilydd —tad, g^Taig, brodyr, chwiorydd, gweithwyr a chyfeilllw v naiil yn cynorthwyo y Hall. Djiaa ar- feriad y wlad, ac nid oes neb (yn meddwl dim o gael ei weled j*an ;ei gyfeillion yn ei gyflwr naturiol Am o 2c i ls.y jnaA merched yn mvned oddiarnirvlch yn y trefi i diochi v teulu. Nid oes neb yn meddsvl am ymdroclji e. Hunan. Y mae dynion o bob oed yn cael eu goichi gan y mca-ched yma. I ni y mae yn ymddango141 yn arferiad hynod, ond iddynt hwy y mae yn dd|gwyddiad beunyddioL (l Nid yw yr uchod ond ychydig ffeitliiau gwapgar- edig ond ant yn befJ i brofi nad yw gwjdeidd-dra ond pertkvn,t,sol.iyvlative). Yn ei wirystjTy mae rhin- "wedd y peth mwyaf anhebgoroL Ond rhaid, ni beidio beiy eraill am nad ydynt rn digwyad bod yn hallo! fel yr eiddom ni: "I'r$ur .pobptth sydd bur, ond i'r amhur nid pur dim. Y mae y drT^y/i, canfod drwg yn mhob jpeth. Rhaid i ni ffurtio ein safon ein hunain o rinwedd, ac yis- ddwyn i fyny at. hyny. Nid oes neb yn gwneud mwy <) niwed i achos rliinwedd, yleidd-dra, a moesoldetv v 3.< ^hojS rhhfw^dd, gyyleidd-dra, a moeseldeb, na pride gyda'.i "fahe niodesty.—Ydwrf, etc., JR.

ESIAitPLAJ.T LLANERCHYMEDB.

[No title]

[Nid ydym yn gyfrifol am syniadau…

GORSAF Y RHEILFFORDD, LLANGEFNI.

Cyhuddiad Difrifol yn Erbyn…

Advertising

Cymdeithas Amaethyddol Mon.I

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

IUadeb .Isgolion Sabliothol…

Advertising

Bangor. !

--.,._----_-Penrhyndsudraetla-

Pwllheli.,

Cemaes, Mon.

Cemlyn.

Gaerwen. !

Llanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llangefni.

Porthaetiiwy.

Advertising

-----------------Abersoch.

_----renrhyn (Cemae:

Bhosybol.

Yr hyn a ddywed I2.lm0.gc—Prsge-th…

Advertising