Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Sylwadau y Wasg.

LLAFUR A'I DDY EY SB Y X CI…

News
Cite
Share

LLAFUR A'I DDY EY SB Y X CI AU. (Gan James Sexton.) ANGHYDFOD CITWAREL Y PENRHYN. Mae y geiriau pobpeth a ddaw i'r hwn sydd yn aros" yn lioeiio anghydfod chwarel y Penrhyn with y ilawr yn !in. Gyda golwg ar pa un i. oedd yn werth aros am llano, neu a oedd yn werth codi y fatli dwndwr yn ei gylch a gaioad v dynion ryw- beth am aros, n u ynte a gafodd ei :uglwyddiactn ei "dynu i lawr''—y dyfodol yn unig raid benderfynu. Am y prese,nol ym ddengys fod cymaint o niwi yn nghylch gwir a at ur teleiau y cytundeb ag sydd o fiys ar du y dynion 1 ruthro yn ol i gyfoethogi ochr y mynydd er budd Arglwydd Penrhyn. Cydnabydd- ir yn llawn fod y frwydr hon yn un o'r ri.ai mwyaf penderfynol o hirfaith a ddigwyTddodd yn ystod U yr haner cam- yn mha un y bodolai yr hawl gyfreithlon o gyfuniad. A pliaham? ydyw y cwestiwn a gyiyd yn natunol yn medewi yr efrydydd cyffreaino orefn- idedd wleidyddoi—paham, os yw y gyfraith yn can- iatau i'r chwarelwyr yr hawl i jmuno, y dylai ei roddi mewn grym aehosi cymaint o galedi a chjineryd amser mor faith ? Bu i iawer iawn o sentiment gael ei ddwyn i mewn i'r ynarafael hwn, a ffoimeb fyddai ceisio onwybyddu pris hyny mewn unrhj-w anghyd- fod llafurawl. Dj'gwyd swm mawr o siarad gwag a disynwyr lllfyd i mewn i'r eweryi yn ffurf o faad,du Arglwydd Penrhyn a gwneuthur j-mosod- iadau anwarantedig ai-no, ac y mae hyn yn cael ei fawr dchrymu gan y ffaith fod gaaArglwydd Penrhyn hawl gjfreitldon i wneud yr hyn a fn-no a'i elddo ei hun. Y mae pob tipyn o deimlad, neu wrtiiddadl, neu gwyn (yn gyffeljTb i'r tunelli o graig a orwedd yn ochr ny-nycla ei arglwyddiaeth) yn cael ei Iwyr falu gan yr ergyd faclt hon o aynameit cyfreithioL Mae hyn wedi gwnaud ei arglwj-ddiaeth yn ddiogel yn ngwyneb yr holl daranau a aueiir at el ben, gan ei alluogi, heb air o wrthdystiad nac atebiad, ifyned rhagddo mewn urddas nas gall livd yn nod ei elynion' ddim peidio ei edmygu. ■ Hyd yn nod yn awr, ju yr awr o ymostyngiait ymdaangosiadol ar ei ran, nid yw yr urddas hwn yn ei adael, oherwydd gweiir hyny yn y ffaith fod ei arglwyddiaeth, tra ma* ei ddyn- ion yn aiddgar brysuro yn ol i arwyddo en henwau yn liyfr y cyhogau, yn t-awel deithio'n 01 o bleserdaith yn Norway mewn trefn i gyfi-anogi o ddifyrweh y tymhor yn ei gakn saethu yn Glan Conwy. Yno y gall unrhyw chwarelwr ei ganfod yn lion a. sIDol, yn ymarfer ei hawl gyfreithlon o wneud fel y myna 67(idi eiddo ei hun mewn urddas tangnefeddus a gwir fwyn- had. Pe buasai i mi byth feddu uehelgais buasai. hyny yn y cj-feiriad o dan-astudio Arglwydd Penrbyn. Yn awr, gan fod chwarelwyr hefyd yn cychv/elydi'w cabanau saethu, lie y gwnant iiwy i greigiau, nid plu, ehedeg i fyny, byddai yn eithaf peth iddynt, tra y llawn gy dnahyudir y gwrthsafiad dewr a wnaetiiaafc &V dull canmoJaav/y yr ymddygasant (ar wahan i fusnes y prysuro'n ol), sylweddoli yn llawn nad yw ei arglwyddiaeth end yn syml wedi cydsynio i adael .7 iddynt weithio unwaith yn rhagor. Y mae efe etc yn cadw ei haw] gyfreithiol i gau y chwarel i fyny a gwneuthur a fyno a'i eiddo ei hun. Gwnai cyd- nabod j' if ait h hon yn onest arbed llawer iawn o wag-siai-ad a chamddealitwi'iaetli yn y c'j icuoi.

MR PICKARD, A.S., A'Ri CYTUNDEB.