Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S ) Pile & Gravel PILLS. BARN MEDDYGON AM GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Y mac. nx-ddygon y wlad hon a'r America yneu cymeradwyo a'u cefnogi, a? y m? yn ???? P-rchenog luaws o dy?tiolaetha.j pw??ig oddiwfth feddygon enwog ag ydynt wedi rhoddi prawf t?wv- adiarnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS- GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS. Mae rhaji fwvaf o Fferyllwyr ein gwIad wedi bod To gohebu ag awdwr y Peleui hyn mewn perthynas i'w g rlnnwedda.u rlivieddol, a'r gweUiantau hynoa y maent wedi ddwyn oddiamgylch yn eu cymydog- Awthau, a'u barn un ac oil ydyw ei bod yn feddygm- iaeth "heb ei bath." GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS, MAK GEORGE'S YN IACHAU RHAI DDAT. GENID CAN Y MEDDYGON YN ANWELLADWY. Do, gwetlhawyd ouloedd, IIiniarwyd poenau degan o SIoedd, ac adferwyd cajioedd a "ddatgenid gan y meddygon yn anobaithiol" i'w hiech? d cynennol drwy y Peleni gwerthfawr hyn. Gwna. y tystiolaetha.u a ?derbyniwyd gan ddyfeisydd y Peleni hyn gyfrot yn cyEjtvys dros fil o dudalenau o biyg eySredin. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. QEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. ENWOGRWYDD I GEORGE'S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD. Y BMc enwogrwydd y Peleni hyn wedi myned dros ?ryfandn-oedd a. momedd, ac wedi cyrhaodd gwledydd l?eUenig y ddaear. Nid oes genedl wareiddiedig dan haul y. Nofoedd nad ydyw yn bronadol o'u "rhin- wedda.u iachaol." Y maent am "chwarter canrif wedi bod ar 'y Hiaen yn mhlith darpariaothau meddygin- aethol at y doluriau poenus hyn. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S. PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AN GRAVE.. PILLS. ARWYDBiC-N MWYAF CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. Poen yn y,fefr,- gwa.ev. gwynt, colic, yggafnder Y pen?dija'yg t?.iiad, rh-?-ymedd, ilyngyrman, diSyg ama?I, p?en .?L yr arenau a.'r Iwyn&u, surni yn yr ystumox, teiml&d o bwysau yn y cefn, y Iwynau, a gwa.elod tr'yr y.'fbaroedd. ? Ym&e y ca?ot hefyd yn fynych ddiiyn y Piles ?r Gr?:—C??ddiant yn y traed, poen yn ? BMH-ddwydydd?v.-fr poeth, dwfr-ataiiad, em?fa, a gwres yn ngwaelod yr ymysgaroedd, gwelediad pwl ac ameglur. eychden.a. t?as a-nymunol yn y genau, dropsi welder y?-d,cws.anesmwytb. GEORGE'S PHE AND GRAVEL PILLS. GEORŒE'S,!?iEl.' AND GRAVEL PILLS. GEORG\T:nS'p.¥-.I AND GRAVEL PILLS. GEORGES PILF AND GRAVEL PILLS. GO eii, DWYLLWYR. TwyUir y m?[ .yn fynyeh i gi-edu ei fod yn cad Peieni gwiri(jll(¡f.4doLG,I'J. ge, pan mewn gwirionedd M tydd yn (a.k ond n'yw gymysgedd diwerth a rpheryglus o VNletf'nuriaO,rall yn eu He. Bydd en- y darparíaethau .fEagiWl hyn yn fynych yn cael en clytio i fynyo 6<nau :clyb" i "Registered Title" piLs George, gyda.'r unig amcan o dwyllo yr anwyl- ;itl.dwrus. Teimt r"W:yn !teth i ddynoethi y cyf- ryw dwyilwaith, -ac:Üybuddi.. y eyhoed(I f al na. byddo idd?.-t dr?y an?yb?iaeth.-t?rthio i fag!.&u yr efel- y??yr twytlodrw; ?Sir.oaty?ol hyn. nweh yn egffiur, am'!Gq t'ge's Pile and Gravel nHs, edrych.wch a, IluKk. r "Eryr" ar y,papyr- au syc?d o a?ylchy b?rch, a? os yw enw y Perch- ?°S< J. E. George: <yTi yt?fenedig ar Rt?tp y LIyw?th ?rdd o-? ??ylc.b. Os daw Myo?Jd o ;'ti!e,.a&d Gr?et Pilk ? m???nt nad yd?- yn /<?I_y?!! or praw6.,n?rn g?byddweh eie?bod -.vadi ca? Melt tvyilo. '? ? ,GQ\.GE'S PILE A-M) H&f. VEL PILU), GEQLGE-S PILE Nttl GRAVEL PILL8- .,E GEQI*il 'S PILE GR..t-' EL PILLS GEQl{,t,E'S PILE AŒi GR.1. "L PILLS.. J 1ÍeIlir, cae. y Feddyginiat-th b.f)n .1nfJ.n tri 0 ddtdi.' i ''1¡igwallaw; feI y calllyn won. "Gage's PUei and \avel '-{(JIs." Lab(A I wa :9.2, "Geo,qI's Gravel Pills/' ,Labei' la. "Q.t, "(rto''s Pills for the Pii!1" goch. ??n Mychau Is Uc a. 2s 9c yr mn.?Dn? y Post ?.3c.&3s-.0e.n?'n stamps.) ? J' ,SL.O"FlLOEDD 0 DYS't'iOLA:E'.PtiAU AG SYpD YN MEDDt"¡y .PERCHLrNOG. TYUIOLAf.H YNAD HEDDWCH:. Yrydwyf wedi edrych dros "ganoedd" o <a.wysoTit.f- M g?iddi?I a ddeibyniwyd gan Mr J. E. George HtrwaML, yn dwyn t:rviolaeth o bert1iyna1'; i'r gwel'Í- l!lIltau Qt. ddvgwyd oddLamylch drwy offerynoJiaeih ei "Pilo and 'Qra,vcl Pms" Y mac ysgrHenwyr y IIythyrfMt hyn yn "unhydol" V!ti tystiol,,iallu am ryfedde! yinwoddau" pel!lÍ 1\-1" GMrge. Ystyriwyf y bwndet tystiolaetha-u a. osodwyd ger fy mraa yii brawf "ho!!ol foddha?r' fod Mr George drwy ei ddar- Kanfyddiad wedi tod yn f(Adion i jtiniaru pomim ?? luosog o d?oddefwyr.?D. E. WILLIAMS, f.?. for the CoTtnti? of Rie..<? and G?morgan. P P, r. '1' ('; ft() Rt D 1Lf' R P I. "'J '1 ''1 HIRWAIN, AbERDA1!. AMERICAN AGNT R. D. Williams, CHEMIST, PLYMOUTH, pA = ?-???????????? ??roS:????.? :?-s????s."F?? —?s??????? ?-?'?-'M?'Y? ???s-?=?'??? Satarday w?&k. Eve'-y icierm&tioa oaa be obt?ned from Mr W. H. Goue? SapennteD?ent of the Li-ne, Oswestry.-C. S. Ih:NMI&B, GeDH] Manaer. 23S7wh AIL.tNDCOA.CHEXCURSIONS.-ICxoursions ti) b, Rail &cd Co&ch arf rnn every week-day ap to 8eptember.33th.trom tb6 Cambriaii Watennn Pja?ODtbeWe'BhCo?tto )be follow? p?oes cf ?re?:-Aber?ch. Be??rt, Cad.r Idr. Ca?ct Wate?U, Cofr?. Cwmrb??r W?e?). Doit's Budge. Dolgoch Waterfall,'Dyiiyjoni Valley, GHaepwU Ca-aoade. Cwwõyohan lake, Ha-ppy Va!tey. Moohr&a mhmd, Hyfn?at'VaHey, M?J3- twrc?, Ntat?wUtt. Nevin, Rav?n \?aterfa)I, Pfectpioe Wa.tk. Ta?yHyn bake, Torreot W&Ik, Tynygroee, T&Dybw!oh. tH)d to L<ke Vyrawy, Dinas M&wddwy, Bwtoboerddrvts P&6p, L!&Qy<Ba.wddwy. end DolgeHey"on dayi< shown in the Ra.U tmd Coach Tour Progrturme. For further Ptn-tio&I&ra eee BiJia. to be bad sratia ati'&U Cumbrian Station 2408o ? ? ????????"????? DANNEDD ?&??U???e?v?J?&??Lf ?<EiLLIR?mwa!oda iDR. JONES, Banpor, \jr bob dydd Itm yn No. 16, Lledwigan- rotd, LLANGEFNI. tn Monger bob dydd, ond dyddiau M?wrth a Ia.u. Yn Hanercbvmedd o 10 tM 1, &o Amiwch o 2 tan 5, gyda Mr'Hnghpa, Stationer. 8, Market-street, Ebrill 21, Moi 19, Meheiia 16, a Gorpben&f 14. Ya Betheeda.Llttn- betii! wo E.uzer a.r el-Sad"Rrtal WORTH A GUINEA J BOX. ?? PiM?S<? ? FOR ALL 8!LL!OUS AND NERVOUS DtSQ,iDERS 8UOH AB Sick Headache. Constipatio,n. Weak Stomach, Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SALE t'-IX MILLION BOXES. In BoMB,eM.. la. l?d., Md 2a. 9d. eMb.with fnit directtons. The Is. l?,d. box ooat&tna 56 piUa. PNpatW. ,.wliy -bY -tlie Proprietor- ST. HELENA, LANC. BEECHAirs TOOTH PASTE. ESicacious— Economical — Cleanses t&e Teeth_ Perfumes the Breath. "onappiMe Tubes, cf a]I Drupgirts, cr iBMn the Proprietor, for la.. ooat paid ESTABLIBBEr 1 &836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. STiTBBS' MERCANTILE OFFICE, (Stobba' Ltd.), 42, GRESRAM STREET, LONDON, E.O. BOtSOMBttta, B< OBtAtNINCt TMmMr J[NFOBMAXION taBOUQH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. tTMY TXiDZB SHOULD RZLD 8TUBBStWEEKLY GAZETTE, With which ia isaued a Supplement oonta.iMDg LISTS OF CREDITORS CNDtZ AM. THX IMPORTANT PArLuaxs. THE COMMERCIAL REGISTERS ooQt&ia moTH tbM. E,-r NINE MILLION Entries DEBTS RECOVERED PROMPTLY AUD REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUESDAY t.ud FRIDAY in each week. Y'ORA,N'CHES gtcharleq-st. Chambers, CARMfF. Ll Swauaea Arcade, SWANSEA Abardaer), Bir- milgho,m, Blackburn, Br&diord, BriKhtoa.Bristoi, Beifaat, Corb. Croydon, DubMc, Dandep, Edm- bcrgh, Exeter, G.asp,,)w, Hu:i, Loeds, LeioeaW.r:, Liverpool, London (West End), Manchester. New- v.iitle, Norwi-%h, NotiDli!tl!un, Plymouth, Ports tp-ontih, Sheffield,,Soutbzimpton. 8cB-OmcxB.—t3)gh-sb., NEWPORT (MON.) Oaj?bridgo, Derbc?, Damfriea, Gloacester. Graea O(, GrimBby, rt.¡ifu:, Iia.a!oy, Hndd8ra6e!d Ipmwiob.Limerick, Lond(xiderry,Widd l&eb'.o', Northa.rnpt,iQn, Oxiord, Ph, Preatoa Rea4,pg, Stocktoa-oc-Teea, SnndarixKU, Torqaay WalvAll, Waterford, Wolverh&mptoa, Worcester Y<rk. TtMts—JBl Ja, S2 So, 3 3a, JE5 5< arding to PHoatEOxca forwarded on application to aa of be nb)v<) ofp,.Ot. INSUR¿!NCE AGAINST ACCiLDENTS OF ALL K I N Di, A CCIOENTS AND TUSHASE. 'EMPLOYERS' jr IABIj!.ITY AND FlDBLtæy GUARANTEE. R4IL W 1\ Y PASSENGERS' ASSURANCE COMPANY. CApiTAi. JE1.000.0tO. Lcssxs PAir),C3,800.000. 64, C 0 R N H I L L. L 0 N D 0 y. 2289P A. VIAN, searettiry. JOHN LL GYJD TOWN CXIER. ABERYSTWyiX, —: 18, SKINNER STREET, :— T)EGS to &anoinoa th?t. ho him coaacteacad the D HILLMSTIN?BUSINM? a;t:x? ,bopM by tttriat attaattM t9 b"jlm to n* o year favour!L ALLIANCE ASSURANCE COMPANY ESTABLISHED 1824. Capital — FIVE MILLIONS. Funds—FOUR MILLIONS. TM RiGHT HoN. LORD ROTHSCHILD, CHAIRMAN.- ROBERT LEWIS, CHIE? SmmBxAn-y. CHIEF OFFICIC:-BART-HOLOM)CW LAtm, LONDON. LIF E. T)OLICi:ES Indispotabte and W<M-!d-fMe. 'N6n JL forfeitore and Kmr.atatemeot hW8 .Liberal. Expenditace Low. BouudPR Large. Seontuy e&pe- cia.lIy strong. L&rgQ blearmulatious-and CapitaL FIRE. Icsura.ncea fXpfditious!y eff.ctetl. Moderate Rates. burveya ahbre needed ft-ee. Loesea bftbied prowptl.y. BRANCHES at—tcoongotherplMes— LIVERPOOL: 30, ExohMge.straet, EMt; 0. MOBQjm OwKS, Seorettn'y. WREXHAM: 28, Bigb-street; j JoiiN FsLNC13, Secretary. Prt'8pM!Q"ea. <tc.. may be obt&tQod from <'nv o he Company's Brllinohea or Agects. 14687L M STABLE tS COMPLETE W17HOUT- ?<)?< < IfM&M'Qc? ??JuUAMAl? 0 f ??t ? ??' ? ?A fAC# E M B RO CAT I For Sprains, Ourbs, and Splints when fofvwng. for Orer-roRchsl, Chapped //M/S, Wind 6Mh. For. Rhaiimatlqin in Horses. .Fc??raT'?roa?. ,Fof6foAa? ?nees. Bru/ses, Capped Mcc?t. ?'o/' So/'e S/!0?/</e/'s, Scye Sac?s. /'o/'?p/'a/M, C??. ?/'?/?M M ?o?. For Gramp in Birds. JMdt-??M.M?? in any Rtable, bnti especutllv ta. the &t&ble of a MMt?r of Hounds. HADDINGTON, Master of BerwickBtiire Hoonda. .Botttea. Ie., 2a., 2a. 6d.. 3s. 6d. Jar3.10s.6d.,Ma. 'E.UMANS UNIVERSAL ? EMBROCATION 8 FOF, ?j.:? ?.HLUM?DSM j?MP?AtNS ?? LUMBACO.? ? /? .BR-UIS&S. ? ???\ CHE$T COLDP. rr ? Vylt-L RAVL T,ttpcLrea o ftl3 I)MILL MP.IJE Noiit:! i ?J?IMAN??? _JS10UCK t&NCLAND. Dcdreih. I? odrefh. Dodrein. ?8 ops &rnoch cisiea DODREFN gwir ?d&, \? bandiol a fbad, rbcdd?ch eich OBDEN i MRI O. 'r. EVANS & CO., IjlaLTLfecheU, Men, Maent bwy yn cadw t-ta.en I)rofi,LdOt at woood pob math o DDODRKFN nu yu Wa¡aDtu y coed i fod yn sych, i&CLI,. !ic or q'jMJity, iic ymrwyrnant i ymeryd yn oi CNItliYW DDoDMbFNYN <Mj canfydciir bai ar y ooe1 nøu y gwa.:th. PMS DHE8SEH DDERW, wedt ei photieiiio yn y modd Korea, yo Dgbyd CuwECH o GADEIBIAU DERW (un o hocynt va GMexnr D,.Iwyfroicb), befyd "SETTLE" yn cynwyB Oi-ttwer, DAC WE.UY 'WAINSCOT. BWR.DD DWY LEAF, BWRDD CRWN, å CHLOC (P dw.tF oiwríJod. a.r dtleg) DERW neu MAHOGANY. &m £12 12s Od. Nis geUir c&el eu c) ffelyb am yr ari&o yo unrlyw fain. MAE Meistri 0. T. Evans & Co. YN GWNEUD POB MATH U DDODREFN, YN NGHYDA GrWAITH: GWLAD YN GYFFRMDINOL. BEFYD,.coae gaNddyEt FASNACHDY YN LLANEHCHELL, noyeeiHrPRYNU o'f brai'1d UNRHYW BETH y getlir gofy" am daH€< vn yr Ironmongery Line, yn nshvd< COED, OIL. HAIARN, AC A.RFAU AMAETHYDDOL o bob ccxt.h am hna rbeayaao!. h,nfonwob atvnl.- ara e!) p,-isinu am acrhyw hxtb fydd eltnoch eieipa. zS5 T n_ VIOT.ilN .L.lH#SSONS. ?I8R XSAREL HEWfiT, who hae atudiea ?YJL uodar Me Ta?oDOKs LtwaoN &nd RKBft KLtANBK&aKS (Pnpil of JOACUIN). and MISS MARGARET IŒWr I'T (Pupil of Mcaars t Tprxoi>ort;c LAWWO &nf) JuNK B4PNDM9) give I L6S0NS 0", or HöldmJoo. »afon, 'U fUlrl i$l).qi(l)f. li$,37, ) I DONALD CAMERON.) MERCHANT TAILOR, CATHEDRAL BUILDINGS, BANGOR, Respectfully invites the attention of Sportsman &od Tourists to hM Present Choice block of Highland Tweeds and Homespun Cloths, Standard Patterns, and Invisible "Shades go weI-I-known to every Sportsman .(,. Hillside Mid Cover, for Moor and River., Knickerbocker Stockings, Eand-knitted, !D Pl&m Coloors- Heather Mixtures and Gairloch Checks. Alao the Clarence Hose, Registered Design SpatE-. Ga.iters, Leggings, and Anklets,, SboonDg Caps, Tweed Hats, and Helmets, Waders, Fishing Stockings and Brogues, Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaaa, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. R&M!.&.ND CAP MAKER BY APPOINTMENT TO THE UNIVER.SITY COLLEGE ,&r, NoMH WALES PATTERNS AND PRICE LIST FREE. Cycles for 1897. SWIFTS' ALLDAY'S JAMES CONDOR GKOSVENER CLAREMONT BODE AGENTS CLEVELAND. Josiah Hughes & Co., Ironmongers, BANGOR Frøm .œ 8 0 13400E NEW SEASON GOODS. Established 1813. M. A. CROOKS. HIGH CLA BOOT AND SHOE MAKERS, ARE NOW 8HOWIKJ TSEIR NEW SELECTION OF SPRING AND 8UMMLER GOODS. LADfES', GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOT. ANJ) SHOES IN BLACK. TAN, WHITE, and OTHEK SHADES. -_i t??r ? CRICKET, TENNIS"C?CLI? AND GOLF F??" CELEBRATED S S- ? S ? DR. JAEGER'S! T7 REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN SANITARY -L? ———— BOOTS AND sooTS&sHOB?! Special Attention to Measures. 8HOE8. 288. HIGR-STREET, BANGOR. A.ND UXBRIDGE-SQUARE, MENAI BRIDGrE. E7350 DICKSDICKS THE DIAMOND JUBILEE YEAR. THE REIGN OF PROGRESS. Past Successes to be Completely Eclipsed. Dicks' Boots & Shoes KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHTJAND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP, AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, The Leading Fit a: in the Principality for Good a.cd Fashionable BOOT & SHOES LOCAL BRANCHES— 217, HIGH STREET, BANGOR. 7, Briage-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. DICKS DICKS LEA c AND Ob?rve th? the P ? RT? Signature JLjLfJLUULi?O ?"?? ? v?? ??? ???????? ( is now Priated,_tu Blue Ink diagonally t. aoroas the OUTSIDE WRAPPER of every Bottle of the w ORIGINAL WORCESTERSHIRE ?c? SAUCE IMITATIONS. ——————— ——————————— JU BILEE PELENAU JONES, TREMADOG tlONES' TREMADOG PILLS). QEFYRHENFEDDYGINIAETH GYMREIGADNABYDDU8 M syddwedt BEFYhL 0 PRAWF aroaHANER CAN' MLYNEDD ?n y Dey?n? hon'??E?dd?? feln&d oea br?dd Deuluyn Nghymru nt chIywpMt e? I?dau .'a Teidiao yn son &m eu rh&' woddM tt wellh&u pob .Sechyd aydd a? dueddud o'r \??og &'r Afn .0 Anmtmredd y G?' & rdolar cySredm a chyndyn hwnw y Crydcymalaa. wwe.-tfiir (;ta yr holl WhQlesdeHou&f8 a M&nwerthir gan bob Chemist drwy y byd gwart3d,,f.ilg m..wa bj'/ch&u Is li(-, Zs 6e t 'ts M yr uo. Os methir eu cael yn yr tu-dtl, tmfoner eu gwer1. mewu -,tit=pg il r: CAMBRIAN PILL DEP()i\ J"rt.úladog, orth w&iM. D.S.—Nid oea H&t u& Box cyfa.'Tl (/r t'illi hya t'w c: 1.:3 T HOLLOWAY'S PILI..4 & OINTMENTS lEDDYGINIATHAU KHYi-EDLtOL Y PELENAC A bQr&nt y &vA6d, a- &ob AJthifyidsp yc yr t,Y AFU. YR YSTUMOG. YR ARS!?AU. A'& Pii-&F-CDDION. BMeDtyncryfhau&cyn&dferuCyiMiaoddtadauUeag a Nychol, &e yn a<M?Lms.d?y nte?& Anhwylder?a eydd yn du&ddoi < ymoaod M Fo?ywod e. t&c? o<Mir<m. t Qla.ot ? phob! BMwm otA Betyd y m?ent yn dra gwarthfawr. YR "OINTMENT" ydd feddyginiMthMaMledia; i GoaMU Orwg OfW., 3aa Lr::il:>Uba, .!I:h,¡u, 'Jhomwyd ydd. Y mae'n enwoc am foddygint&etha y yrood')rftt &'r Cryd Cyacn.Am. DIDOES El GYFARTAL AM ANHWYLDEHAb YN Y VPLSR, AT OOOLOft 1:4 ? GVDB CAETSDRA, PESWCH.ANWYD.CHWYDDIAB&G YN Y <JHVJDy, -b phob m&th o Anhwyderau yn y Croon, nid oes ei gyaelyb; &c 'lor gymaiau .nY5Wr..n a Ó:ebr.cXji. y mae yQ gweithredu felswyn.—Gwneuthuredicyn uuig yu safydlied EJL,3m- dww4.Y. Nw OXFOKD STREET (diweddar S33,OXFO&0-8T&EET!, LLCND&IN, ac Ar we:u, Ul i3t.t, 2at 4! 6c, lls, 229& 33 y bocw nea &wch, a gellir eu cael gaa bob FieryUydd drwy yr holi 1yd Rhoddir cynghcr &.a ddMi bob dydd yn y cyfeirtad acbod rhvng ii ya y bareu v fwig Uytby!. THE "NORTH WALES CSR'JNfCi, STEAM PRINTING ESTABLISHI,,IENT THE NOBTH WALES CBEONICLE COMPANY. LIMITED: Execute, on rownrble terma, LITHOGRATmc, COPPERPLATE, LETTERPRESS PRINTING AND BOOKBINDING ¡ At their apaeiona establishments, UAXTOA HOUSE, HIGH STREET, BANGOR, AlTD OAXTON HOUSE, MOSTYN STREET, LLANDUDO. PRINTIN3 OF ALL DESCRIPTIONS ? '<<. I iiac:bacal Comptniea, Pabnc Coosn&nies, Selioitwrs; AMtieneerx execoted with proMptitnde. t*ro8p4cmeaa t i'ivent?nes PItOMda ArtioiMof A9M)S? C)ircula.ra Invoiaes Cat?toguea. t Bumneaa & AddreM O&yda B?i heade? Ac. New Spring Goods. GRIFFITH & COMPY./ THE BEE HIVE, BANG OR, ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES, MANTLES, CAPE3 MYd JACKETS. HIGH.CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS & CALICOES, the best makes on!y, at the lowest possible prices. SHEBTS AND SH:EETING3. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS LACE CURTAINS frcm 1/- per pair. INSPECTION IS INVITED. VALLANCE BROS., A.d t 300, High-street. BANGOR, BETHESDA. HIGH CLASS?AILORS. Gent's Outfitters & Ladies' CostuHiiers. Choicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. f SUITS.TO MEASURE 52/6 ? FOR C???? COATS& VESTS. 39?6 L cpRrc? .? ?peCid.iHe ? TROUSERS. „ 14/6 ??????' ? LADIES'COSTUMES (BespokP) 35- ? SUMMER. 1612 :7< IMPORTANT HOUSE FUJillSHEltS, &c. SPlCIAL PUl{UHitSE. 5 DOZEN sizes. CARPET SQUARES 3 by 3 ?nj o by ? ? 3?by 4 TAPESTRY & BRUSSELS, 3i by 4i —————————— 4 by 4 From 21/- to 90/- SPLENDID VALUE. Thoma?s, ??usE Bangor. 6 13218 ESTABLISHED 1370. m I HIGH CLASS'TAILORING. MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GARMENTS MADE UP ON THE PREMISES IN LOFTy AND WgLL-n:TIL4TE:> WORKROOMS BAYNE AND?DARGIE, CLOTHIERS, UPPER BANGOR. Complete Season Delivery in all the Leading Ma.kes and Choice Colourings of FIRST CLt\bS WuOLLHNS. IKSPiCCriON INVITXEL