Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S I Pile & Gravel PILLS. TMRV MEDDYQON AM GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Am' n eu Y ma, ireduygon y wlad to it r America yn #Iu cjmeradwyo a'u cefnogi, ac y mae yn me an y perclienog luaws o dystiolaetkau pwysig oddiwrth feddygon emrog ag ydynt wtidi rhoddi prawf trwy- ad! arnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS. Mae rlian fwyaf o Fferylhvyr ein gwlad wedi bod yn goliebu ag awdwr y Peleni liyn mewn perthynas i'w rliinweddau rliyfeddol, a'r gwelliantau liynod y maant wedi ddwyn oddiamgylch yn eu cymydog- aetliau, a'u barn un ac oil ydyw ei bod yn feddygin- iaeth "heb ei bath." GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. MAE GEORGE'S YN IACHAU RHAI DDAT- GENID GAN Y MEDDYGON YN ANWELLADWY. Do, gwellhawyd miloedd, lliniarwvd poenau degau o nloedd, ac adferwyd canoedd a "ddatgenid gan y meddygon yn anobeitliiol" i'w hiechj d cynefinol drwy J, en! g^erthfawr iiyn. Gwna y tystiolaethau a uaerbymwyd gan ddyfeisydd y Peleni hyn gyfrol yn cynwys dros fil o dudalenau o blyg cyffredin. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. ENWOGRWYDD I GEORGE'S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD. Y mae enwogrwydd y Peleni liyn wedi myned dros gyfandiroedd a moroedd, ac wedi cyrhaedd gwledydd pellenig y ddaear. Nid oes genedl wareiddiedig dan haul y Nefoedd nad ydyw yn brofiadol o'u "rhin- weddau iachaol." Y maent ani "chwarter canrif wedi bod ar y blaen. yn mhlith darpariaethau meddygin- aethol at y doluriau poenus hyn. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE Al\ GRAVE.. PILLS. ARWYDDION MWYAF CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. Poen yn y cefn, gwaew, gwynt, colic, ysgafnder v pen, diffyg treuliad, rhwymedd, llyngyr man, diffyg anadi, poen yn yr arenau a'r Iwynau, surni yn yr ystumog, teimlad o bwysau yn y cefn, y Iwynau, a gwaelod ryr ymysgaroedd. Y mae y canlynol liefyd yn fynych ddilyn y Piles Gravel;—Chwyddiant yn y traed, poen yn y morddwydydd, dwfr poeth, dwfr-ataliad, enynfa a gwres yn ngwaelod yr ymrsgaroedd, gwelediad pwl ac aneglur, sychder a bias anymunol yn y genau, dropsi, i-selder ysbryd, cwsg anesmwyth. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GOCHELWCH DWYLLWYR. Twyffir y claf yn fynych i gredu ei fod yn cael Peleni gwinoneddol George, pan mewn gwirionedd ni fydd yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus o wneuthuriad arall yn eu He. Bydd en- wau y darpariaethau ffugiol liyn yn fynych yn cael eu clytio i fyny o eiriau "cyffelyb" i "Registered Title" pills George, gydar unig amcan o dwyllo yr anwyl- ladwrus. Teimlaf rwymedigaeth i ddynoethi y cyf- ryw dwyllwaith, ac i rybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth syrthio i faglau yr efel- ychwyr twyllodrus a darostyngol hyn. 7>m^T1TCVVgku\am "George's Pile and Gravel Pills, edrychwen a ydyw llun yr "Eryr" ar y papyr- au sydd o amgylch y blwch, ac os yw enw y Perch- f -P ^,rg-e' yn S^gnfenedig ar stamp y Pilo a, r r Y] DT>°N ALNFETICH- 0s daw blychiad o I ile and Uravel Pills I'CII meddiant nad ydyw vn t'^eUicYt^0'1 hy" eitf, wedi cael dch twyno. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Gelhr cael y Feddyginiaeth lion mewn tri o ddull- iau gwahanol, fel y eanlyn No. 1, "George's Pilei and Gravel Pills." Label wen. No. 2. "George's Gravel Pills." Label las. No. 3, "George's Pills for the Piles." Label goch. 1 Mewn blvchau Is 111 c a 2s 9c yr un (Drwy y Post is oc a 3s Oc mewn stamps.) SIAMPL 0 FILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU AG SYDD YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TYSTIOLAETH YNAD HEDDWCH. Yr ydwyf wedi edrych dros "ganoedd" o law ysgrif- au gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r gwell- iantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth ei "Pile and Gravel Pills. Y mae ysgrifenwyr y Ilythyrau hyn yn "unfrydol" yin tystiolaethu am "ryfeddol rinweddau" peleni iLr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf "hollo 1 foddhaol" fod Mr George drwy ei ddar- ganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poonau tyrfa luosog o ddioddefw3T.—D. E. WILLIAMS, J. P. for the Counties of Brecon and Glamorgan. I PERCHENOG: J. F. -or M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDAR. AMERICAN AGENT R. D. Williams, CHEMIST, PLYMOUTH, PA. £ /"1AMBR,I AN RAILWAYS.—EVERY SATURDAY durinc Jane, July, August and September, Oheap Weekly or Fortnightly Tickets are issued from London, Oxford, Baubary, Leftmmgton, Kenilworth and Coventry to the Cambrian Coasts and j certain inland stations, available to return on Monday, Monday Wesk, cr Monday Fortnight, and on the following Saturday or Saturday week. Tickets at the eame fares are also issued during the same period on every MONDAY to London, Oxford, Banbnry, Leamington, Kenilworth and Coventry available to return following Saturday or Saturday wpek. Every information can be obtained from Mr W. H. Goura, Superintendent of the Line, Oswestry.-C. S. DENNIBS, General Manager. 2387wh AIL AND COACEI EXCURSIONS. -.Excursions R by Rail and Coach are run every week-day up to September 30th, from the Cambrian Watering Places on the Welsh Coast to the following places of interest :-Abersoch, Beddgelert, Cadfr Idris, Cataract Waterfall, Corris, Cwmrhaiadr Waterfall, Devil's Bridge, Dolgoch Waterfall, Dyeyani Valley, Glaspwll Cascade, Cwmbychan Lake, Happy Valley, Moobras leland, LlyfDant Valley, Maen- twrog, Nantgwillt, Nevin, Raven Waterfall, Preoipioe Walk, Talyllyn Lake, Torrent Walk, Tynygroes, Tanybwlch, and to Lake Vyrnwy, Dinaa Mawddwy, Bwlchoerddrws Pass, Llanymawddwy, and Dolgelley, on days shown in the Rail and Coach Tour Programme. For further Particulars see Bills, to be bad gratis at all Cambrian Stations 2408n 9 S H t i jJANNBDD r\ ELLIR ymweled A DR. JONES, Bangor, VT bob dydd Iau yn No. 16, Lledwigan- road, LLANGEFNI. fn Mangor bob dydd, ond dvddiau Mawrtb a Iau. Yn Llanercbymedd o 10 tan 1, aa Amlwch o2 tan 5, gyda Mr Hngbee, Stationer, 8, Market-street, Ebrill 21, Mai 19, M-ioefin 16 a Gorphenaf 14. Yn Betheada.Llan- beris ae Et < 1, zer kr ol Sadwrn tal WORTH A GUINEA A BOX. FOR ALL BILLIOUS AND NERVOUS DISORDERS SUCH AS Sick Headache. Constipation. Weak Stomach. Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SALE SIX MILLION BOXEa. In Boxes, 9 £ d„ Is. lid., and 2s. 9d. eaoh, with full directions. The Is. lid. box contains 56 pills. Prepared only by the Proprietor- THOAS BBECKAM ST. HELENS, LANe. BEECHAFS TOOTH PASTE. Efficacious- Economical Cleanses the Teeth Perfumes the Breath. ^ollappibk Tubes, of all Druggists, or:trom the Proprietor, for If.. Dost paid — — ESTABLISHED l I836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. STUBBS' MERCANTILE OFFICE, (Stubbe' Ltd.), 12, GRESHAM STREET, LONDO, E.G. SUBSCRIERBS, BY OBTAINING TXSTSLT INL*OBMATION THROUGH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT, MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. EVERY TKAD35K 93OULD nEAD STUBBS' WEEKLY GAZETTE, With whioh is issued a Supplement oontaining LISTS OF CREDITORS oNDEB ALL THE IMPORTANT FAIttTESS. THE COMMERCIAL REGISTERS contain more than E-ir 3STJNE MILLiION Entries DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUESDAY and FRIDAY in eaoh week. BRANCHES at Charles-st. Chambera, CARDIFF- 1,-) Swansea Arcade, SWANSEA; Aberdeen, Bir. mingham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edin- burgh, Exeter, Glaegow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, London (West EndWManchester, New- castle, Norwich, Nottirigbaj-,F,'Ply mouth, Porta mouth, Shetfield, Southumpton. Buz-Orrier.a.-High-st., NEWPORT (MON ) Cambridge, Derby, Dumfries, Gloucester, Grsen ock, Grimaby. Halifax, Hanlsy, Huddarsfiold Inverness, lpflwioh, Limeriok, Londonderry Midd le,sl-)orol, Northampton, Oxford, Perth, Preston Keadmg, htookton-on- L'ees, Sunderland, Torquay Walsall, Waterford, Wolverhampton, Worcester York. TiRms-91 Is, A2 2s, L- 3 3s, £ 5 5o, according to reouirements. PBOSPBOTCS forwarded on application to any of the above Offices. INSURANCE AGAINST ACCIDENTS OF ALL K INDS. ACCIDENTS AND D ISEASE. E MP-LOYERs' L IABILITY AND FIDELITY GUARANTEE. RAILWAY PASSENGERS' ASSURANCE COMPANY. CAPITAL LessRs PAID 93,800,000. 64, C O R N H I L L, LONDON. 2289p A. VIAN, secretary. JOHN LLOYD TOWN CRIER, ABERYSTWYTH, —: 18, SKINNER STRERT, :— BEGS to announoe that he has commenced tbe BILLPOSTING BUSINESS and hopes by striet attention to business to m o year favours. ALLIANCE ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1824. Capital FIVE MILLIONS, Funds-FOUR MILLIONS. THE RIGHT HON. LORD ROTHSCHILD, CHAIRMAN. ROBERT LEWIS, CHIEF SECRETARY. CHIEF OFFICE :-BABTHOLOMEW LANB, LONDON. Liifij. POLICIES Indisputable and World-free. Non forfeitare and Reinstatement plans Liberal. Expenditure Low. Bonuses L&rg?. Seauriry espe: cially strong. Large Accumulations and Capital. FIRE. Insurances expeditiously effected. Moderate Rates. Surveys where needed free. Losses eettled BRANCHES I promptly. a.t-among BRANCHESother places- at-among other places— LIVERPOOL: 30, Exchange-strset, East; O. MORGAN OWEN, Secretary. WREXHAM: 28, High-street; JOHN FRANCIS, Secretary. Prospectuses. Ac., may be obtained from any o he Company's Branches or Agents. 14687L NO STABLE IS COMPLETE WITHOUT KIEfcUMANSMi AM=R== IA C# TtuLMme mturut rm*nmr,uqmg glEMBROCATlON S For Sprains, Curbs. and Splints when forming. For Orer-roaches, Chapped Heels, Wind GaIlB. For Rheumatism in Horses. For Sore Throats. For Broken Knees, Bruises, Capped Hooks. For Sore Shoulders, Sore Backs. For Sprains, Cuts. Bruises in Dogs. For Cramp in Birds. Indispensable in any stable, but especially in. the stable of a Master of Hounds. HADDINGTON, Master of Berwickshire Hounds. Bottles, Is., 2s., 2s. 6d., 3s. 6d. Jars, 10s. 6d., 30s. L IMANS UNIVERSAL EMBRQCATION G|I jlfoR ^4! CHE$T COL'DP. (t I WILL MVFC J I Prepared IWILL HAVE NotAL! BY BYJpIMAN ^ONS&CI .stOUCH. ENCLAND. Dodrefn. Bodrefn. Dodrein. OS oes arnoch eisieu DODREFN gwir dda, baddiol a rhad, rbodawch eich ORDER i MRI 0. T. EVANS & CO., Llanfecliell, Mon, Maent bwy yn ca(w Saeri profiadol at wneud pob math o DDODREFN; 1i0 yu gwarantu y coed i fod yn sych, iacb, ac o'r quality, ac ymrwymant i eymeryd yn ot UNRHYW DDODRKFNYN 08 oanfyddir bai ar y ooed nen y gwaitb. PRIS DREbSER DDERW, wedi ei pfaolishio yn y modd goreu, yn ngbyda CHWECH o GADEIRIAU VERW (un o liortynt yn Gadair Ddwyfraich), befyd "SETTLE" yn oynwya Drawers, DAU WELY WAINSCOT. BWRDD DWY LEAF, BWRDD CRWN, A CHLOC (Pedwar diwraod ar ddeg) DERW neu MAHOGANY, am zCl2 12s Od. NiB gellir cael eu cyffelyb am yr arian yn nnrhyw fan. MAE Meistri O. T. Evans & Co.; YN GWNEUD POB MATH 0 DDODRE FN, YN NGIIYDA GWAITH GWLAD YN GYPFREDINOL. HEFYD,,mae ganddynt FASNACHDY YN LLANFECHELL, lie y gellir PRYNU o'r braidd UNRHYW BETH y gellir gofyn am dtlno yn yr Ironmongery Line, yn nehvda COED, OIL, HAIARN, AC ARFAU AMAETHYDDOL o bob math am bria rbesymol. Anfonwoh atynt am eu piisiau am unrbyvr beth fydd arnoch einieu. z85 v i o L i *4 L ir s s^) n s T MISS ISABEL HEWITT, who has studied under M» TnKoooaa LAWSON and HEBB EiiLENBKRaEB (pupil of JOACHIM), and MISS MARGARET HEWrfT (Pupil of Messrs THKODORB LAWSON and JOHN SAUNDERS) give I LESSONS at Own or Pupil'a Reaidance. Bodafon, Upper Bangor. 14837L ¡ DONALD CAMERON. I MERCHANT TAILOR, CATHEDRAL BUILDINGS, BAN GOR, Respectfully invites the attention of Sportsman and Tourists to his Present Choice Stock of Highland Tweeds and Homespun Cloths, Standard. Patterns, and Invisible 'Shades 80 veil-known to every Sportsman c" Hillside and Cover, for Moor and River, Knlcker-bocker Stockings, Hand-knitted, In Plain Colours, Heather Mixtures and Gairloch CheQks. Also the Clarence Hose, Registered Design Spats, Gaiters, Leggings, and Anklets,. Shooting Caps, Tweed Hats, and Helmets, 1-1 Waders, Fishing Stockings and Brogues, Waterproof Coats, Capes, and Rugs, j Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBE AND CAP MAKER BY APPOINTMENT TO THE UNIVERSITY OC)LLEG)- c;r, NOP.TH WALES PATTERNS AND PRICE LIST FREE. Cycles for 1897. SWIFTS' ALLDAY'S JAMES' CONDOR GROSVENER CLAREMONT SOLE AGENTS: CLEVELAND. Josiah Hughes & Co., Ironmongers, BANGOR From X8 8 0 13400H NEW SEASON GOODS. Established 1813. M. A. CROOKS, HIGH CLASS BOOT AND SHOE MAKERS, ARE NOW SHOWING- THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND SUMMER GOODS. LADIES', GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLACK TAN, WHITE, and OTHER SHADES. AGEN'[, CEICKET, TENNIS, CYCLING AND GOLF AGENrs o -cr n -En F0R CELEBRATED HOES C DR. JAEGER'S K REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN SANITARY BOOTS AND BOOTS & SHOES Special Attention to Measures. [ SHOES. 222, HIG-H-STREET, BANGOR., AND UXBRIDGE-SOUAEE MENAI BRIDGE. E7350 DICKS DICKS THE DIAMOND JUBILEE YEAR. THE REIGN OF PROGRESS. Past Successes to be Completely Eclipsed. Dicks' Boots & Shoes KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHTJAND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP, AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, The Leading Firm in the Principality for Good and Fashionable BOOT & SHOES LOCAL BRANCHES— 217, HIGH STREET, BANGOR. 7, Bridge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. DICKS DICKS LEA t AND ""sEfis, PERKINS' ( is now Printed in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER ot every Bottle of the ORIGINAL WORCESTERSHIRE SAUCE, IMITATIONS. L L JUBILEE f PELENAU JONES, TREMADOG :JONES' TREMADOG PILLS), SB|IfwlLPsEHANERC^N'TML?NED5IG AD?ABYr)D,D8. SEFIM. M nod 06a braidd Deuta yn^Ngtymfu ™ hf™IS Ew! weddau at wellhau pob afiechyd eydd a'i duedSd o'r A J i y\S°n^Ia rhfUJ .-r dolar cyfedin {chyndyn^w y Orydcyttu^ a Manwerthir gan bob Caemistdrwy y byd gwaryo.euig ^wn blychau Is Hc 2a 6c «4s Si yr un. Os metbir eu cael yn yr ardal, anfoner eu gwerth IU8WU ötampa i'r: CAMBRIAN PILL DEP()'i\ l'rfeinadog, North Wales. D.B.-Nid oea llai na Box cyfan 4-f'r Pilii hvn i'w OH HOLLOWAY'S PILLS & OJNTMENTi MEDDVGINIAKTHAU KHYPEDUOL 1 PELENAU A burant y Gwaed, a gywiraiit bob Aoawylder yn yr AFU. YR YSTUMOG. YR ARENAU, A'R PERFEDDIOI. maenl yn cryfhau ac yn adferu Cyfanaoddiadau Lleeg a Kychal, ac yn amnhrisiadwy tne*n Anhwylderau sydd yn dueddol i ymosod ar Fb-iywod o bob oedraa, 1 Dlaut a phoUl i&owa oii Setyd j maent yn dra gwerthfawr. YR "OINTMENT" ydd feddygiaiaeth aaffaeledig I G-oesau Drwg Brestiaa Drwg, flaa A.rcnoiiioa, Brlfiaa, A Oaorawyd „,n mae'n euwog am feddyginiaecha y Troodwst a'r Oryd Cyma.aa. HID OES EI GYFABTAL AM ANHWYLDERAb YN Y FHffiriT, AT UDOLCii 1'X J SI WDD CAETHDRA, PESWCH, ANWYD, CHWY DDIADAD YN Y iiWDDF, P 0 Anhwyderau yn y Croen, nid oes ei gyjfelyb; ac gymaiau anystwyth a chrebacaiyd y mae yn gweithred-a fol awyu.-GwneLithnredigyn unig ya sefydiiad XKOHA.S HOLLOWA.Y, 7a, aim OXFORD STREET (diweddar 533, OXFORD-STREET), LLUNOAIN, ac ar wartn a a is 1.1. 2a t oo, lis, 22sa 33 y bocB neu flwch, a gellir eu caal gan bob Fteryllydd drwy yr holi fyd Ehoddir cyughcr ddiin Dob dydd yn y cyfeiriad ucbod rhwug 11 yn y bjraa w wng llythyr. THE "NOKrti WALES CRüNIUL STEAM PRINTING ESTABLISHMENT THE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY. LIMITED- Execute, on reasonable terms, LITHOGRAPHIC, COPPERPLATE, LETTERPRESS PRINTING AsiD BOOKBINDILTU At their Bpaciotu establishments, UAXTOx* HOUSE. HIGH STREET, BANGOR, AND CAXTON A HOUSE, MOSTYN STREET, LLANDUDNO PRINFFNG OF ALL DESCRiFTIOXS luucii^ej Ootnpanies, Pablie Companies, Soiiaitor?,- Auedosieera executed with proaptitade. i?rosp^ciu8»s I inventories 1 Placards Artioles of Aesocia I Oirculars Inyoi Catalogues. [ Business & Address Cards j Bii'heads, Ats. i New Spring Goods. GRIFFITH & COMPY." THE BEE HIVE, BANGOR. ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES, MANTLES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS & CALICOES, the best makes only, at the lowest possible prices. SHEETS AND SHEETINGS. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS LACE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION IS INVITED. 14816w r VALLANCE BROS., *300, High-street. BANGOR, HIGM CLASS TAILORS. Gent's Outfitters & Ladies' Costumiers. Choicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. ( SUITS TO MEASURE 52/6 FOP. Specialite j TROU1IRSES.TS: [ SPRING AN v LADIES' COSTUMES (Bespoke) 35/- J SUMMER. 14812 IMPORTANT TO HOUSE FUHNISHERS, &c. SPECIATpipHASE. 5 DOZEN SIZES. CARPET SQUARES 3))y3 IN 3 by 3i TAPESTRY & BRUSSELS. 2 H —————————— 4 by 4 From 21/- to 90/- SPLENDID VALUE. Thomas's, londHOCSE Bangor. 1S218 ESTABLISHED 1870. HIGH CLASS TAILORING. MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GARMENTS MADE UP ON THE PREMISES IN LOFTY AND W £ LL-VENTILATED WORKROOMS iBAYNE AWDARGIEi CLOTHIERS, UPPER BANGOR. Complete Season Delivery in all the Leading Makes and Ohoiee Colourings of FIRST CLASS WOOLLENS. INSPECTION INVITED.