Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

i GEORGES) Pile & Gravel PILLS. BARN MEDDYGON AM GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. v wiad hon a'r America yn Y mae Zfnogi, ac y mae ynmedd- •a cymeradwyo «i u ce g pwy8ig l^«r1:%on ero| « «* rhoddi prawf trwyadl arnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS- manttC1 PILE AND GRAVEL PIL^S WREFFS PILLS GBO*«E'S PILE AND GltAVEL PILLS BARN FFEHYLLW YR AM GEORGE'S PILLS. Sfae rban fwyaf o Ffoiyllwyr ein gwlad wed bod y* eohebu ag awdwr y Peleni hyn mewn oertkyaas i'w rhinwedd&u rhyfeddol, a r gwell- iantau kyriod y maent wodiddwyn oddiamgylch yn ea cymydogapithau &u bam un ac oil ydyw ei bed ym f.eidygiziaoth REB m BATH. Saonoglb PILE AND GRAVEL PILLS. ..mOIt-E'S PILB AND GRAVEL PILLS PILE AND GRAVEL PILLS tlEOaQE'S PILE AND GRAVEL PILLS KAS •EORGE'S r LAC-IIAIJ RHAI BBATGENID GAN Y MEDDYGON YN ANWELLADWY. 30 gwellbawyd aaiioedd, lliniarwyd ftloedd, ac adferwyd caanooii ddatyenid gan y meddvgon yn annoketthiol i'w Mechyd cynefinol drwy y Psieni ewerthtavrr hyn. Gwna y tystiolaethau oL dderbyniwyd gan ddyfeisydd y Peleni byn gyfr»l y» cynwys dros ill o dudalenau o blyg PImE ANTO GRAVEL PILLS. anS*#E'S PILE AND GRAVEL PILLS. «TMiRCC 8 PILK AND GRAVEL PILLS. SkO*»B'S PILE AND GRAVEL PILLS. KISWOGRWYDL GEORGE'S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD. Y mae enwogrwydd y Peloni hyn wed) myned dros gyfandiroedd a moroedd, ac wedi cyrhaedd gwledydd pollenig y ddaear. Nid oes genedl wweiddiedig dan haul y nefoedd nad ydyw brofladol o'u BHINWKDDAU IACHAOL. Y maent aID. CHWABTBB CANRIF WEDI BOD AB Y BLABN yn mhlith darpariaethau maddygm- aathol at y doluriau poenua hyn. 8EeltGES' PILE AND GRAVEL PILLS OEORGEII.3 PILE AND GRAVEL? PILLS OBORGE'S PILli: AND GRAVEL. PILLS .EOJUJE'S PILE AND GRAVEL PILLS &JKWYI)DION L MWYAF CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. peen yn y cefn, gwaew, gwynt, colic, ysgafn- dar V pen, diffyg treuliad, rhwymedd, llyngyr mka diffyg anadl, poen yn yr ar8nau a'r Iwynau, surni yn yr ystumog, teimlad o bwysnu yn y cetn, y lvynau, a gwaelod yr ymysgar- eedd. y mae y canlynol hefyd yn fynych ddilyn y piles a'r GravelChwyddiant yn y traed, poen yn yr borddwydydd, dwfr poeth, dwfr-ataliac", wnytfa a gwrea yn ngwaelod yr ymysgaroedd, gweletiad pwl ac aneglur, sychder a blaa uraymumol yn y genau, drop-i iaelder yabryd, awsg aaesmwyth, .EO.E'g PILE AND GRAVEL PILLS «B»R«HK'3 PILE AND GRAVEL,'PILLS 6H#R#1S'S PILE AND GRAVE^ GBORIHS'S PILE AND GRAVEL PILL 8 WOOHELWCH DWYLLWYR. Twyllir y claf yn fynych i gredu ei fod yn gael Peleni gwirioneddol George, pan mewn gwirUuedd nifydd yn -ael ond rhyw gymveged I diwerth a plieryglus oJ wneuthuriad arall yn eu lie. Byidenwauy darpariaethau ffugiol hyn yn fymych yn cael eu clytio i ijTny o eiriau cgj&yb i liegutered Title pills George, gyda'r nvig aracan o dwyllo yr anwyliadwrus. Teimlaf rwyaedigaeth i ddynoethiy cyfrywdwyllwaith, ac i rybuddio y cyhoedd fel na by <ldo idynt drwy anwybodsoth ayrthio i faglau yr efelych- wyr twyllodrus a darostynol hyn. dotynwcn yn eglur am GEOBGE'S PILE AND GaAVRL rILLS, edrchwch a ydyw llun yr EBYR ar y papyrau sydd o amgylch y blwch, ac 08 yw enw y Perchenog, J. E. GEOBGHS, yn ysgrifenedig ar sfcimp y Llywodraeth fydd o'i amgylch. Os daw blychsid o Pile and Gravel Pills i'ch mediisnt, nad ydyw yn dal yr oil o'r ptawfiea hyn gwybyddwch oich bod wedi cad rich twyllo. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS •EORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gallir cael y ^eddygin»aetb hon mewn tri o ddulliau gwithrnol, fel y canlyn:- No 1, GKOB&E'S PILE & GBAVKL PILLS. Labal wen. No 2, GBCBGE'B GBA VBL FILLS. Label i-as No 8, GSOSGS'S PILLS FOB THE PILES Label gocli. Mewn blychn Is l^o a 2^ 9c yr un. (Drwy poat Is 3c a 3s, mewn stamps). SIAMPL 0 FILOEDD 0 DYSTIOL- ABTHAU AG SYDD YN MEDDIANT Y PEKCHENOG. TYSXtAiaBTH YNAD HBDBWCH. Yr ydwyf weui edrych dros gannedd o law ysgrifau gwreiddiol a dderbyniwyd gsn Mr J E. George, Hirwain, yn dwyn ty9ti0laeVh o berthyns i'r gwelliantau a ddygwyd oddi. amgylck drwy oSeryuoliaeth ei Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystioleetha am ryf ddot rinwedcUu peleni Mr George. Yotyriwyf y bwndel tystiolaethau a oaodwyd gar fy mron yn bjawf kollol foddhaol fod Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa luosog o ddioddefwyr.— D. E. WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and Glamorgan. p mrWfiENOG J. E. GEORGE. M.R.P HIEWUN, iBKKDAfi. AMKBICAU AGENT t V*. 0 B K M I 9 ? PLy M 0 U T H PA CAMBRIAN RAILWAYS.— AUGUST BANK HOLIDAY EXCURSIONS.-NATIONAL EISTEDDFOD OF ALES AT NEWPORT (Mon.), AUGUST 2nd, 3rd, 4tb, 5tb, and 6th.-On. Friday and Saturday, July 30ib and 31st, the usual I Week-end Excuraion Tickets will be iaaued to j Liverpool, Manchester, Leeds, Birmingham, ) Leicester, Derby, &o., from all Cambrian Stations. ( On Saturday, July 31st, and Monday, August 2nd, 1 Cheap Excursions (to return on aay day within eight davs) from Pwllbtli, Portmadofc, Barmouth, IJolgelley, Towyn, Aberdovey, Aberystwyth, Mach- ynlleth. Newtown, LlanidJoes, Builth Wells, Rhayader, Welshpool, Llanfyllin, Oswestry, &a., to Newport (Mon.), Dowlais, Mertbyr, Swansea, Neath, and Cardiff. On Friday and Saturday, July 30th and 31st, Eight Days' Excursion Tickets will be issued to Manchester, Liverpool, Birken- bead, Ssockport, Cheater, Leeds, Sheffield, Matlock, Barton, &c. On Monday, Aagust 2nd, Cheap Day Excursions to Birmingham, Liverpool, Manchester, Chester, WarringtoD, Rbyl, Abersele, I Llandgdno, and Stockport, also to Aberystwyth, Borth, Aberdovey, Towyn, Barmouth, Dolgeliey, Rhayader, Builth Wells, and Brecon. Special Day Excursion trains will be run to Newport (kfon.), on Wednesday, August 4tb (chief choral competition day), from Aberystwyth, Machynlleth, Newtowc, Llanidloes, Rbayadr, Bailth Wells, and intermedi- ate stations. For full particulars eee handbilis to be had at all Fitations.-C. S. DENNISS, general manager. 2417tw AM.BKIAN RAILWAYS.—EVERYSAXUKDAV during June, July, August and September, Cheap Weekly or Fortnightly Tickets are isaned from London, Oxford, Banhary, Leamington, Kenilworth and Coventry to the Cambrian Coasts and certain inland stations, available to return on Monday, Monday We?k, or Monday Fortnight, and on the following Saturday or Saturday week. Tickets at the same faros are aIF-o issued during the same period on every MONDAY to London, Oxford, Banbury, Leamington, Kenilworth and Coventry available to return following Saturday or Saturday week. Every information can be obtained from Mr W. H. GOUGH, Superintendent of the Line, Omwestry.-C. S. IDENsiss, General Manager. 2387wh R—AIL AND COACH EXCURSIONS.-Sxonrsions by Rail and Coach are run every week-day up to September 30th, from the. Cambrian Watering Places on the Welsh Coast to the following places of interest :-Abersoch, Beddgelort, Cader IdriB, Cataract Waterfall, Corris, Cwmrhuiadr Waterfall, Devil's Bridge, Dolgooh Waterfall, Dvcyoni Valley, Glaspwll Cascade, Cwmbyoban Lake, Happy Valley, Mochras Island, Llyfnant Valley, Maen- twrog, Nantgwillt, Nevin, Raven Waterfall, Precipice Walk, Talyllyn Lake, Torrent Walk, Tynygroes, Tanybwloh. and to Lake Vyrnwy, Vinas Mawddwy, Bwlohoerddrvrs PosF, Llanymawddwy, and Dolgelley, on days shown in the Rail and Coach Tour Programme. For further Particulars aee Bills, to be bad gratis at all Cambrian Stations. 2408p ma DANNEDD GELLIR ymweled H DR. JONES, Bangor, (jT bob dydd Ian yn N'J. 16, Lledwigan- road, LLANGEFNI. fn Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrtb a Iau. Tn Llanerchvmedd o 10 tan 1, ao Amlwch o 2 tan 5, gyda Mr Hughes, Stationer. 8, Market-street, Ebrill 21, Mai 19, Mehefin 16, a Gorphena.f 14. Yn Betbesda Llan. briB ao Ebeuezer dydd Mawrth ar ol y Setlo -01. T ESTABLISHED IN 1836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. S TU B B S' MERCANTILE OFFICE, (Stnbbs' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E.C. StJBBOBIBXaS, BY OSTAININO TIMELY INTOBKATIOH THROUGH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT, MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. KVBBY TüDJUt SHOULD BSAD STUBBS' WEEKLY GAZETTE, With whioh is issued a Supplement containing LISTS OF CREDITORS UNDEB ALL THE IMPORTANT FAILTJBKS. THE COMMERCIAL REGISTERS oontain more thntl cy NINE MILLION Entries. DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUESDAY and FRIDAY in each week. BRANCHES at Cbarles-st. Chambers, CARDIFF- JD Swaneea Arcade, SWANSEA; Aberdaen, Bir- mingham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edin- burgh, Exeter, Glasgow. Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, Loudon (West End), Manchester, New- castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Porta mouth, Sheffield, Southampton. SUA-OARICES. — High-et., NEWPORT (MON.) Cambridge, Derby, Dumfries, Gloucester, Green ock, Grimsby, Halifax, Hanley, Hodderstield Inverness, Ipswich, Limer-lok, Londouderry,Midd lesboro', Northampton, Oxford, Perth, Pregton Reading, Stookfcon-on-Teea, Sunderland, Torquay Walsall, Waterford, Wolverhampton, Worcester York. Tzi&ms-Rl ) a, 22 2s, S3 3s, EB 5s, according to requirements. PBOSPSOIOS forwarded on application to any of the above Offices. WORTH A GUINEA A BOX. S ¡. AIJ. J:i4.J. FOR ALL BILLIOUS AND NERVOUS DISORDERS SUCH A8 Sick Headache. Constipation. Weak Stomach. Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SAL E SIX MILLION BOXES. In Boxes, 9 £ d., Is. lid., and 2s. 9d. each, with full directions. The Is. lid. box oontais 56 pills. Prepared inly by the Proprietor- TKQIS/I.A.S B32EOHAM ST. HELENS, LANC. BEECHAFS TOOTII PASTE. I Efficacious- Economical — Cleanses the Teeth- Perfumes the Breatii, Colleppible Tubes, of all Druggists, orjtrom the Proprietor, for la.. Doat paid WOODLEFS 1 CENTRAL LIBRARY (in connection with Mudie's), UPPER MOSTYN STREET, LLANDUDNO. Reduced Terms ot Subscriptions. The following are a few of the books now in circulation A Fleeting Show by Beresford Fitzgerald ICottage Folk Mrs Comyns Carr Cousin Jt-m L. Higin Did He Deserve It Mrs RIddle Perfection City M-s Orpen Salted with Fire George Macdonald Dozens Ways of Love. L. Dougsll Carltcn Priors John Stafford In a Country Town Honor Percival Into an Unknown World John Strange Winter DrawiDgroora Cynic Louis Kaye Fault ot One E. A. Itowlands Father Hilarion K. Douglas King Rosa of Yesterday Marion Crawford Philanders. A. E. Nlaeon Only a Plirt Mra Robert Jocelyn Third Violet. Stephen Crane Two Sinnera Lily Thicknesse White Magic M. Bodkin My Run Home Rolf Boldarwood The Maasareues Perids. Jane Marie Corelli In tbeSideway. Flora Steele The Sowers. Merriman Uncle Bernac Conan Dovle A Fonntain Sealed Walter Besant Broken Threads. Compton Raade Dear Faustina Rhoda. Broughton His Dead Past C. J. Willa Landlord at Lion's Head.. W. Howells The Queen of the oloor Frederic Adye Ripple and Flood James Prior That Affair Next Door. Anna. Green Under Love's Rule Miss Brartdon With the Red Eagle William Westall Dagger and the Cross. Joseph Hatton Forty-one Years in India Lord Roberts In tha Name of Liberty.. Florence Marryati Last Throw Alioe M. Diehl Sweet Irish Eyes Edith Cutbell The Well-Beloved Thomas Hardy The Whirlpool George Gissing The Jaaaamy Bride. Frankfort Moore Beyond the Pate. B. M. Croker The Mistress of Brae Farm R. N. Carey The Mighty Atom. Marie Corelli The Shuttle of Fate. Caroline Masters Scylla or Charybdis. Rhoda Broughton Trilby George Du Maurier Sorrows of Satan Marie Corellil lhe Carbuncle Clue Fereus Hume The Red Cockade. Stanley Weyman Sport in Ashanti. J. A. Skertcbly By Tangled Paths. H. M?ad Briggs Lancashire Idylls J. M areball Mather A Blameless Woman J, S. Winter A Spoilt Girl. Florence Warden A Tug of War Mrs Hungerford Life's Little Ironies Thomas Hardy Marcella Mrs Humphry Ward Mary Fenwick's Daughter Beatrice Whitby My Lady Rotha Stanley Weyman PIANOFORTES ON SALE AND RIPE. WooniiEi's NEW MAP OF LLANDUDNO AND DISTBICT Mounted on Cloth. Published at la. 156wh INSURANCE AGAINST ACCIDENTS OF ALL K INDS. ACCIDENTS AND DISEASE. EMPLOYERS' J^IABILITY AND JjllDELITY G UARANTEE. RAILWAY PASSENGERS' ASSURANCE COMPANY. CAPITAL £ 1,000,060. LoseRS PAID £3,800.000, 64,CORNHILL, LONDON. 2289p A. VIAN, secretary. SIGHT TESTING. Walter M. Williams, (BRITISH OPTICAL ASSOCIATION), o^xiox.A.isr, BANGOP. WM. W. VISITS LLANDUDNO EVERY WEDNESDAY. HOURS OF ATTENDANCE TWO P.M. TO SEVEN P.M. CONSULTATIONS FREE BY APPOINTMENT. ADDRESS: HARD WICK HOUSE, CHUFCH WALKS, LLANDUDNO. HYPERMOTROPIA, MYOPIA, ASfGMATISM, &c., carefully gauged and prescribed tor. 7537wh LLANDUDNO. LANSDOWNE HOUSE SOHOOlj. Principals MISSES MATTHEWS AMD STANDRING. Assisted jy an Efficient Staff of Resident and Certificated Teachers and Visiting Masters. PUPILS are very successfully prepared for the Cambridge, K.A.M., and other Local Exami. nations. Adjoining the nbove in York-road new premises nave been built for the LLANDUDNO KINDERGARTEN, TECHNICAL AND ART SCHOOLS, AND SWEDISH GYMNASIUM. 9541-9440 —m BRUSSELS. 169, RUE DE LA LOI. FRENCH BOARDING SCHOOL FOR YOUNG- LADIES. ESTABLISHED 27 YEARS. PRINCIPAL, MISS ALICE ROBERTS. gCHOOL RE-OPENS 1st OCTOBER. Holiday address, "BRYN," Llanfair P.G., ADgiccey. 15277w7620 JOHN LL O YD TOWN CRIER, ABERYSTWYTH, —: 18, SKINNER STREET, :— BEGS to announce that he has commenced the BILLPOSTING BUSINESS and hopes by strict attention to businesi torn o your favours. [DONALD CAMERON, J MERCHANT TAILOR, C ATHEDRAL BUILDINGS, BANGOR, Respectfully invites the attention of Sportsman and Tourists to his Present Choice Stock (If Highland Tweeds and Homespun Cloths, Standard Patterns, and Invisible 'Shades so vell-known to every Sportsman Hillside and Cover, for Moor and River,, Knlcker-bocker Stockings, Hand-knitted, In Plain Colours, Heather Mixtures and Gairloch Checks. Also the Clarence Hose, Registered Design Spats, Gaiters, Leggings, and Anklets,. 0 Shooting Cape, Tweed Hats, and Helmets, Waders, Fishing Stockings and Brogues, Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. — Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBE A.ND CAP MAKER "BY APPOINTMENT TO THE UxivEBsiTr COLLES*. -or NORTH WALES PATTERNS AND PRICE LIST FRER Cycles fop 1897. SWIFTS' ALLD NY*, S JAMES' CONDOR v GilOSVENEll CLAREMONT SOLE AGENTS: CLEVELAND. Josiah Hughes & Co., Ironmongers, BANGOR From X8 8 O 13400it NEW SEASON GOODS. EstaLlished 1813. M. A. CROOKS, HIGH CLASS BOOT AND SHOE MAKERS, ARE NOW BE »^ING THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND SUMMER GOODS. LADIES', GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLACK, TAN, WHITE, and OTHER SHADES. [ AGENTI5 1 CRICKET, TENNIS, CYCLING AND GOLF AGENRS | FOB HE FOB CELEBRATED S S- 0 E S < DR. JAEGER'S K( REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN. SANITARY I BOOTS AND BOOTSASHOES Special Attention to Measures. j SHOES. BOOTSASHOES i Special Attention to Measures. SHOES. 222, HIGH STREET, BANGOJR, AND UXBRIDGE-SQUARE, t MEl AI BRIDGE. E7350 DICKS DICKS TBE DIAMOND JUBILEE YEAR. THE REIGN OF PROGRESS. Past Successes to be Completely Eclipsed. ————————— Dicks' Boots & Shoes KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHT AND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP, AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, The Leading Firm in the Principality for Good and Fashionable BOOT & SHOES LOCAL BRANCHES— 217, HIGH STREET, BANGOR. 7, Bridge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. DICKS; DICKS 'If: LEA t, AND 0bSIiSa^et±ie PERKINS' ( is now Pri" ted in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER ° ot every Bottle of the ORIGINAL WORCESTERSHIRE AVOID Q A TTAF? CHEAP DA U VJL. IMITATIONS. .r r IMPORTANT TO HOUSE FURNISHERS, &c. SPECIAL PURC HASE. 5 DOZEN SIZBS. CARPET SQUARES 3by3. .IN 3 by TAPESTRY & BRUSSELS. 41 From 21/- to 90/- SPLENDID VALUE. Thomas's, L0ND^CSE Bangor. Wis VALLANCE BROS., 300, High-street. BANGOB, BITHESDA.! HIGH CLASS TAILORS. Gent's Outfitters & Ladies' Costumiers. Choicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. I SUITS TO MEASURE 52/6 FOR J COATS & VESTS 39/FT opeciailte I TROUSERS I^/E SPRING AN V LADIES'COSTUMES (Bespoke) 35;- J SUMMER. 14612 JUBILEE JUBILEE PELENAU JONES, TREMADOG :JONES' TREMADOG PILLS). EF YR HEN FEDDYGINIAETH GYMREIG ADNi BYDDUS, &c sydd wedi SEPYüL jj PRAWF droa HANER CAN' MLYNEDD gan y Deyruaa hon a Chyfmdiroedd Ewrop fel nad oea braidd Deulu yn Nghymru na chlyweant eti I odau a'u Teidiau yn son am ei rhirj weddau at wellhau pob afiechyd sydd a'i dueddiad or I jtdaog tr Afn &0 Anmhuredd y Gwaod a'r dolar cjrffredin a chyndyn hwnw y Crydcym&laa. jrwertnir gan yr hoU WhoieatloHoafa a Manwerthir gan bob Chemist drwy y byd gwarecueuig ruewn blychau Is lie, 2s 6c, a 4e 11 yr un. Os methir eu cael yn yr ardal, anfoner eu gwercL mewn stamps i'r" CAMBRIAN PILL DEPOT. l'rbinadog, North Wfclea. D.S.—Nid oea llai na Box cyfan "Il Fills liva i'w cm HOLLOWAY'S PILLS & OINTMENT MEDDYGLNIAETHA-(J KHifPEDJOL Y PELENAU A bnrant y Qwaad, a gyiriranc bob Anbiryldar yn yr AFU. YR YSTUMOG. YR ARENAU. A'R PEU.EDDIOll. maeot yn cryfhau ac yn adferu Gyfansoddiadau laeag a Nychal, ac yn anmhrisiadiry mem Anhwyldarau sydd yn duddol j ymosod ar Feaywod o bob oedran. I blant.a phobl mown oct ELelyd y xo&ect yn dra gwerthfawr. IR "OINTMENT" ydi faddygimaath aaffaeledig I Goesaa Drwg Braftiau Drwg, flell Arcaotlioa, Brifiaa, a Ohorawyd ydd. Y mae'n enwog am fdddyginiaechu y Troedwst a'r Cryd Cyaxi.au. KID OES EI GYFABTAL AM ANHWYLDEKAU YN y FREST, AT DDOLUB YN Y GWDD CAETHDRA, PESWCH, ANWYD, CHWY DDIADAD YN Y GWOOF, phob math o Anhwyderau yn y Croen, nid oes ei gyffelyb; ac or gymalau anystwyth a chrebachiyd Y mae yn gweithredu fal awyn.-Gwueuthuredigyn unig ya safydliad TJIEOIEks HOLLOWAY, 7O, NW OXFOKD STREET (diweddar 533, OXFORD-STREEf), LLUXDAIX, &0 ar werth *.n Is 2u 4 s 60, lis, 22sa 33 y boca neu flwch, a gallir eu cael gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd Rhoddir oyagtcr am ddim bob dydd yn y cyfeiriad uchod rhw-ag 11 ya y berea w ywng Uythyr. THE "NORTH WALES CHRONfCL STEAM PRINTING ESTABLISHMENT THE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LIMITED: Execute, on reasonable terms, LITHOGRAPHIC, OOPPERPIiATE, LETTERPRESS PRINTING üTI) BOOKBINDIKO At their spacioiu establishments, UAXTOi* HOUSE, HIGH STREET, BANGOR, AND CAXTON HOUSE, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. PRINTING OF ALL DESCRIPTIONS Bokers. Ia^uraace Companies, Public Companies, Solicitors; Auctioneers executed with pronptitude. J^rospec Luses I liventories Placards Articles of ABSOCSA I Circulars lavaioes Catalogues. | Business k Address Cards Bii: beads, &o. ESTABLISHED 1870. HIGH CLASS TAILORING. MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GARMENTS MADE DP ON THE PREMISES IN LOFTY AND WELL-VENTILATED WORKROOMS. BAYNE AND DARGIE, CLOTHIERS, UPPER B A NIG O B £ Complete Season Delivery in all the Leading Makes and Choice Colourings of FIRST CLASS WOOLLENS. INSPECTION INVITED New Spring Goods. GRIFFITH & COMPY., THE BEE HIVE, BANGOR. ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES, MANTLES, CAPES and JACKEStS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS & CALICOES, the best makes only, at the lowest possible priees. SHEETS AND SHEETING. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS JLAOE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION 18 INVITED. 14816w