Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Bangor.I

News
Cite
Share

Bangor. I IECHTD YR RSOOB.—T mae iechyd yr I Arglwydd Esgob yn ilawer gweli. ac yn pirbau i wdh. Parha ei arglwyddiaeth i gymeryd gorphwysdraoudiwrthddyledswyddau cyhoedd- UII, J J.i. uaoi à chyiigtior ei feddy. Dyna paham y bu yn analluog i fyned gyda'r ddirprwyaeth i'r ddydd Gwener,i ddadleu bawlian CJaevnarfon am leoliad swyddfeydd y Brifysgol Gymitiig yn y dref hono ATiuruDD-roTi YNY TY,OTTY.Mewn ynadlys arbenig a gynhaliwyd ddydd Mercher, dygwyd Thomas Jones a Griffith Lewis, dau o ddeiliaid ) Tlotty Bangor.gerbroa yncaeleucyhuddo o b.id- J KCyflawni yswm o waith a dorwyd allan iddynt yn y ty.—Cwynai oy diffynyddion yn erbyn yr ymborth a gaffent, ond anfonwyd y ddan i garchar ara saitii niwraod heb lafur caled. LLYS YR YNAEON.—Cvchriliwyd y liys pythef- ucsol ddydd Mawrth o flaen Mr J. Hughes, Mr J. Bryn Roberts, A.S., a Mr Thomas Roberts.-— L., Hujrh Ordered, Kyffic Square, a ddirwywvd i Is a'r oostau am arter iaith nweddns yn y Strvd Fawr. Dirwywyd yr un gwr hefyd am rowlio berfa ar y 0 wen Vi oyd, B~ookrow, a ddirwywyd i 2e 6e a'r cost: 11 am arfer ia:th dr.iwg, yn uyhyla 108 a'r costau am yraosod ar wraig briod o'r enw Vzzie Owen.—Dirwywyd Richard Betb"da, i 53 a'r cot-tau am fed yn feddw tl"). mewn gofal o geffyl a tbrol. A.t, £ od vn feddw ac afieolus dirwywyd Robert Jones, Llinfa-rfeshan, 28 6c a'rcostau, a Wm. Davia* KrfTz" Square, 5s a'r c-istati. HBDDGKIDWAID YN SSMUD.—Mae yr Inspec- tor Kees, yr h n dro yo ol a ddzeth i Fangor o Lapdadco, wedi ei ddyrchafu i fed yn superin- tendent Dosbarth Conwy, a bydd yn aymnd yco ar fyrder, a'r Superintendent Rowland yn cael ei sveoud i Fangor fel inspector. Nwyddau o werth Arbenig at y Pasg. Y Mae Gwlawieni Sidan, gyda handl Aur ac Ar;ao iddyat, i'w am 10* 6a yr un. w.rth 211(, yn Masnacbdy W. 0 Williams, Bangor. Awelsoch chwi y Cloth Capes liw am 3d lie, a nwyddau gweil i iyny 5p Os Oc ?-348 i 350, High street. —•Advt.

Bethesda-

Blaenau r- festwog a'r Amgylcboedd-

———————————————.I Caemarfon.…

LIansantSradd-yn-Mechain.…

Porthmadog.

Eisteddfod Gadeiriol Abermaw.

NODION O'R -DEIIEUI)IR, -

,Marwolaeth Ddisymwth Goxucliwyliwr…

Oymeteithas Ysgolion Gwirfóddol…

i--.--,' Pwyllgor Eeddgeidwadol…

Goleg y Brifysgol, Gogledd…

_-----.----.Y Brifysgol i…

Cynghor Plwvf Llanberis.

Advertising

Family Notices

L Undeb Athrawon Prydain Fawr.…

Advertising