Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Awgrymmdau Pwysig er Dod i…

News
Cite
Share

Awgrymmdau Pwysig er Dod i Ddealltwriaeth. Llythyr Oddiwrth Reolwr Chwarelau o akeley. Yrcddaneos^dd y llythyr canlvnol yn y Liverpool Mercury am ddydd Marcher: "Gcfcnaf ficb caiiiatad alwsylw styreffith dclifrifol, hC, yh wir, andwyol, ar MO ddiwyd- ianau cenedlaethol Jymru a raid ganlyn os pnheir yu mheli&ch y etretc yn Chwarelau y Penrhyn. eilaf bawlio fy mod yrl meddu petb gwyboca^th o sefvllfa bresenol y fasuach lechi, ac y mae yn sinn>hosiibl cau llygaid i'r byn sydd yn sicr <> d-dod yny dyfodol agos. Y yn awr lW fod yr holl ardalo°dd sy'n cvryrchu lleehi yn Ngoymru, ag eithrio y Penrhyn, yn gweithio eu g< reu, er hyny yn methu c)flenwi y gnlwadao. Y mae afca.i*d am gynifer o fisoedd nn o'r chwaselau mwyaf yn y D\ wysogaetb wedi achcsi, acyn aehosl, dad. fonad mawr a chsiiydd 1 llechi iramor, acyn neilldnol llec i Americanaidd. Mae tretn- iadao o natur parhaol, yn golygo gwario ryfdaf, yn cael-u gwneod gan h-ngbercbenog- ion i barhau y dudforiad h«m, ac 08 ° J. H«h. hi" l,jn^™^adoadd .eddeu^. ZfnJg, rhaid i briAH »o fell J «fon brweaol cyflog, ostwng 1 »'<>'• eydu r ca,i ?n['' ,f jdymoll yn WdU- byd«aagef mown cy.wdao "M'e^urrPethyn, felly, «di pddioW « w s lle 1 ac wed! dod o bwys cyfireciinol 1 ?.w?*ydd vn ymwneud ac syddyn dibynu ar y fTai acb lechi, a rtyma fy rb&wm dros alw sylw at y pane. Nid dychymygol yw y drygan yt wyf wedi eu rhag- tfynegi fel y rhai a ganlyaant barbnd y streic. Galiaf siarad ar wybodaeth bersonol o lawer o lasrachwyr sydd JII cael ou gOifodi yn anewylivggar yn breseiiol igymeryd lieciii o'r ,uni¡.o Ie sydd yn agored iddynt, ond y mae yu 'hynod o adigalon gweled adeilad.u pwysig yn L'undain a'r wlad yn ;c"el eu toi llechi Am^r eanaidd, i sylw: ar yr afael gyt yddol y ma y Hethi hyn yD ei gael yn aa^chnsdoedd Alm-en, ac i eyl- weddcli yfatb abertb, i'r rhai sydd ynliaforio yn pystai a i'r rhai sydd wedi gosod cyfalaf i lawr, raid gafl ei wneud cyny .gellit' fll111 y tir a gollvryd. Ni ail y caB^ya adau hyn, fel yr wyf wedi pwyr.tio allau, gael eu cyfyngu i Ohwa.rfJla!1 y Penrhyn j rhaid i'r effaitb tod yfi yyffredirol drwy hell ardaloedd llecb-gynyrch- iel Cymm. A ywyn anmhosibl canfod rbyvV dir cyffredin ar yr hWF y gailai Arglwydd Penrhyn a'i cbwareiwyr ddod ya Dghyd, a. chau yr yiadrrch andwyol hon rhwng meistr teg R rbyddfiydig er yn benderfynol a cborph ,0 ddyn on sydd wedi gwneud, ac sydd yn barod i btirhai, aberth mawr dros yr hyu a ystyriaiit yn gwestiwu o egwyddor ? A burno oddiwrth adroddiadau y newyddiaduron, ymddengys i mi nad yr UD yw j prif ifegwydd- am y rhai y mae y ddwy blaid yn ymladd, a bod y caill sl'r llall yn barod i gauiatau yr hyn a ofynir. Mae Arglwydd Pecihyn ya hawlio cael rheolaeth srylaDgwbl o'i chwarel. Mae y dyniou yn gwadu unrbyw ddymuniad i ymyryd a'r rlieolaeth. Mae y dynion, o'o tu hw?, yn hawlio rhydd>d ilawn i gyfun», ac, sfel yr wyf yn deall myoegiadau ArgU >dd iPenrfryi', caniatejr hyn. Dyomniad go;-est ac Barhydeddos pob plaid yw, fel y aaaentraf gred, canlod sail i dcefniant a sicrha fl dynion lawu ailu i gyfuno, ac i'w cwynion gaei eu trin alll hunioni, heb drespasu ar nac jnayraeth g.d. llywodraf.thiad y chwarel. Gobeithi "f a chredaf fod sail felly yn boeibl sr y llii ellau canlynol, y rhai a awgrymaf iot yn aarbydeddus i bob plaid-— i. iBodoiaeth nndeb, o'r hwB y gail y gweith- "wyr d yn > eiodau neu bt:id01 lei y dawisant. tCydraddaldeb bollol wrttJ ymwueud ag utidebw.y.r a gwrfehundehwyr. 3. MYlbdiad rbydd at y rHeoJaeth gydag apel e sonol at Arglwydd Penrhyn, oa yn augenrheiaiol, tr vmioni cwynion, gau ddyu ullol neu frynfycbiolwyr etholedig. 4. Galhl Hawn i'r dynion weithr.edu ar rbyw bwyl gor, ond y pwyllgor hwow i beidio hawho ^allu i ymyryd k'r rheolaeth. Yr wyf jyn yr awgrymiada«icyfeilltfar byn yn niiiddiant y ddiwydfa lechi, &'r lluaws fiydd yc ddbytiu [omi. Os y derbyoir yrhyn y mentraf eu hystyried yn gynghorion rheayrn oj, gtLir goche yd y perygl cynyddolafcyr hwn yr wf wedi gal w sylw. JNO. GEO. ASAMORE, ysgrifenydd a rhfolwrCwmrii Lleth Chwarel- AS (Oakeley, Oyr. 53, Parliain nt-street, Westminster, Llundain. Wrth ymdiin a'r llyihyr uebod dywled y Liverpool M&r,ewy neewn erthygl srweieiiol-— Mae y llythyr pwys'g gyhoeddwn beddyw mewn perthynae ag anghydfod Chwarel y iPenrhyn yn sylw at olygwedd ai y ^cwestiwn sydd TH bur ddifrifof,ocd yr hwn ihyn jn byn sy4d wedi diarc sylw. Mae JYlIJatferiad a eafle ^yfrilol yr ysgrifenydd yn .€: dluogi i eiaradg^dag awdurdod acwad«dwy, ja^ewnai Arglwvdd JPenihyn a'i weithw>r yn <ki<eth dalu sylw i'w rybaddien. Mae Mr ¡\¡8more, yr hwn yw rhediwr Chwarelau tilechi Oakeley, y rhai ydynt yn mysg y rbM, mmjtaf yn Ngogledd Cymr., yn icynegi,' r fod yr holl ardalocid llech-gynyrchiid mewri Hawn gwaith f:g eittrÏo Beihesda,en bod j yu SKJUOI analloog i ,gyflenwi y galwad am lecfai. Mae archebion mawrion am do adedad- au cyhoeddus wedi eu gwrthod, am nad oedd yn bo&i¡hl eu cyfarfod mew-a amser ithesymol. Y canlyoiad naturiol yw, nid yR unig fod llawer chwarelau mddyut cyn iiyn beb deln am eu gweithio wediea hail-agor, ond fod maenach gynyddol tcewn llechi jtrsraor Wedi ti ekr-m. Mae miliyoao o lechi An&crican- aidd wedi ded i'r wlad hoc, a rChan fed digon o borynt ac yn rhad ofoir y bydd iddynt gael g fatl yn f ajarcbBadoedd na ffdd diaj ymg¡¡is yn ddigon i'w thynu oddiarnynt. Mcdd ynag, byd. i ddiffyg cyflenwad cartrefol Tn Rihen vcbyriig fisoedd osod y fasnach dd. ifgrawl ar safie mor sefydlog fel ag y bydd i'r jg'^ adleuaeth gaa! effaith niweidsol ar brisiawi .chyflotiao. an lie mae y Hong, ber.ak' nogioa mor hyderus o'r rbagolygon "J gan lecti Acue icanaidd bJaen- ao fel y maent wedi myned i'r goet o adciiadii glanfi n-eillduol ar yr h ll y geilid dadlwytho Nid yw yn dehyg yr aethent rr gost hon hel? «u bod yn fesddloni hunaia. y gallent gyfrif arsicrhau ad-daliad. Mae yn mlwg fod Mr Asbmore yn tir^.y- boeddedig rnai nid rhywbeth i ddvehryu pobl yw y !!yta4¡.euáeth Americwaidd yma, o: d tfaith wirioneddol a ddylai dueddu gweifcfawyr Bethesda meistr i wneud ymdrech fwy ppfiderfynol i ddod i ddealltwriaeth cyfeillgar. i ely J'han fwyaf o'r rhai sydd wedi darllen o'r cyfai f vddiad fu yn ddiwedaar rhwug Arglwydd Penrhyn a dirprwyaeih o'r yQ caej ej jaraW. gan yr acosrwydd pha on y maent yn et ddea.ltwrj^tjj. lddo eft fel syiwedyda an- mblf 'dxol, ymddengys pob ocbr fel pe yn jhoddi egwyddor yp .hyn ofyna y a'r oil » ymddengys yn yw oynllunio trefniant j vr awgryuiiaoau gynygir gan v ar gatifod sail gyffredm &•>' yr V.srvria->tl AWSSSVFL^SWS ^.SSaTo,yt™ypa wja vr undeb hwnvr wneud a'r byn m all wneaa. gyd» difrifold bcy!at,bol,yn mae y 6fvvrjg.d o geisio ymyriad or fTh Yn «'cr dyrca hanfodion cymod a I tc heddwcb Parbaol. Oddiwrth y oy»«iaa hy» ca,nl711 "*d.°?,gJaD b„/li»o"rychware!wyr unrbyw aila i dd=d j m8in"rh«ng y dyn gyflogir yn y chwwel a gorcbymyfl J rbeolaeth. Mae y rheswm symJ. id hwy eydd yn talu y dymoo, ond Arglwydd Penrhyn, ac nid oes ganddynt gys^od o hawl i roddi gorchymyn neu gyfar. ydOdyd i ddynion sydd yn cael eu talu gan un arall. Peth arall ellir ei dynu yw fod i weith- rediadau yr undeb gael eu dwyn yn mlaen f tnaihm i'r chwarel, ac wedi i waith y dydd orphen. Mae yr ucdeb yn bod yn gyfangwbl er lies y dynion, ac cid yw yn iawn dtjfnyddie yr auiser a delir aca dano gan y meistr na'i Nddo i'w dybenion pieifat. Ar y llaw arall, mae undeb crefftwrol yn ddifudd cs nadyw yn allnog i ymdrafod gydar meistr trwy gyfrwng eu cynrychiolwyr etholedig. Nid ces yr un nndeb yn y byd nad yw y fraint hon ganddo, a chyn y gall Arglwydd Penrhyn ddweyd mewn gwirioaedd ei fod wedi caniatau rhyddid cyfun- iad, rhaid iddo roddi i mewn i'r hawl yma, yr hon, wedi'r cwbl, sydd yn beaaf ye fatero rwyddineb. Yr ydym yn difrifol obeitbio y bydd i lytbyr Mr Asbmore agor y fFordd i gymod.

| Effaith Trychinebusy Streic…

Llythyr Pwysig

Undeb Cenedlaethol yr j&thrawiaa…

iLnghymwysder Pwyllgor y Chwarel…

Canlyniadau Difrifol yI Streic.

Favete Linguis.

Llechi o'r America yn dod…

Barn Chwarelwr Americanaidd…

Y Dynion allan o Waith yn…

Advertising

--—------""—--"-=zrw ! :Cynghor…

Advertising