Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

Digwyddiad Galams yn Aberystwyth.…

News
Cite
Share

Digwyddiad Galams yn Aberystwyth. DAU GARIAD YN BODDI. Prydnawn ddydd LInn y Pasg, tua phump o'r giocb, eymerodd trychineb lo yu Aberys- twyth Tra yr oedd cwmoi yn ymblesera ar y mor, trndrl y cwch, achwycopodd y pnmp i'r dwfr. Aeth cy(th,d i'r lIe yn tuan i geisio eu hat-hub llw yddasant i gael gafael mewn pedwsr honynt, a gallodd y cychwr -dod i'r Ian ei h:m m. Pin dd-ethpwyd a'r pedwar i'r hn bu dau o honvnt farw, sef dyn a dynes ieuanc. Daeth v ddau aial atyrit eu hunain yn mhen fimswr. Nis gellir dweyd b"th ydoedd yr achos i'r ddamwain gymeryd I e, gan fod y dwfr yn dawel a'r llanw yn isel. Enwau y rhai fuont foddi ydoedd Mits Aun'e Jones, yr bon fu yn wpinyddes yn N'^westy'r Lion, AVjerystwytb, ond yn ddiweddar yn Ngwesty Wyunstity, OrOe!i09wallt, a'i chariadlanc, T. R' b rt", yr hwn a weitniai yn r.gwe'.thfeydd y Cariibr'au, Croesoswhllr. Y ddau a acbubwyd ot'<!dynt Miss Lena T'.dor, cogyddes yn Ngwcsty Wynnstat, Cresioswallt, ac Edward I E?at)S, saer, Croesoswalit. )t mddengy;s fed y pa ti wedi myned i A erystwvth i dreulio y dydd gan feddwl dychwfilycl yn yr hwyr. Citnerodd. yr unwylcLiact le v.bydiy latheoi oddrwrtb ryw greigiau1, a dywedir nad cedfJ y dwfr ond cddeutu chwei troedfedd o ddyfnder.

Y Llongan Tyrcaidd yn Anghymwys…

Gorchfygiad Difrifol i'r Fyddin…

At ein Gohebwyr. j

S WYDDFEYDD Y BRIFYSGOL A'R…

« Etholiad Esgob Ty naewi.

TWRCI WEDI CYHOEDDI RHYFEL.

ISefyllfa'r Wlad a'r Pleidiau

----. Y Brwydro.

Ymladd Ffyrnig. .f

Ymosodiad y Groegiaid ar,…

t~ IYmladdfa Ddychrynllyd…

Yr Ymladd o Amgylch Reveni.

.Llwyddiant Parhaus y Groegiaid…

Chwythu Tynel i Fyny.

Y Clwyfedigion Groegaidd.

Tanbelenu o'r Mor.

Dim Ond Plentyn Rycban jwedi…

Newid y Maeslywydd jTyrcaidd.;…

"""--...-Dim Amheuaeth am…

Gwrthryfel Honedig yn Albania.

I Materion yn Creta: Po hI…

_----------Y Galluoedd Ddim…

Pa Ochr Sydd yn Debyg o Guro…

Hunanladdiad nodedig ger Eliuthya.

Cais am Fywyd Brenin Italy.…

Eisteddfod Eglwysig yn Llanelwy.

Advertising