Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SALES BY AUCTIQN- JVlessrs Wm. Dew & Son. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. MESSRS WM. DEW AND SON will ..I. OFFER for SALE BY PUBLIC AUCTION at DOLSERAU HALL, DOLGELLEY, eommonciug the LAST WEEK in JANU- ARY, tHU, the whole of the VALUABLE HOUSEHOLD FURNITURE AND EFFECTS. Further particulars in due course from the Auctioneer, at their OSices, Bangor and Liaududno. _t: Robert and Rogers Jones. Li-DD ilERCTIER, IONAWR HilO. SMITHFIELD, LLANGEFNI. A KWERTHIAXT GYFNODOL ar WAR- J\ Tli EG a DEFAID TEWION. Gwali-eddir Entries prydion a liuosog gab foci rhagolygon am fareknad dda. .RIIt;= PUCLIC NOT5CES. EISTEDDFOD GADEIRIOL Y PLAT, CAEKGY13I. GWENER Y GROGLITH, 1910. IT! COR PLANT (o 20 i 30 mov.n ndfer, tie heb dros 16cg oed) a gano oreu "Ha Ha Melus Wyliau Ha (Tom Price). Gwobr .£3 3s, a. Chadair i'r Arwednydd. Ail wobr .£1 Is (os bydd tri neu yehwaiieg o gora.u yn cystadiu). Deuawd, TJnawdau. Adroddiadau, Cyfieith- iadau, Celfyddyd waith, Ateb Cwestiysau. Beirniad Cearddorol: Mr Arthur Davies, Oefu Mawr. Rhestr gyflawn o'r Testy nau am geiniog. R. ROBERTS. 12, Piashyfryd-terrace, Ysgrifenydd. CYNKE1.IR YMRYSONFA AREDIQ mewn Maes perthvnol i John Roberts, Cae Hhos, Llangristiolus, 1 IONAWE 12fed, 1910. Doebarth 1.-1 ra hcb eniil y wobr zyiitiii yn YT Ail Ddosbarth. 1I.-Dosbarth i'r Diggers. Rh001;vu.-Ca.niteir un tendiwr Dos- barth 1. Neb i dondio gyda'r diggers. Mamt y ffwvs: 5x6. Bydd a we br am CanoJ Coin Goreu, Rhych, a'r C'wysi Bach. A'r twtia yn y Dalar. Gwobrwyr y Wedd Oreu a'r Ceffyl Gases Oieu ar y Cae. Bydd Gwubr hefyd am y rigio gcreu. Y Gweddoedd i fed ax y mae3 erbyn 8.30. Entrance (2s 6c) yn cau Ionawr 8fcd. Rhagolyg- on am wobrau da-—OWEN JONES. T.iiy Elan- grisrioins. Ysg. Cymdeithas Arddwyr Llanerchymedd. CYNHELIR I YMRYSONFA AREDIG Li Dan nawdd y Gymdeit'.as uchod roewn MAES PERTHYNOL I VOEL BACH FARM. DYDD GWENER, IONAWR 23ain, 1910. DOSBARTH 1. (Champions).—Erydr No. "5. DOSBARTH II—Ardd wyr heb enill gwobr gyntai o r blaen. Ni chaniaieir Erydr No. 3 na Discor3 yn y dosbarth hwn. G WOBRAU hefyd aril (1) y Canol Cefn goreu; (3) Rhych; (3) y Out gcreu; (4) y Wedd oreu; (5) Gwedd heb fod dr s dair oed; (6) y Ceffyil crorcu; (7) y Gaseg or-eu (8) y Rigio gorou, etc. AMODAU. Etc.—Y Gweddoedd i fod ar y Maes a.m 8.30, ac i orphen Arodig erbyn 3 o'r crlocih. Maint, g-wy" 5 wrth 6 modfedd. Caniatcir un fcendiwr- Bydd yn ofynol trans- uovvlio y rhychau. Ni choni t»eir TIwid gwedd- oedd ar haner y gwaith aredig. Xi. ehaniatei.r chwairh i weddcedd gystadlu ond mewn un dos- &arth "am y Gweddoedd goreu." Pob many lion pellaoh gan HUGH HUGHES (Ynysgoed), Boo Hive, IJanerchymodd. Ycjgrifcnydd. —i^——a—a—a R. KLEISER, i; 34, STANLEY STREET, HOLYHEAD, WATCHMAKER, If Jeweller and Optician. r, The LARGEST STOCK of Wedding and Engagement RINGS in the County. Country Orders attended to on ii receiving Post Card. cs 4 CLOCKS CLEANED & REPAIRED IN ALL PARTS. Ii. ^— ri II I I,! j!j MAE I Y PORK A'R SAUSAGES ;i GOREU YN Y WLAD, I'W CAEL :S YN Y 1": KEVNY PORK SHOP, 12, Bridge Street, jj LLANGEFNI. | Xx ton sydd yn awr dan arolygiaeth i ,I O. E. ROWLANDS. ) ¡: L' I; GLANDWR STORES, LLANGEFNI ADRAN NEWYDD. CEIR YN YR HEN FASNACLIDY HWN. SYDD MOR ADNABYDDU3 AM £ 1—^ L FLA WDIAU AT GROCERIES, | ADRAN NEWYDD I QYFAR1TOD ANGEN ]1 Y L>R £ F A'R WLAD. SEF «JTOO DRA I HELAETH O 1, Lesfri Pridd, China afiwydr j ? i'r Bwrdd Ciniavv a'r Bwrdd Te, ac i bob i ystafell, a'r oil o'r defnydd goreu ac am J': brisiau iseJ. h GwahoddaTHOMAS EDWARD5chwi | i'w gweled. I: yN YR VMHEBODRAETH. I DAN i FANEH. t Mynwch Ddarn o'r Ddaear. MAE TIR CANADA YN RHYDD- DDALIADOL. L GWNAIFF RHENT 2 FLYNEDD ar FIerm ti Brydrelliig brynu tir gwell o'r un maintioli yn CANADA Tiriogacth Agosaf Prydain dros y Mor. i 160 AM 0 Oil! Y LLYWODRAETN YN j RHAD AT FFERSIO. ) Caed am Wenith Canada y flwyddyn hon I' 60s. yr acr am draul o 30s. j GWAlTH I HOLL WEISION FFERM- YDD A MORWYNION TEULUAIDD. Î' Adeiledir Sefydliadau Canadaidd ar Gynliuniau Prydeinig. Am fapiau, pamphledau, a mAnylion liawn am Adim.ymofyner a Mr A. F. JURY, Goruchwyliwr L^ywodraeth Canada, Old Oastlø Buildings, Preeeon's Row. Lerpwl; neu a Mr J. OBED SMITH, Rheolwr Oynorthwyoil Ymfudiaeth i Canada, 11 a 12, Charing Cross* London, S.W. SALES BY AUCTION. Mr John Pritchard. MENAI BRIDGE SMITHFIELD. MR, JOHN PRICHARD begs to announce that his NEXT SALE will be held en MONDAY, JANUARY 3rd, 1910. Entries close FRIDAY, DECEMBER 31st, 1909 (First Post). Bodhyfryd, Bangor. LLANFAIRFECHAN. IMPORTANT TO LIVERY STABLE KEEPERS AND OTHERS. TI/TR. JOHN PRITCHARD will SELL BY iY'JL PUBLIC AUCTION, by order of the Mortgagees, at the CASTLE HOTEL, LLAN- FAIRFECHAN, on THURSDAY, the 6th day of JANUARY, 1910, at 2.30 p.m., the well- built FREEHOLD DWELLING-HOUSE and PREMISES known as GRANVILLE HOUSE," in the occupation of Mr McMichan, together wit.h the commodious and well- arranged MEWS adjoining, comprising Coach-house or Motor Garage with pit, about 26 feet by 20 feet, with Hay Loft above, 3-stali Stable, 2 Loose Boxes with Loft above, Harness-room, large paved Yard, etc. This property is well situated in the Station-road, convenient to Railway Station and Promenade. This is a nice opening for anyone embark- ing in the Posting Business. For further particulars apply to the Auctioneer, Bangor, or Messrs Chamberlain and Johnson, Solicitors, Llandudno. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. TO EE SOLD BY PUBLIC AUCTION (by order of the Mortgagees) by "jl/TR JOHN PRITCHARD, on SATURDAY, 15th JANUARY, 1910, at Two p.m., the Valuable and Important FULLY- LICENSED LEASEHOLD PREMISES knoTru aa THE NANTLLE VALE HOTEL, NANTLLE. Further particulars of the Auctioneer, Ban- gor, or Messrs Chamberlain and Johnson, Solicitors, Llandudno. Messrs Hughes and Jones. THE SMITHFIELD, BODORGAN STATION. THE NEXT FAT STOCK SALE at the above SMITHFIELD will be held on WEDNESDAY, JANUARY 5th, 1910.

LLANGEFNI, RHAGFYR 30, 1909.…

AT SEIRI COED MON.

Nifer Etholvvyr Cymru.

Masnach Rydd ynte Diwygisd…

iwiR LLOYD GEORGE AC AMAETHWYR…

Tirfeddia-nwyr Bychain ac…

"Y LLYGOD MAWR YN Y TRAP."

CENADWRI MR CHAMBERLAIN.

__--4__¡\r1hN2 FFESTO CVW\!(H>1RAR…

-----------V PliBYDDION fl'ETHOLIAD.

BLWYDD-DA!.. VA- HEN.

EGJ.WYSWY ¥t ESGOQAETH BANGOR…

MR VINCENT A CHYMGHRAIR RHYDDtD…

DYDDIAD NEWYDD Y DADGORFH-ORIAD.

ARAETH GREF GAN RESTHOR LLANDUDNO.…

FFEITHIAU MR LLOYD GEORGE.

TORI GWDDF DYNES.

Y TRENGHOLIAD.

Y Fasnach Lechi Gymreig.

ARGLWYDD CAWDOR A MR LLOYD.…

CYf^GHRASR RHYDDIDY MERCHED.…

MR F. J. LLOYD PRIESTLEY YN.…