Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

Enillodd ei Flwydd-dal.

Ynadlys Valley. --

News
Cite
Share

Ynadlys Valley. Y TISIAN YN LLANFAETHLU. Yn y lly3 uchod ddydd Llun cyhuddai yr Uch- arolygvdd Protbero ddau ddyn leLiane-Robert Owen, Tanvffordd, Lianfachraeth, a Roger WiL- lia -ill rh.istlte-terrace, Tonypandy o ym- ddyg- ad afrooiaidd yn Nghapel Soar (Bedydd- wyr), Llanfaethlu, nos Lun y Pasg. ErLynai Mr T. H. Evans, ac amddiffynai Mr W.Thornton Jone3. Mae'n darllenwyr yn hysbys o'r amgylchiadau dtan y rhai y torwyd y cyngherdd yn y capel i fyny oherwydd i snuff gael ei daflu ac i'r dorf orfod myned allan. Tystiodd Mary Gwendoline Owen, Berth, kldi wclcd y ddau ddiffynydd yn rhoddi rhywbeith tnewn cadaoh pooed ac yna Robert Owen yn yspwyd hono. Ae-th pawb i disian. Griffith Parry, Bodhalen, a giadarnhaodd, gan d.lueyd fod dwy ferch ieuanc afo Roger Wil-- banu, ac yr oeddynt yn bur divrfus o'r dechreu. Dywedodd Maggie Owen, PLastirion, Llanfair, ei bod yn y capel efo Mise Hughes a Miss Owen- Gwelodd Robert Owen yn rhoddi rhywbe.th yn ei ffunen, a bu tisian mawr. Mewn potel fechan yr oedd y powdwr gan Owen. Ategwyd gan Richard Jones, Be there ws, ac yna a;aL\vyd Maggie Hughes, Ca-rreg Diamond, Llanfair. Gwelsai hi Roger Williams yn agor biwch bychan a phowdwr llwydwyn ynddo. Mown atcb i'r Cadeirydd, dywedodd y dyst fod dwy fei^ch ieuanc gyda'r diffynvddiion. Galwyd Robert Owen, a gwadai yr hyn ddy- wodid tufi dano. Nid oedd ganddo botel, ae nl fu g'yda Roger Williams. Roger Williams a ddywedodd iddo fyned i'r gongl yn y capel efo un o'r enw Hugh Thomas a dwy ferch ieuanc. Nid oedd Robert Owen gyda hwy- Yr oedd Miss Hughes wedi gwneud camgymeriad, gan na fu ganddo flwoh yn ei law o gwbl. Gofynodd y Cadeirydd i'r tys.t a roddai efe i'r liys enw y ddwy ferch ieuanc, ac enwodd yntau hwy. Rhwymwyd y diffynyddion yn y swm o 5p i ymddwvn vn briodol am chwe' mis ac i dalu'r oostau, gyaa gini i dwrne yr erlyniad. MEDDW MEWN TY TRWYDDEDOL. Cvhuddtd Owen Thomas, GTiurch-street, Aber- ffraw, o'r tros-odd uchod; a W. Hughes, Crown Inn, Aberffraw, a gyhuddid o roddi, gwirod i Iddyn meddw. Erlynai Mr T. R. Evans dros yr heddgeidwaid; yriwldangosai Mr O. B. Ed- wards dros Owen Thomas, a Mr R. G. Roberts dros W. Hughes. Ar gais y diweddaf gohiriwyd y cyhuddiad yn erbyn y ty tafarn. Tystiodd y Ownstabl R. H. Williams i Hughes ei aiw i'r Crown i droi alian T. Owen. Yr oedd y diwoddaf yn feddw a thyrfus a photel o gwrw yn ei booed Tra yr oedd y tya.t yn siarad mynai y diffyn- dú si.ara.d ar ei draws, a bu i'w dwrne fygwth rhoi gorou i'r achos oni thawai, Ychwanegodd y diffynydd wrth y ownstabL: "Rydw i mor sobr a ehwthau. Mi fedra eefyll ar un troed os leiciwch chi" (chwerthin mawr). Gadarnhawyd gan William Lewis a Henry Jonc.o-y ddau wedi gwelod Owen yn feddw. y na galwyd y difPynydd., a bu hwyl anarferol. Addelai iddo gael hyny fedrai yfed o ddiod yn Ng'haergvbi, a phan ddaefch adret aeth i'r Crown. Aeth cf a Mr Hughes i ffraeo yn nghylch Cyllidcb Lloyd George—Mr Hughes yn Dori, yntau yn Radical rhono. Robert Huglioa a Benjamin Hughes a gredent nad oedd y diffynydd mor feddw ag y oeisid g\n.>f'.ld allan. Wedi i W. Hughes roddi tysfciolaetli, bu'r fa,r.c yn hir ymgynghori, a dirwywyd y diffyn- ydd lp yn cynwys y oostau. AR"'ER IAITH ANWEDDUS- Dyna gyhuddiad y Cwnsitabl H. Thomas yn crb\ n. Kate WilLiams, Garden-iane rn a. dirwywyd hi 5s a r oostau.

[No title]

Advertising

AMLWCH.

BEAUMARIS.

BETHEL.

BRYNSI ENCYN.

CAERGY-I.

^TALWRN.

LLANFAIR P.G.

LLANERCHYMEDD.

LLA JJGOED.

.LLANDDEUSANT.

LLANEILIAN.

LLANGEFNI.

LLANFAETHLU.

NIWBWRCH,

MYNYDD BODAFON.

PORTHAETHWY.

Beth Fw Wneyd Qyda'nI Merched…

Y WESLEYAID YN LLANDUDNO.

Advertising

-------..---------March nadoedd…

BANGOR MARKET.

YR ANNIBYNWYR YN NGIIAERNARFON…

Advertising