Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Arianaidd Ddyferynau.

Pencdiad i Fywoliaeth Llanfaethlu.

Marwolaeth Mesnachwr yn Mangor.

Y Berdeneg Drws Nesa.

[No title]

Advertising

Arf

YNFYDRWYDD Y LLYWOD R A E…

[No title]

Gohirio Dadgysylltiad.

News
Cite
Share

Gohirio Dadgysylltiad. MYNEGIAD GAN MR LLOYD GEORGE. Cvnhaliwvd cyfarfod o'r Blaid Seneddol Gym- reig yn Nhy'r Cyftredin noa Lun, er yetyried y safle p&rthed Mesur Dadgysvlltiad. Yr oedd Mr Lloyd George yn breaeno), ac wedi ei awdurdodi gan y Prif Weinidog i wneu-d mynegiad pwysig. Llywyddai Syr Alfred Thomas, ac yr oedd hefyd yn bresenol S.vr Herbert Roberts, Syr I). Bryn- mor Jones, Mri W. Jones, Lloyd Morgan, Vaughan Davies, Clement Ed wards, Id ris. Owen mor Jones, Mri W. Jones, Lloyd Morgan, Vaughan Davies, Clement Edwards, Id ris. Owen Phillips, S. Robinson, FJlia Davie?, Herbert I/Ciwis, Lewis Haelam, Ellis J- Griffith, Abel Thomas, Walter Roch, T. Richarde, J. Williams, David Davics, a J. D. Rees- Ymddiheurai Syr Ivor Herbert., Mr Keir Hardie, a Mr Ivor Guest am eu habsenoldeb. Mr Lloyd George, yn ei fynegiad ar ran y Liywodraeth, a. ohdiai nas gel I id cael amser y tymhor hwn i fyned a'r Mesur drwy Dv'r GyfÏ- redin, end awgrymai y cyfarfyddid hawliau eym. ru clan yr amgylchiadau 06 rhoddid yr ymrwym- iad y byddai i'r Mesur gaQI e: trwy Dy'r Cyffredin fel y Mesur pwysig cyntaf yn y tym- hor neeaf. Ar ol trafodaeth, pasiwyd y ponderfyr.'acl can- lynol; "Ar ol gwrando Canghellydd y Tryeoriys, fod y cyfarfo<i hwn yn penderfynu fod cadeirydd y blaid Gymi-eig i ofyn cwestiwn i'r Prif WTein- idog yn y Ty i'r perwyl a fydd i'r Liywodraeth vn y tymhor nesaf roddi y lie blaenaf i Fcsur Daidgysylltiad Cymneig a.'i baaio trwy ei hoil adj-anau yn Nhy'r Cyffredin; ac œ bydd i\ atebiad fod yn gadamhaol, fod y cyfarfod liwn, dan yr amgyiehiadau, yn derbyn y fath ddat- ganiad fel yn foddhaol." Cynygiwvd y [leixlerfyniad gan Mr Owen rhiilipe, ei'.iwyd gan Mr Vaughan Daviee, a rnab- wysiadwyd lie-b ond un yn ang.bytuno. Cynygiwyd gweiliant fod y cyfarfod i'w ohirio hyd nes ceid atebiad y Prif Vve;n!dog, ond aid Ot-dd ond tri-rn ffafrio hyny. oanlyniad y trefniant hwn, ni bydd i'r Meeur Dadgysylitiad gc>el ei ail-ddarlieo y tym- hor hwn.

YSG 0LL"0'N ~ N E W Y E>1>…

YR WYL GENEDLAETHOL ----

DYDD lLUH.

DYDD MAWRTH.

Undeb Ysgolion Anibynwyr Mon.

DAN DY CROES 0 GERYG GWYNION.…

[No title]

Sassiwn Amlwch.

Llewelyn Ein Llyw Oiaf.

RIIWYDO BRITHYIJL YN Y GONWY.

Betsan Jones ar Bobol a Phetha.

Gwyr Llangefni yn Barod.