Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Arianaidd Ddyferynau.

Pencdiad i Fywoliaeth Llanfaethlu.

Marwolaeth Mesnachwr yn Mangor.

Y Berdeneg Drws Nesa.

[No title]

Advertising

Arf

YNFYDRWYDD Y LLYWOD R A E…

[No title]

News
Cite
Share

GWEHTIIU GWLAN. Ar hyn o bi-yd chwilia'r amaethwyr am y farchnad oreu i'w gwlan, a da fydd ganddvnt ckk-all fod rhagolwg am arwerthiantau bywiog y dyddiau nesaf yn Licegr. Yr oedd digon o ofyn am y gwlan tref^digaethol roed dan y mo:thv\yl yn Llundain yn ddiweddar, a chanlyniad hyny yw cadarnhau y farchnad gartref. Prynodd yr Unol Dalae-tha u yn he'aeth. Y mae gwlan gcreu Aws- tralia, a werthid am swllt yn Mavvrtli wedi codi geiniog a dimai a dwy geiniog erbyn hyn. Yr oedd y cyflonwad crces ryw yn fawr iawn, end er hyny nid yn fwy na'r gofyn, a cheir pob math o wian wedi codi peth yn ei bris. I GWLAW YN EIS-IEU- Ymdder.gys nad yw Gogiedd C'ymni, na Mon yn anad unrhyw sir, wedi ei bendithio a gwlaw yr wythnosau diweddaf, tra y mae'r tjwydd yn Lloegr wedi b.xl yn lied ffaftiol i dyfiant gwellt y maes. Y mae lie i cfni y bydd y gweiriau yn fychain ac yn ysgafn eleni, gan eu bed bellach yn dechreu caledu, ac ni efleithia y gv law, pa bryd by nag y ceir ef, arno fawr oil- Gwir fod yn bcsibl y trochir hen wair, eithr am walr ifanc nid oes gobnith gwanaf drom mewn liawer He-. Golwg losgcdig a llwm a gaem ar y dda-ear wrth fyned trwy y sir yr wythnos lion, yr ydau hefyd yn sychedu am wiaw, a'r mangolds a'r rwdina yn eiddil, ac mewn rliai cacati heb egino o gwbl. Mawr 1 ydcrwn yr ymegyr y cymylau ar fyrder. 11 a ARGYFWNG Y GLOW YR. Gweithia rhai canoedd o feifcion lvIon yn nglo- feydd y De, o ba herwydd blin i ni yw'r adrodd- iadau oddiyno o berthvnas i'r anghydfed rhwng y perchenogion a'r gweithwyr. Oherwydd dygiad i rym Ddeddf yr Wyth Awr, y mae'r hen gytun- deb cydrhyngddynt yn eaeJ ei ddirymu, a niiloedd lawer o'r dynion dan rybudd i yrnadael. Ni fu'r rhagolwg mor gymylog er'j blynvddau, ac oni thyr pelydr o oleuni yn fuan nid oes a fedr syl- canlyniadau difrif. Nid ydys eto yn llwyr d'liofn na bydd cload allan cyffredinol yn Neheudir Cymru a pharthau eraill y n, iis neAAf. Dydd Gwener cynhaJiodd Glo- Berchenogion y De gyfarfod maith yn Nghaer- dydd. El mai anghyhoedd oedd y gweithrediad- au, deallir mai yr hyn a. wnaed oedd ffurfie pen- derfyniad er gailuogi i Ddcddf Wyth Awr gttel ei gweithio. Purion petb. yw meddu digonedd o ymddiriedaeth yn noethineb a tbegwoh arweinwyr y gweithwyr a chynryciiiolwyr y me'«tri, ond, yn an Hod us, y maQ'r eefvllfa y fath heddyw fel nad oes argoel y daw'r naili blaid na'r llall wyneb-yn wyneb i ddadrys yr hyn sy'n peri cymaint o bryder i'r wlad. Hyn sy'n gceod gwedd anobeithiol ar yr anghydfod, ac yn gwneud i lawer o bobl lygad- gra/f ofni'r gwaethaf.

Gohirio Dadgysylltiad.

YSG 0LL"0'N ~ N E W Y E>1>…

YR WYL GENEDLAETHOL ----

DYDD lLUH.

DYDD MAWRTH.

Undeb Ysgolion Anibynwyr Mon.

DAN DY CROES 0 GERYG GWYNION.…

[No title]

Sassiwn Amlwch.

Llewelyn Ein Llyw Oiaf.

RIIWYDO BRITHYIJL YN Y GONWY.

Betsan Jones ar Bobol a Phetha.

Gwyr Llangefni yn Barod.