Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

GWENDOLEN HCGHES-NEU Wrth…

News
Cite
Share

GWENDOLEN HCGHES- NEU Wrth un o Fyrddau'r Diafol yn Monte Carlo. CHWEDL DDYDDOROL A OHYFFROUS. (Wedi ei Chymreigio gan "Eliairfab.") [PARBAD PENOD X.] "Hi a ddywedodd nad oedd arnoch chwi ei hcisiau hi," "hysbysodd Godwin yn dra di- frifol. Pe y gwyddech chwi gymaint yr ar- chollir calon y lodes druan pan y diystyrwch hi, byddai i ohwe dreio ei charu ychydig. JF—NIS gatlaf weled a rhoddi fy holl ddir- 11 ad aet h AI- waith pa fodd y gall unrhyw un beidio a'i charu." Pasiodd gwein brudd ryfedd dros wyneb y dyn a bu ef yn ddistaw AM amser A ydych chwi wedi setlo eich cweryl bell- ach 1" efe a ofynodd yn mhen yspaiid. Ysgydrwodd Dare ei ben yn drist. "Nid cweryl ydoedd," efea. ddywedold. "A—ac ni erioed yn ddigon da iddj hi— "Wtel ?" "HI a rea gwelodd yn gwneud ffwl o bonof fy nun yn Monte Carlo, A gwyr nad ydwyf yn ffit i siarad gyda hi. '•Yn. mlia Ie y MAE hi.' N Dywedodd Godwin wrtho d yr oil a wyckLai, ac efe a gafodd y boddloo-rwydd o weled gwyueb y dyn cM yn daiigps amvyddion O gyffro. ■' Yr ydych chwi YN teimlio o I chodli hi dolefudd "^NI cbafcdd ef yr un ATEB i'w ofyniad y dydd hwnw ca'r nesaf, END ar y rrydydd dydd', ar awr ANA«HTOD- iad haul, bu yn aih-og 1 gael cipd-em ar galon flin, iiaiier dyn ydoedd wedi vinsoddi 1 6digak*R.ciid O aan 2 £ ?s [>iif faich ei fywyd heb wneuthur yr UN ymgais J< cvfodi i fviiy mwy o dano. ':Cefais AMSR i feddwl yn ystod yr ychydig ddyawiau diwedciiaf," dywedodd Mr bu'ivi vn dyfalu pa BETH afflaaaa. iy mywyd FED pe y dvwedaswu bymtheg mlynedd J11"1 Y R^{L ° Weddi yr Axglwydld: 'Bydried Dy DTF^AR Y rn&E vn sicr y bydd 1 w ewyllys Ef gael ED chvftewni AR T ddaear njiegis ag y mae YN V NEI- oedd, a buasai YNIOSTWIHJ i'r Uaw Alluog a fy ngwnaig ieuanc nwyl ymaith mor ddiaymwth yn fy arbed O Leia-f rhiig poen a THNWNA Er fy mod. yn awr yn ba,rod i gydnabodl y LTA-W a DDV^ODD' fv anwylvd oddiwrthyf. anhawdd lawn, YDYW cusaau Y WIALW geryddol A^ yd'oiedd yn y LLA^ FAWR h«no. Y MA« hi WEDI tori briw yn ty nghalon nas «ali holl falm y byd ei wella NAI esmwytho. "Yr ydych chwi yn d>wyn eich salwch presenol hynyf y llvgaid'nwvdiou. "Nid ydwyf fi am gyh<ida fy mUj-,d^3U na fy salwch ar benau tai. "Wei RN^NTXIFERE sylwi yn mhan yohydag, "OR Y11 teimlo coiled ddirfawr am «oh G™G' <e!fallÜ eiflh bod yn nos ddu eich hamadifadrvvydd O horn yn derbyn GWAWR 0 oleuni yn y meddwl fod •eich merch efco YN fyw" Ydwvf SiaradJwyd y gair uraidd yn OERAWU^ Yna YCHWAIVECRCDD Mr Hughes yn gxynedig: "Y TRAE hi yn ddd w fyw inham, Godwin, AC^-A—• TSi siai adwn ychwaweg yn « CHYICBI hi yn awr. Yr ydwyf yn m-"ddwl eich bod yn dieall. Cyn hir c-afoddi Godwin ei alw gan WASANA^HYDXI. Dtarfu i'r hyii a gtyworld ef vn <ldistaw o dafod y dyn hwnw y tu a.llan I ddrws yr ystafeli ei yru ef ar thtdeg i iawr y grisiau gyda golau newydd llaweu ■vn disgleirio YI'J «A LYGAID. 5J| ■'Gwtrti Gwen. dio'CB I'r ]Seff>edd. Gwendolen, yr hon ydoedd vn ymbwy«> YN FLIA.EDIG ar fraich-aidair fawr yn ago* 1 r fvnedfa, A dremiodd i fyny wxth ;-MI y llais CYN^N |ddi- Godwin 1 Chwi yma?" hi a ddolefodd, gyda math o ochenaid.. « i "Ie. Treiais a<ia«eil! I chwi wybod^ fy mod yn <tyrO(], Œ1d dywedai Miss Qxley eichbod wedi N?YN«W RIS GVVYDDAI i ba. Le. Oh,blembyn,yr ydym -wedi bod mor brydanis yn eich cylch CHJ"- *'Ond—ohwi a gawsoch fy nodyn? Naddo. Oh, Oodvrin myfi a ysgrifeisais atocn chwi 1 ddywedya IV mx»d MI gwertl™ fy ng^niau. a fy mcd AT fy nliad. N—rus gallw^I fyw h^bddo. ef; God- Ac V MA^Y arno et eich edsi-eu chwi, gariad, dywededd Dare, G^N dd^foyddio y gair O anwyldeb YJ hollol natariol "Mor flin^ig yr ydych chwi yn edrvch, Gwen Yn mha y buooh chwi. Yr ydwyf wedi bod yn glaf. Bu raid i on 1111'05 yn Genoa," hi a ddywedodd' M ag 7 JRJSIAU wrth oohr DARE. Ond^-chwi a ddywedwch ED fod ef—fv eisiera i, Godwin.' Oes Tremiodd Dare o gwmpos. Nid ydoedd, MB yn y rhodfa. "A-^c-y MAE arnaf finau eich heisieu chwi, hefyd," efe a ddywedodd yn N^RFUS. "Eyw ddydd, Gwen—pan y byddwch wOOi anghofaa aim—AM Carlo, a. fydd i ohwi Efe a. betrusodd yn sydyn. "N a, yr oeddwn yn mynea. 1 oiyn peth rhy fawr. Ni fyddi i mi byth fod yn dieilvvnig o homoch ohwi. Nid-nid ydych chwi yn M^ddwl''—gwelodld ei gwynooo blin yn goleuo yn ihyfedd—"nid ydyoh OHM yn meddwL y gwilwcti byth ddvsgu fy—fy nghajru, Gwen?" Yszvdwodd y lodes ei phen, a gwenodct. "Yr ydwyf*w€di dysgu hynyers. amser maith, Godwin," hi a ddywedoddi; "ond fy mod heb Yna—ryw ddydd—pan y meddyliwoh fy mod' yn deiiwng DALIAI dwylaw allan gyda GPSPADD ofnus (J apeliad. "Myii ach gyredd chwi F?SI rhoddTtnem -arall o gwmpas, rhoddodd'God- win derfyn bob ar ran Gwen, a plwob am- h a pbetrusder ar ei ran ef ei bun, trwy jrvmeryd ed anwylyd yn ei freichiau, A ohusanui J C ^TNSAA crynedie AG oeddynt mor anwyl iddo et. < n. nV vn ddiweddarach yr oedtt Gwen yn „ni -,IO wrth ochr gwoly ei thad, yn wylo fel pe K^> M chakm AR fin tori, ac yr oedd ei TERV™RTW V) yn ymsymud drwy ei gwallt henilog, AI datod yn seinio geiriau toredig o anwyldeb na THI-DJODD ef blaeai sillaf fach O tionyafc ers PYM' HEG nilynedd A mwy! Fjdrychodd Gwendolen i fyny gyda. pen DDISGUIER, groesawol pan, na.wn y dydd nesat, Y 4J¡vt.h R;,R)DWIN i'r ystafeil. Y r oedd tada a. minau yn meddwl am anfon y qW1: o gwmpas," hi a ddywedodd1; os ydyw "JF « vn meddu y person pwysig hwnw. \/NAF :ANISEX A FR symol o fawr wedi pasio er pan yr aethoch chm rmaiith, Godwin." „ TJ Y. ydwyf yn Ilaweai eich bod yn medawi hyny, Ajxuvhd efe a ddywidodd, gan eistedd asc OOTIT 'JY- M., HUGHES. BU genyf waith mawr. Bu SDYMSVN.UH'CRK-L maith rhwng y meddyg a MINAU. VC y H«'M i. A bn'M mew-n lie aw.ll yn hysbys^ydd am y lie a'r pryd pnodol, lley ^STDAU /BOW W Seismg G^ EU 3™ a • «A'R'^SDYDD lie y bu'M ynddo ydjoedd GYDA »HOB[ v rhedlffordd yn sicrhau pa drefniadau a allant eu TW .VOTHUR er cael ein claf anwyt yn ol X t'y.1 W" moment o ddistawrwydd' brawychus. Y rh1 dywedodd Mr Hughes, mewn llais a, amlygai ei A obrv beth ydveh chwi am ei wneuthur gyda'ch T)\'J WKI i chwi ei GAEL ef i Birydiin? Y MM y TREDDVIR wedi dvwadyd ^TTHYCLI chwi NA- fydidat «IH*W; I S»rdd«&d byth mwvach. ■ H> Yr ydyin ni am eich ovmerydi chwi yn ol I Hall." Y maie y palas i fod yn rhodd VWD'VSOI fy nhad i fr ngwraig. Myfi a, gefaM FE.VUV>>R'AI Mr oddiwrtho ef <idiei>g iminud yn ol, ac gali Gwen feddwl ibod yn wraig i mi, exallaa NA fydkl YN anhu.wdd genych chwithau fy ngailw yn blh I A i chwi dreio?" Yr OEDD dagrau yn llygaid Bhyddeirch Hughes tra. yr ESTYIIAI efe aHan law grynedig. AI N I ddarfu 1 chwi gymeryd y lie hwuw bed war DIWI^D vn ol?" E-fe a ddywedodd yn doredlig. '"Y ROAE DNW yn dra thrugpirog wrthyf fi, fy mab. < FWFODCDD Godwin, ac aeth heibio lddo ea at Gwendolen. T Y mae yn amserr byr-bryd, efe A ddfywedodl YII D'AWPL. "A ddtouwoh chwi? 1 (KIDIPILAN i'r drws efe a safodd ac a edrychodd iV ilygaid hi. F •!F:VDA CHWI y mae penderfynu a fydd 1 r all a gJ gymeryd1 Ue ai peidio. efe a. ddywedodd. Vy' Y meddyg y bydd eich tad mocr ffit i dl"jfa! in 5" Y pythefnos ag y bydd ef byth. A I'R-ILV. CII chwi fy nhrvstio i ddigon i fy rnhrtodi cyn fy anwylyd?" ydwyf vn eich trystio g-yda fy holl galon, Crcdwiu. Yr ydych chwi yn fy ngwneuthur yn dra. liapus. C^'IIWI a gewoh crario allan eich holl gynllun- "3>; ,LCB i chwi." Efe a oedodd eiliad, a'L liw a JM GYF'XLRDD. dywedwch wrthyf eich bod yn fy nghaa'U, anwylyd eich bod ohwi. yn fy ngharu yrL ^IL IVAI: unrhyw un arall yn y byd." AII-GOFIXLD Gwsen y gofyniadl. Bu ei ofyn chwe' GUIJI va flaervoTol yn feddion. i dori i fyny ell cjrfeill- GAI'WI.-IU ac i ddwvn yr oil a. ddiJynodd w.edfyn. YD>; dd iddi aifceb y crwestiwn yn awT, a phi Go.^win i gusanu y gwetfusau dros ba. rai y I D^FCROIKL y sreiriau melua ag y bu, EF mor hir yn disu^y' OT lywed. yr hwy i mewn i'r ystafell-giniaw. •oanfu Gwen fod ewmwl 0 dttistwch ar wyneb ei chatrwr, a. hi a wyddai ed fed yn dristwch am fiaoedid o oferedd, nad ydloedd yn bosibl taenu lien drostynt, and eor hyny ofereddl ag ydoedd wedi cael ei faddeu, lu a. fawr hvderai. Ni ellir galw yn ol yr hyn at aeth heibio. Ondi y mae maddeaiant rhad, lawn, a thragwyddk*! i'r cuog. Y maie gan Iesu faddeu- ant i bechadur, trwy ei waed "Bydd i'r amser a. ib;isiodd eich helpu i helpu. eraill, anwylyd,' 'dywedodd Gwen yn gakmogol. "Bydd i chwi gofio pa., beth ydyw ystyr eich enw at dywedyd wrth y rhai ag sydd yn nghanol temtasiyniau, 'A thivrf y rhyfel mawr,' y gajllaait hwythau hefyd< ffod! yn 'FUDDUGOLJAETHUS YN NUW.' (Dtiwedd.)

Ysgol Eamadegol Beaumaris,

-----------------_----------Shipping.

[No title]

! llodachfa Ysgol y Priais-

[No title]

Ymweliad y Cadfridog Badea-Powell…

Esgobaeth Bangor: Penodiadau…

Tori i Eglwys Llangwstenin.

Baach yr Iddew.

ICymdeithas Syfansoddiadol…

----__--_----Claddedigaeth…

Cyffro Gwleidyddol yn Servia.

Urddiadau y Drindod.

----------. Gwyl Gorawl Deoniartli…

[No title]

-.. Cynllun Newyddiadnrol…

[No title]