Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

.-----_._--------------UneLeb…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

UneLeb Ysgolion Sabbothol Annibynwyr Mon. YR ARHOLIAD SIROL- A ganlyn yw canlyniad y tri dosb-th fu Yn tedd yr arholiadlau ysgrifenedig am y tymhor syddl wiwvdld derfvnu -aJ Dosbarth II. (dim 16eg oed), "Haaea Joshua- ArhoIwT, Parch H. R- CadwaladSr, Bryngwran. Marciau gofynol, lip. 1. Hugh Williams/Scientific Hall, Amlwch 2. Tilly Hughes, Hfanerchymedd 3. Griffith Jones, Libanus, Benllech '"105 4. Richard T. Williams, Rliosymeirob • » 5 William Williams, Scientific Hal* jqq 6. William L. Williams, Seion »v •" 7. Gwyoeth Olwen Owen, Hen 8. Alice Prytberoh, Iianefrchymedd 9. Grace Ellen Jones, LibaMus ••• ••• 10. Maggie Pritchaird, Gwalchmai 11. Ceridwen Thomas, Pmtraeth 12. John T. Owen, Rhosfawr 13. Ldzzde Hughes, Opel Mawr W 14. Maggjo Parry, Rhosfawr 15 Ma^Edwards, M«>aa Rndga 91 16. Elizabeth E. Jones, Rhosfawr 90 }i Ba^JT%vT £ l';raW 90 19. Annie Pritchard, M^u Bridge g 20. Winifred Parry, Rhosfawr jg 21. Emd Hughes, OaP^ g 22. Ow«n M. Parry Bethel Maesllan 88 23 William T. Williams, Beaumaris 24 Margaret M. Thomas, Beauimans j*? 25! F1W J- Pentraeth ?? 26. Mairy Jcnes, Bodffordd) 5? 27. Hugh Jones, Bodlffordd 28 R- L. Jones, Hermon ot 29. Edith O. M. Thomas, Beaumaris — jg 30. Mary Pritchard, Pentraeth ••• ••• gg 31. Jennie Hughes, Rhosfawr gg 32. Thomas J. Williams, Libanus gg 33. Ellen J. Owens, Moelfre ••• gg 34. Jennie Eames, Talwm 81 35. Hugh Thomas Jones, Amlwch ••• — QQ 36. Maggie E- Pairry, Capel Mawr — qq 67. Ellen 0. Jones, Talwm — 79 3a Nellie Rofberts, Mount Pleasant v.- 73 39. Amis Owen, Pentaeth — 73 AO. Owen R. Jones, Bodfford«- 75 41. Sarah A. Williams, Menaa Bridge ?5 42. Jennie Owen, Mouint ?lea^t — ?5 43. Polflie Owen, Mount Plea^i, 74 44. Edith V. Williams, Rhogyme 72 45. Evie P. Thomas, Beaumaris. 46. Ellen Rowlands, Gwal^^ ••• • 47. Augusta M. 68 48. Nellie Olwen Hughes, ^7 49 Mary Jones, Hermon ii S: cSriw j. g CI Esther E. Morns, Beaurmms v* <ffl Imr Li Edwxurds, Menai Bridge 56 53 Mary Jones, Tymawr, Hermon 58 54' oSwy 0. Roberts, Beauimans 53 55. Johni Thomas, Hermon 52 56. John Hughes, Hermon 52 57. Owiem R. Jones, Hermon 62 58. Mary J. Thomas, Beaumaris 50. Llewelyn Owen, Beaumaris Z? 60. John L. Lloyd, Beaumaris 38 61. Edward Davies, Hermon ••• — °L 62. William Hughes, Tatanacl Newydd Dosbarth II. (<ta> 21am o«J) "Bywyd fc«a Gnsi -TcwtaamJbjd jrOlmydA" J. Lewis, Ysgol y Bwrdd, Gaerwien. Maraau gpfyiwl, 120.. 119 1. Owen R. Thomas, Seaon 2. Annie P. Williams, Hebron ™q_ -iryi 3. William T. Gruffydd, Bethel, MaedUlaini 4 Tom Eames, TalWrn qa 5 Owen R. Jones, Tabernacl, Caergybi g 6'. Annie E. Thomas, Pentr^th — 7. Beatrioo Jones, Bodffordd 8. K. Vaughan Parry, Bodffordd 9. Richard Eames, lalwrn g- 10. Riiichaird Owen, LIanerchymeda ••• ••• 11. Richard Peters, Seaon ••• • g^ 12. Griffith Parry, Cana ••• gl X3. Ifcuy Hughts, IRhosf^wr • • • • qq 14. EfcmmaiHughes, Cafpel Mawr ••• ••• 15. John Pxitohaaxl, CSeanaes 7A 16. Samuei Prythewsh, Lknerohymedd ••• 17 Lfiuuna) Owen, Uaiifechei'l 74 13. Owm J. Thomas, Taternaol (Qrbi) )2 ig. Elisaibeth Plritehardl,. Bodffordd 20. Griffith Hughes, I^nfecbali 21 lizzie Wrilliams, Rhosfawir •• 22. M. A. Jones, Rhosfawr 23. Mary Hughes, Cbpel Mawr (0 24. Annie C. Tiiomas, Beaumaris ?' 25. R. P. Williams, Talwm 26. Jenny Roberts, Beaumaris ■•• •;■ — 27. R. L. Jones, Moumt Pleasant (Uybi) ••• 28. Catherine J. Jones, Llangefni 29. Grade Griffiths, BaaufmaTis lI8 30. Hugh Wffiaans, Hermon 48 3L Cissie Williams, Mount Pleasant 46 32. Hajmah J. Jones, Cana ••• 33. Nellie Lloyd Jones, Llangefm ••• 34. Ethel M. Williams, Mount Pleasant « 35. Eliza J. Williams, Beaumaris ™ 36. Annie Hughes, Llangefni ..o æ 37. Mairy E. Harper, Mount Pleasant 37 38. Richard Owen, Hermon 32 Hefyd yn dilyn: John C. Parry, Rhosfawr; E. M. Griffith, Beaumaris; Thomas Jonies, Mount Pleasant; AnnE11 Griffiths, Rhosmeirch; Lizzie Jane Parry, Capel Mawr; John Griffiths Rhos- meirch, a Maggie Hughes, Mount Pleasant (bybi). Dosbarth IV. (pob oed), "Bywyd Iesu Grist-o Gefchsemane hyd vr Olewyddl" Arhelwr, Pairch R. P. Williams, Caergybi. Uwchafrif y marciau, 110 L WiLliami Owiem, Beaumans "IT? 2. George A. Roberts, Oem&es 3. Huffh Parry, Penfcrateth 4. Hmgh Hughes, Llaaigefni 5. A. Johns, Beaumairis 1^ 6. Rowland Lloyd', Libanus, BeniHech 1/W 7. William Pritchard, Llaaicrchymedd 118 S. David Jones, Llangefni 118 9. "Miriam," Beaumaris 10. Mary Jorjes, Bethel, Maesllaai 11. Daniel Rowlands, Penmynydid 12.. Robert Hughes, Talwm 13. Hugh Thomas, Beaumaris 107 14. John J. Parry, -CaAa 105 15. William H. Parry, Libanus, Benllech 16. John Williams, Beaumairis 17. Robert Jones, Taliwrn 9° 18. Mary Rowlands, Penmynydd 19. Williiam H. Parry, Rhosfawr 95 20. John Rowlands, Gwalchmad — 95 2L Eliza Roberts, Beaumaris 951 22. William Elias Hughes, Moelfre 92 23. Mafflgaret Hughes, Talwrn 24. Richardl Jones, Libanus, Benllech 91 25. Jane Williams, Moelfre 90 26. Owen Williams, RhosymeiTch 90 W. Hiagh L. Roberts, Talwrn 0" 90 28. Sairah Roberts, Beaumaris 89 29 EHzai A. Owen, Beaumaris 88 30. D. J. Rowlands, Rhosfawr 87 31. Axmiie Jones, Moelfre 32. Henry Pairry, Rhosfawr 33. EBien Owen, Talwrn 34. William Pritchard, Gwalohmai 83 35. John Owen., Talwrn 8i 36. M. E. Davies, Mount Pleasant 37. Margaixt Williams, Cana ••• ••• °1 38. David Hughes, Llangefni ••• °1 30. John Roberts, Talwrn. ••• ••• 80 40. -Hugh Owen, Bryngwran 80 ^1- J. Williams, Mouint Pleasant 79 42. Maggie Morlais Hughes, Talwrn 78 43. John Williams, Rhosymeirch ^8 44. Mary Hughes, Cajta 76 45. John Pritchard, Penmynydd! 74 46. Daaiiel Rowlands, Penmynydd 72 47. Thomas Hughes, Bryngiwraai 70 48. Selina Jones, Penmynydd 70 49. Henry Evans, Llatngefnii 65 Y mae amryw o'r ymgeiswyr heb anfon i mi y "sheet" cvedd jn ngilyn a'u tystysgrif i nodi y wobr ddewisent. Gwnaer^ hymy heb oedjad fel y callom wastadhau pob cyfrifon cyn y pwyllgor nesaf. Llanerchymedjd, JOHN JONES, Ysg. Mehefin 12fed, 19wo O Y Drwv eich c chwi, Mr Gol., am ofod, gofyna.f i'r arholwyr oerddorol fod or garedig a« aiifon rhestr o'r rhai fu dan eu harfiohad, gydag «nmu y tystyisgrifau, etc.. eniilwyd, IT cyhoedldli yn eich newyddiadur.—J. J.

[No title]

Aelwyd y Gan.

[No title]

COLOFN DIRWEST,

". Cynghor Dosbarth Gwledig…

-----Babanod yn y Tren.

Marchnadoedd Cymreig*.

BANGOR.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGiYLOTEIOEinX:

[No title]