Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

! Blys DafyM Sy'n Dejd—

News
Cite
Share

Blys DafyM Sy'n Dejd— f Mai tro ofnatsan oedd i'r mul hwnw frefu J a dychryn yr ystusiaid. | Fod Uawer mul defudroed, hefycl, yn bur | uchel oi gloch.. [Fod Council y Valley, fel Joseph gy11 > w syrthio i bydew. T bydd yn rhaid cael "gard'ner' 1 wnau.l ffordd iddynt ddod allan. 'i Bu bod yn dweyd fod mwy anodd cael dwir yn y Valley o laweir na chwrw. Fod y canwr mawr a'r gantores bach yn yn ffrindiau arwinol, a dyna'r "long and short" of it. Fod "gwvr" Olwb Cricet Caergybi wedi euro i y llanciatT o'r goiwg mewn "match" y dydd I, o'r blaen. "Good, old married men." Mai tro garW oedd 1'r 'sgwner hono fynedl ym rec tra yn, y porthLadd. Ei fod yn rhoi cynghor i'r siopwr tw* roi olew yn ei bmpau rhag dychryn pregethwr eto. Ei 'fod! am ymweled a. Bryngwran yr wythnos nesaf. Fod yn well cvfarfod ag arthes wedli colli ei chenawon nlalg a'r ffol yn ei ffolineb- Mai y tyddynwr a'r siopwr ydyw prtitf gadfTidog- ion lle neillduol y flwyddyn hen. i Fod y "letter-box" yn hwylus iawn. Y oeir manylion peifech am y pentref hwn ar :fy1-. "D'- M. Mai M hyn y oanwydl i Ap Hari yn Marian Glas:—■1 Hen bed riant yw Ap Hariy goreu m Am greu hwyl a'i egni; Tafleisydd gawd'n frawd o fri—a. 1 wynieb Yn ddiareb—fe'i newidiai'n ddari. M. A. G. Fod y llinellau odlog a ganlyn am ben "ffynon" M. A. G. Fod y llinellau odilog a ganlyn am ben "ffynon" wedi dodi i law:- Hen ffvnon y gardner, fu'n enwog_ bri Am agos i gamrif, 'rwyn d wedyd jm. Does neb 'nawr yn gwybod pa_ famt yw ea hoed, Ond d'wedyd mai yno y gwelsaiit hi rioed. Bu 11a,wer o deulu, naill do 'rol y llaJll, Yn cario o honi heb weFd unrhyw waul; Ðo croesaw i bawb gael o'i dSyfroedd yn ffri, Ond InawT mae ei hanes yn groes, ddyliwn i. 'Rwy'n cofio pan oeddwn yn blentyn niai lant ( A fyddlai bob amser yn gadben y plant; I Wrth gario o'r ffynon, ei dwfr i wnieudl te» [ Ac hefyd gofalu am "stodkf washing day." | Bteth fu i acliosi fod cymaint o lol, j A gwadd "parish councillors" enwocaf RhosHjol. I 'Ai eT mwyn cael gweled a. pbrofi y dwr Y daiethant i fyny i ganol fath sbwr? 'Rwy'n cofio ei gvvel'd hi'n wahatiol i hyu, Fan oeddwn i'n blentyn aT aervvyd y bryn; Ai tybed fod rhaid gadael iddi yn hwy | Fel hyn 'rol hy-ibysu i gynghor y plwy. j Hhifedi'r tafaman sv^n 1)1 ai yn v sir, Ai tybed diddymir ifynonaiu o'r tix? Fe cawsad rhai pobol wneudl deddfau fel hyn, Ni fyddiad ddim trw-ydded i ffynon na llyn. Trigolion yr ardal, ni feier hwi bytb i Am anfon i fyny i Lvmdain yn syth ( Am ddyn o awdurdod er mwyn cajel gwell trefn— Mae cyfraith y wlad ddigon saff wrtb eich oefn. Yn awr, wrth derfynu-, 'rwy'n dtwedyd yn blaen, Pwy byinaig w-na didigio 'dwyn hidio run dira/en, o[Rwÿn gwybod trwy brofiad am ansawdd, y lie; Yr eiddooh yn. gywir, heb gain,—'H. J. Mai piti garw ydyw d rai pobl anghofio yr hen. iaith.' Mai blwyddyn ond triehwarteir ;eyn dldSgon art! j i wneud hyny. 1 Ei fod wedi clywod1 mi o'r rhyw dieg y noson o'r | blaen yn cisio siered dipin beeh o Oymreg. Ei fod yn rhoctdi tasg iddi erbj-n yr wythnos nesaf i ddysgtt yngainu yn dirwyadl y geiriau Llae- } rwydd, Ainwybodaeth, a Ffolineb. Fod! yr hen wraig hono o'r yn dallt silt i wert-hu llefrith yn reit dda. J Mai ar y gwlaw yn tunig y bydd yn gadael caiu/ad j y pi sax gartre' wrth odro ym y buarth- Y bydd yn rhaid i bobl A- edtrych ati gan ei I fod1 yn bwriadu talu ymwd, iad a'r He. Ei fod wedi Hogi car modur, a Mrs Rhys yn *beifio, er cael mantais i gymeaydi "snap-shots" o'r <dh*wgweithredwyr. drwig'Wle.i!thredwyr. '¡ Mai M hyn y canodd Tin o'r beirdd pin welodd <ei gyfaiil yn gwedthio ddydld LInll y Sulgwyn:- i Fe gafodd beirdd y penwaig Grvn lawer iawn o hwyl Wrth weled un amaethwr j Yn c-rweithio ddiwrnod gwyl; A gwieithio dtdiwrnod felly Sy'n groes i ddeddfau gwlad, Ac vntau'n Guardian hefyd, A ffarmwT mawr. pwy wad? Fe gododd fel y ceiliog, Didydd Linn, tua phump o'r glbch, A pben dwy awr a baner I Aetli am v priddi'n coch • j A oacliodki' ei geffylan O flaen y grybar mawr, A dy-na 11-ss -l:m'n crybio Am yspaid pedlair awr. Ac yma fe aieth tidr& Am ginio, "fel pe,tae," j A phft'i rhyw aw-r e, haner Aeth yn ei ol i'r cae! Ail-fachodd yn yr roller, Ac yn yr og afr gwydd; Bu wrthi'n agor rhesi Hyd derfyn eitha'r dydd. Wei wel! pwy byth na ddywied ) Na ddyliai hwn gael brol.: 'Does laithen o i gae rwdiins Heb wrtaith yu ei gol; Otnd dlyma sydd yn bwysig Ar ol aid tiriniaeth dda, Didoli o blith yr egin Yr efrau yn yr ha'. Fod rhyw ffarmwr yn hwyr un noson yr wythnos ddiweddaf y tuallan i Langefni wedi Cael braw. Iddo weled "motor-car" yn gwibio i lawr yr ,allt--ond fod bachgen yn ei dynu. Fod y wraig yn mwynhau y "ride" yn rhag- orol. 0

[No title]

Llys Sirol Llangefni.

Brawdlys Sir Fon. ,

LLYTHYRAU at y GOLYGYDD.

LLANGEFNI PEL Y BU, Y MAE,…

CYNGHERiDD BRYNDU.

IOYMANFA GANU ANNIBYNWYR MoN.

AT YSGRIFENYDD APHOUAD SEROL…

"GLANFA A RHODFA NEWYDD PORTHAETHWY.

---------Mcch-addoliaoth yn…

[No title]

) NODION O'R DEHEUDIR.

ilarcfmadoedd Diweddaraf -------__--

--------Bfiwsion Barddonol.…

IFLYNYDDAU MAITH YN OL.

Y LLAFURWR,

[No title]

d IfArwerthiadau Dyfodol.

Family Notices

[No title]