Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

ABERFFRAW.

AMLWCH.

..................I BANGOR.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R A'-NIGYLCHOR.DD.

GAERWEN.

LERPWL.

LLANERCHYMEDD.

¡PENMON.

-------.-------PORTHAKTHWY.

! j 0 Dwrw Byd ar y Beic.

BEIRNIADAEfTH PRYDDESTAU Y…

EMRNDUDAETH Y PENILLION ETO:…

IETO, ENGLYN: "Y ro t'a CALI."

------___-----Aelwyd y Gan.

[No title]

INODION OR DEHEUDIR.

News
Cite
Share

I NODION OR DEHEUDIR. I Hysfcyswyd am 30io. aohosilon o'r "scarlatina'* yn Maesteg yn ystod y pytltefnos diweddaf. Ymae Dys yr ynaidon yn Abercj-non ar gaeJ. ei drphen a bydd iddo giael ei agor cyn diwodi y mis hwn. T--)rodd tan allan ar faes y cicio bel droc-i yn Penarth nos Lun ond llywyddwyd i'w ddiff- odd cyn iddo wnoud rhyw o ddifrod. Dydd -Afercher dochreuodd y Parcel D. Lloyd Rees, gynt curad y Bargpel, ar ei ddy- led swyddau fed fioer newydd Eglwysilan, ya Nyffryn Aber. Cynygiwya bywoliaieth Llanbledr pont Stephan, six At-ol-telfi, gan EsgoT) Ty Ddewi, i Dr. Lloyd, ficer Jeffiieston, sir Beaifro, yr hwn. sydd wedi ei dderbyn. —• Dydd MercheiT cynhaliwyd cymanfa ga,nu y Methodiistiaid CaIfina idd yn Aberhonddu. Yr arweinydd oedd Mr D. Jenkins, Mus. Bac., Aberystwyth. Oymerodd claddedigaeth filwrol le yn Maes- teg dydd Mercher, pan y cludwyd gweddillion Ma1 William Griffiths, Naaityffyllon, i fynwent eglwys Llangynwyd. Oodwyd agos i lOOOp fel tysteb i'r Parch J. Ossia.n Davies, Llundain (gynt o Lanelli), yr hwn sydd yn ymneillduo o'r weinidogaeth mewn oonlyniadi afiechyd. Mewn cyfarfod o Fwrdd G waroheid w aixl Ponfc-y-pool, dydd Iau, penodwyd Mr E. 4 Parker, Pant-teg, yn swyddog buchfrechol, am gyflog o 120p y flwyddyn. Opihal iwyd <CyrtTajifa. Ysgolion Bfcdyddwyr Whitland a'r cylch yn Ffynon, dydd Llun. Oafwyft cyfarfod llenyddol llwyddianus yn yr hwyr, o dan lywyddiaeth y Parch S. Jones. Totrodd ystdim o daranau dros Porthcawt prydnawn ddydd Meircher. Parhaodd am ychydig funudau, a dilynwyd hi gan wyIlt. uahel, yr hwn. a wnaeth itwgyniaint o galled air eiddo. Aairhegwyd v Parch T. Davies, gweinidog y Methodistiaid Oalfinaidd yn Pontlottyn, ros Fawxth diweddaf, a desg brydferth gjan aelod- au ei eglwys, ar aohlysur ei ynradawiad i Pontypridd. Mewn cyfarfod o Bwyllgor Tmmffyidd Cas- ruewydd, dydd Miawrth, penderfynwyd ar- gvmhell y Cynghor Trefol i gymeryd llais y trethdalwyr ar y cwestiwn o redag trenau ap y Sabboth. Oaexl ymdrafodiaeth lled faith mewn cyfar- fod o ymwelwyr Gwallgofdy Caerfyrddin dydd Iau, mewn perthpnas i brynu tiroedd chwan- egol i amoanion fform. Daethpwyd i'r pen- dJerfynjiad i beidio prynu. Tra. yw oedd Samuel Cooper a Lewis James yn gwella y "ventilators" yn Nglofa yr Int-er- national, Poaitycymmer, dydd Gwener, rhodd- odd yr ategion ffordd, a chwympodd odderutn. ugaiin tunell o g/^ryg, etc., arnynt, gan eil lladd yn y fan. Cafodd cyfarfod cyhoeddus aigynaJ yn yr awyr agora! yn Treherbert, nos Lun, er cel- nogi llyfrigiell gyhoeddus i'r dref hono. Trar ddodwyd areithiau yn ffafr y mudiad gan Mr "W. Abraham, A.S. (Mabon), Miss R Davies, a ^Ir M. O. Jones. Orehilondeb at geffyl oedd y cyhuddiad a ddygid yn erbyn dau lowtr, o'r etnwau Ivoor Fudge a Samuel Goldsworthy, yn llys yr ynadon yn MhontypridA, dydd Meroher. Dy- wedai yr ynad cyflc-gedig ei fod yn achos dychrynllyd o gi-eulondeb, a dirwyodd y di- ffynyddion i 2p bob un, nou fis o .garehar. (Qynhaliwyd trengholitad yn Ysbjdty Hwl- ffordd dydd Iau, ar gorph Thomas Davies, 24a.in mlwydd oed, yr. hwn, tira yn bisycla. yn aigos i Roch, a ddaeth i wrthdarawiad a chetrbyd ac a CldeTbyniodd niweidiau aclrodcl yn angeuol iddo. Dychwelwyd trheithfarn o "Farwolaeth ddamweiniol." Gwysiwvd W i 1 li-am a Sajrah Reed, 4 Por-st, Casnewydd, o flaen yr ynadon yn y dref ihono, ddydd Merrciher, ar y cyhudd- iad o esgeuluso eu •chwe' plentyn. Gan mai dyma y waith gyntaf iddynt ymddanjvos a flaen yr ynadon air gyhuddiad o'r fath ni ddirwywyd hwy ond i 10s 6c bob un, neu bed- wall" diwrnod air ddeg o gaxchanad. Wedi cyrhaedd! yr oediTui mowr o 97 bu farw Mi* WiHiair Jomes, yn. Foxhole Road, Abertawc, ineww canilvniad i ddaanwain a'i cyfarfyd!d*>dd ax yr h-eoi. A.T fj-Vai y t-rangcecig fvne»d i'r fa^ ahnad bob wvtn- ncs ac wrth fyned Jill) un dydd Siidwro pi ddi. w-eddar, tWD. yn -owesi Oxfcrd1-streets tarawyd ef i lawT gan geffyl; a throdd y niweidiau a dderbyniodd yr adieg bono yr. angeuol iddo. Dvdd Ma.wi4h evna,liwyd cyftwiod chwartero4 rndtb Gorllewin sir Forganwg pi DynvaiA I.lvwyddid v gpiadledd gan y Paroh. Da.vi<» Jon.-s. Penderfynwyd cpiai y cyfarfod nesaf yr* Gcrseinion, yn Gorphenaf, paii y oeir dadl ar Le y Beibl yn p" Ysgolion ElfonoL' Daethpwyd i r pendi-rfyniad o seifvdlni iLChosiOTh Ion yn Gei;d'.x>s, Coeibmi, Qemmnt. a Kingsbrklge. Lvrbyiiiodd Bwrdd Gwarcheidwtud Poiityprid-V 3,5 o geisiadau am y swydd o gpiorthwyw* a chynorthwyes 1l nhlotty newydd Llwynpa'A. Hvsbysodd r' cletnc fod; amiyw o'r vmgeiswyr pi ad'Siiw prkidi. os cawsent eu penodi i'r swydd. Cynpgiwyd Mr T. J. ThQIllttS a. Miss Mary Daviesr Peiitre' a clian i'r Cadeirydd sicriiau eu bod addaw priodi, ca.wsant eu penodi i ym.gjrmeryd a» gwaith. Criwn1: fyiii,!id yn Mwrdd GwaTcheddwaii Trefclawdd. dvdd h'1" trwv 18 o bleidleisiau yn erbyn dau, i hysbysu Cyngnorau Sirol ..laesyf^, Heidfoidd. ao Amwythig, yn ngvvyneb_ V -cynyd<jr mawr oedd we-II c-ymcryd jti y tretlii siiol, nas jM.ijai y GWiU'cheidwaid weied eu fforddl yn gw i casgh; y cyfryw divthi ar od yr 20fed o Fedi ne^ij a'i l,/>d vn igorphwvs ar y 0pngho»-ui Sirol i ^Id* eu hai-chebion allan yn uniongyrchol ,'r over- seers."

Advertising

PPTNSARN.