Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

ABERFFRAW.

AMLWCH.

..................I BANGOR.

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. ? Cymarifa Gerddorol AVesleyaid Gog,edd Oymrui.— Y mac parott-oadau prvsur o few 11 cylch y gymanfa. vch-od er sicrhau ei llwyddiiant yn mhdb ystyr. Disgwylir y bydd dylifiad pobl lawer i Pamion ^aernarfon ddydd Llun nesaf, Metiefin I5f-ed Bydd J^eiiiS rl'ad a chyfleus yn- rliedetg o 'bob cyfoiriad!. Pyfarfodydd' i fod ami 10.30 y boreu, a 2.30 y pryd- nawn fel ag i rocbdi cyfleusderau i g|erdded tipyn oddi aragyloh y dre* benafol, ac i gaeil 1 iuniaetli briodol, etc. Arweinydd, Mr Wilfred Jones, R.A M!, Wrexham,—Advt. Eog Trwm.—Dai^u i 'bysgotwr lleol Iwyddo i ddail eog yn Ngiiulfor Menai ddydd Iau, yn pwyso 28 pwys. Ni ddadiwvd ei gyff-elvb eirs blynyddau lawer, a daeth n-gei'iiiau o bobi i gaei gQlwg arnoi yn ffenestr masnachdy pysgrxl Mrs Heard yn High-streets "Eweh i'r Prif-ffyirdld a'r Oaelllu. "-Y mae- Cad- ben Griffith, o'r Church Army, wedi deehreu ar y cyfarfodyditi cretyddol a, gynhelir ganddo yn yr haf yn yr awyr-agored. Yr wythnos ddi^vieddaf cyn- haliodld gyfarfodydd yn Baptist-street- a Mountaiin- street gyda llwydidiant mawr.—Nos Sid hefyd bu cyfeiUi-o.il yr achos cenhadol yn Siloh Biach yn cynaJ eu cyfarfod cirefycBdol arferol yn Mountam-stine'et, ac nidi yn y capel, fel atferol. Mwy o'r ysbryd! yIillI syddl yn eisi.øu yn y dæf, a llai o snoibcuddiwch. Dyn o Fon mewn Trybmi. Mewo YTnadlyis Bwrd'eisiol arbemig foreu ddydd Iau, gerbron y Maer Mr R. O. Roberts, cyhuddwyd Richard Owen, o Sir Foil, o fod yn fedtiw ac arreoius, ae K) ■yimjoisod ar yr TlocldgeiclwaA 45, ac o niweidio Swydd- feydid YmddiriodtolwyT y Porthladd (y niwed yn costio 4s 9c). Dirwywyd ef i 5s ar cost an am y tiros-edid) cynitaf a 5s a r oostau am yr ail, a r un modd gydia'r fcrydydd. Addavvodd dalu arn y niwied a. wniaje^th i'r swyddfeydd cafocl& ei anfon i garchar am dair wythnos hefyd. Cyrughor Trefol. —Cynhal iwv dl y cyfarfodi arlero1 ddydd Mawrt-h, pryd y llywyddai y Maer dros gyiiulliad da o'r aelodiau. Y prif fater ydoedd cijrflwyno adroddiad Pwyllgor y Goleuni Tiydtmncil (oadedrydd pa uin yw Mr J. Pritchatnd, Cfiurch- sbreet). Yn y diwedd, pasiwyd fod y mater pwysig hwn i gael ei ystyried mewn oyfarfod arbenig o'r Oyinghoir ddy&ct Mawrth n-esaf.-Hysbysodd y Maer iddynt beiuderfynu beth amser yn ol agor cronfa. i gynorthwyo teuluoedd y rhai a,godlal-ant eu bywydau gyda'r bywya'fad yn y Mumbles, Deheudir Oyintru, and; hyd yn hyn nid oedd- ond ci. enw eff yn unig ar y rhes.tr.—^Pasiwyd fod "tenders" i'w rhoddi a'llan i adgyweirio yr agerlong Arvon. "-Pasi-i-,Td i anfon at y London and' Nort h-We stern Railway Company i ofyn idd'ynt adoiladu un o'i igweithdlai yn y dref. Y Ddeddf Addy Newydd.—Y mae .swyddifey.dld y sir, o dan y Ddod'df uchodl wedi eu hagor yn 22, iGJastel-squsaire (wrth ben swyddfa'r Cynghorj'dd R,ie,hawdi Thomas). Bydd Mr Evan R Davies, y prif gle-re, yn y swyddfa ddyddiau Llun, laiu, a Stadwrn. Llwydidiant.—Da genym ddeall fod Miss Lucy Bu{keley Williams, mereh i Mr R. D. Williams, Porth-yr-Aur, wedi enill "diploma" y National Health Society a thystysgrif Bwrdd yr ArolygAvyr Ietchydol (Llundaiii). Qyflwynwyd y bathodau a'r tystysgiifau 1'r ymgeiswyr lhvyddia-ntis gan y Dywysoges Christian yn Grosvenor House, Llun- dain. Newid Lie am Dro —Dydd Sul diwedd'af yr oeddl Mr John Williams (organydd Eglwys Crist) yn Agv,Tdd bod yn Neheudir Cymru, a, chymenvyd ei le wrth yr organ yn. Eglwvs 'Crist, gan Mr R. Puighe Griffith, organydd Eglwys Santes Fair, a, chymer- wyd lie Mr Pughe Griffith gan Miss Hamer, merch i'r Oynghoiydid William Hameir. Cjifarfodl Pneigethu. Cynlialiwyd cyfarfod pre- gethu-m-ewii cysylltiad ag eglwys y Wesleyaid Seis- nig yn Castlie-square y Saibboth diwedldiaf. Y pre- getliwr ydoedd y Parch Joseph Whitehead, Pres- ton. Hela Dyfrgi. Dydd Mercher darfn i lielgwn Y nysfoT ladd dyfrgi nerthol, yn pwyso 211 pwys, vi 1. "Afoii Seioait, ger y Pare, yn y dref hon. Yr y cwmaii yn -cyriwys Mr J. E. Greaves (Ar- g-lwydd Raglaw y Sir), Mr Jones, Ynysfor, a Uu o fonjeddigion adlnaibyddus eraill. Y Olwb Hwylio. —^Cynlialiwyd y cyntaf o gyfres o "gyngh-elm.dau ysmygu" a fwriedir eu cynal mewn cysylltiad a'r clwro uchod, nos Lun, yn ystatfell y clwb yn y Oei, o dan lywycldiaeth y Cynghoryda J. Cynghorydd J. Pritchard (vioe-oommodore). Yn mysg eraill g odddynt yn bresenol yr oedd y sgrifen- Jldd anrhydeddius Clwb Hwylio Brenhmol y I intersey. Caf>vyd oaneuon, adrodldiadwu, a dethol- iadau ar y "gramophone." Cyfeiliwyd gan Mr Enwst W. Jones, Minafon. Terfynwyd cyfarfod hiytnod. 0) ddifyr drwy gj'd-ganu "Hen wlad iy nhadau"- a "Duw gadvrtfr Brenin. "N;os Fercher, yn yetaSe3i y olwb, bu iMr Quin, M.Sc., F.I.C., yn tradidiodli atnerchiadt buddiol air reolau y Y.R.A.— Agorwydl y tymhor trwy gael mordlaith i Bwllfamog ddydd Iaui. — Nos Wenea- cymerodd yr ymrysonfa gyntaf le. Y Llungwyn.—Bydd y d'ref hon yn ferw drwyddi bob aniser ar y Llungwyn—yn bur wahanol i wyl yPasg Y rhe-swm fod cynifer o toW^ yn dyfodi ynia ar y Llungwyn, yn ddiau, yw mai yma, yn y Pavilion, y cynhelir arddangosfa geffylau Giogledkl Cymru, ag sydd yn un o brif sefydliadau y deyrnas erbyn hyn. Oaed tywydd dymoinol. Yr oedd pobl yn dylifo i'r dr-ef gyda'r trenau rhad yn. foreu. iawn ar y dydid. Yr cedd y Pavilion enfawr yn llawn, vn neillduol at y prv-diit-svit, pryd y cymerodd yr ymrvsonfa neidio le..Aidalviki Mon ydoedd llywydd yr arddangosfa y flwyddyn hon. Yr oeddl vn ilwyddiant perffait,h.-Aeih canoedd lawer o bobl am dTO dros yr Aber, a mawr ob^thir y caed swm d:i o arian, fel ag i dynu y ddyled sydd ar y bant newydd i lawr.—'Hefyd, gan fod yr hm mor haf- aidd a'r awel fwyn mor lach, fe ateth llawer na>wn o bobl drosodd yn y ddwv agea-long M-eiw°g oei i Dalyfoel. Rhyfedd oedd gweled y^^0}1, tyrai y fam; ondi folly yr oedd', "Ynys Mon yn tynu yr "Arvon" ar ei hoi. dyddiau blin wedi id vr "Arvon," ac y mae yn myned 1 Le^wli gaal'ed hadgyweirio, a disgwyhr petliau gwych cddi- W0dyddiSn— Cynier.idd gorymdaith flynyddol yr Odiyddion (Cyfiinfaoedid y Menai .t'r Prince Mward o Urdd Manceinion o Odyddion) le loreu Llun di- weddaf. fel axfer. Cychwyiiasantc retell, yn cael eu blaentui ^an Seindorf Po-rthaet.h^vy. Ar I cerdided drwy amryw o'r liwlydd, aethpwy<H 1 Gapel Oastlei-square (M.C.), pryd y rad-dodtwyd pregeth ragorol gan yr ymddiriedolwr Robert Jones, o Gyfrinfa y Prinoa Edward, oddiox y geiriaiu "Y mae un peth yn ol i ti." Chwareuwyd yr organ gan Mrs (Dr.) Fraser. Yna gorymdeithiwya drachefn, ac aed i'r Cast-ell, lie y diolchwyd i Iwvb gymer- asaait ran, ao i 8yr Llewelyn Turner, Parcrnu; y Maer (Cynghorydd W. G Thomas), a r j11^jUr Edward Hughes am eu cyframadau anrhydeddus kuar at y gron-fa. Arweinydd yr orymda-ith ydoedd kr^Thoimas Jones, y po-stfeis.tr; yr is-arweinAvyr, YmdidirLedolwr David Morns ar G.L. J. Morgan. ChMid am y plant gan P.P.G.M. Robert Owen, C.L. Henry Parry, 'C.L. R Morgans, Irysorydd J. WyrUl. Parry, a'r Ysgrifenydd T. H. Lewis. Cwvnir yn fawT oherwydd cyflwr afiach y marw-dy preset yn y Oed fod" y lie yn beidio-o lycod mawr, a chedwir anfau gweithwyr y^Cei ynidldo. Dylid un nie«-yrdd cyfa-didas rhag o^aen, pe oud er mwyn .parchur niarw. Cliwifiodd! Mr E. Noble, Patent Slip Water Works, faner oddiar ei weithfa, er d'athlu y cytandte-b heddiwoh rhwng y wlad hon a'r Bweiiaid arL^d™31 gar/^dynes. — Mewn Ynadlys Sirol arbenig ddyddi Merclier, ^e-rbnni Mri D. P. Williams a J. Isisard Davies, cyhuddwyd Mary Ami Williams, Gkundwr LianddemioltTi, o IOU WlUIl J.iiU.u":UW 1! "1 o ymenyri, hwyaden, a phwrs yn cynwys 3p 10s o arian yndd'o, etc., oddiar Mr John Williams, Pen- sara iTanddeiniolen. Ymddengys.1 mi o r pethau uch'odl gacl eu Indiata yn mis Rhagfyr diweddaf pan yr oedd y teulu yn gweithioaUan -ny «ie.^ Lun'diweddaf cyxnerodd lladrad! cyffelyb le, ar tro yma e*o yr oedd y teulu yn gweitlno yn y cac. Yna Seth yr Aro-lyg\'did Griffith, Caiernarfon 1 r ardal a f^'Ih vra.iTan'fc" ^ddo i cliwi-lio hoU dtu yr ardal am y nwyddaii oo-lledig. Methodd a clianfod y ZJ, mrfdaeth o M i'r l*tton erMH TO nhy y ddiffvnyddies yr hon a gymerwyd i r ddalfa. Pled- kSd Wdl lfl.dU.ta yr holl nwydto oddieithr y pwrs. nym «A«H Barlow Pritcluird, £ yr wythuos dd4- sx'-fr lawer i'r uewvddiaduron o dro 1 dro. Ae.od, ydoe«a o^jlpei MOT. (A,). Cyd3-n.de.mlir yn tar ai phriod yn ei brofedigaeth chwerw. V Deallwu i Mr Tom Parry, Ux^brid^-st-eet. Iwyddo i enill etmryw o woibrwvon yn rhedegfeyeba Pwllheli y Llun^yyn aim, redeg, etc. hLetyd, yr oedd y cyfiadll doniol, Mr David Lloyd Pool-street, yn ail. Ond, cofied "mae ail-gynyg i Gymro.

DYFFRYN NANTLLE A'R A'-NIGYLCHOR.DD.

GAERWEN.

LERPWL.

LLANERCHYMEDD.

¡PENMON.

-------.-------PORTHAKTHWY.

! j 0 Dwrw Byd ar y Beic.

BEIRNIADAEfTH PRYDDESTAU Y…

EMRNDUDAETH Y PENILLION ETO:…

IETO, ENGLYN: "Y ro t'a CALI."

------___-----Aelwyd y Gan.

[No title]

INODION OR DEHEUDIR.

Advertising

PPTNSARN.