Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

ABERFFRAW.

AMLWCH.

..................I BANGOR.

News
Cite
Share

.I BANGOR. Leailwn v byddl i Gor Oymreig Egi^js, Bangor ddeAyn cymunrodd oideiz punt dlrwy farw- oltueth Mim Kate Owen Nantporth ^n £ >r. Y iTiviip. Mr David Richards, efrydydd yi. Bala-Bangor, wvdi derbyn gwahoddiad unJxyd cddawTth eglwys yn Uangattook, Sir Frychennog, 1 "Ysbytty1 Mm^ Arf^—Y mae y rhai caidynol wedi presantau i'r yr Anrhydieddus Miss Alice ^glas "magazines," Mrs Edward's, y Ficerdiy. ^1 ■welwyr am yr wytlmos lion ydynt yr Arglwy dld Eagob a ilrs Lewis, Gartherwen.. Damwain. Brwg genyan ddw-evd i Mrs Robwt Hnaghes, Caellepa, -Bangor, gyfarfod a ddifrifol Llun y Sulgwyn. > Tra yn Wded eydai ■nhriod i lawr o'i phreswylfod yn Nghaelle-pa, Lydi y 9-rt-h rywfodd neu gilyd-d ibu iddi -ithro ea tl rSd CTdar ^nlyniad iddi <lcri ei choes. crnorthwv rhaig blaen, ao aethpwyd a lu yn. d iw thy lie y gwieinvddwyd arm gan y Meddygon Grey- « E. O. Price. D-v genym dkJeadl ei bod erbvn liyu yn .gw^lla. yn araf Ffedriau Bangor 7 Flwyddyn Nesaf. — I mae ffeiriaiui Bangor y flwyddyn nesaf w«li ^u v canlynDyddi Gwener, Ebnll 8fe-d!, yn canlyn ffair Llangefni; dydd Llun, Mai 2il cjn ffaur Bod edern; dvdd Gweiver, Gorphenaf Sfed, yn canlyn ffair Llangefni; dydd Sodwrn vri Awst, y11^1^? T ffair yn Mhorthaethwy dydd Gwenier, Mcda 9fed, yn caailyn ffair Llangefni a dydd Gwener, xach- wedd 4vdd, yn canlyn lTair T-laiigefni. tkallwn fodi Mr Robert Owen, un o Sein Riiyda- ian mwyaf adiriabvddas S'wydd Lancos'teir a .Goo-k-idld Cvmru, jbtiward gweinyiddiadiol a,r ^f"ll;ad v Brenin fel Grand Marb Master, yr h^vn rS«SryTn ddiweddar yn ei br^wylfod yn Car- narvon-rcad, Glianadda, Bangor wedi gadad enldo fl-rc„ Yr oedd Mr Owen, yx hwn ful E2k55 £ .Vl vn feistr yn NhlottJ %«or, «« kid'tafyd Brf'hSdyw (^d^lfawrtl.)'. ngWn'ffy'^i E^gob. Y mae parotoadau eabja J „mlTW J016! eu caxio yn mtien am giyn ai s g' y^ivnt Soweddi^saai a boaieddigion. a deall" n A y am adae] vr un gareg heb ei throi, fe. y °Pve< fr «e) g^eledi eu l'fafiu- wedi troi allan yn 1)" Minus. Y ir.ae Ardalydd Mon yn parotm sULL <3 huii, ac y ruae yn bwriadv. g^veiny1 lirwy ga.iiad ig nvvdid ISjir Richard1 W'-il. Bulkeky Bar., bydd 1 Seindorf y Royal ^j Royal Enoineer Militia fod yn tbresenol; Seiix-Lci-t" Arian Nantlle a Seindbrf Arian Porth- Qethwy yn bresenol Bydd amryw atdyniadau yno menu trwahanol ffurfiau er pleseru ymwelwyr ru r He. Dv¿'d) Mawrth yr Arglwyddies Magdalen BulkeW fvdd vn agor v "kaiar;" dydd Merch«^ ArdcjJydd Moal; a, dycM Ian, y Maer (y Cynghoxydd W P ALi+b^ws^ Y mae Ardalydd Mm yn ^•^ c^cMVddonieb yn y "W» Y mae wedi rhoddi yn llaw v Mri Brown a 1 Gwmm, East- gate-row, Oaer, i barotoi ei "stall a'r reception- room," ac y mae v gwaith yn cael ei arolyga gan Mr Tlvomaim, ar ran y ffirm, ac y mae yn ol pob telbyigoLrwydd yn, sicr o fod yn baa^did a g^vycti. Idw yddiant ddyiwunwn i'r tray.a-ar.' Y mae, y "Piea-rots" ar y lanfa dechreu er Lkm y Sulgwyn, a dea,llwn xm bod! cys-tal ag enoed. Y maeut y flwyddyn. hon yn myned dan emw newydcl, srf "Mr vvril Summerson's Merry Musical Middies. Wei, sut byna,g am hyny. y niaent yn -t,3.ri liwyl aina.rferol, ac v mrue tyrf-aoedd1 yn onyned i'w gwrandaw yn, myned dtrw'y eu oaibeuon a'u perffc-rniKid:au bob prydnawn a chjda'r nos. Marwolaetha.u.—I>rwg genvm gofnodd -aim farwol- •ein hen gyfeillio-n bob amser. a'r wytlinos lion y mae genyin i goniiodi marwoiaet-h Mr Thomas Owen, Friars-road, yr hwn fu aim) amser yn wael d itchyd. Ii' oedd yn ddyn tawel, ac yn hoff gan ei crrfeiil'ion.—Htfyd ar y 3ydd o'r mds li-A-ii bu farw 1r Mary Edwards, anwyl bi-iod) Mr E. M. Edwardsf Minafon. W< st End. Yr oedd hit ban yn wraig rinweddol ac adnabyddhis. "ONclY lideimlivn a'r teadunedd galarus yn eu proud,igiiethani.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R A'-NIGYLCHOR.DD.

GAERWEN.

LERPWL.

LLANERCHYMEDD.

¡PENMON.

-------.-------PORTHAKTHWY.

! j 0 Dwrw Byd ar y Beic.

BEIRNIADAEfTH PRYDDESTAU Y…

EMRNDUDAETH Y PENILLION ETO:…

IETO, ENGLYN: "Y ro t'a CALI."

------___-----Aelwyd y Gan.

[No title]

INODION OR DEHEUDIR.

Advertising

PPTNSARN.