Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

..----._---------------=----=--------BEAUMARIb.

BODED tIRN.

BEYXDU (Moil).

_. brynsienoyn.

CAERGYBI.

GAERWEN.

llanddiotsant.

LLANFAIR P.G.

LLANGEFNI.

LLANGRISTIOLUS

PENSARN

--PORTHDINORWIG A'R AMGYLCHOEDD.

RHOSCOLYN.

RHOSNEIGR.

VALLEY.

AT Y PARCH JOHN V. WILLIAMS.

.-_....-_._--LLANGEFNI FEL…

CYNGHERDD BRYNDU.

CYiliANFA PLANT METHODISTIAID…

Advertising

[No title]

[No title]

i Penyd-wasanaeth am Ddwyn…

! Ysgol Hamadegol Beaumaris.

News
Cite
Share

Ysgol Hamadegol Beaumaris. DATHLU EI THRI OHAN' MLWYDDIANT- ——— Dydd Llun yr oedd tref Beaumaris yn fywyd trwyddi ax yr amgylclxiad uchod. Gorym- deithiodd y Majer a'r Gorphoraeth, llywodr- i aethwyr, athrawon, a disgyblion yr ysgol o'r neuiaidd drefol i'r Cast-ell, y seindorf filwrol yn; "| blaenori. Yn y Castell yr oedd esgynlawp wedi ei godi, a llywyddai Syr Riclxard Wil-i j liams Bulkeley, Bar., a chydaig ef yr oedd. y. S Barnwr iSyr Arthur Wills, y Maer, yr Uchel- j Sirydd (Mr R. W. Roberts), Uchel-Sirydd Ar- j fon (Mr F. S. Biaimard, Bryn Biras), Is-Sirydd. j Mon (Mr David Owen), Is-Sirydd Airfon (Mu | Chaos. A. Jones), Mr C. S. Laurie, y Milwriadi < a Mrs Hampton Lewis, Mr J. Pritchard Jones t (Niwibwrch gynt), a llywodraethwyr yr ysgol,. etc. Anfonodd Mr E. J. Griffith, A.S., i 4 ddweyd nas gallai dd'od. Rhoddodd y CL-Ldairydd hanes dyddorol. am: sefydliad a dyrgiad yn mlaan yr ysgol, ond drAvgj qedd ganddo. eu bod yn dathlu ei thri han mlvjyddiant pan yr oedd llawer o bryder a allent ei ohario yn mlaen oherwydd ei sefyllfa aria.nol gofidus. Nid oeddys wedi ymddwvn yn deg at Ysgol Beaumaris pan ranwyd yr ariaiix adaiwyd gan David Huglies. Peth. per- ,Yalu-, oedd ymyryd a chymun-roddion eiusen- A Hydra.iefel y gwel'id ffordd allan o'r i dyryawoh. Wedi i Mr Miadoc Jones (y prifathraw) roddi ei adroddiad am waith y flwyddyn, cafwyd enexehiad y Barnwr Wills. Nid oedd yntau, mieddai^ heb feddu rhyw gysylltiad as? achos addysg ganolradd yn Nghymru. Yr oedd y diweddar BTifathraw Viriamu Jones, yr hwni wnaeth fwy ond odid na, neb dros addysg gianol ac uwchraddol yn ei wlad, wedi priodi nith iddo ef, ao yn -gyfaill calon iddo. f Wedi i'r gwobrwyon giael eu rhanu, an"mli. i wyd y cyfarfod yn mhellaoh gan Mr J. Prit- ohard Jones a Mr R. W. Roberts (yr hwn ayn- ytgiodd adiolcih i'r Barnwr Wills). Eiliwyd hyn ga.n y Maer (Dr. Grty Edwards), a phas- iwyd, gyda phleidlais gyffelyb i Syr Richard aim lywyddu. Yr oedd te wedi oi ddarparu gan y Faeres- f a nifer fatr o foneddigesau, a chwareuwyd gan- 1 y seindorf. JM