Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

..----._---------------=----=--------BEAUMARIb.

BODED tIRN.

BEYXDU (Moil).

_. brynsienoyn.

CAERGYBI.

GAERWEN.

llanddiotsant.

LLANFAIR P.G.

LLANGEFNI.

LLANGRISTIOLUS

News
Cite
Share

LLANGRISTIOLUS Cynghor Phvyf.—Cynhaliwvd cyfarfod o'r Cynghor nos Sadwrn diweddai, pryd yr oedd yn bresenol: Parch W. Jenkins, Mri W. Williams, William Hughes, Samson Williams, Henry Thomas, Erasmus Roberts, W. W. Jones, Ed. Roberts, a Samuel Thomas (yn y gadair).—Ar ol darllen a chad/arnhaui cofnodiou y cyfarfod o'r blaen, oddigfirth y nodiad pasrthedl llwybr Caemaesllan, cynygiodid Mr W. Hughes, ac eiliodd Mr W. Williams, fod pwyUgor yn caed ei ddewis i chwiho i mewn a ydyw Hwyhr Caemaeslan i fod yn ffordd dfroi ui ynte dim ondl llwybr troed yr hyn a basiwyd, a dewiswyd y rhai canlynol yn bwyllgor Mr W. Hughes, Mr W. Williams, a Mr Samson Williams.—Yna cafwyd adi-oddiad gan Bwyllgor y Llwybrau mewn perthyixais i gatmdda. Oeifix OocTi, pa rai oedd yn dwyn tystaolaeth ei bod tu liwut i'w disgwydiad, ac na buont eriioed yn edrych ar well caiadda. Cynyg- iodd Mr Erasmus Roberts, ac eiliodd y Parch W. I Jenkins, fod y "bil" yn cael ei dahi i Mr Thomas Jones, a. phasiwyd1.—Yn unol a. phenderfyixiad y Cynghor o'r blaen eafwycJi sylw ar yr elusenau gan y Pairch W. Jenkins. Yr oedd yn ddrwig ganddo ei fod heb ddeall fod Mr Hughes yn ymddiriedolwr, a dyna'r rheswm iddo anion 15s i Mr lliomas, ond fod Mr Jones, Bryn y Gors, ag ynutau yn. ym- gynghori a'u gilydd, a'u bod yn methu gweled diim gwedli na rhodai ychydig o lo i'r tlodioix gydla-'r elusen.—Rhoddodd Mr W. Hughes dri cynygiad mewn trefn i'r ymdàiri-ed.ohvyr weitlxredu wrthynt,aic eiliodd Mr Samaon Williams. Y cynygiad cyntof oeddl fod! i'r olere ry'buddio deiliaid yr elusen nad ydynt i dalu yr ardretth heb gael y dderbyneb (re- ceipti) wedi iCiÎ harwyddio "gan ddau o leiaf o r ym- ddiriedolwyr, ac y dylai cynrychiolydd y Cynghor Plwyf fod yn un or ddau. Yn ail: No. ddylai yr ymddiriedolwyr weinyddu dim o'r elusen heb ym- gynghoriad a'u gilydd. Ac yn dry dydd Pan roddir elusfcii i unrhyw un, fod y cyfryw i gaol ed hysibysu mai rhodd o'r elusen blwyfol ydyw, iel na byddo i'r un person unigol gael clod nao ariglod o'i herwydd. Oafwyd gair dros Bwyllgor Ffynon IBwlch Ooch gan Mri Samson Williams, Erasmus Roberts, Henry Thomas, pa rai oedd wedi eu bodd- hau yn fawr yn y gwaith, ond fodl y gaandkia oedd yn aarwaiii iddi heb ei ehwblh3.u.-Dygwyd i sylw y Cynghor gais am drin Ffynon Bodafcn. Cynyg- iodd Mr W. W. Jones, ac eiliodd Mr W. Hughes, fod Pwyllgor y Ffynonau i fyued i'w gweled ac i ddyfod a'u hadrodldiad i'r Cynghor nesaf.—J. J., ysgrifenydd.

PENSARN

--PORTHDINORWIG A'R AMGYLCHOEDD.

RHOSCOLYN.

RHOSNEIGR.

VALLEY.

AT Y PARCH JOHN V. WILLIAMS.

.-_....-_._--LLANGEFNI FEL…

CYNGHERDD BRYNDU.

CYiliANFA PLANT METHODISTIAID…

Advertising

[No title]

[No title]

i Penyd-wasanaeth am Ddwyn…

! Ysgol Hamadegol Beaumaris.