Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

..----._---------------=----=--------BEAUMARIb.

BODED tIRN.

BEYXDU (Moil).

_. brynsienoyn.

CAERGYBI.

News
Cite
Share

CAERGYBI. Arm«nia.—I'r Mri Owen a Thompson, adeil- arJwyr Ysgol Kingsland, y gosodwyd y con tract am welliantau, etc., yn y oapcl uchod. Y pris yn 689p. Cyngherdd Elbenezer.—'Xos Fawrth, yn y Neuadd Drefol, cynhaliwyd cynghierdd o dan lywyddiaeth y Parch R. R. Hughes, B.A., yn abs-anoldeb Mr E. J. Griffith, A.S., at gronfa adeiladu Oapel Ebenezer (M.C.), Kingsland, a deallwn fod swm da wedi ei gael. Oymer- wvd rhan mera cyngheridd ardderchog gan Mrs Eiiion Jones, Miss Laura Evans, Hen llaji; Gutyn Eifion, Mr 0. A. Hughes, Mr H. Williams, y Cybi Choristers (dan arwéniad Mr H. Williams), a Cherddoi-fa Mr Parsons. Cyfeiliwyd gan Mrs 0. A. Hughes a Miss Ro berts, Pare. Y Bwrdd Ysgol.—Dydd Mercher, o dan lyw yddiaeth Mr J. N. Thomas, Y.H., cynhaliwyd cyfarfod o'r Bwrdd hwn. Yr oedd hefyd yn bresenol: Mr W. S. Owen, y ICianon D. Walter Thomas, Mr John Williams, a Mr R. K. Prit chard (clero). Basiwyd fod yr ysgrj I io.'i i'w hagor am naw o;r gloch yn y boreu yn lie hanE-r awr wedi naw. Basiwyd fod y Cadeirydd, Mr W. D. Jones, a'r Parch. Canon Thomas i ym- weled a plxrilathraw yr Ysgol Ganolradd £ yda golwg ar wneud trefniadau i gael addy&g i'r disgjyibl-athrawon. Darllenwyd Hythyr oddi 1 wrth Miss Lewis, meistres Ysgol Kingsland, yn dweyd fod 79 o blant ar y rhestr, a chan fod yn ofynol i Miss Humphtries aniser i astudio, byddai yn ddioLohgar i'r Bwrdd a.m apwyntio athrawee ar brajwf. Pienderfynwyd gwneud. Ceisiai Mr W. B. Thomas, o Ysgol y Pare, godiad yn ei gyflog. Dywedwyd ei f: d yn deirbyn 70p y flwyddyn, yr hyn a godid boo blwyddyn 3p; yr oedd hyny yn ol salon y Bwrdd, a gofidient na allent weled eu ffordd yn glir i wneud eithriad yn yr aohos hwn. Gwynfa (W-).—Cynhaliwyd cyfarfod blyn- yddol yr Ysgol Sal y Sabboth diweddai, y Parch W. Owen yn llywyddu. Adroddwyd gan y plant canlynol yn nghyfarfod y boreu: —Mary Jones, Mary Roberts, Hugh Owen Jones, Abigael Jones, Jennie Jooxes, Teddie Williams, Gladys Roberts, Maria Adelaide Owen, John Evan Jones, a Mrs Bella Jones. Holwyd y plant lleiaf gan Mr W. Jones, Ivor House. Yn yi prydnawn, Mr W. Owen Jones, Riock-strelet, ac agorwjrd trwy weddi gaoi Mr Jones<, Caariden House. Cyraerwyd rhangan Mr Llewelyn Jones, Frank Owen, O. J. Jones, J. Trevor Jones, Maggie Jones, Maggie E. Williams, O. P. Williams, J. Drias Williams, a John Evan Jones. Holwyd dos- beirth Miss Alta G. Jones a Mr J. 1 air hurst gan Mr H. Parry Jones. Gwabrwywyd y rhai canlynol:—Llewelyn Jones, Rock-street J. Trefor Jones, Ysgubor Leinw; Anne Caroline Jones, Rock-street; a Lizzie Grace Jones. Yn yr hwyr Mr John Beard oedd yn y gadair. Adroddodd Mrs Bella Jones benod gyniaf yr I Actau, a chanwyd deuawd gan Miss Lizzie G. Jonie'S a Miss Ada Sharpei Adroddwyd gan Lizzie G. Jones, W. Longfield Jones, John Evan Jones, D. Roberts, a chaed darlleniad pan Mr H. Parry Jones. Oanwyd gan. Mrs Earle, Ada Sharps, Mary Jones, W. S. Owen (Quillim Oybi), a Mrs H. Parry Jones. An- eTchwyd y plan fi&n Mr Thomas Hughes, a holwyd y ihai ieueiigaf sydd dan ofal Mrs Graoo Jones gan Mr H. Parry Jones, a'r rhai hynaf gan Mr Jones, Cambden House. Y mac llawer o glod yn ddyledus i Mrs Jones, Ivor House; Mrs Elarle, Mrs Susanah Wil- liams, a Mr W. Jones, Ivor House, am sauo uchel addysig yr ysgol. Etholwyd Mr W. S. Owen am y tryclydd tro yn airolygydd; Mr W. Loxififield Jones yn ysgrifenydd, a Mr J. Morris Jones yn drysorydd. IGhwareuwyd yr offoryn vn yr holl gyfarfodydd gan Mrs H. Parry Jones. Ar y diwedd canodd Miss Polly Evans "Aros gyda ni." Saethu. — Bu'r Gwirfoddolwyr lleol yn ymryson saethu a nifer ofilwyr o Dublin y dydd o'r blaen. Yr oedd yr Uch-gadben Ed- wards a'r Capten Riee R. Williams yn bre- senol. Fel hyn y bu'r canlyniad: — Caergybi: Dau can' llath: — Lieutenant Edwards, 16; Sergeant-instructor Mellor, 21; Colour-sergeant Chantry, 20; Sergeant. R. Jones, 16 Lance-corporal R. Roberts, 22 Private Kelley, 17; Private R. Thomas, 14; Private W. G. Ed- wards, 23 Private T. Parry, O Sergeant Feltha,m, 17; total, 186. Pum' can' llath: Lieu- tent Edwards, 20 Sergeant-instruictor Mellor, 17 Colour-sergeant Chantry, 18; Sergeant E. R. Jones, 19; Lance-corporal R. Roberts, 7; Private Kelley, 10 Private R. Thomas, 8 Private W. G. Edwards, 17 Corporal Bail, 20 Sergeant Feltham, 10; total, 146. Ohwe' chan llath: Lieutenant Ed- wards, 14 Sergeant-instructor Mellor, 17 Colour- Sergeant Chantry, 19 Sergeant E. R. Jones, 14 Lance-corporal R. Roberts, 21; Private Kelley, 6; Private R. Thomas, 14 Private W. G. Edwards, 10; Corporal Ball, 8 Sergeant Felthanx, 16 cyfanrif, 139. Grand total, Holyhead, 471. Y Gwyddelod: 200 llath, 198; 500 llath, 147; 600 Hath, 114; cyfanrif, 459. Felly en- illodd y milwyr lleol. o 12 o farciau. Manic-n.—Digwyddodd tan yn Tower Gar- dens ddydd Mercher, ond llwyddwyd i'w ddi- ffoddi cyri bod difrod.—Gorymdeithiodd y Gwirfoddolwyr llool i Eglwys St. Oyhi foreu Sul, lie y pregethwyd iddynt gan y Canon Thomas.—Y mae'r Tad Sholte, yr hwn fu yn Kghaertgybi am ddeuddeg mis, yn ymadael am Klondyke.—Dywedir fod y "second-class cruiser" "Spartan" i gael ei dwyn i Gaergybi fel lie i hyfioirddi y "Naval Reserves."—Y mae'r gwaith o adgyweirio y morfur yn myn ed yn mlalen yn gyflym, bron wedi ei orphen. Ystafell Genhadol Millbank. — Codwyd yr adeilad hwn @an gynulleiafa Hyfrydle (M.C.) yn 1901 er cyfarfod y galw mewn rhanbarth mor bobloga MilIJbank. I fyny i'r presenol mae cyfarfodydd gweddi yn cael eu cynal ar noson waith ac Ysgol Sul ar brydnawn Sab- both. Y Sul diweddaf penderfynwyd ych- wanegu y cyfarfodydd trwy gynal cyfarfod gweddi bob nos Sul, yn neillduol gyda. golwg ar atdynu poblnad ydynfc yn arfer mynychu lIe o addoliad. Cymanfa y Bedyddwyr.—(Cynhelir y gyman- fa eleni yn nghapel Hebron (B.) air yr 22ain a'r 23aiin o Fehefin, pryd y cymerir rhan gan y pragethwyr canlynol: Parchn. Charles Da- vies, Caerdydd O. Waldo James, D.D., Llanwrtyd J. n. Hughes, Dowlais Dan Da- vies, Abeirgwacx; D. Hopkins, Llanerchy-, medd a J. R Pritchard, Gaerwen. L CVmanfa yr Annibynwyr. Cynhelir y gymanfa hon, ar y 29ain a'r 30ain o Fehefin, pan y cymerir rhan gan y gwyr paixhedig a. ganlyn: Parchn. H. M. Hughes, B.A., Caer- dydd; H. Elfed Jones, Llundain; J. Ton- wyn Jones, Cwmaman; Ben Evans, Barry; R. Reese, Alltwen. Bydd i'r cyfarfod chwar- terol gael ei gynal yn y Tabemacl ar y 29ain oyfisol, am ddeg y boreu. Creiriau D erwxd dol. Y mae cymydogaeth Caergybi yn neillduol gyfoethog mewn olion neu gi-eiriau yr hen Ddierwyddon, a diddadl y byddai i luaws o'r rhai ymwelant yn flyn- yddol a'r ardal dreulio llawer awr ddifyr yn chwilio i mewn i'r manau hyn, pe byddai iddynt ond gwybod am eu ibodolaeth. Y mae dwy "Pillar Stones" pwysig yn mhlwyf tCiaorgybi. Gellrr gweled un par ar gae yn agos i'r ffordd ger "Plas Meilw," ac un arall ger Fenrhosfeilw." Mae y oeryg-golofnau hyn yn ddeg. troedfedd o uchder oddiwrth wastadedd y tir, a'r tebygrwydd ydyw eu bod, hefyd, wedi eu suddo'n ddwfn yn y ddaear. o ran lied amrywiiant odair i bedair troedfedd,a safanfc yn gyplau o fewn oddeutu 11 troedfedd i'w gilydd. Yr un modd y gellid yn gyffelyb nodi amryw olion Derwyddol mewn ardal- oedd eraill yn Mon. Cynghor yr Eglwysi Rhyddion.—Nos Sab- both darllenwyd llythyr yn y gwahanol gapel- au oddiwrth Gynghor yr Eglwysi Rhyddion yn arigraphu ar yr eiglwysi yr angenrheid- rwydd o geisio dylanwadu air y bobl i fod yn ffyddlonaoh gyda. IDyned i'r cyfarfodydd gweddt a'r seiadau wythnosol, yn nghyda,'r Ysgol Sul, yn gystal a dyledswydd y rhieni yn ngwyneb hyn. Ystafell Genhadol Hyfrydle. — Mae ych- ydig gyfnewidiad wnaed gan gyfeillion Hyf- rydle yn profi yn Uwyddiant mawr. Maent yn cynal moddiorx cenhadol, bob boreu Sul, yn yr ysgol-ystafell am. haner awr wedi de-g. Mae tan ofal Mrs Michael, Miss Lewis (Vul- can-street), a. Mr David Jones, Holborn Road; ac y mae cryn nifer o blant yn derbyn addysg Feiblaidd yno ha fuassent yn rnyned i'r un lie arall o addoliad. Gwerthu Tai.—■ Mewn arwerthiant gynhal- iwyd gan Meistri W. D. Jones a'i Feibion ddydd ° Sadwrn, prynwyd y ty prydlesol 13, Boston-street, gan Mr David Morgan am 280p. Afiechyd.Y mae Mr Ishmael Jones, Tho- mas-street, yn dioddef oddiwrth afiechyd di- frifol. Mae Mr Jones wedi bod yn aelod gwertlifawr o gapel Hyfrydle drwy oi oes. Gwasanaethau yn y C'apeli. — A ganlyn. fvddant y p'legethwyr y Sabboth nesaf. ■ Methodistiaid Callinaidd Hyfrydle, Paroh i W. Jones, Xiwbwrch; Armenia, Parch Tho- mas Evans, gweinidog,; Ebenezer, Parch Daniel Rowlands, M.A., Bangor; London Road, Parch Hugh Jones, Bryndu; Llain- aoch a Peru-hosfeiLw, Parch Griffith Owen, Beddgelert; Valley, Parch R. R. Hughe's, B.A. Annibynwyr: Tabernacl: Parch R. P. Williams, gweinidog; Tabernacl Newydd, Parch W. Griffith, gweinidog; Mount Plea- sant, Parch E. B. Jones, gweinidog; London Road, Parch W. Griffith (dau y prydnawn); Tabor, Parch R. P. Williams (dau y pryd- na,wn). Bedyddwyr: Hebron, Parch D. Lloyd; Bethel, Parch J. W. Williams. Wesley aid Bethel, Parch R. Rowlands (chwech yr hwyr); Gwynfa, Mr R. Gwaenys Davies, Bangor; Llaingoch, Parch R. Row- lands fdau y prydnawn). GwasanaethaiU Seisnig: Pribyteriaid, Paroh R. -Rogers, Tarporliayj Bedyddwyr, Parch Gomer Evans, Wesley aid, Parch W. Broadley, B.Sc., Ban- gor. Gwasanaethau Efengylaxdd yn y Town Hall am saith o'r gloch, Mr Cotton a Mr ^Pasiodd v rhai canlynol o Ysgol 'Sul Blount Pl<easant, ,(J.a,ergybi, dystysgrifau yn. N ghoh:.g y Tonia Sol-ffa, T rhai a gyflwynwyd iddynt mewn cyfarfod o YiSgQ¡];iŒlISul y dosbarth a gyiii^1 yn nghapel Mount Pleasant P^dlia^!Vf\^h dlwood- aF: — Junior certificate \Vm. H. M Hughes, Hugh L. Hugnes, Owen W. Williams, Macrcrie Owen, Lizzie Roberts, Libbie britntn, AToSSie Evans. :i-:iementary oertoficate: Annie Hutches Gwkidys Griffith, Mary Eliza Jones, Emma Hughes' Annie. Evans, Hughie Jones, Johnnie Rowlands, Owen Williams, Lily A. Parry, Jennie R,ees, Nellie Roberts, Lizzie Eden:Evans, Roberts. Intermediate certificate: J.oho.PaxTy, William Williams, Jennie Owen, ^^neiV^ Lizzie Rowlands. Intermediate theory Parry Williams. First grade staff notation • Cxs^e Williams Y mae clod mawr yn ddyledus i M. R PruITY Williams, Kto-;s!and, ma j»M >» tymhor y ganaf i baron* yr ^yf,T J a'r "elementary certificates. ir ar bolwr oedd Mr W. Trevor Hughes, A. C., Penmaen Caergybi. yr hwn sydd hefyd yn fla^ior y gan yn Mount Pleasant, ac iw fedr ax f benaf y priodofir rliago-r.uieth canxadaetli y cysegr yn y capel

GAERWEN.

llanddiotsant.

LLANFAIR P.G.

LLANGEFNI.

LLANGRISTIOLUS

PENSARN

--PORTHDINORWIG A'R AMGYLCHOEDD.

RHOSCOLYN.

RHOSNEIGR.

VALLEY.

AT Y PARCH JOHN V. WILLIAMS.

.-_....-_._--LLANGEFNI FEL…

CYNGHERDD BRYNDU.

CYiliANFA PLANT METHODISTIAID…

Advertising

[No title]

[No title]

i Penyd-wasanaeth am Ddwyn…

! Ysgol Hamadegol Beaumaris.