Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

..----._---------------=----=--------BEAUMARIb.

BODED tIRN.

BEYXDU (Moil).

_. brynsienoyn.

News
Cite
Share

brynsienoyn. Nos Sadwrn cynhaliodd Cyfrinfa Idan un o i chyfarfodydd i-heokidd. Yn ystod y can- odd y orxr amryw weithiau, dan arwemiad Mr u. M Owen. Caed liefyd ddan bapyr rhagorol gan Mri Thomas Roberts, Bod'owyr, a Hugh_Wilhams, Ty'r Capel, y naill ar "Ddirwest^vvT y M. ar ladl ar "I bwv v perthyn dirw-est? Yn ddib.nol caiKxld Miss Jane Jones, T>rfyn-terrace yn dra swyniol, a cbaf^vyd (hùdl hynod ddomol. Y daau heai laxic/' gaiv Mxi Hugh WilliaUls pemhos ac Owen J<xn?eo, Terfyn-t^niace. Gwnaeth j daau eii gwaith yn. naturiol dros ben. Cafwyd noeon ddify* ac ad^ite'djl- Yr oedd yn. brt-s^iol toe 70. Dydd., SuL — Fe fydd y Sabboth diW-ddaif yn dldydtfS i'w gofio gan lnaws mavr o blant M.C. y '"Bryni. Rlianv.yd iddynt werth tua 8p o lyfrau am hasio y safonan. Dexbyniodd dTos 100 ø blant lyfr da bob UiIL, Cyflvvynwyd y gwabrwyon gam y Paroh Thomas Hughes a. Mrs Hughes, L'ys Menai. Yn ystodi v cyfarfod can odd y plant, dan aa*weimad Mr 0avid"Owcn, tra y cyf-eiliai Miss Annie 0. Roberts. Darllenodd' Mr W. R. Jones, Llythyrdy, faoxtolen 0 sefyllfa arianol olwb y pJant, a. diolchwyd yn gynes i'r ysgpil gan Mri Owen Williams, Penrhos, a J. F. Rowlands, Ysgol y Bwrddi, am gyfranu mor l at d'reujliau y olwb. Ajiarohwyd r plant i bwrpas gan Mri Robert Jones, Copel Hendref; Piobert Huglies (Gerafon), a'r Parch Thomas BDughes. Y mate tua 120 o blant dan 13ag oed yn perthyn i Ysgol Sul y Methodistiaid, a bu pump o homynt yn biiesenoi ar hyd y flwyddyn, sef Edwen Jones, Ca.pel Hendref; Annie Evans, Boston- terraoe; Thncrna-s Parry, Tad Xewydd; Edward (5wen, Tai "Newydd; David Williaiins, Brynfellten. pa rai a gaws-am, certificate bob un. e, n, Nos Lun daeth nifer ddla yn nghyd i'r hen ysgol 1 wrandaw ar v Paroh David Charles Edward.s yn -trnerthu aT y F-aibl Oymdeithas. Dechreuwyd y «yfarfcxl gan y Parch Thomas Hughes, B.A. Cadedrydid y -cyfarfod ydoedid Mr O. S. Roberts, Trefarthen. Rhoddod'd yr ysgrifenydd gyfrif o'r caagliad diweddiaf, yr hwn oodd yn agos i 24p, sef tua 7c y pen ar gyfer pob un yn yr ardal. Diwedd- wedd.\ yd! y cyfarfod gan y Ficer (Parch R. Evans, M.A.). Dam wain. Drwg genym gofniodi fod Mr John Jones, Penrhyn Ooch, wedi cyfarfod a <lamwain dost drwy syrthio 0 oeD. trdl o w-iir a disgyn ar ymyl llechan, a thrwy hyny wneud hollt. dwfn ar ei ben. Deallwnei fod! yn wdl. Gwasanaethir arno gan Dr. W iliiams.

CAERGYBI.

GAERWEN.

llanddiotsant.

LLANFAIR P.G.

LLANGEFNI.

LLANGRISTIOLUS

PENSARN

--PORTHDINORWIG A'R AMGYLCHOEDD.

RHOSCOLYN.

RHOSNEIGR.

VALLEY.

AT Y PARCH JOHN V. WILLIAMS.

.-_....-_._--LLANGEFNI FEL…

CYNGHERDD BRYNDU.

CYiliANFA PLANT METHODISTIAID…

Advertising

[No title]

[No title]

i Penyd-wasanaeth am Ddwyn…

! Ysgol Hamadegol Beaumaris.