Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Rhys Dafydd Sy'n D'eyd—

YMIN"BI-JAID A '.BUFFAJLO…

Mmvolaeth. Mary Lewis.

- Llys Ynadol Porthaethwy.

Uudeb Ysgolion Annibynwyr…

Digwyddiad Torcalomis yn Nghaerrarfon,

COLOFN DIRWEST.

----_---_---Arglwydd Salisbury…

Arwerthiadau Dyfodol. If

Ei Arbed gan ei Feibl.

Eisteddfod Llanrhyddlad.

BEERNIADAETHAU.I

Family Notices

Marchnadoedd ead&r&f --------------.------

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Marchnadoedd ead&r&f YD. ^dd Alawitii (Memflu 9iVd).— Cvnull- iad bychan. Gwenith 5c y <aep\yy.s rhataeh na. dydd Gwener. Gwenith adiiioiuiaidd, 6s 8c y oanpvvys. Y fasiiach yn da.vd i iia-wd, gwenith, cerrch a blawd ceircli, heb gyi^widiad yn y pius- iau. PnsKua indrawn yn suyd'!«og, y fesuach yn dawel. Prisiaia:.— Lid.rawn Aimricanaidd cymysgedig goreu, o 5s le i 6s 2c; Plate melyn goreu, o 5s 2c 1 5s oe; Cinqna^kaa, o 6s 1 6s Ojc; Udtssa o 5s 3c 1 5s 4c; a phy. O.naciiidd, o 6s IDo 5s 10^c y canpwys. P.% SludiwM, o 32s i 32s 3c y cliwajter. LERPWL, Dydd Lilian (Me.e-.un 8-3d).-yl, c,-dd y cyflenwad o wartheg yn IbJ 1;a'r WTlhuüs ddi. weddaf, yn dtuigos llediad o 36ain; tn, vr Oèdd cynydd o 363 yn y defaia a'r wyu. Yr oe,dd gajr da am wartheg, end y prisiau yn isel. Y fasnach yn well 1 ddefaid riiaa byc.iiaiiia ua ychydiio- yn ddrutach, ond ii-iit:ed dim cynydd yn mbris ueiaid mawr olienvydd yr bin dksso^. Gwnaed niasuach dda. mewn wyn, a Hwyddwyd i ,wk eiil y gostyuoiaid a wn«ed yr wytlinos ddiw.ddai yn ikwn. Y pris- iau :—G-wartheig goreu, o 6tc i 6^0 y pwvs eto ail-raddol, 0 1 6°; eto, is raddol, 4c i 5-lc dtefaid Y sgotaidd goreu., o 8c t 8le; luatJiau. c-raill, ° a<r f> 9jc i 10c y pv,ys. Rhitai y gwartheg oedd yn y far.hnad ^6; 3 ^Lid a'r wyn, 8122. • BIRAIINGHAM, Dydd Mawith (Meliefin 9fed).— Lytienwud gW'E'd.dlOl o warthe^ yu mairhnad Bir- mingham heddyw-, ae yr oedc- y fasnaeh yn dda. HeflroJ Henfio-rdd, o 6 £ c i 7c gwanheg bviigom, o ?*? 1 6tc a buth<d!, o 5s i lioi o 60 1 82C defaid wedi eu cneifio, o 7^c i 8^c; mamog- au a myherin, o 5^0 i 6Ac; ae wyn, 85c i 9,fc y pwys. Moeh baew?i, 9s 4c y ri;g;iiii pwys pvrc, « 9s 6c i )0s 3c j a hychod, 7s 6c yr ugain pwys^ SALFORD, Dydd iMawnh (Mehefin 9f<d) Yr oedd yn marchnad anifeiliaad Sii :<«• heddyw (dydd Mawrth) 1129 o wartheig—lledliad' o 2<i2 o u cvmharu a'r wythnos ddiweddaf; dafaid, '6^754 — cynydd! o 3369; ill(ji, 174; a modi, 45 Yr oedd y pnsia.ii fe] y ca.nlyn .-—: ;wa,rtheg. o 5'c i 7c y .pwys; defaid, o 5c i 9c; wyn, o 8 £ c i lOie; a lloi, o 6c 1 81c y pwys. Moeh, o 9s 3c i 9s 6c yr again pwys. DINBYaH, Dydd Mawrth (M^iefin 9fedl— Ychydig o ystoe. a ddangoswyd yn y fflair hon, .)'11 yiiwedi.^ felly o waitlieg. Cwynid yn iryif- reuindl ohorwydd y prisiau, y rn:Û, a'u cyiu- e.ryd oil yn oil, oedd ryw gymaint yn is na'r tfeir;a,u blaenorol. Yr oedd y gofyn yn araf yn enwedig felly yn marchnad y dcfaid, y rhai a wertheait yn is o gryn lartv^r. Yn nos- barth y gwartheg, gwertliai ystei-s yn lied dda; ond nid oedel gwartheg godio yn gwmeoid cystal. Ychydig iaWll 0 biff ddangosid, hefyd. I A ganlyn sydd fanylion y prisiau: Gwartheg ystor (blivyddiald), 0 6p i Sj); bustycli dwy- flwydd, o lOp i 13p; gwartheg godro rhai •goreu, o 12p i 18p. Hynod o a rai oerl (I y myllt Cymreig, a gweithent o 15s i 15s. Gwnai y cyplan yn weJI-y rhai .goivu, o 18s i 22s. Defaid tew ion—maonogiato, 7fc y pwys myllt, c; ac wyn, 9c y pwys. Liif, o 6c i 65c y pwys.

Marchnadoedd Cymreig.

----"-"",1':' ----.__--------.--.-ER…

[No title]