Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Rhys Dafydd Sy'n D'eyd—

YMIN"BI-JAID A '.BUFFAJLO…

Mmvolaeth. Mary Lewis.

- Llys Ynadol Porthaethwy.

Uudeb Ysgolion Annibynwyr…

Digwyddiad Torcalomis yn Nghaerrarfon,

COLOFN DIRWEST.

News
Cite
Share

COLOFN DIRWEST. Y mue'r tywydd. poeth presenol yn achlysur temtasiwn i lawer fyned i "dori eu syched" tiwy yfed y ddiod a feddwa. Rhyfedd na dhredai pobl bellach nad ydyw gfwirod a chwrw yn tori eu syched o gwbl. Gwir ei fod yn lladd yr ymdeimlad o'r syched ynddynt am y fun- njdi; ond y mae gwahlaniaeth maxvr rhiwng hyny a lladd y syched. Mlath a barlys ysbeidiol yw meddwdod. Pan inae dyn yn feddw iawn" y mae hollranau ei gorph ei ymenydd, ei goes- au, a'i dafod, -c-te.-mewn math o barlysiad. Ac fel y mae o-xaddau mewn meddwdod, lhaid fod graddau yn y parlys achosir ganddo. Y mae cynheddfau y cei-ph mor fyw-mor "sen- sitivo"-i bob ojffyrddiad fel mai naturiol yw criedu y gall un gwydriad effeithio ar yr er- migau eidilil sydd yn ngeaiau a chylla dyn, nes peri iddo giolli y igallu i iawnfarnu ei eis- ieiu am y foment. Ond y gwirioinedd ydyw, fod y igwirf yn angerddoli y syched a pho fwyaf yfir. y tywydd sych yma mwy- af oil fydd y wane a lleial oil fydd gallu y dyn i wrthsefyll y demtasiwn i yfed. Pan oodd ein milwyr ym teithio i Gooonassle i ryddhau "truenusion teyrn Ashantee," dy- wedai Dr. Hynrey ei fod yn cyme-ryd ydiyditg: wirod air y cyntaf gan deimlo fod ei Hinder yn llai "Teimlwn yn well o lawer," meddati, "ond fel yr oeddwn yn parhau i deithio, ac effaith gyntaf y gwiirf yn eilio ymaith teimlwn yn .amlwg yn llai galluog i gerdded, a deuai y lludded yn fwy angerddol, yn gymaint felly fel na byddwn byth yn cymeryd y dyferyn lleiaf o wirod yn ystod y daith tab yn waistad ofidio o'i herwydd." Dywedai y Rhingyll Per- rin ar yr un daith fod y meddy'gon ar ddau neu dri o achlysuron wedi rhoddi iddo wirod- ydd, effaith pa nai oedd yn adfywiol am chwar- ter awir, ond ar ol hyny yr oedd yn llawer mwy diffygiol nag o'r blaen. Gclygfa resynus oedd yr un gefais yn hwyr biydnawin Sadwrn: dall1 o weithwyr y "fly giang" wedi ymdroi i yfed yn rliywlie ac yn ceisio myned tua clhartref. Wedi bod am wythnos yn v c^vres mawr yn gweithio vn galed, dyrna'r ddau yn igwncud eu hunain yn wirion o feddw. Buasai yn gywilydd gan un o lionynt ymddangos fel y gymai pe'n sobr. Gobeithiaf nad oedd yn meddwl fy mod i yn ei wawdio pan yn ei basio. Na, giesynwn yn hytrach weled dyn ieuanc, cryf fel efe yn cam- gymeiyd y ifordd gymaint. Y ma;r haf wedi tynu dirwestwyr Llangefni allan. En ganddynt gyfarfod ar y sgwar nos Sul, dan lvwyddiaeth Mr R Davies, Ysgol y Ewrdd, ac efe a'r Parch R. W. Roberts (jed I yn siarad. Aaroddodd Louisa Griffith hefyd. Yr oedd myn'd da ar y canu dan law Mr David Jones (TVn'rodyn). Yn$Sjheml Cuhejyn (LljaneMchymedd) nos tie,s Fa,wrth diweddaf, bu y Brawd Owen Hughes, Wilpol, yn traddodi anerchiad ar Nod wedd.- icn yr Oes." Dvwedir fod ei sylwadau yn rhagorol. Hefyd, bu y Brawd William Owen yn canu, a'r Chwaer Jane Rowlands, Hafod-v- myn, yn adtrojd. Llywyddwyd gan y Pardl Robert Thomas. Y mae y daflen ganlynol yn dangos nifer y ti-wyddedatu wrtliodNN-vd y flwyddyn lion —(1) Trwyddedau llawn, (2) tai cwrw, (3) trwydd- .4,tl q -11 111-1 -(4) cvfanrif. w- -_U] I (1). (2). (3). (4). ,Siroedd Lloegr 138 48 15 201 .f^iroiedd Qymru 80 4 84 !Half -siroed*l .218 52 15 285 T'pefi- I do egr 163 99 58 320 Trefl Cymru 33 1 34 TMrdretfi 195 100 68 354 Cyfartrif Lloegr a Cliymru 414 152 7 C09 Fei](ly, -639 yw'r nifer -wrthodwyd. Gtwnaed apel yn achos 341 o honynt, ao o'r rhai 'hyny y miae 311 helb en penderfynu eto. O'r 639 uefeod, gv.Tthodwyd 220 am nad oedd an<gn am dasynt, ac am y rheswm hwnw gyda rhesymau erAill ygwrthodwyd 201, tria y !w'rthodwyd 218 am '"resvHsau eraill" yn unig. Y Parch E. K. Jones, Iirymbo, ysgrifeny-d;i dirwestol "Undeb Bedyddwyr Oymru, yn ei ad- roddiad am Sir Fun, a ddywed:—Y mae yr achos dirwestol yn cael sylw mawr gaji bob enwad yn SiT Fon'. Nid. oes sir yn Nghymiu fedr ddaaagps gwell canlyniad mi i'r ymdrech ion diweddaf i leilhau nifer y ta&rndai. GweitSt- ia y gymrleithas sirol yn gyson ac aiddgar. Nid yw y BecJyddwyr #ycluvaith yn ol o gymeryd eu rhan o'r clyledswyddau yn y pwylligoraxi a'r llysoedai. Am Gymanfa Bedyddwyr y sir, '11S gelLir cSweyd "ei bod wedi gwneud gwa,ith mawr hyd pi hyru Un pwyllgor sydd ganddi ar gyfer yr Ysgol Shil a Dirwest. ICIeir per- thjvnas agos yn ddiaa rhwng y dda.u achos, ond geilw am waith called iawn oddiar ddwy- lalw uin pwyllgi>r, cyn y gellir gwnctid cytiawn- der ;/¡.'r ddau. Y peurygl yw i'r naill atafaelu lioH "«yl.w ia bn-dfrydedd y lurodyr, a:c i'r Hall i ollVng aa- ei gyt Ymgeisiodd y pwyllgor at betiiau mawrion y llyixld dros ddirwesf, yn y -gurf o gasgdu ystadegau, onrl teimlani yn anfoddion ar eu llwyddiasit hyd yn hyn. Oeisiwyd cael gwybod y niifer o \veinido2k.u a diaconiaidooddynt yn ddirwest- wy.r, nifer a. ne<rtli y Gobeithluoedd, natar y .gwin a ddefsiydd iwyd. ar fwidd y Cymun, &,tc.. and YiJi ddyeiiwelwyd y eyfrifon oddiwrth yr hold eglwysi. Ydiydig o we'rth sydd i ystid- egjau angbyflaftyn an' y garen. Nid oes ond rvnyg ujvwiaith ,eto. tin arwydd o ddaioni yn$ yw fod dimeisfc yn hynod boblogaidd yn pe er y cynhadleddau yno. Ni choir cryfacih pender iyni,adau mewn odid. i gymanfa yn y wlad. Y mae y trydan yna, ac nid oes eisieu ond ei droi :yn dan, yn (-,I,eun.; an yn nerth symudol Ys^rlifenydd gweithgar y Pwylkor Dirwestol yn Mon yw y Briawd H. C. Parry, Llanerchy- medd. » • Oynhaliwyd cyfarfodydd blynyddol Uwoh Exif Demi Cyroru yn Madiirgallt, Ystraiy- fodwg, Cwm Rhondda, dydd Llun, Mawrth, ia Mercher, yr wythnos ddiweddaf. Yr oedd y cynrj-chiolwyr canlynol yn bresenol o Sir Fon: Parch J. Mills Jones, a'im Brodyr Hugh Ro- berts a H. C. Parry, Llanerchymedd; a'r Brodyr Thomas Evans a Pierce Williams, Giaerwen. Yn y cyfai-fod cyntaf yr oedd deg o ddirprwyaethau i groesawu yr U.D. Yr oedd hyn nos Lun. Dydd Mawrth bu dau eisteddiad, a gorymdaith fawr yn yr hwyr. A dydd Meroher caed eistieddiad pellach a gor- ymdaith. Yr oedd U.B.D. y Byd (Br. Joseph MaLins) yn bretsenol; hefyd Maer Claerdydd, (Oochfarf), Plenydd, etc. Llywyddid y gweith- rediadau oil gan yr U.B.D. Parch Thomas Rees Evans, Llanwrtyd. Y mae genym i tongyfarch y Parch J. Mills ly Jones ar ei etholiad yn U. Gaplan. Y swydd ogion am y flwyddyn ddyfodol ydynt y uhai oanfcynol. Gorseddwyd hwynt g'an y D. W. D. U. D., LI efw Wynne, Birkenhead — U. Brif Demlydd, Parch Rees Evans, Llano wrtyd U. Gynjg., Pardh John Williams, Aber- fgwynfi; U.A. Etslnoliadol, Borawd LeHvis Ro- berts, Boo tie; C.U.B.D., Pairch H. J. Wil- liams (Plenydd}; U.A.T.P., Brawd D. ap Mor- gan, Tonyrefail U. Ysg., O. N. Jones, Gwyddonfa, Pwllheli U. Drys., Oadben G. B. Thomas, Claemiairfon; U.G. Demlyddets, ilrs Owen, Llwynpia; U. Gaplan, Parch J. Mills Jones, Llanerchymedd; U. Ringyll, E. Jones, Caerdydd; U. Ysg. Oyff., Yaughan J om's, Leirpwl j T.; W. Lewis, Alltwiem, U. Wyliedydd; D. Powell, Llanelli, U. Borth- or; Mrs Griffith, Penygroes. U. Is-Ringyll a W. H. Davies, Ffestiniog., U. Negiesydd. Yn y cyfasrfod cyhoeddus, yn yr hwyr, siaradwyd gan Mr E. Thomas (Oochfarf), Maer Oaerdydd y Parch Rees Evans, Plenydd, a Miss Evans, Caernarfon, yn Gymraeg; a chan y Mri Leif Jones, M.A., a Joseph Malins, yn Saesneg. GVelixoddiw:rth yr uchod fod Temlyddiaeth yn allii cryf yn Nghymru eto. Golyga. gryn sel ar ran neb o Sir Fon i fyned i gfwrr ai'ail. Oymru, a diau y bydd ein Is-Demlau yn gwerthfawrogi eu llafur.

----_---_---Arglwydd Salisbury…

Arwerthiadau Dyfodol. If

Ei Arbed gan ei Feibl.

Eisteddfod Llanrhyddlad.

BEERNIADAETHAU.I

Family Notices

Marchnadoedd ead&r&f --------------.------

Marchnadoedd Cymreig.

----"-"",1':' ----.__--------.--.-ER…

[No title]