Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

[No title]

---_---Cynghor Dcsbaitu Dinesig…

Cymanfa Gerddorol Annibynwyr…

News
Cite
Share

Cymanfa Gerddorol Annibynwyr Mon. Cynhaliwyd yr uahod yn nghapel y M.C., Llanerchymedd, ddydd Mawrth. Llywydd cyfarfod y prydnawn ydoedd Mr Robert Hughes (Marian Mon), Talwrn; a'r hwyr, Parch W. Griffith, Caiergybi. Yr arweinydd wy, a'r gyfeilyddes, Miss Williams (Eurgain), wy, a'r gyfeilyddes, Miss Williams (Emgain), Beaumaris. Dechreuwyd y prydnawn gan y Parch T. Owen, Llanddeusant, ac aed trwy y rhaglen ganlynol:— Ton, "Fern Bank;" yna cafwyd anerchiad da gan y llywydd pwnc yr anerohiad oedd yr "Undeb Annibynol." Can- wyd "Regent Square," "Gwynfe," yr anthem "Fel y brefa yr hydd," yn hynod dda. An- erclfiad gan y Parch E. B. Jones, Mount Pleasant, Caergybi; anthem, ''Eistedda'r teithiwr blin," "Tangnefedd," a "Gorphwys- fa." Y n nesaf caed gair gan wr ieuanc o'r America, siaradodd yn well na'n cefndryd yn gyffredin. Yna y tonau "Bryn dyoddef" a "Pennsylvania." Diweddwyd gan y Parch H. S. Jones, Rhos Meirch. Oafwyd canu gwir dda, pob llais yn toddi gilydd, ac yn enwedig y sopranos a'r tenors yn canu gydag arddeliad. Dechreuwyd cyfarfod yr hwyr am. haner awr wedi pump. Cynulliad anarferol o fawr, a'r dadganu yn ardderchog. Oadeir- ydd, Parch M. Griffith,Ca,ergybi, arweiniwyd i ddechreu drwy ddarllen a gweddio gan y gwr o'r America, GwaLohmai, Bethesda, Hem- lein, Glyncollai, anerohiad gan P. R. Tho- mas, doniol od, a. gwir bob gair. Gohebydd! arall a ysgrifena — Cynhaliwyd yr uchod eleni yn Llanerchymedd, a diaeth torf yn nghyd. Gweiais fwy lavver yn nghyma.n/aoedd y gorplienol. Braidd na, thybiwn fod y cyfarfodyda hyn yni dirywio yn ein hynys. Pa Ie mae y drwg? Yr arweinydd eleni ydoedd y Parch E. 0. Davies, M.A., Porthaiethwy. Gwarchod pawb. sut bu hyn? Arweinydd o Ynys MOTL yn arwaån cymanfa ganui yn Mon. Arferiad y Monwsiaid yw anfon i bellaf- oedd y de 'am eu harweinyddion a'u pregethwyr i gadw eu huchel wyliaiu. Fel prawf o hyn, gweler pwy yw y gwahoddedigion i gymanfai bregetbu yr enwad eleni yn .MOl1-pobl y South i neu o Lundain, rhyw le heblaw Mom. Ondf dfioich aim yr arwydd leiaf fed diwygiad eleni yn myd y gan. Mae Mr Davies yn a.c wedi llafurio yngaled ers o leiaf 30 mlynedd yn Mon gydar canui. Oof da, am dano yn laffurio gyda'r duwiol a'r anfarwol Mr Griffith, Caergybi, rue am ei lafur dSflino gyda'r canu drwy y sir. Y faith gyfnewidiad a'r gwelliant sydid i'w iganfod. Mae ei ddylanwad i'w dleinalo hyd heddyw. Diolch yn fawr i'r pwyllgor am roi yr anrhydedd i wr o Sir Fan am unwaith i arwam eu cymanfa. Cawsom eleni lawn cystal cvmanfi ag a, gafwyd erioied OIld nidi cysta.1 canu: aeth ambell i don yn wetMbl dda. ac 01 1 lafur i'w ganfod. Nid' cedd y "sopraiiios" hob amser yn oÜlus; yr oedd un yn tarobotb tro o flaien y lleill. Diffvg sylw oedd hyn. Ond, gyfeillion, du. chwi gadewch i ni gael ychwaneg 0 gauu yn y cyfarfodyddi hyn, ac nid areithiau birwyntog er ceisio lladd a.mser. Gwastraffwyd gryn dlri chwarter ,1wr o gyfarfod y nos i wrandb areithiau. Hefyd, diffyg trefn oedd i'w ganfod dTWY y cvfarfodvdd nid oredd: neb braidldl yn gwybod beth oedd ei waith Mwy 0 "system" y tro nesaf, a llai o wastraff ar amsier. Gwnaeth yr arweinydd! ei waith yn rhagorol; nid: oedd eisieu ei well. Mac hyn yn profi nad oeseisi-eu myn'd oddicartref i 'mofyn i.rweinydd. Gair hefyd o gan- moliooth i'r ysgrifenydd, sef Mr John Jones (ar- graphydd), Llanerchymedd. Mae ef bob amser yni gwneud ea waith yn drvlwyr ac effeithiol. Gair eto i Miss Williams (Eurgain), Bemmaris; hi syddl yn chwareu er pan yr wyf yn cofio, ni ddywedajf yr anniser. 000i yn wir mae. iddi ganmoliaeth mwyaf cynes yr en wad yn Mon. Hir oes iddi i wasamaethul yr Arglwydd jn ein plith. Peth arall, drwg iawn genym alw sylw ato, soef yr aflonyddweh parhaus cxxld drwy y cyfarfodycM! yn enwoolg yn mhTiffi y cantorion; a myned allan cyn gorphen ai diigon o amser am y tren. Ondl dyna'r arferiad blynyddoedd! yn. Sir Fon. Gadewch i ni gael gwelia yn hyn o beth v tro nesaf. Wel, a chymeryd y gymanfai drwyddi draw, gallaf ddwyn tystiolaeth diduiedd ei bod yn un o'r cymanfaoedd goreu y buoon ym.ddli erioedi Canwyd yr anthema.u yn aroclexchog, ac 01 llafur mawr i'w gajnfod. Diau v bvdd ei djylanwadl i'w ganfod am fisoedkl yn ein cynulleidfa- oeddL Gobedthio mai felly y ibydd. J. A.

----.--__---Cylchwyl Crerddorol…

[No title]