Hide Articles List

30 articles on this Page

Hhys M]M DrJd-

News
Cite
Share

Hhys M]M DrJd- Iddo dadn ymweliad ag ardal y dydd o'r blaen ac iddo idywed rhyw lane ifanc yn «lwey! wrth ei -'yfa il 1 ei fod ef wedi cael llylhyr -ofna 'wy oddiwrth ei heoi gariad. Mai tro gwael oedd na buasai yn gallu ei -ddarllen ei hun yn lie ed roi o yn ei ol i'r ferch. 0" gyrith y ferch lythyr eto i'w hen gariad feydd y ddau yn ymddangcs yn y golofn yr wytlmos neaf. Felly, "lock-out, young lady!" ac hefyd idd hi hei Ho tori ei chalon. Fod cystal pysroa yn v mor ag a ddaliwyd. Y buasai yn rhoi gair o gynghor i'r iercn ifanc. heno a'n fvn'd i edrych. am ed hanwylyd Syda'r no-s vn lie myn'd yn y prydnawn, er mwyn i bawb 'ratd ei gwl'd hi. Os yr aiff hi etc bydd yn tynu ";map-sflot" honi hi y tro nesaf. Mai piti garw oed-I i'r "joiner" hwnw roid goreu i forwyn y inor fuan. Y buasai yn ei berswadio fo i ail-gymodi yn fuan trwy fod y ffich wedi ei lecio mor dda. Na 1 oeis dim yn debyg i hen dderyn, "young anan." Mai trn cwael cedd fwl Pihys a'i gyfaili yn fTwranar y ddwy ferch ifanc yna yn Ircio canil wrth ddyfod o'r Yseol Sul. T ebyg yw eich llais yn canu 1 hen fuwch pan fo hi. yn brefu. Mai dvma wahoddiad "Un o'r Bwganod" i "Ap Con" i dalu ymwetliad a bwthyn y bwganod am ginio N adolig Os h-n Wyr a di-pylw, Fe'l tybia Mr Oen, Mae yntau wir, 'l'wyn credu, Cm hyned yn ei ben; Yn enw pobol anwyl Pa both sydd ar y dyn ? Fe aeth yn haner chwarter Sale Wrth dynu'i lun ei hun. Poth ofer Cen o fewn y fro Cwyn-gaichu'r dyddiau hyn, Fe a y brain i gyd o'u co Pe eTveiant di mewn gwyn Paid di,!io y menywod Na phaentio'th we ld dy hun, Tyr'd allan megis bwgan Neu jute megis dyn. ,Llwyf wedi clywed perchyll, Do, lawer gwaith cyn hyn, Yn bloeddio nerth eu gallu Pan mewn cadwynau'n dyn Mae Oen 'run fath dychmygaf Yn bloeddio nerth ei geg, Am rydlid; Ow! aeth heibio Yr unfed awr ar ddeg. Os hw-yd sydd amat cisieu 'Pol iti crael dy ddal, Gwna ddianc rywsut Ceny. Tyr'd acw dros y wal; Mae croesaw, croesaw, iti, 0 fewn ein hwthvn ni, Oei fara Ilaeth a llymru A phwdin os myni di. YR UN HEN FWGAN.

Tsgolfeistres yn Arbed Bywyd…

GRONYNAU GAN ENWOGION.

AMLWCH.

BEAUMAiiJsi

BETHANIA (Llaneilian).

BAiNGOR

BIDTHESDA.

|CAEilN AKt'O-V.

(JijMAbS.

I LLANFAIR M.E.

LLA^GbFNI.

LLAiNliHYDOLAn.

PENRHOSGARNEBb (Bangor)

PORTHAb;THWY

Y ALLEY..

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Y MIS YRTOiiMUS.

[No title]

[No title]

[No title]

Y LAMP.

-UTH LLYTKYR- GLI DYDD.

[No title]

C A Ki h G YIH~~

-_--_----..--____----PHILEMON…