Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddo), Ike.

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cynghor Sirol Mon.

Henadd Newytld i Goltcr Aberystwyth.

Lladrata Honedig yn Mangor,…

Gwallgofdy Gogledd! -,

Llywyddiaeth Coleg Caerdydd.

Cronfa Cynorthwyo y Clerigwyr.-I

.Ymohwiliad gan Fwrdd Llywodraeth…

Gweithrediadau yr Undebau…

News
Cite
Share

Gweithrediadau yr Undebau Crefftol. Gwneir cryn yh-, ehai yr "Irish Times," o'r drafodaath. gyme-rodd Ie ar weithrediadau yr Undeibau Crefftol yn nghyfarfod y Gymdeithas Brydeinig, ac hefyd yn Nghyngres Gymdeithas Geredlaetliol Llafur Rhydd. Yn nghyfarfod' y corph diweddhf a enwyd fe basiwyd pfenderfyniadi nnfrydol o gydymdeimiad: ag Arglwydd Penrhvn yn yr anghydfodl sydd rhyngddo a.'i chwarelwyr: desgrifid ef fel meistr o feddtwl teg a haelfrydig, a cliajimolid y gwerthwyr a d'derbyniasant ei delerau. Y mae hanes anghydfod Chwarel y Penrhyn mor wybyddus fel nad oes un angen ei "ail-adroddi; ond gellir dweyd cymaint a hyn, na allasai Cymdeithas Llafur Rhydd ddewis esiampl fwy tarawiadol ar ba nn i ddadleu yn ffafr yr egwyddOrion orwedSdlant dan eu cymd-eita-as. Haera llafurwyr rhydd! nad yw yr ymdrechfa hirfaith hono ond canlyniad union- gyrchol ymynad o'r tuallan, a datganant hwy na nuwent yn cymeml eu rhwymo gan benderfyniad yr Undebau Crefftol. Bu i'r gymdeithas amddiffyn Arglwydd Penrhyn yn yr hoil bwyntiau ar iba, rai yr ymosodwyd mor ffyrnig amo; ac, fel beirniad- aeth ar ystiywiau y j-hai fuont yn achos o lbarhad yr anghydfod, darfu i'r gymdeithas ddatgan ei fliolchgarwcn am yr ammddiffyniad heddgeidwadoi a milwrol a estynwyd iddynt. Mynych y tarewir pobl ddeallus a'r rliai gymerant ddyddordieb yn Mwydidiant y dosbeirth gweithiol fod y diweddaf yn rhy aanl yn caniatau iddynt eu huna-in gael eu gweithio i sefyllfa anniSynadwy. Y trefniedvdd1 fel riieol, yw yr Undeb Crefftol. Mae efe bob, amser uwchlaw [Xxb ystyriaeth o gyflenwad' a galw, ac yn gwawdio pob egwyddor o drefnid'edd wladol. nacanlJniacL anocheladwy Undebiaeth Grefftri ydyw hyny. Byddlai yn anhawdd, er engmIfft, dyclimygTi am fasnach, wedi ei gwasgjur trwy amryw sefydliadau mewn dinas fawr ac yn cael ei gweithio ar linellau cwbl wahanol, yn galla ffurfio nifer o reol-au er ei hamddiffvniad ac yn ueu cymwyso yn gyfiawn at hob un o'r dynion Eto, os myn dynion gaiel Undeb Crefftol, nis- gallant ei ga.el ond trwy wneud i'w rheolau weithio. allan, cyn belled ag fydd bosibl, er y daioni mwya.f i'r nifer luosocaf. Pe buasai gan- y dynion eu. hunain i ddadrys y cwestiwn anhawdd hwn, yn ol pob tebyg fe doeriynid y streic ar unwaith fel cyf- rwng rhyfel weithfaol; ond yr anffawd ydyw, mai y trefnuedydd taled-ig, yr hwn yn gyffredinsyd4 yn dibynu ar yr ychydig aelodau gyda. chwynion a. fciLafodau liithrig, sydd yn rheoleiddio y cyfryw bethau dibwys dros yr Undeb. Cyn bod corph mawr yr aelodau yn gwybod fod unrhyw beth allan o r cyffredin yn digwydd, fe fvdd tiwn ° egwyddo-r wedi ei ddyfeisio, a bydd yn an- mho?bl i ae odau y gymdeithas' aclael eu "pLaeth- i £ ud heb abertnu rhywbeth oedd ganddynt mewn OT' "7n Lla',ver ° &ngreifftiau diweddar H I" I er 1118 gellir gwadu fod Undeb- laetn Greail ol wedi enill corph y gweithwyr med!rusr ac nutent yn glynu wrthi er gwaethaf amryw hel'- bulon y mae wedi eu dwyn arnynt. Erys i'w weled pa un a barha yr Undeb Crefftol i lywodraethu gweithrediad a galwedie-aeth r cretttwr. Me'gis ,ag y pwyntiodd Mr T. "S. Cree allan yn y Gymdeithas Brydeinig, "Nis g,alias fod gvvac >th 'economics' na'r syniad rtrespmol r» osod, yn lie gweithrediad deddf d yner ae oll- dreiddiol natur, weithrediad unedig ffyrnig ao ansicr,wedi ei seilio ar ffeithiau a ffigyrau dethol- edig; ac ni allesid dychyniygu am gyfu-ndiefu fwy peryglus na hono ciJluoga gymdeithas, gan nad pa mor gref a dylanwadol, i anwybyddu y ffaith bwysig ac anwrthwynebadwy mai y farch- nad sydd yn pennu y pris y dydd heddyw, ac nas gall meistr fforddio talu mwy 0 arian nag a eniila, ac na all efe gael gweithwyr j am lai." Fe dclywedwyd gan awdurdod, o safle y Proffc-,s-,vr Cynningham fod gweithrediada,u yr Undebau Crefftol, o'u barnu dros gyfnod o 75 mlynedd, wedi gwella cyflwr y dosbeirth gweith- iol. Gall hyny fod, ond rhaid cofio fod Un- debiaeth Grefftol, pan yn ei fabandod ac yn y blynyddoedd y gwnaeth fwyaf o gynydd, yn bendant anymosodol. Mewn amseroedd di- weddar, trwy rhyw achos neu crilydd ae, i radd- a.u yn ddyledus i weithrediad etholfraint estyn- edig, y mae wedi cymeryd arno'i hun lawer iawn mwy nag sydd dd-a. hyd nod iddo ef ei hun. Y mac ganddo i ymgodymu, modd bynag, gyd- ag amodau eeonomaidd anmhlygadwy, a rhaid iddo roddi hamddem hyd nod i'r Undebwr Crefftol mwyaf brwdfrydig i wrandaw ar aw- durdod mor uchel yn datgan ei gred "fod dysg- eidiaeth economists diweddar, yn y g,ofnogaeth roddasant i Undiebau Crefftol. wedi bod yn niw- eidiol yn gymdeithaKol, gwleidyddol, a threfn- idol." Yn ngwyneb y fath ddatganiad croew a digamsyniol o farn, hawdd y gellir madden i'r sylwedydd cymdeithasol os bydd iddo, gydat dyddordeb a. phleser. ddarllen gweithrediadau v fath corph a Ghymd-eithas Gienedlaethxil Llaftir Rydd."