Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddo), Ike.

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cynghor Sirol Mon.

Henadd Newytld i Goltcr Aberystwyth.

Lladrata Honedig yn Mangor,…

Gwallgofdy Gogledd! -,

Llywyddiaeth Coleg Caerdydd.

Cronfa Cynorthwyo y Clerigwyr.-I

.Ymohwiliad gan Fwrdd Llywodraeth…

News
Cite
Share

Ymohwiliad gan Fwrdd Llywodraeth Leol yn Mangor. Dydd Mereher cynhaiiodd y Milwriad W. Langton Coke, M. Inst. C.E., ymohwiliad yn Mangor i dri chai:s gwahanol wnaed) gan Gorphor- aeth Bangor am (a) gania.tad i fenthyca. y swm o 2032p i d'dybeuion goleuni trydanol a lOOOp at am can ion eu "refuse destructor; (b) enaiiatad i fenthyca. y swnx o 625p tuag at bwrcasu tir ar Ystad y Friars, ac aiTno adeiladu tai i'r dosbarth gweithiol; a (c) chaniatad i fenthyca y swm o 8000p tuag at bwrcasu tir adeilada yn Saokville- roadi, a chodi arno dai i'r dosbarth gweithiol yn mghyda gorsaf i'r tan-frigad, a 4500p i ddybenion goleuni trydanol. Y cais cyntaf yr ymwnaedi a.g ef oedd cailietad i fenthyca y swm o 2032p at ddybenion goleuni trydanol, a gynwysir JTU Adiran A. Mr Rodwav (is-glerc trefol), mewn atebiad i'r Arolygydd, a ddywedodd ei fod wedi amcangyfrif y buasai swm o 13,500p yn ddigon i ddarpar gogyfer a 400 o oleuaoou nerth dwy ganwyll, a benthyciwyd y swm crybwylledig er gwmeud, T gweithfeydd, gyda'r swm ychwanegol o 400p aim dir. Yn Mehefin,. 1899, caÆwyd caniattd i fenthyca y^ swm pellach o 2000p tuag at "mains," "services, etc. Y swm wariwyd yn weithredol dros Lork, y eyfanswm hafn o 15,900p oedd 3373p, ond yr oedd 1341p o hyny yn gynwysedig yn un o'r apeliadau oedd yn aavr o flaen yr arolygydd, ao felly yr oedd! y swm a wairwyd dros ben yr amcangyfrif gwreiddiol yn. cael ed ostwng i 2Q32p. Yr oeddl rhif vr "8-candie power lamps" yn awr wedi eu cysylltu yn. 6200; a phan dderbyniat y Oynghor gamiat,ad i fenthyca y 4500p a apeliemt am dano yn awr, fe fyddent yn affuog i gynyrchu digwn o nerth i gyflenwi 12,000 o 8-candle power lamps. Qid;irnhawyd mynegiad Mr Rodway gan yr Henadur Dr. Grey Edwards cadeirydd Pwyllgor y Goleuni) a'r Cynghorydd William. Bayne (aelod a, Bwyllgor y Goleuni). Nidi oedd dim gwrthfwynebiad, a chauoddl yr ymahwiliadJ hwn. Yna agorwyd yr ymchwiliad i'r cais am ganiatad 1 fenthyca 2000^ i'r dyben o bwrcasu "dynamo etc. (cynwysedig yn y swm o 4500p a gn-bwvllir yn Adran C.). ° Eglurodd Mr Rodway yn fanwl pa fodd y gwneid y lgwnl i fyny. ,Nid oedd dim gwrthwynebiadi i'r cais hwn ychwaith. Deliodd yr Arolygydd yn oosaf gvda'r gwecDdilB 0 4500p (grybwyllir yn Adiran C), set 2509p oedd yn eisÍJøu at "main services" ychwanegol, y rban fwyaf 0 ba swm oedd wedi ei wario eisoes. Nidi oedd dim gwrthwynebiad: felly, hefvd, gyda r cais am allu i fenthyoa y swm o lOOOp i amcamion. "refuse destructor." Aeth yr Aroiygydd rhagddo yn nesaf i ym- wneud a chais y Cynghor am ganiatad i fenthyca y swm o 8000p tuag at bwrcasu tir yn Sackville-roadi i godi tai i weithwyr arno a lie i gadw tan-beiriant; ao hefyd -an ganiatad i fenthyca 6250p tuag at bwr- casu tir i adeiloxiu Üw i weithwyr ar Ystad v Friars. Cynghoxydd Bayne a wrthwynebodd!, amyrhes- "vvm fod: y tir bwnadedig yn gysylltiedig aJr properti gwaethaf yn y dref, fod 42 o dai yn ormod i'w codli ar y lie, mai tir wedi ei "wneud" oedd; cyf- ran o'r tir, ac fod yr Afon Adda vn rhedteg d'rwyddo, felly yn ei gwneud yn angenrliieidiiol, os defnyddid! yr oil o'r tir, i newid 0Wrs- yr afon. Dywedodd yr Aroiygydd1 y cymerai efe ofal) fod y pwyntiaui -godwyd gan Mr Bayne yn cael eu cosod gerbron yr awd'urxiod ymoLlU<D.ol-;b. Yr oedd hyn yn terfynu yr ymchwiliad a. phasiwyd pleidlais o ddiolch'ganrch i'r aroiygydd.

Gweithrediadau yr Undebau…