Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddo), Ike.

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cynghor Sirol Mon.

Henadd Newytld i Goltcr Aberystwyth.

Lladrata Honedig yn Mangor,…

Gwallgofdy Gogledd! -,

News
Cite
Share

Gwallgofdy Gogledd! Cynhahwyd cyfarfod chwarterol Pwyllgor yr Ym- welwyr yn Ninbycb ddydd1 Mawrth. Yr oedd yn bresenol: Mri P. P. Pennant (cadeirydd), W. Jones, W. Elwy Williams, a Dr. Easterby, o sir Fflint; Dr. Lloyd. Mri T. Williams ac A. Ffoulkes, dros sir Ddinbych; Mri H. Clegg ac S. Hughes, dros sir Forv; Mri J. T. Roberts ac R. Jones Morns, dros sir Goernarfon; yr Anrhydeddus C. Wynn a Dr. Roger Hughes, diros sir Feirionvd'd; a'r Mri P. E. Story, W. Parry ac E. A. Ffoulkes, dros y tanysgrifwyr, yn nghyd-afr clerc (Mr W. Barker). Dangosai crynodieb y cyfrifon o'r laf o Orpbenaf i'r 30ain o Fedi fod y derbyniadau yn 4621p 18s 9c, a'r taliaduu ym 4334p 100 Be. Cost y gadwraeth, ar gyfartaledd, yn wythnosol yn ystod y chwarter ydoedd 9s. Y gweddSll yn fEafr y gwallgofdy yd- oedd 5409p 2s 2c. Yr oedd yna swm gormodol wedi cael ei achosi mewn cysylltiad a,'r nifer o wallgof- iaid oedd dros y nifer penodol fel y canlyn: Sir Fflint, 82p 14s lie; sir Fon, 29p 9s 2c; a Meirionydd, 14p 15s 10c. Hysbysodd y Oadieirydd mai nifer y gwallgof- iaid ar y llvfrau ydoedd 747, yn erbyn 744 yn Medi a 751 yn Gorpbenaf. Nifer y gwallgofiaid am yr un chwarter y llynedd ydoedd 748, un mwy na"t, chwarter presenol. Y Cadeirydd, mewn ateibiad i Mr W. Parry, a ddywedodd fod 559 o wallgofiaid yn y prif adeilad, dd, yr hwn nad oedd yn cael ei olygu. i ddal ond! 500. I Mewn trefn i gyfarfod a'r gorlenwad' hwn gwnaed trefniadau i symud rhai o'r gwallgofiaid i Mkldles- borouighi, ond nid oedd! y trefniant hwnw wedi cael borouighi, ond nid oodd y trefniant hwnw wedi cael ei gario allan hyd yma.. Hysbysodd yr Arotlygydd) Meddygol y cawsai. y symudiadau eu cario allan yr wythnos hon,. Mr W. Parry Pa mor fnan y bydd1 i'r cyf- newidiadau a'r helaethiadau presenol gael eu ctanbl- hau? Y Cadeirydd: Mater i'w ystyriecT mewn He arall ydyw hynyna. Mr W. Parry Ond carwn gael gwybod am faint o amser y gellir goddef y sefyllfa hon ar bethau? Y Cadeiiydd Bydd yn rhaid ti ddioddef am rhyw gymaint o amser; ond yr ydym yn gwneud/ ein goreu i gyfarfod a'r galw sydd1 arnom. Cafockl drodi y cadeirydd ar gwestiwn yr adeiladau ei fabwysiadu; a. bydd iddo yn fuarn gael ei gyflwyno i'r Cynghorau Sirol, er iddynt hwy ei gymeryd o clan ystyrlaeth. Wedi hyny cyflwynwyd1 y penderfyniad1 canlyn- 01 o Gynghor Sirol Sir Gaernarfon i'r cyfarfod:—■ Yn ng-w-_vme-b dviveisdad' yr amser pan y byddai yn rhaid nelaethu y gwallgofdy yn Ninbych yn mhelilach, fod yr aansar presenol yn uiii cyflens i Gyngb,<)ra,.i,Sirot Sir Gaernarfon a Sir Fon ystyried, pa un at nid oedd gyfaddlas i'r ddwy sir dori eu I cysylltiad: a'r uiwieb ac adeiladfu gwallgofdy i sir- oedd Caernarfon a Mon. »Vlr Elwy Williams a ofynodtl1 pa fodd yr oedd hyn yn dyfod o fewn cylch ymwelwyr y gwallgof- dy. Yn ol ei farn ef nid oerld gan y pwyllgor ddiim i'w wneud a'r penderfynia.d o gsvbl. ö Y Cadeiiydd a, ddywedodd i'r penderfyniad, trwy iddo gael ed basio gan, Gynghor Sirol Caernarfon, gael ei anfon i'r pwyllgor; ond yn sier, ni byddai yn ddoeth iddynt gymeryd unrhyw weithiediad arno yn bresenol. Mr S. Hug-beis a ddywedodd fod y mater wedi bod o flaen Oynghor Sirol Mon, ond fod y corph diweddaf wedi gwrthod gwneud dim ag ef." Ni chynygiwyd un penderfyniad yn noglyn a'r cwestiwn; ac aeth y pwyllgor yn m-laen at v busnes nesaf. Darllenwyd llythyrau oddiwrth Gynghoraui Sirol Sir Gaernarfon, Fflint, a Meirionydd yn cadiarnhau y rliodd o 30p i gynrychiohvyr y ddiweddar Mrs Anne Nicol, gweiny-ddes (attendant) yn y gwallgof- dy a chytunwyd fod 7g yn yr wythnos yn cael ei ganiatau fel folwydd-dal i Robert. Evans, gweithiwr yn y sefydliad hwnw. Mewn perthynas i flnvydd-d-abadan penderfynwyd, ar gynygiad Mr H. Clegg, yn cael ei g-efnogi gan Mr Story, o hyn all an, fod manylion liawn yn cael eu rhoddli o berthyntas i feithder y gAvasamaeth. eyflogau, etc., y cyfryw bersonau pan y gwneid1 ar- gymhelliadau o'r fath. Hysfoysodd yr Aroiygydd Meddygol fod 58 y cant o gyfanrif y gwallgafiaidi yn gweibhio, o'i gyinharu < 56 v cant am y chwarter cyferbyniol y flwyddyn ddiweddaf. Yr oedd yr adrodidiad o'r gwallgofiaidi tlodion, fel y canlyn.Sir Ddinbych 193, o dan y nifer, 9; sir Fflint 157, dros y nifer, 32; sir Fon 86, dtos y nifer, 8; sir Gaernarfon 183, o dian y nifer. 9; sir Feirionydd 81, dros y nifer, 6. Safai gweddill y trysorfeydd, fel y camlyn: Trysorfa oad'wriaet'n, 4354p 16s 5c; trysorfa helaethiad, 37241) 18s 3c trysorfa y cvflenwad 0 ddwfr, 224p 13s 2o.

Llywyddiaeth Coleg Caerdydd.

Cronfa Cynorthwyo y Clerigwyr.-I

.Ymohwiliad gan Fwrdd Llywodraeth…

Gweithrediadau yr Undebau…