Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddo), Ike.

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cynghor Sirol Mon.

Henadd Newytld i Goltcr Aberystwyth.

Lladrata Honedig yn Mangor,…

News
Cite
Share

Lladrata Honedig yn Mangor, CYHUDDIADAU" YN ERBYN GWRAlG BRIOD, Yn Heddlys Bangor ddydd Ma-wrth, o fiaen Mr Thomas Lewis ac ynadon eraill, cyhuddwyd gwnaig ieuano o'r enw Catherine Morris o lad- rata. Mr S. R. Dew, yr hwn a erlynai ar ran yr heddgeddwaid, a ddywedodd fod y ddiffynyddes yn cae'l ei chyhuddo o ladrata cloak boneddiges rheilffordd Bangor ar y 19eg cyfisol; ac hefyd, ar yr un diwrnod, o ladrata ewpan arian o dy Dr. Eugene Clarke, deintydd, High-street, Bangor. Yr oedd hwn yn achos yn mha un nas gallai y Faipe ymwneud a ef y diwrnod hwnw; ac yr oedd efe yn myned i ofyn iddynt, yn benaf er lles y gyhuddedig, i alw tystiolaeth- au dan Ddeddf y Meddwon, 1898, er dangos fod y person a gyhuddid yn feddwyn parhaol, modd ag y gorphwysai ar y Barnwr yn y Frawdlys i ddelio gyda hi mewn ddliag a fyddai yn llesol iddi hi ei hun. i Catherine Ashton, un yn cynorthwyo yn ys- tafell weitiad y boneddigesau yn Rheilffordd Bangor, a adwaenodd gloak a ddangosid fel ei heiddo hi. Dywedai ei bod yn werth 12s 6c. Daeth y gyhuddedig i ystafell weitiad yr orsaf ar y 19eg cyfisol. Bu galw ar y tyst i ad'nel yr ystafell, a gadawodd y gyhuddedig tumewn yn darllen ar ei heist-edd. Pan ddychwelodd hi (tyst) yn mhen tua deng munud', yr oedd y cloiak wedi diflanu a'r gyhuddedig wedi myned' ym- aith. Railway Detective W. A. Hughes a ddywed,- odd iddo gael hyd i'r gyhuddedig yn Caelleppa am haner awr wedi dog nos Sadwrn, y 19eg cyfisol. Aeth efe a, chwnstabi i mewn i'r ty, a chymerasant hi gyda hwy i orsaf yr heddgeid- waid. Mr R. Llewelyn Jones, cynorthwvwr i Dr. Eugene Clarke, a ddywedodd iddo, tua haner awr wedi tri prydnawn y 19eg cyfisol, weled y gyhuddedig yn ystafell weitiad Dr. Clarke. Wedi iddi ymadael yr oedd y gwpail arian (dangoswyd) wedi colli oddiar y "sideboard." Aeth y tyst ar ei union i'r pawnshop i wneud ymholiad, ac yno gweloddl ygyhuddedig: yno hefyd efe a ganfu y gwpan arian, ac a'i hadnabu fel eiddo Dr. Olarke. W. M. Williams, gwas yn siop Mr Robert Williams, pawnbroker, Bangor, a brofodd i'r gyhuddedig ddyfod i'r siop hono a cheisio gwystlo cwpan arian. Police-Sergeant Jones a ddywedodd iddo, ar yr 21ain cyfisol, gyhuddo Catherine ^forris o ladratta y gwpan, mewn atebiad i'r h^n y dy- wedodd hi: "Do, yr wyf yn addef hyny. Ni fuaswn yn gwneud y fath beth oni bai fy mod tan ddylanwad diod. Mae yn bur ddrwg genyf." Dangosodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Harris bapyr yn profi i'r gyhuddedig gael ei chospi yn flaenorol yn Rhyl, ar Mawrth 16eg, am lad- rata. Yr Arolygydd Griffith, Llandudno, a ddywed- odd ei fod yn adnabod y gyhudde-dig ers blyn- yddoedd lawer. Yr oedd hi, cyn i'w chartref gael ei dori/i fyny, wedi ymroddi i yfed, a myned ddarfu o ddrwg i waeth. Did dadl mai'r ddiod fu .ei dinystr. Wrth ei chyhuddo yn ffurfiol, dywedodd y ddynes na fuasai yn cyflawni y trosedd onibai am y ddiod-mai y ddiod oedd yr achos. o'r c,wbl. CJrefai ar yr ynadon ddeliOl a'i hachoa yn derfynol yr adeg hono. Dywedodd y Cadeirydd na feddai y Fainaallu i ddelio gyda.'r achos, a bod yn rhaid iddynt draddodi y gyhuddedig i sefyll ei phrawf yn y Brawdlys. Yn v Frawdlys a gynhaliwyd yn Nghaernar- fon dydd Sad;wrn, dedfrydwyd hi gan y Barnwr Phillimore i dri mis o garchar gyda llafur caled; a10 hefyd (er jlles hi ei hunan) yr oedd i gael ei chadw am flwyddyn yn mhellach mewn State Reformatory JDeu Gartref i Feddwon.

Gwallgofdy Gogledd! -,

Llywyddiaeth Coleg Caerdydd.

Cronfa Cynorthwyo y Clerigwyr.-I

.Ymohwiliad gan Fwrdd Llywodraeth…

Gweithrediadau yr Undebau…