Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

DICKS' BOOT DEPOTS: .1 Amlwch A Llangefni. Stoc Ardderchog o ESGIDIAU Y'n y Styles diweddaraf. Y dewisiad mwyaf yn Mon, T prisiau fel arferol yn is nag unrhyw Fasnachdy arall. '.DO YOUR EYES FEEL TIRED AFTER READ- ING OR SEWING? THEN CALL UPON MR SID I) ALL, THE CROSS, CHESTER (Optician to Chester Infirmary), who visits monthly .LLANGEFNI, Thursday, November 14th!, at Mr O. Griffith's, Rose House, High-street. BANGOR, Friday, November 15th, at Mr A- Clarke's, Photographer. High-street. AMLWCH, Saturday, November 16th, at Mr Richard Morgan's, Dinorben-square. MR SIDDALL will call on anyone unable to visit him, l»y previous arrangement. STOC ANFERTH 0 WATCHES, Yn cynwyB ENGLISH Lever Watches, Waitbam's, Elgin's, Moeri Non-magnetic Watches, Ingersolls American W atehes, Sphinx Watches, Swiss Watches. Cyflawnder o'r uchodl i'w cael yn Maanachdy- DAYID JONES, WATCHMAKER, Bnlkeley House, LLANGEFNI Agent for all the leading Cycle Manufacturers. Watoh repairs promptly attended to. All work guaranteed at icoeomble prices. IMPORTANT TO ADVERTISERS. Y CLO RIANYDD." ESTABLISHED 1891. —OFFICES— Bridge-street, ijlangefni. THE "CLMUANYDD" FT *-WELSH NEWSPAPER «Sivo tod «xj the inter ]L estfl of AGRICULTURE a LARGE► CIRCULATION than any Paper of the kind amor, t ijii classes in Anglesey and Carnarvonshire. THE "CLORIANYDD" i ONLY WELSH PAPER published in ta*, County. PRICE HALFPENNY. PoUiahed every THURSDAY MORNING (Market 'Day at I iaugefui) in time for the Market Cars for remote places of the Island. jA GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS, CHARGES MODERATE. PUBLISHERS: "THE NORTH WALES CHRONICLE" Co., Ltd: Y "CLORIANYDD." SCALE OF CHARGES. Per Line Per Inch- a. d. 8. d. Fqscliamentary Notices 0 6 6 III. Paeapectuses of Public Companies .and Governnent and Chancery 3lctices 0 6 5 0 Election Addresses, Legal and Itablio Notices 0 3 2 6 Sake of Real Property, etc. 0 2 6 Concerts, Entertainments, and Miscellaneous Advertiremen-ts 0 2 1 8 The Above Advertisements ere Scaled by Type Measure, the actual print lines not being counted. TRADE ADVERTISEMENT. These axe inserted at Reasonable Rates, varying >iocordi»g te space taken aad number of insertions ordered. The Charge for an Inch Sicgle Column Advertise- ment is as follows fi2 insertions at 6d per week. 26 at Sd do 13 do at Is do JTor a Two loch Single Column, or an Inch Double -Cofcumn :— 62 in^ertiona at Is per week. 26 do at ls 4d do 13 Ù • at 2s do For a Three Inch Single Column or One-and-a-half A considerable reduction is made ,when more than Thrao Inches are taken. laches Double Column 52 insertions at Is 6d per week. 26 do at 28 3d do | 13 do at 3s Gd do PARAGRAPH ADVERTISEMENTS. (Uwgod at 4d per line Special PositioEa at 6d per line. CHEAP PREPAID ADVERTISEMENTS. Under the beat of "Wanted," "To Let," or "To DC Sold," etc. WORDS Oil OB. TwiOJB. iHHXOi;. s. d. e- <J- 8. d. 18 0 6 1 0 1 6 24 10 16 2 0 32 13 19 2 6 48 1 6)2 0 1 3 0 24 10 16 2 0 32 1 3 19 2 6 48 1 6)2 0 1 3 0 REMITTANCES—Cheques to be made payable to The NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LTD. P.#. triers to D. WILLIAMS. Stamps not received M* amounts exceeding Two Shillings and Sixpence. Extra insertions charged pro. rata. Twopence ptxtras if replies are to be addremod to the Office. r FFAITH, I Os oes anwh eisieu ESGIDIAU o'r defnyddiau gwneuthuriad goreu am brisiau rhesymol y i'w cael ydyw SHOP R.MonWilliams, CAERGYBI. Digoik o ddewis o Esgidiau Cryfion i AMAETH- WYR, CREFFTWYR a GWEITHWYR yn red- inol gogyfes- a'r gaaiaf, ag y gellir dibynu yn holloi arnyitt. Agent for the" K" One Strap and Button Leggings. COFIWCH Y CYFEIRIAD— Leicester House, Market Street. Nid Da lie gellir Gwell Ii Y Masnachdy Goreu I BRYNU Dodrefn Cartref Wedi eu gweithio gyda'r gofal manylaf ac o'r "Ffasiwn" diweddaraf. Hugh Owen Greenwich House, J i sa, MLS^OJP. Stoc Fawr o Fodrwyau Priodas hardd. Pan aesa»'r diwrnod llawen Nac aagfaoifiwch shop Hugh Owen, Trowch i mewn cewch le dr neilMa I (idewis, ffitio, a pluwxcasu. W. WILLIAMS, Tailor & Ladies' Gosturnier, A ddymuna alw sylw aeillduol y cyhoedd at y dewisiad eithriadol o Frethynaa xydd gauddo a.r gyfer y GAUAF I FEIBION A MERCHED, Pa rai a wneir i fyny yn y STYLE DDIWEDD- ARAF, ac am y Prisiau Mwyaf Rliesymol. COFIER Y CYFEIRIAD1— MONA HOUSE, LLANGEFNI, GYFERBYN A CHAPEL COFFADWRIAETHOL JOHN ELIAS. DON'T WE GIVE THEM AWAY. Send "vjp" Postcard for V^TT X WRITE TO-DAY. Particulars. JJ VJ1 MONET TKT A rpnUPQ iREQUIRED. VV XiJL UIlillD. TREWORLIYS WATCH: SUPPLY, "A" DEPT., WMCM-STRErm, BaiMEKCJLAM. Atlas Assurance Company Limited. FIE E • jli LIFE. ESTABLISHED 1808. Head Office: 92, Cheapside, London. Capitel Subscribed Total Assets, 31/12/00 ZI,200,000 £ 2,409,307 THE COMPANY HAS PAID IN CLAIMS UPWARDS OF L15,000,000 STERLING. AGENTS AT- Bangor Mr W. PUGHE, National Provincial Bank of England, Ltd. Beaumaris Mr J. G. DAVIES, do. Bdthesda Mr W. R. LLOYD, do. Conway Mr OWEN ROWLAND, do. Holyhead Mr J. E. WILLIAMS, do. Llangefni Mr JOHN JONES, do. Llandudno m. Mr W. SNEAD WILLIAMS, do. Menai Bridge Mr J. T. ROBERTS, do. Denbigh Mr R .E. HUGHE-S, do. Denbigh Messrs PARRY JONES and FRANCIS, Solicitors, lisrydiarth Esgoo and Iianerchymedd. Mr THOS. PRICKARD, Solicitor. efni Mr T. NICEOLLS JONES. N, Cemaes Mr O. Ll. HUGHES. Liverpool Brswjch 9, Tithebaar- street. J. WILBERFORCE MARSDEN, 1615 Manager. BBMIM—H mmm"iBntrryMtwr GWNEIR P0B MATH 0 ARGRAPHWAITH n YN SWYDDFEYDD Y "CLORIANYDD/' Llangefni. Masnachdy "Bee Hive," LLANGEFNI. | Mae rhyw swn vmrysonol—yn trafod Trwy ein tref henafof; A'r Bee Hive er byw o'i hoi, A nychai lu inafiiiachol. Adlais yr hen sefydliad—yw "buddiol" Er boddio cwsineriad; Ystyr i hyn yw stor rad!, A nwyddau o neivyddiacl, Ar wendon draw o'r India-anfomr Yn fynych i'w storfa Lwyth gwagen o'r ddeilen ddia Neu dunell o sidana5. Dilladau du a llwydion>—a'u llunia-u Er lloniant gwyryfon: Afrifed yw merched Mon jYn gwenu am fargeinion. Hadyd am wair ac ydiau—i raddau A wreiddiant ar greigiau; A daw o'u rhin wedi'r ihau Adlenwad i'r ydlanatu Dyma wledd di'eddi dowel,-dyma safe A dim son am ryfel, Ond parhaus osod pris isel; Gwych yw maeth o gweh y meL Dewch feibion gwynlon a gwar-at oesol Fanteision digyumr. Dyfod ni fydd edifar I rai nas bydd arian spar. LLWYDFRYN HWFA. CORDIAL Condition Powders for Horses. Axe strongly recommended1 for producing a beauti- ful smooth skin, and for bringing Horses into general good condition; they give tone to the stomach. mar-ease the appetite, and purge the blood from all gross and impure humours. They will be found! of essential service for grease, swelled legs, coughs and influenza. Sold in Packers, Is and! 2s 6d each. Physic, Worm, Cordial, Cough, Diuretic, and' other Balls for Horses; also all kinds of drinks for Cattle*. J. JONES, CHEMIST & DRUGGIST, And Qualified Dispenser of Medicine, By Examination of the Pharmaceutical Society of Great Britain, and the Apothecaries' Society of London, PENRHIW, RR YNGWRAN. NEW SEASON'S GOODS. MEN'S, YOUTHS5 and BOYS' OVERCOATS and MACINTOSHES. LADIES' JACKETS, CAPES, and SHOWER-PROOF COATS amd CAPES. FUR NECKLETS, FLANNEL BLOUSES. Immense Variety. of London, Immense Variety. Bottom Prices. AT Charles Jones', 139 and 141, High St., BANGOR. 2205 MARVEL PIANO. jO O 'V NETT CASH, or Easy Payment at 10s 6d • P^.1" month. Delivered any distance (carriage paid) on payment of first instalment. Splendid instrument, with all the latest improve- ments. Jones, Old Bank, Beaumaris. M 1975 1 Cymdeittas Siro!" er Yswirio MaiisM Byw Yswirir pob dosbartb o G-ffylau, C-esyg Magu, Ebolion cyn eu geni, etc. Phoddir mauieision di- gyffelyb ar gyfer oolledion anuisgwyliadwy am daliadau isel. Cymdeithas Yswirio y Ffermwyr" Rhog Tan a Damweinian, (cyt.). ■.rJeIer^ Y*yirian^ Tajl • Cynyrch y Fferm, 6s am lUOp; Offer Amaethyddol a Da Byw, 3s am lOOp. Arnddiffynn rhag coliod trwy Dan a Mellt. Ys- wirir Ffermwyr rhag pob cyfrifoldeb yn nglyn n damweiniau i'w Gwa^anaetbydidion, am 4s 6c am bob lOOp a delir mewn cvllogau; ac am lai na 3c yr wythiios. gall y Meistr yswirio ei hun-an, s: gyftr damweiniau. (Gweler hysbysleni Cymraetr a Saesnog.) District Agent: Mr O. R. ROBERTS, Amlwch, 2158 ra-rtPDMia. ■inii' M-IH wwwmw 7* w iirMMnTglTTTilXDGIIlilMaMJMBlMMllLlU-l Benthyg ^rian ynGyfriqachol o x I o irtHT. \J' i w bad-dalu yn fan symiau, neu fel ag y gell: cvd-di-efnu, AR NODYN ADDEWID YN UNIG, a chvda neu heb feichiafon. i CHODIR DIM TALIADAU RHAGARWEJN IOL. XI CHYMERIR DIM BILLS OF SALE. fELIR SYLW DIYMDROI I YMOFYNWYa, 1:7 MAE FFIRM MR PAYNE wedi ei sefvdlu. r JL v fiwyddyn 1870. aa raae efe bob amser wedi cario ei fu>.nes yn mlaen DAN EI ENW EI HUN t mae wedi cyson ymdrechu i actio mewn dull lerr a gwyneb-agored. ac v mae wedi derbvn CAN OEDD LAWER 0 LYTHYRAU 0 WERTHFAWR- OGlAD A DIOLCHGARWCH oddiwrth r fu yn delio ag ef. Am dystiolaetbau, gweler Pampkledau, gyda Prospectus* Teleniu yr EcLwyn- ion. neu unrhyw hysbysrwydd dymunadwy yr byn a anfonir yn ddidraul ond apelio, un ai yn Jwaneonol neu trwy iytliyr, at GEORGE PAYNE, _t:1. ACCOUNTANT, 3, Crescent-road, Rhyl < DYMUNA GRAY Co., LLANGEFNI, J Alw Sylw Neillduol at eu Stic helaeth o Beirianau,&c. AR GYFER TYMHOR GAUAF 1901. Chaff Cutters, S0I-E AGENT Pulpers, f AM „ r HOWARD'S, Corn Grinders, Horse Powers,' Oj Ch"Ied & Diggi°g Smm roughs. <KC., 6CC., OCC. Cedwir pob math o FITTINGS ar gyfer Y1' uchod. GAN Y HEFYD GWKEDTBORWYR GORED Ransome's, M <L AM Y Hornsby's, Prisiau mwyaf rhesymol. Corbett's, &c., &c. i ;'Lam pau a Lanternau o BOB MATH, O'R PATRYMAU DI WE J)D- ARAF, AM Y PRISIA U ISELAF. Taer am i'r Cyhoedd dalu ymweliad a i a a'n Masnachdy yn ddioed ar en dyfodiad i'r ~~Aj~ J Marchnadoedd er sicrhan ea\pryniadan. ■—ill III 11111 1111 11 iimiiii■ 11 II m I mill imiwi———,n „ DYMUNA JAMES E. JONES & Co., Londoq House, Llangefni, W AO HEFYD Brynmeilir Stores, Bethel, Bodorgan; Alw sylw neillduol mewn perthynas i'r Stock Newydd v maent wedi ei cliael i mewn vr ^-ythnos ddiweddaf^o^r Brifddinas, mewn pot math o FUR NECKLETS, etc., sets i Blant yn'^ cTn1w3's ,a NECKLET. Pob ma;th o'r Sty lee diweddaraf mewn HETIAU FELT f>- wedi tai Trimniio, 1 Ferched a Phlant. Hefyd mewn JACKETS, CAPES MAJCTVIN' TOSHES, StHAWLS GLOVES, BLOUSES, UMBRELL 4JS, WESETTS 'LADEK5' ^rnd'J Hefyd pob n £ ho JSddaT"DR^? ERY, PLAiNNEILg, BLANKETS, CRETONNES, SHEETS WELSH* SHIRTn^G 1 BROWN HOLLAND, O dS^wn pob math 0 ddefnydduui at Ddxesses mewn Duon, ac hefyd mewn Lliwiau, a chedwir Dress- maker a Milliner o'r radd oreu. Hefyd Stock Newydd o Ddilladau Parod i Ddynion, Bechgyn a Phlant, mewn SIWTIAU, OVEROOATS, 06RD SUIT, OORD TROUSERS, HETIAU OAlPIAU, BRLM, DRAWERS, VESTS, OOLLARS, au. SIWTTAU i FESUB o 30s i fyny. JAMES E. JONES & CO.. LONDON HOUSE, LLANGEFNI LOOK HER E ("YMA.") Eisiau Clirio Cant (100) o GLOCIAU LARWM, ''THE MAX ALARM." Y maent o'r gwneuthuriad goreu—Lever escap; ir.c-T/t, solid1 steel pallets, with registered automatic stop and detachable alarm. Oadw amser cywir. Er m\vyin eu clirio yn yetod y mi« Jwyn, cwerlhir am 3s. Pris arferol, 4s. Rhoddir wytlinos K 1 Rhoddir wythnos i ^9^ l. 0 dreial. 3s. 3s. A.fwir y drBr poi( aa 3s 30. 3s 3e. W. BARNETT, • • WATCHMAKER, LLA NGJSFNI. -jF-ATT. Prif Fasnachdy Dilladau yr Ynys. JOIMES BROTHERS, a N S B E B Brnm B)R N DRUiD HOUSE,, L L A N G E F N I. Mae TEILWRIAID adnabyddus y Nwyddfa uchoci w-di darpaiu yn be:aethoxA ) nag erioed Y STOC FWVAP YN MON 0 FRETHYNAU RfASJVSOt EK MVVYN OVERCOAlS^lWi IAU A PHOB RHYW WISGOEDD. &1U1" yr °n yD yr Ccir dfivis di-brin ar bob math o'r MACKINTOSHES GOREU AM DDAL DWR oddiwrth hrit wneuthurwyrv Deyrnas. COFIER HEFYD AJVf HETIAU BYDENWOG CHRISTYS Di MAR FAN ^31 FARGEN, GAN Y BRODYR JONES, BODERWYDD, LLANGEFNI. HEN ir lip WHISKY YSGOTAIDD GOPYNWCH AM Arro w smith's Glenllvet BIsnd." SEFYDLWYD 1797. Cymeradwyir y WHISKY hwn yn neillduol i'r rhal hoffant wirod o oedran mawr a phurdeb diamheuol. Perchenogion Cofrestredig ARR0WSM1TB a RIDER, Manceinion. 1936 Gwiifiir Dresses Uwcbraddol i Fercbed YN MASNACHDY ENWOG Y C 9 > Yma ceir y CynUuniau Diweddaraf mewn ManteIIi, Siacedi, Boneti, a Hetiau. I Digonedd o Ddefnyddiau at wneud Costumes a Dresses, yn nghyda Fancy a General Drapery. LONDON HOUSE, BANGOR. PEfrTYMOR A'R GAUAF. D Y M U N A ROBERTJONES SON, Merchant Tailors and Ladies' Costumiers, Regent House, LLANGEFNI, HYSBYSU EU BOD WEDI CAEL EU STOCK NEWYDD AR GYFER Y TYMHOR DYFODOL. I CYFLAWNDER 0 DDEWIS MEWN Bpethynau At SIWTIAU, TOP COTIAU, etc., etc., i Ddynion; ac mewn Defiiyddiau COSTUMES, JACKETS, ULSTERS, etc., i Ferched, Am y Prisiau Mwyaf Rhesymol. 1'7110 I "0() 'ftI"iID.I Bedsteads & Bedding, O' jb'endepS) c. -fjI.4eY 9 Paperhangings. '————————— Mo Roberts, Shop y Foundry, 3L I.&f.A.I0 "a,4" Aft RENOWNED ).W.Dtu$BB a CLOCKS, Marble, Oraslo, Wcod, Etc., Mahogany & Brass Striking Clock. j39. free. WATCHES and JEWELLERY SENT FREE at onr risk, to all pnrts of the World for P.O.O.. payable at G.P.O. Old Watches and jewellekx TAEKK uj JE.xchakge. BENSON'S Its GOLD & GEM JEWELLERY. > Gold &PearlIacePin. 15/ Fine Gold C'bain Bracelets from C2 IPs. mmi SELECTIONS I /ay SENT ON APPROVAL, Fine Gold Brooch, 2t/ —————————— Fine Gold Brooch, 25/ J. W. BENSON, Ltd., Steam Factory: 62 A 64, LUDGATE HILL, London. „ lOXIr-Onler Form aDd Fall Particulars of The fimel" System of Purobase post two. 1