Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Marchnadoedd Diweddaraf YD. LLUNDAIN, Dydd Hun (Hydref 21ain). Yr oedd cynulliad gweddol o brynwyr yn Mark-lane ddydd LLun, a thon y fasnach mewn gwenith yn sefydlog yn ol llawn brisiau yr wvthnos ddiweddaf. Blawd dipyn mwy sefydlog; iron dukes, 17s 9c y sach. Haidd cartrefol at fragu yn sefydJog. a haidd at falu yn ddi-aJw; haidd Rwsia Ddeheuol, 17s 3c wedi ei lanio. Ceirch yn gadarn, a llawer o hono yn 3c y chwarler uwch; ceirch Rwsiaidd, 16s. Indrawtn yn gadarn; Danube, 23s 3c y chwarter wedi ei lanio; Odessa., 22s 9c; Americanaidd cymysg. 238 9c yn y llonig. LERPWL,Dydld Mawrth (Hyd. 22ain).—Yr oedd galw cymedrol am wenith, a gwerthwyr yn gofyn prisiau ddydd Gwener; gwenith CWitfornia, o 1)4 9c i 5s 9 y caaipwys. Prisiau blawd gwenith, ceirch, a blawd ceirch yn gadarn ond galw tawel a ffynai. Indrawn radd yn is, gj-cla galw cymedrol; yr Americanaidid cymysg -gomu, o 4s lOc 1" 4s 10*0; Plate melyn goreu, o 4s 8c i 4s 8^c Cinquanlina, o 5s i 5s c; Galatz, 4s 10c; Od es's a, 4s 9&c; pys Oanadaidd, 6s 4c y canpwys. Ffa Saidaidd yn fwy cadarn, a mwy o alw am danynt, yn ol 31s y chwarter. OynlUJlliadl cymedrol yn y farclmiwL ANIFEILIAID. LLUNDAIN (Smithfield), 'Dydd' Llun (Hydref 2lain).-Cyflenwa.d. llai o wartheg, a masnach vn araf vn ol prisiaai is gwai'theg Ysgotaidd', o *4s 9c i 4s 10c; Sir Devon, 4s 8c i 4s 9c eto, Hereford, o 4s 6c i 4s 8c; Lincoln bvrgorii, o 4s 4c 1 4s 7c; eto, Gwyddelig, o 4s i 4s 4c yr 8 pv/ys. Y cyf- lenwa,d o ddefaid yn llai myllt Downs* goreu, 5s 6e yr 8 pwys; mamogiau Downs, o 3" 10c i 4s yr a pwys. Ychydig wyn a d'dangoswyd Downs, o5soe i 6s yr 8 pwys, a sincio r offal. Moch yn gwerthu yn araf pyre Ibychain da., o 4s 8e i 5s yr 8 pwys, a sincio'r offal. Anifei'.iaid yn y farelinad: Gwarthcig, 1520; defaid a.c wyn, 7150*; moch, 30. LERPWL. Dvdd Llun (Hydrtrf 21ain).—Yr oedJt y cyflenwad o ystcc yn llai na'r wvthnos ddiweddaf yn dsmgos lleihad o 203 yn y g^vartheg, a 2181 yn y defaid a'r wyn. Y gwartheg yn rhifo 1806, ar deffaid a'r wyn 7962. Galw zuraf oedd am wartheg, a'r pri-siau braidldl yn is am 'bob mathau. Ar iawn oedd diefaid, ond y prisiau heb gvf- newidiad ar yr wythnos ddiweddaf. Prisiau: Gwartheg goreu, o c i 6c y pwys eto, ail-raddol, o 5c i 5jC is-raddol, o 44c i 41c; defaid i sgotaidd goreu, 7e; mathau eraill, o 5c i 6ic wyn, o 61c i 6! y pwys. BIRMINGHAM, Dydd Mawrth (Hydref 22ain). —Yr oedd cyflenwad cymedrol o wartheg yn march- nad Birmingham heddyw, ond.araf oecLd y fasnacii. Heffrod Hereford goreoi, o c i 7c; gwaitheg byr- gorn, o 6c i 61c; teirw a. buchod tewion, o 5c i 6c Iloi, o 6c i 8c myUt, o 7c i Be; uiam-ogau a myherin, o 4c i 6c; wyn, o 7c i 7ic y pwys. Moch baewn, o 9s 6c i 9s 9c yr 20 pwys; pyre, o 11s i 11s Be; 111 hychodi, o 8s 3c i 8s 6c yr 20 pwp. SALFORD, Dydd Mawrth (Hydref 22ain).— Dangosai y gwartheg leihad o 100, a'r defaid bump yn llai o nifer yn marchnad Salford heddyw o'u cymharu a'r wythnos ddiweddaf. Y cyflenwad vn rhifo fel y oanlyn :-Gwa.rtheg, 2098 defaid, 9791 lloi, 152 moch, 22. Y prisiau fel y canlvn :—■ Gwartheg, o 5c i 6jc; defaid, o 5J,c i *7ic a lloi, o 5c i 7 c y pwys. Moch yn gwneud1 o 10s i lOs, 2c yr 20ain pwys. YMENYN. CORK, Dydd Mawrth (Hydref 22ain). Firsts, 94s; seconds, 86s; thirds," 81s; fourths, 68s super- fine, 100s; fine, 98s; choicest boxes, 104s; choice boxes, 94s y 112 pwys. Yr oedd 254 o levtri yn y farohmaxi. GWAIR A GWELLT. LERPWL, Dydd. Sadlwra) (Hydref 1ge9). Hen wajlr, 3s Be i 5s lc gwellt gwenith, 2s lOc i 3s 4c; gwellt ceirch, o 2s Be i 3s 2c y 112 pwys. TATWS, MAIP, YSWEDS, ETC. LERPWL, Dydd Sadwrn (Hydref 19eg). — Tat we- Main crops, o 3s 6c i 4s 30; up-to-dates, o 2s 6c i 3s; Bruce, o 2s 6c i 3s; Lymn greys, o 2s 4o i 2s 9c y 112 pwys. Maip, o 6c i 8c y 12eg bwns. Yswedis, o Is 3c i Is 6c y 112 pwys. Car- rots, o 60 i 80 y 12eg bwns. Wynwyn oartrefol, o 4s 90 i 6s 3c y canipwys; eto, tramor, Iyo 6c I 4s 6c y 112 pwys. LLUNDAIN, Dydd Sadwrn (Hydref 19,-g).-Nid oedd ond cyflenwad cymedrol o diatws yn marchnad y Bororuigh. ddydd Sadwrn eto, a. pharl^am yn dawel y mae y galw yn ol tuafr prisia.u diweddar. Up-to- date, silts, o 60s i 70s; eto, Blackt,%iidis, 60s; Gar- tons, 70s y dun ell.—Yr oedd cyflenwad dao datwis yn miarchjiiad Spitalfields; ond, am nad' oeddi ad- fywiad yn y galw, araf iawn oedd busnes yn ol tua'r prisiau diweddar. Lincoln main crops, 80s; up-to-date Linooln goreu, o 65s i 75s; Biack'lands, o 45s i 50s; British) Queens, o 60s i 70s; Riding giants, 50s; snowdrops, o 40s i 70s; Gartons, o 45s i 50s; a Wisbech up-to-dates, o 50s i 60s y dunell.

ma,cohnacloodd Cymreig -