Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

News
Cite
Share

Mordaith ar Draws y Werydd. HIFJ-AETHLKD PORTHLADD ABERTAWH Oherwydd fod y llongau a anfonir i'r mor gan Gwmni y Ounard i fordeithio ar draws y Wer- ydd yn lluosog, mae Abertawe wedi ceisio gan y Senedd am awdurdod i helaethu y porthladd presenol, ac yn fuan bydd Ymddiriedolwyr Porthladd Abertawe yn myned yn mlaen i ddyfnhau y porthladd, ac amcangyfrifir y gost dros ddwy filiwn o bunau. Pan ma,e y porth- ladd yn myned yn mlaen yn y ffordd hon, mae yn deg i'r trigolion ac eraill ganfod fod y dref yn cynyddu mewn pablogrwydd fel pleser-ym- gyrchle. Ni fu y lie erioed mor lawn o ym- welwyr a'r haf diweddaf. Yn mysg yr ymwel- wyr diweddaraf yr oedd Miss Mary Baker, ath- rawes gerddorol, 6, Plasnewydd^place, Caer- dydd. Wedi clywed fod Miss Baker wedi cael profiad dyddorol, ymwelodd gohebydd y "Leader" a chyf- eillion yn nhy gyda pha rai yr arhosai, a chaf- odd hanes rhagorol. Yn fyr, a ganlyn oedd ei myneglad Tua dwy flynedd yn ol, tarawyd fi a gwaeledd trwm, a'm lloriodd yn llwyr. Par- heais i gymeryd y meddyginieethau roddid i mi gan y doctoriaid, ac yn fuan cefais wybod, fel yr ofnwn, fy mod yn dioddef oddiwrth effeith- iad difrifol ar y galon. Parhaodd y meddygon i weini arnaf am amser maith, ac yna, pan gan- fum nad oedd unihyw wellhad yn fy iechyd deuais i lawr i Abertawe. Tybiais y buaslai y newid yn gwneud lies i mi; ond, fodd bynag, cyfadde'faf y teimlais ei fod yn angeuol, ac, yn wir, ni wnaeth unrhyw les i mi. Yr adeg hon, yr oedd,wn yn sicr mewn cyflwr isel a gwan. Coll- ars fy archwaeth yn llwyr, ac ni ychwanegodd yr ychydig fwyd a gymerwn ddim at fy nerth. Blinwn gyda'r gwaith lleiaf, a dioddefwn oddi- wrth fyrdra anadl, a daeth clefyd a phoenau ar y galon mor dost fel y dechreuais ofni yn fawr. Gallaf vchwanegu y trwblid fi'n fawr oddi.wrth ddiffyg treuliad, ac ni fwytawn ddim bron heb ddioddef oddiwrth boenau yn yr ystumog. "Ar ol aros am rai wythnosau cynghorodd y cyfeillioin yr arhosw-n gyda hwynt fi i gymeryd Dr. Williams' pink pills for pale people. Cyf- addefaf y synais at yr awgrym. Gwelwch fy mod wedi tre'io gymaint o bethau gydag ych- ydig, os dim canlyniad, a thybi,wn fy hunan mai ffolineb oedd treio mwy. Ond erfyniodd fy nghyfeillion arnaf mor gryf, gan ddangos llawer o achosion fel fy rhai fi, yn mha rai yr oedd Dr. Williams' pink pil'la wedi profi'n effeithiol, fel y penderrfynais roddi treaal arnynt. Dysgodd pro-iiafd blaenorol fi i beidio disgwyl gormod, ac ni wnes. Efallai fod fy syndod at effaith y pelenau yn fwy oherwydd hyn. Ni theimlais lawer gwell jar ol y blychaid cyntaf, ond bu newidiad rhyfeddol cyn i mi fyned i ddiwedd yr ail flychaid. Oymhellodd hyn fi i barhau gyda'r pelenau, a gwnes yn rheolaidd am bum mis. "Da genyf did.weyd y cyflawnwyd disgwyliad- au fy nghyfeillion, er y tybiwn eu bod yn rhy fawr, a llwyr iachawyd fi, a thybiaf yn barliaol. Fodd bynag, er fy mod wedi cymeryd y pelen- au yii awr am amryw fisoedd, mae y poenan mawrion oedd o gwmpas fy nghalon wedi diflanu yn llwyr, ac ni thrwblwyd fi er yr adeg hono gyda byrdra anadl na diffyg treuliad, oddiwrth yr hwn y bu'm yn dioddef am flynyddau. Oryf- heais yn fuan, ac yn awr yr wyf gan gryfed ag y bu'm erioed yn Ify mywyd. Priodolaf hyn i'r archwaeth gefais at fwyd ar ol dp-fnyddi-O Y pelenau a chael maeth oddiwrth fy mwyd. Pri- odolaf fy adferiad i ddefnyddiad Dr. "Williams pink pills for pale people, ao nid' oe,s genyf unrhyw wrfchwynebiad i'r ffeithiau gael eu cy- hoeddi.—'Adyt.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -